Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad w dniu 11 marca 2020 r. (posiedzenie nadzwyczajne)

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie kandydatów na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 26 lutego 2020 r.

1.   Przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 22 stycznia 2020 r.

3.   Komunikaty i informacje.

4.   Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Aleksandrowi Filarowskiemu.

5.   Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Miłosza Pawlickiego na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2020 r. na Wydziale Chemii.

5.2. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Piotra Wiórka na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

6.   Nadanie Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Udo Sträterowi.

7.   Wnioski dydaktyczne.

7.1. Zmiany w uchwale Nr 133/2019 w zakresie programów studiów dla kierunków: historia, muzykologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna.

7.2. Programy studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021.

7.2.1. Program studiów dla kierunku geografia II st.

7.2.2. Program studiów dla kierunku administracja w organizacjach międzynarodowych II st. (studia w języku angielskim).

7.2.3. Program studiów dla kierunku ekonomia menedżerska II st. (studia w języku angielskim).

7.2.4. Program studiów dla kierunku kryminologia prawnicza II  st.

7.3. Zmiana w uchwale Nr 100/2019 w zakresie ustalenia programu kształcenia w Kolegium Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.4. Zmiana uchwały Nr 8/2020 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021.

8.   Wolne wnioski. 

 

Proponowany porządek obrad w dniu 22 stycznia 2020 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 18 grudnia 2019 r.

3.     Komunikaty i informacje.

4.     Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Józefowi Koredczukowi.

5.     Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jerzego Sokolnickiego na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2020 r. na Wydziale Chemii.

5.2.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Elżbiety Szyszlak na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

5.3.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Sörena Brinkmanna na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2023 r. w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta.

6.     Zmiana w senackiej Komisji Finansów powołanej na kadencję 2016-2020.

7.     Wzory dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego.

8.     Wnioski dydaktyczne.

8.1.  Zmiana w uchwałach Nr 119/2019 i Nr 120/2019 w zakresie zasad rekrutacji na kierunek judaistyka – studia drugiego stopnia.

8.2.  Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021.

9.     Opinia w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej.

10.  Opinia w sprawie udostępnienia Departamentowi Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia informacji dotyczących stanu posiadania i zamierzeń inwestycyjnych w rejonie Osi Grunwaldzkiej.

11.  Wolne wnioski.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  17-01-2020 12:55
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  04-03-2020 12:32
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 569
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego