Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad 22.05.2024 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 24 kwietnia 2024 r.
3. Komunikaty i informacje.
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
4.1.Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
4.1.1.dr hab. Dobrosławy Antonów,
4.1.2.dr. hab. Marka Kopyściańskiego,
4.1.3.dr. hab. Przemysława Pesta.
4.2.Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Agnieszki Makarewicz.
4.3.Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
4.3.1.dr hab. Magdaleny Matysek-Imielińskiej,
4.3.2.dr. hab. Mateusza Żmudzińskiego.
4.4.Wniosek Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Andrzeja Dębskiego.
5. Opinia w sprawie powołania dyrektora Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. Wnioski dydaktyczne:
6.1.Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025.
6.1.1.Komunikacja wizerunkowa, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia,
6.1.2.Filologia klasyczna, studia stacjonarne I stopnia,
6.1.3.Zarządzanie informacją, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia,
6.1.4.Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia,
6.1.5.Studia śródziemnomorskie i klasyczne, studia stacjonarne II stopnia,
6.1.6.Anglistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia,
6.1.7.Studia romanistyczne, studia stacjonarne II stopnia.
6.2. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie programu studiów Genetyka i biologia eksperymentalna, studia stacjonarne I i II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025.
6.3.Wniosek Wydziału Chemii w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025.
6.3.1.Chemia, studia stacjonarne I stopnia,
6.3.2.Chemia medyczna, studia stacjonarne I stopnia,
6.3.3.Chemia i toksykologia sądowa, studia stacjonarne I stopnia,
6.3.4.Zielona chemia, studia stacjonarne I stopnia.
6.4.Zmiana Uchwały nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
6.5.Zmiana Uchwały nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
6.6.Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025.
6.6.1.Studia Podyplomowe Neurologopedia Kliniczna z Integracją Sensomotoryczną,
6.6.2.Studia Podyplomowe Navigating Diversity – Różnorodność Kulturowa w Miejscu Pracy,
6.6.3.Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations.
6.7.Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów Studia Podyplomowe Komunikacja Międzykulturowa dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025.
7. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad 24.04.2024 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu opiniodawczego posiedzenia Senatu UWr z 13 marca 2024 r.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 20 marca 2024 r.
4. Komunikaty i informacje.
5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
5.1.Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Sylwestra Mazurka.
5.2.Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Anny Cisło.
6. Wnioski dydaktyczne:
6.1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025:
6.1.1. Political Science, studia stacjonarne I i II stopnia w jęz. angielskim,
6.1.2. Politologia, studia stacjonarne I i II stopnia,
6.1.3. Zarządzanie projektami społecznymi, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia,
6.1.4. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia,
6.1.5. Zarządzanie migracjami, studia stacjonarne I stopnia,
6.1.6. Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia,
6.1.7. Socjologia, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia,
6.2. Zmiana Uchwały nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
6.3. Zmiana Uchwały nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
6.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie utworzenia studiów podyplomowych od roku akademickiego 2024/2025.
6.4.1. Studia Podyplomowe Administracja Publiczna,
6.4.2. Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych,
6.4.3. Studia Podyplomowe Prawo i Etyka w Zawodzie Lekarza Weterynarii,
6.4.4. Studia Podyplomowe Zarządzanie Drogami Publicznymi,
6.4.5. Studia Podyplomowe Rada Nadzorcza w Praktyce,
6.4.6. Studia Podyplomowe Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe w Praktyce.
6.5. Regulamin studiów w UWr.
7. Zmiana w senackiej Komisji Statutowej powołanej na kadencję 2020-2024.
8. Inicjatywa prof. Adama Pawłowskiego oraz prof. Kazimierza Orzechowskiego w sprawie ławeczek profesorskich: projekt stworzenia hubu wiedzy o początkach polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.
9. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad 20.03.2024 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 24 stycznia 2024 r.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 21 lutego 2024 r.
4. Komunikaty i informacje.
5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
5.1. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
5.1.1. dr hab. Katarzyny Sokołowskiej,
5.1.2. dr hab. Darii Augustyniak,
5.1.3. dr hab. Elżbiety Myśkow,
5.1.4. dr hab. Donaty Wawrzyckiej.
5.2. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. Tomasza Kosmali.
5.3. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak.
5.4. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jana Choroszego.
5.5. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Marcina Preisnera.
6. Wnioski dydaktyczne:
6.1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynające się od roku akademickiego 2024/2025.
6.1.1. Analityka społeczna, studia stacjonarne I stopnia,
6.1.2. Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi, studia stacjonarne II stopnia.
6.2. Zmiana Uchwały nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
6.3. Zmiana Uchwały nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
7. Wniosek Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
8. Wnioski dotyczące nagród.  
8.1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów,
8.2. Nagrody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
9. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad 13.03.2024 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie kandydatów na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2024-2028.

Proponowany porządek obrad 21.02.2024 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 24 stycznia 2024 r.
3. Komunikaty i informacje.
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
4.1. Wnioski Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
4.1.1. dr hab. Agnieszki Perec­-Matysiak,
4.1.2. dr hab. Izabeli Jędrzejowskiej.
4.2. Wnioski Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
4.2.1. dr hab. Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak,
4.2.2. dr hab. Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz.
4.3. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
4.3.1. dr. hab. Henryka Jaroszewicza,
4.3.2. dr. hab. Adama Szynola,
4.3.3. dr hab. Katarzyny Konarskiej.
4.4. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Macieja Witwickiego.
4.5. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Grzegorza Kondrata.
5.  Zmiany w senackich Komisjach powołanych na kadencję 2020-2024.
6.  Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.
7.  Wnioski dydaktyczne:
7.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025:
7.1.1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,
7.1.2. Projektowanie mediów, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,
7.1.3. Literatura światowa: komparatystyka i wielokulturowość, studia stacjonarne jednolite magisterskie,
7.1.4. Logopedia, studia stacjonarne jednolite magisterskie,  
7.1.5. Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.
7.2. Zmiana Uchwały nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
7.3. Zmiana Uchwały nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
7.4. Zmiana Uchwały nr 95/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 24 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 . 
7.5. Zmiana Uchwały nr 106/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 23 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026. 
7.6. Zmiana Uchwały nr 111/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 22 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027.
7.7. Zmiana Uchwały nr 173/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2027/2028.
8.  Odwołanie od uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.
9.  Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad 24.01.2024 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 20 grudnia 2023 r.
3. Komunikaty i informacje:
3.1.Informacja Rektora o działaniach wyjaśniających związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do organów Samorządu Studentów.
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów:
4.1.Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Joanny Grzyb.
4.2.Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Janusza Miśkiewicza.
5. Opinia w sprawie rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania.
6. Wnioski dydaktyczne:
6.1. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025:
6.1.1.LL.B. International and European Environmental Law, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim.
6.2. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025:
6.2.1. English for Knowledge, Culture and Innovation, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim,
6.2.2. Media Content Creation, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w języku angielskim.
6.3. Wniosek zmieniający Uchwałę nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025:
- LL.B. International and European Environmental Law,
- Master of Economics and Finance, 
- Master Managerian Economics,
- English for Knowledge, Culture and Innovation, 
- Media Content Creation,
- Journalism and Social Communication, 
- Europeistyka.
6.4. Wniosek zmieniający Uchwałę nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025:
- LL.B. International and European Environmental Law,
- Master of Economics and Finance,
- Master Managerian Economics,
- English for Knowledge, Culture and Innovation,
- Media Content Creation,
- Journalism and Social Communication,
- Europeistyka.
6.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie utworzenia studiów podyplomowych od roku akademickiego 2023/2024:
6.5.1.Studia Podyplomowe Coaching i Life Design.
6.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii dotyczący sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr 95/2023 Senatu UWr w sprawie programu Studiów Podyplomowych Handel Międzynarodowy – Aspekty Celne i Podatkowe.
7. Wolne wnioski.

-porządek obrad został zmieniony w poniższym zakresie:
pkt 3.1 został zmieniony na „Informacja Rektora i Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej o działaniach zapobiegających zagrożeniu prawidłowości wyboru Rektora na kadencję 2024-2028”.


PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2023.pdf (139,35KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2022.pdf (193,08KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2021.pdf (133,46KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2020.pdf (135,05KB)