Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad 24 maja 2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 26 kwietnia 2023 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów:
  4.1 Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Bartosza Szyszko.
  4.2 Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
        4.2.1 dr. hab. inż. Artura Barasińskiego,
        4.2.2 dr. hab. Roberta Falewicza,
        4.2.3 dr. hab. Giacomo Rosatiego.
  4.3 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Piotra Wnuka-Lipińskiego.
  4.4 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
        4.4.1 dr hab. Jolanty Kowal,
        4.4.2 dr hab. Małgorzaty Kowalczyk,
        4.4.3 dr hab. Barbary Techmańskiej.
  4.5 Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
        4.5.1 dr hab. Karoliny Borońskiej-Hryniewieckiej,
        4.5.2 dr hab. Renaty Dudy,
        4.5.3 dr hab. Barbary Pabjan,
        4.5.4 dr. hab. Mariusza Turowskiego.
  4.6 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
        4.6.1 dr hab. Sylwii Jarosz-Żukowskiej,
        4.6.2 dr. hab. Macieja Pichlaka.
 5. Wnioski dydaktyczne:
  5.1 Wniosek Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w sprawie programu studiów Ochrona środowiska, studia stacjonarne I i II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024.
  5.2 Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024:
        5.2.1 Anglistyka, studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.2 Antropologia literatury, teatru i filmu, studia stacjonarne II stopnia,
        5.2.3 Filologia chorwacka z językiem serbskim, studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.4 Filologia czeska, studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.5 Filologia francuska, studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.6 Filologia hiszpańska, studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.7 Filologia polska, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia,
        5.2.8 Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.9 Italianistyka, studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.10 Judaistyka, studia stacjonarne II stopnia,
        5.2.11 Koreanistyka, studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.12 Sinologia, Studia stacjonarne I stopnia,
        5.2.13 Studia śródziemnomorskie i klasyczne, studia stacjonarne II stopnia.
  5.3 Wniosek Wydziału Chemii w sprawie programów studiów podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024:
        5.3.1 Studia Podyplomowe Menadżer Bezpieczeństwa Chemicznego, Ekologicznego i Higieny Pracy,
        5.3.2 Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemiczna.
  5.4 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu studiów Konsulting prawny i gospodarczy, studia niestacjonarne II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024.
  5.5 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickim 2023/2024:
        5.5.1 Studia Podyplomowe Informatyzacja Administracji Publicznej,
        5.5.2 Studia Podyplomowe Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym,
        5.5.3 Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
        5.5.4 Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego,
        5.5.5 Studia Podyplomowe Prawo Gospodarki Nieruchomościami.
  5.6 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (Studia Podyplomowe Ekspertyza Dokumentów, Studia Podyplomowe Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów, Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie).
 6. Wniosek w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącej wolności badań naukowych i ich publikacji.
 7. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad 26 kwietnia 2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 22 marca 2023 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów:
  4.1 Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
       4.1.1 dr. hab. Andrzeja Kochla,
       4.1.2 dr Barbary Łydżby–Kopczyńskiej.
  4.2 Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Alicji Banasiak.
  4.3 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
        4.3.1 dr hab. Dagmary Adamskiej,
        4.3.2 dr hab. Joanny Dufrat,
        4.3.3 dr. hab. Adama Pałuchowskiego,
        4.3.4 dr. hab. Arkadiusza Urbanka.
 5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego pani prof. Marii Eduardzie Duarte
 6. Opinia w sprawie kandydata do Rady Doskonałości Naukowej
 7. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
 8. Wnioski dydaktyczne:
  8.1 Wniosek w sprawie zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
  8.2 Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów od roku akademickiego 2023/2024
        8.2.1 Communication Management, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia,
        8.2.2 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia,
        8.2.3 Journalism and Social Communication, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia,
        8.2.4 Komunikacja wizerunkowa, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia,
        8.2.5 Publikowanie cyfrowe i sieciowe, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.
  8.3 Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów podyplomowych od roku akademickiego 2023/2024
        8.3.1 Studia podyplomowe Asysta międzykulturowa – dzieci ukraińskojęzyczne,
        8.3.2 Studia podyplomowe Jogi Indyjskiej.
  8.4 Wniosek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
        8.4.1 Geografia, studia stacjonarne II stopnia,
        8.4.2 Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia,
        8.4.3 Turystyka, studia stacjonarne I stopnia.
  8.5 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024
  8.6 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów podyplomowych od roku akademickiego 2023/2024
        8.6.1 Studia podyplomowe Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce,
        8.6.2 Studia podyplomowe Handel międzynarodowy - aspekty celne i podatkowe,
        8.6.3 Studia podyplomowe Prawo w gospodarce przestrzennej,
        8.6.4 Studia podyplomowe Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w praktyce.
  8.7 Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
  8.8 Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 9. Wolne wnioski.

 

 

Proponowany porządek obrad 22 marca 2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 22 lutego 2023 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów
  4.1 Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
  4.1.1 dr hab. Małgorzaty Dawidziak - Kładocznej
  4.1.2 dr. hab. Wojciecha Drąga
  4.1.3 dr. hab. Michała Grecha
  4.1.4 dr. hab. Jacka Grębowca
  4.1.5 dr hab. Agaty Kowalskiej - Szubert
  4.1.6 dr hab. Anny Majewskiej – Tworek
  4.1.7 dr. hab. Karola Maliszewskiego
  4.1.8 dr hab. Małgorzaty Misiak
  4.1.9 dr hab. Katarzyny Nowak – McNeice
  4.1.10 dr. hab. Adama Poprawy
  4.1.11 dr hab. Marii Tarnogórskiej
  4.1.12 dr. hab. Witolda Ucherka
  4.1.13 dr hab. Agnieszki Wandel
  4.1.14 dr hab. Anny Żurek
  4.2 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jakuba Michaliszyna.
  4.3 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
  4.3.1 dr. hab. Tomasza Gralaka
  4.3.2 dr. hab. Ryszarda Poprawy
  4.4 Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jarosława Jarząbka.
  4.5 Wniosek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
  4.5.1 dr. hab. Krzysztofa Janca
  4.5.2 dr. hab. Roberta Szmytkie
  4.6 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
  4.6.1 dr hab. Darii Kosteckiej – Jurczyk
  4.6.2 dr. hab. Radosława Strugały
 5. Zmiana w senackiej Komisji Inwestycji i Majątku powołanej na kadencję 2020-2024
 6. Wnioski dotyczące nagród.
  6.1 Nagrody Prezesa Rady Ministrów
  6.2 Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
 7. Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych
 8. Wnioski dydaktyczne:
  8.1 Wniosek w sprawie Regulaminu studiów  w Uniwersytecie Wrocławskim
  8.2 Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla kierunku Eastern European Jewish Studies, studia stacjonarne II stopnia od roku akademickiego 2023/2024
  8.3 Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie programu studiów dla kierunku Astrophysics, studia stacjonarne II stopnia od roku akademickiego 2023/2024
  8.4 Wniosek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programu studiów dla kierunku geografia, studia stacjonarne I stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24
  8.5 Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024:
  8.5.1 Culture, Thought and Humanity, studia stacjonarne  I i II stopnia
  8.5.2 Etyka, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
  8.6 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu studiów dla kierunków studiów cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024:
  8.6.1 Prawo e-biznesu, studia niestacjonarne I stopnia
  8.6.2 Kryminologia, studia niestacjonarne I stopnia
  8.6.3 Bachelor of Business and Administration, studia stacjonarne I stopnia
  8.6.4 Kryminologia prawnicza, studia niestacjonarne II stopnia
  8.6.5 Administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  8.6.6 Administration in International Organizations, studia stacjonarne II stopnia
  8.6.7 LL.M. International and European Law, studia stacjonarne II stopnia
  8.7 Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów podyplomowych Zarządzanie konfliktem wielokulturowym od roku akademickiego 2023/2024
  8.8 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów podyplomowych od roku akademickiego 2023/2024:
  8.8.1 Program studiów podyplomowych Prawa
  8.8.2 Program studiów podyplomowych Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo  odnawialnych źródeł energii.
  8.8.3 Program studiów podyplomowych Prawo w turystyce
  8.9 Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2022 z 23 marca 2022 r. w sprawie programu studiów East European Jewish Studies, studia stacjonarne II stopnia
  8.10 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie uchylenia uchwały nr 95/2022 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie programu studiów Pedagogika specjalna, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  8.11 Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 109/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
  8.12 Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 9. Wnioski organizacyjne:
  9.1 Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie przekształcenia Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Medyczne oraz Inżynieria Biomedyczna
 10. Informacja Rektora o działalności Uniwersytetu Wrocławskiego za rok akademicki 2021/2022 r.
 11. Wolne wnioski.

  * projekt porządku obrad został zmieniony w poniższym zakresie:
  zdjęto pkt 9.1 Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie przekształcenia  Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Medyczne oraz Inżynieria Biomedyczna
  dodano pkt 9.2 Informacja dotycząca sprzedaży Hotelu Zaułek

 

Proponowany porządek obrad 22 lutego 2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 25 stycznia 2023 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
  4.1 Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Gubernatora na stanowisku profesora Uniwersytetu.
  4.2 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Borodulina - Nadziei na stanowisku profesora Uniwersytetu.
  4.3 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Lorka na stanowisku profesora Uniwersytetu.
  4.4 Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Hildebrand na stanowisku profesora Uniwersytetu.
  4.5 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr hab. Agaty Kubali na stanowisku profesora Uniwersytetu.
  4.6 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Lecha Marka na stanowisku profesora Uniwersytetu.
  4.7 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Cezarego Wąsa na stanowisku profesora Uniwersytetu.
 5. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.
 6. Zmiana w senackiej Komisji Finansów powołanej na kadencję 2020-2024.
 7. Wyłonienie kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego do II edycji Nagrody Heisiga.
 8. Wnioski dydaktyczne:
  8.1 Regulamin kursów prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Wrocławskim.
  8.2 Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie programu studiów dla kierunku biologia, studia stacjonarne I i II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024.
  8.3 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych II stopnia na kierunku konsulting prawny i gospodarczy prowadzonym przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 9. Wnioski organizacyjne:
  9.1 Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Humanistyki Cyfrowej.
 10. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad 25 stycznia 2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 21 grudnia 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia:
  4.1 Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Czogalli na stanowisku profesora Uniwersytetu.
  4.2 Wniosek Wydziału Biotechnologii  w sprawie zatrudnienia dr. hab. Łukasza Opalińskiego na stanowisko profesora Uniwersytetu.
  4.3 Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Piechy – Bisiorek na stanowisko profesora Uniwersytetu.
 5. Wnioski dydaktyczne z Wydziału Biotechnologii:
  5.1 Wniosek w sprawie programu studiów dla kierunku medyczna biotechnologia molekularna na poziomie studiów jednolitych magisterskich od roku akademickiego 2023/24.
  5.2 Wniosek o zmianę uchwały Nr 109/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
  5.3. Wniosek o zmianę uchwały Nr 110/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
  5.4. Wniosek o zmianę uchwały Nr 94/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
  5.5. Wniosek o zmianę uchwały Nr 95/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r.  w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
  5.6. Wniosek o zmianę uchwały  Nr 106/2021 Senatu UWr z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026.
  5.7. Wniosek o zmianę uchwały Nr 111/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r.  w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia na Uniwersytecie Wrocławskim  rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027.
 6. Wolne wnioski.

 

 

PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2022.pdf (193,08KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2021.pdf (133,46KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2020.pdf (135,05KB)