Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad w dniu 24 lutego 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 20 stycznia 2021 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Gościwitowi Malinowskiemu.

5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Mariusza Mirka na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.2. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Błażeja Wróbla na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.3. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jacka Zienkiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jana Kotusza na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.5. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Adriana Marciszaka na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

6. Powołanie przedstawicieli doktorantów do komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

7. Wskazanie osoby do Rady Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024.

8. Wyłonienie kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego do I edycji Nagrody Heisiga.

9. Wnioski dydaktyczne.

9.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zmiany uchwały Nr 162/2020 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022.

9.2. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zmiany w uchwałach Nr 92/2020 i Nr 93/2020 dot. zasad i trybu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022.

9.3. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”.

9.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia.

9.5. Wniosek w sprawie określenia zasad funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

10. Wniosek w sprawie opinii o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

11. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został zmieniony/uzupełniony o następujące punkty:

Zmiana brzmienia pkt. 10 na: Informacja o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

10a. Zmiana uchwały Nr 131/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.

10b. Regulamin senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą.

10c. Apel do Ministra Edukacji i Nauki o anulowanie zmian wprowadzonych w wykazie czasopism.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 20 stycznia 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

2.1. Protokół posiedzenia w dniu 9 grudnia 2020 r.

2.2. Protokół posiedzenia w dniu 16 grudnia 2020 r.

2.3. Protokół posiedzenia w dniu 29 grudnia 2020 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wybór przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.

5. Powołanie przedstawicieli doktorantów do komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

6. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Aloisowi Woldanowi.

7. Sprawy dotyczące Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.1. Sprawozdanie z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego za 2020 rok.

7.2. Wybór przewodniczącego Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2021-2024.

7.3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.

8. Uchylenie uchwał Nr 117/2007 i Nr 61/2018 dotyczących regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.

9. Wolne wnioski.

 

PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2020.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  17-01-2020 12:55
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  24-02-2021 07:51
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3192
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego