Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad w dniu 22 stycznia 2020 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 18 grudnia 2019 r.

3.     Komunikaty i informacje.

4.     Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Józefowi Koredczukowi.

5.     Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jerzego Sokolnickiego na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2020 r. na Wydziale Chemii.

5.2.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Elżbiety Szyszlak na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

5.3.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Sörena Brinkmanna na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2023 r. w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta.

6.     Zmiana w senackiej Komisji Finansów powołanej na kadencję 2016-2020.

7.     Wzory dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego.

8.     Wnioski dydaktyczne.

8.1.  Zmiana w uchwałach Nr 119/2019 i Nr 120/2019 w zakresie zasad rekrutacji na kierunek judaistyka – studia drugiego stopnia.

8.2.  Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021.

9.     Opinia w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej.

10.  Opinia w sprawie udostępnienia Departamentowi Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia informacji dotyczących stanu posiadania i zamierzeń inwestycyjnych w rejonie Osi Grunwaldzkiej.

11.  Wolne wnioski.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  17-01-2020 12:55
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  20-01-2020 09:42
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 261
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego