Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad 25 stycznia 2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 21 grudnia 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia:
  4.1 Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Czogalli na stanowisku profesora Uniwersytetu.
  4.2 Wniosek Wydziału Biotechnologii  w sprawie zatrudnienia dr. hab. Łukasza Opalińskiego na stanowisko profesora Uniwersytetu.
  4.3 Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Piechy – Bisiorek na stanowisko profesora Uniwersytetu.
 5. Wnioski dydaktyczne z Wydziału Biotechnologii:
  5.1 Wniosek w sprawie programu studiów dla kierunku medyczna biotechnologia molekularna na poziomie studiów jednolitych magisterskich od roku akademickiego 2023/24.
  5.2 Wniosek o zmianę uchwały Nr 109/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
  5.3. Wniosek o zmianę uchwały Nr 110/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
  5.4. Wniosek o zmianę uchwały Nr 94/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
  5.5. Wniosek o zmianę uchwały Nr 95/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r.  w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
  5.6. Wniosek o zmianę uchwały  Nr 106/2021 Senatu UWr z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026.
  5.7. Wniosek o zmianę uchwały Nr 111/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r.  w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia na Uniwersytecie Wrocławskim  rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027.
 6. Wolne wnioski.

 

 

PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2022.pdf (193,08KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2021.pdf (133,46KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2020.pdf (135,05KB)