Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad w dniu 24 listopada 2021 r.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 20 października 2021 r.
  3. Komunikaty i informacje.
  4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Ryszarda Balickiego na czas nieokreślony od dnia 1 grudnia 2021 r.
  5. Zmiana w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2020-2024.
  6. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.
  7. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UWr prof. Leszkowi Mrozewiczowi.
  8. Opinia w sprawie trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
  9. Informacja Rektora o działalności Uniwersytetu Wrocławskiego za rok akademicki 2020/2021.
  10. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 20 października 2021 r.

1.  Przyjęcie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 22 września 2021 r.

3.  Komunikaty i informacje.

4.  Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Joanny Helios na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2021 r.

5.  Zmiana w senackiej Komisji Rozwoju na kadencję 2020-2024.

6.  Wnioski dydaktyczne.

6.1. Wniosek Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w sprawie programu studiów dla kierunku ochrona środowiska na poziomie studiów pierwszego stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

6.2. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy od roku akademickiego 2021/2022.

7.  Opinia w sprawie propozycji rozpoczęcia działań zmierzających do procesu konsolidacji z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

8.  Apel w sprawie kryzysu humanitarnego na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

9.  Dyskusja na temat przeniesienia nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego na stanowiska profesora uczelni.

10. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 22 września 2021 r.

1.  Przyjęcie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 23 czerwca 2021 r.

3.  Komunikaty i informacje.

4.  Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Natalii Paprockiej na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

4.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Katarzyny Majbrody na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

4.3. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Rafała Włodarczyka na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

4.4. Wniosek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Sylwii Dołzbłasz na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

4.5. Wniosek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Mateusza Strzeleckiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

4.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Ewy Galewskiej na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

4.7. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jacka Przygodzkiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

4.8. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Krzysztofa Sobieralskiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

5.  Opinia w sprawie powołania dyrektora Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

6.  Zmiana w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2020-2024.

7.  Wnioski Wydziału Filologicznego dotyczące godności honorowych.

7.1. Nadanie tytułu doktora honoris causa UWr prof. Hubertowi Orłowskiemu.

7.2. Nadanie tytułu doktora honoris causa UWr Oldze Tokarczuk.

8.  Wnioski dydaktyczne.

8.1. Wniosek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programu studiów dla kierunku geografia na poziomie studiów pierwszego stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

8.2. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Kryminologia od roku akademickiego 2021/2022.

9.  Regulamin senackiej Komisji Statutowej.

10. Opinia w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej.

11. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 23 czerwca 2021 r.

1.  Przyjęcie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 26 maja 2021 r.

3.  Komunikaty i informacje.

4.  Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Anny Mystkowskiej-Wiertelak na czas określony od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2023 r.

4.2. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. Pok Man Lo na czas nieokreślony od dnia 1 października 2021 r.

4.3. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Pawła Klinta na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2021 r.

4.4. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Michała Jacuńskiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2021 r.

4.5. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Adama Kwiecińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2021 r.

5.  Zgłoszenie kandydata na członka Polskiej Akademii Nauk.

6.  Wniosek w sprawie ustalenia wzoru oraz zasad nadawania odznaki honorowej „Wrocławska Wolność”.

7.  Zmiana uchwały Nr 131/2019 w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.

8.  Wnioski dydaktyczne.

8.1. Wnioski Wydziału Chemii w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2021/2022.

8.1.1.   Program studiów dla kierunku chemia na poziomie studiów I i II stopnia.

8.1.2.   Program studiów dla kierunku chemia i toksykologia sądowa na poziomie studiów I i II stopnia.

8.1.3.   Program studiów dla kierunku chemia medyczna na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2021/2022.

8.2.1.   Program studiów dla kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.2.   Program studiów dla kierunku filologia czeska na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.3.   Program studiów dla kierunku filologia francuska na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.4.   Program studiów dla kierunku filologia hiszpańska na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.5.   Program studiów dla kierunku filologia indyjska na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.6.   Program studiów dla kierunku filologia klasyczna na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.7.   Program studiów dla kierunku filologia polska na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.8.   Program studiów dla kierunku filologia rosyjska na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.9.   Program studiów dla kierunku filologia ukraińska na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.10.  Program studiów dla kierunku judaistyka na poziomie studiów I stopnia.

8.2.11.  Program studiów dla kierunku komunikacja wizerunkowa na poziomie studiów I i II stopnia.

8.2.12.  Program studiów dla kierunku koreanistyka na poziomie studiów I stopnia.

8.2.13.  Program studiów dla kierunku sinologia na poziomie studiów I stopnia.

8.2.14.  Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie na poziomie studiów I i II stopnia.

8.3. Wnioski Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2021/2022.

8.3.1.   Program studiów dla kierunku biologia na poziomie studiów I i II stopnia.

8.3.2.   Program studiów dla kierunku biologia człowieka na poziomie studiów I stopnia.

8.3.3.   Program studiów dla kierunku genetyka i biologia eksperymentalna na poziomie studiów I i II stopnia.

8.3.4.   Program studiów dla kierunku mikrobiologia na poziomie studiów I i II stopnia.

8.3.5.   Program studiów dla kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na poziomie studiów I i II stopnia.

8.4. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zmiany uchwały Nr 27/2021 dot. programu studiów dla kierunku europeistyka na poziomie studiów II stopnia.

8.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku historia sztuki na poziomie studiów I i II stopnia rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2021/2022.

8.6. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Problemami obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022.

8.7. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów podyplomowych obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022.

8.7.1.   Program Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych.

8.7.2.   Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Zagrożenia.

8.7.3.   Program Studiów Podyplomowych Kryminalistyki.

8.7.4.   Program Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki.

8.7.5.   Program Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych.

8.7.6.   Program Studiów Podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze.

8.7.7.   Program Studiów Podyplomowych Przeciwdziałanie Przemocy wobec Dzieci.

8.7.8.   Program Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej.

8.8.    Zasady i tryb rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.

8.9.    Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.

8.10.  Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026.

8.11.  Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zmiany regulaminu studiów podyplomowych.

9.    Regulamin senackiej Komisji Nauczania.

10.   Informacja o Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

11.   Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 26 maja 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 21 kwietnia 2021 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.

5. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Januszowi Sztumskiemu.

6. Wnioski dydaktyczne.

6.1. Programy studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2021/2022.

6.1.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla kierunku anglistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia.

6.1.2. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

6.1.3. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku militarioznawstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.

6.1.4. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku muzykologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

6.1.5. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku filozofia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

6.2. Programy studiów podyplomowych rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2021/2022.

6.2.1. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu Studiów Podyplomowych Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją.

6.2.2. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym.

6.2.3. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych.

6.2.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami.

6.2.5. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Rola i Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ujęciu Praktycznym.

6.2.6.   Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Stosowanie Prawa.

6.3. Sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 38/2021 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.

7. Uchylenie uchwały Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Uniwersytetu Wrocławskiego oraz środków budżetowych na dodatkowe wynagrodzenia.

8. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został uzupełniony o następujący punkt:

5a. Zgłoszenie kandydata na członka Polskiej Akademii Nauk.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 21 kwietnia 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 24 marca 2021 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Joanny Lisek na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2021 r..

4.2. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jana Otopa na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2021 r..

5. Opinia w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

6. Powołanie Kuratorium Nagrody Heisiga.

7. Wskazanie osoby do Rady Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

8. Wnioski dotyczące nagród.

8.1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

8.2. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

9. Wnioski dydaktyczne.

9.1. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

9.2. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

9.3. Wzory dyplomów ukończenia studiów.

9.4. Programy studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

9.4.1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku politologia na poziomie studiów drugiego stopnia.

9.4.2. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku socjologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

9.4.3. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku zarządzanie projektami społecznymi na poziomie studiów pierwszego stopnia.

9.4.4. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku archeologia na poziomie studiów drugiego stopnia.

9.4.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku etnologia i antropologia kulturowa na poziomie studiów pierwszego stopnia.

9.4.6. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku kulturoznawstwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

9.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022.

9.6. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.

10. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 24 marca 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 24 lutego 2021 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1. Wniosek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Agnieszki Latochy na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2021 r.

4.2. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Doroty Leszczyny na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2021 r.

5. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów na kadencję 2020-2024.

6. Informacja o sytuacji w Ossolineum.

7. Wskazanie osoby do Rady Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

8. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku europeistyka na poziomie studiów drugiego stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

9. Regulamin senackiej Komisji Rozwoju.

10. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 24 lutego 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 20 stycznia 2021 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Gościwitowi Malinowskiemu.

5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Mariusza Mirka na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.2. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Błażeja Wróbla na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.3. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jacka Zienkiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jana Kotusza na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.5. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Adriana Marciszaka na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

6. Powołanie przedstawicieli doktorantów do komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

7. Wskazanie osoby do Rady Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024.

8. Wyłonienie kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego do I edycji Nagrody Heisiga.

9. Wnioski dydaktyczne.

9.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zmiany uchwały Nr 162/2020 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022.

9.2. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zmiany w uchwałach Nr 92/2020 i Nr 93/2020 dot. zasad i trybu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022.

9.3. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”.

9.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia.

9.5. Wniosek w sprawie określenia zasad funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

10. Wniosek w sprawie opinii o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

11. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został zmieniony/uzupełniony o następujące punkty:

Zmiana brzmienia pkt. 10 na: Informacja o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

10a. Zmiana uchwały Nr 131/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.

10b. Regulamin senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą.

10c. Apel do Ministra Edukacji i Nauki o anulowanie zmian wprowadzonych w wykazie czasopism.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 20 stycznia 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

2.1. Protokół posiedzenia w dniu 9 grudnia 2020 r.

2.2. Protokół posiedzenia w dniu 16 grudnia 2020 r.

2.3. Protokół posiedzenia w dniu 29 grudnia 2020 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wybór przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.

5. Powołanie przedstawicieli doktorantów do komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

6. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Aloisowi Woldanowi.

7. Sprawy dotyczące Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.1. Sprawozdanie z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego za 2020 rok.

7.2. Wybór przewodniczącego Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2021-2024.

7.3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.

8. Uchylenie uchwał Nr 117/2007 i Nr 61/2018 dotyczących regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.

9. Wolne wnioski.

 

PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2020.pdf