Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad w dniu 9 grudnia 2020 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2021-2024.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 25 listopada 2020 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 21 października 2020 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Barbarze Wiśniewskiej-Paź.

5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Katarzyny Biernackiej-Licznar na czas nieokreślony od dnia 1 grudnia 2020 r.

5.2. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Krzysztofa Migdalskiego na czas nieokreślony od dnia 1 grudnia 2020 r.

6. Wnioski dotyczące senackiej Komisji Etyki.

6.1. Powołanie Komisji Etyki na kadencję 2020-2024.

6.2. Wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Etyki na kadencję 2020-2024.

7. Powołanie Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2021-2024 /cz. 1.

8. Informacja Przewodniczącego senackiej Komisji Nauczania w sprawie propozycji zmiany w regulaminie Komisji Nauczania.

9. Informacja o projekcie „Leopoldina”.

10. Informacja o działalności Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

11. Powołanie Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2021-2024 /cz. 2.

12. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 21 października 2020 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 23 września 2020 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wnioski dotyczące tytułu profesora.

4.1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Agnieszce Matusiak.

4.2. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Annie Gemrze.

5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1. Zatrudnienie na stanowisku profesora prof. dr. hab. Dariusza Galasińskiego na czas określony od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 września 2022 r. na Wydziale Filologicznym.

5.2. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Justyny Deszcz-Tryhubczak na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

6. Powołanie komisji senackich na kadencję 2020-2024.

7. Regulamin senackiej Komisji Nauczania.

8. Programy studiów podyplomowych.

8.1. Program Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Logopedycznych dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2019/2020.

8.2. Program Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Logopedycznych.

8.3. Program Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego.

8.4. Program Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations.

8.5. Program Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie.

8.6. Program Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej.

8.7. Program Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego.

8.8. Program Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego.

8.9. Program Studiów Podyplomowych Przekładu.

8.10. Program Studiów Podyplomowych Prawa Geologicznego i Górniczego.

8.11. Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Odpadami.

8.12. Program Studiów Podyplomowych Zatrudnianie Cudzoziemców.

9. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 23 września 2020 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 24 czerwca 2020 r.

4. Komunikaty i informacje.

5. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Krzysztofowi Czekajowi.

6. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

6.1. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Magdaleny Żuk na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Biotechnologii.

6.2. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Pauli Gawryszewskiej-Wilczyńskiej na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Chemii.

6.3. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jana Chorowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki.

6.4. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Michała Białka na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

6.5. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Doroty Koczanowicz na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

6.6. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Marcina Dębickiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

6.7. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Katarzyny Dojwy-Turczyńskiej na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

6.8. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Adriany Dudek na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

6.9. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Aleksandra Cieślińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

6.10. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Krzysztofa Horubskiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

6.11. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Dominika Kopińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

6.12. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Marka Leśniaka na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

6.13. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Mateusza Machaja na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

6.14. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Bogusława Sołtysa na czas nieokreślony od dnia 1 października 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

7. Nadanie tytułu doktora honoris causa UWr prof. Klausowi Wandeltowi.

8. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

9. Zlecenie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji.

10. Zmiana uchwały Nr 133/2019 w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.

11. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został zmieniony/uzupełniony o następujące punkty:

Zmiana w pkt. 5. Powołanie senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2020-2024.

6a. Opinia w sprawie rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania.

10a. Przekształcenie Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika.

10b. Uchylenie niektórych uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 24 czerwca 2020 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Komunikaty i informacje.

3. Przyjęcie protokołu zdalnego posiedzenia Senatu UWr w dniu 27 maja 2020 r.

4. Wnioski dotyczące tytułu profesora.

4.1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Elżbiecie Biardzkiej.

4.2. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Orskiej.

4.3. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Krzysztofowi Czekajowi.

5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Agnieszki Sorokowskiej na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2020 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

5.2. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Beaty Miazgi na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2020 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

5.3. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Julity Makaro na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

6. Opinia w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

7. Wnioski dydaktyczne.

7.1. Zmiana uchwały Nr 133/2019 w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.

7.2. Programy studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2020/2021.

7.2.1.  Program studiów dla kierunku filologia germańska II st.

7.2.2.  Program studiów dla kierunku filologia hiszpańska I st.

7.2.3.  Program studiów dla kierunku filologia indyjska I st.

7.2.4.  Program studiów dla kierunku filologia klasyczna II st.

7.2.5.  Program studiów dla kierunku judaistyka I i II st.

7.2.6.  Program studiów dla kierunku niderlandystyka I i II st.

7.2.7.  Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie I st.

7.2.8.  Program studiów dla kierunku fizyka  II st. – ref. Dziekan WFA.

7.2.9.  Program studiów dla kierunku etnologia i antropologia kulturowa II st.

7.2.10. Program studiów dla kierunku muzykologia I i II st.

7.2.11. Program studiów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jedn. mgr.

7.2.12. Program studiów dla kierunku pedagogika specjalna jedn. mgr.

7.2.13. Program studiów dla kierunku inżynieria geologiczna II st.

7.2.14. Program studiów dla kierunku filozofia I i II st.

7.2.15. Program studiów dla kierunku stosunki międzynarodowe II st.

7.3. Zmiana uchwały Nr 20/2020 w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia prawnicza II st.

7.4. Uchylenie uchwały Nr 19/2020 w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia menedżerska II st.

7.5. Zmiana uchwały Nr 42/2018 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

7.6. Zasady i tryb rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022.

7.7. Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022.

7.8. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.

7.9. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.

7.10. Programy studiów podyplomowych.

7.10.1.  Program Studiów Podyplomowych Psychodietetyka.

7.10.2.  Program Studiów Podyplomowych Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej.

7.10.3.  Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego.

7.10.4.  Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami.

7.10.5.  Program Studiów Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego.

7.10.6.  Program Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego.

7.10.7.  Program Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki.

7.10.8.  Program Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska.

7.10.9.  Program Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

7.10.10. Program Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych.

7.10.11. Program Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie.

7.10.12. Program Studiów Podyplomowych z Zakresu Czynności w Nadzorze Kuratorskim. 

7.10.13. Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym.

7.11. Zmiana regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.

8. Wnioski organizacyjne.

8.1. Poparcie wniosku w sprawie stworzenia hubu wiedzy historycznej „ławeczek profesorskich” przed gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

8.2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową z siedzibą w Odolanowie.

9. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został uzupełniony o następujące punkty:

7.12. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej - Kolegium Doktorskim Geografii i Geologii obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.

8.3. Przekształcenie rad dyscyplin naukowych.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 27 maja 2020 r. (posiedzenie zdalne)

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Komunikaty i informacje.

3. Przyjęcie protokołu zdalnego posiedzenia Senatu UWr w dniu 6 maja 2020 r.

4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Edyty Błachut na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.2. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Anety Firlej-Buzon na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.3. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Anny Gajdis na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.4. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Małgorzaty Góralskiej na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.5. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Józefa Jarosza na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.6. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Ireny Kalli na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.7. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Dariusza Komorowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.8. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Grzegorza Kowala na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.9. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Ewy Matkowskiej na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.10. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Romana Opiłowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.11. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Joanny Szczęk na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Filologicznym.

4.12. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Moniki Baer na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

4.13. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

5. Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.

6. Wnioski dydaktyczne.

6.1. Zmiana uchwał: Nr 119/2019 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 i Nr 120/2020 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w zakresie zasad rekrutacji na kierunki studiów: administracja, Administration in International Organizations, kryminologia prawnicza.

6.2. Programy studiów.

6.2.1. Zmiana uchwały Nr 133/2019 w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie programów studiów dla kierunków: anglistyka I i II st., filologia francuska II st., filologia germańska I i II st., filologia hiszpańska II st., filologia polska I i II st., informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I i II st.

6.2.2. Zmiana uchwały Nr 17/2020 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia II st.

6.2.3. Program studiów dla kierunku biologia I i II st. dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021.

6.3. Programy studiów podyplomowych.

6.3.1. Program Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej.

6.3.2. Program Studiów Podyplomowych Administracji Publicznej.

6.3.3. Program Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych.

6.3.4. Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

6.3.5. Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Zagrożenia.

6.3.6. Program Studiów Podyplomowych Egzekucji Administracyjnej.

6.3.7. Program Studiów Podyplomowych Informatyzacja Administracji Publicznej.

6.3.8. Program Studiów Podyplomowych Kryminalistyki.

6.3.9. Program Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych.

6.3.10. Program Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

6.3.11. Program Studiów Podyplomowych Podatkowych.

7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową z siedzibą w Odolanowie.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego za okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

9. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został uzupełniony o następujące punkty:

3a. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jarosławowi Byrce.

3b. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. Dariuszowi Kowalskiemu.

6.4. Zmiana regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 6 maja 2020 r. (posiedzenie zdalne)

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 26 lutego 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UWr w dniu 11 marca 2020 r.

4. Komunikaty i informacje.

5. Wnioski dotyczące tytułu profesora.

5.1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Ryszardowi Rzepeckiemu.

5.2. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz.

5.3. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Błaszczak.

5.4. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Igorowi Borkowskiemu.

6. Wnioski dotyczące nagród.

6.1. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

6.2. Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

7. Poparcie wniosku o nadanie Rafałowi Dutkiewiczowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.

8. Strategia rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030.

9. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 11 marca 2020 r. (posiedzenie nadzwyczajne)

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie kandydatów na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 26 lutego 2020 r.

1.   Przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 22 stycznia 2020 r.

3.   Komunikaty i informacje.

4.   Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Aleksandrowi Filarowskiemu.

5.   Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Miłosza Pawlickiego na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2020 r. na Wydziale Chemii.

5.2. Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Piotra Wiórka na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

6.   Nadanie Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Udo Sträterowi.

7.   Wnioski dydaktyczne.

7.1. Zmiany w uchwale Nr 133/2019 w zakresie programów studiów dla kierunków: historia, muzykologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna.

7.2. Programy studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021.

7.2.1. Program studiów dla kierunku geografia II st.

7.2.2. Program studiów dla kierunku administracja w organizacjach międzynarodowych II st. (studia w języku angielskim).

7.2.3. Program studiów dla kierunku ekonomia menedżerska II st. (studia w języku angielskim).

7.2.4. Program studiów dla kierunku kryminologia prawnicza II  st.

7.3. Zmiana w uchwale Nr 100/2019 w zakresie ustalenia programu kształcenia w Kolegium Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.4. Zmiana uchwały Nr 8/2020 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021.

8.   Wolne wnioski. 

 

Proponowany porządek obrad w dniu 22 stycznia 2020 r.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 18 grudnia 2019 r.

3.     Komunikaty i informacje.

4.     Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Józefowi Koredczukowi.

5.     Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jerzego Sokolnickiego na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2020 r. na Wydziale Chemii.

5.2.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Elżbiety Szyszlak na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

5.3.  Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Sörena Brinkmanna na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2023 r. w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta.

6.     Zmiana w senackiej Komisji Finansów powołanej na kadencję 2016-2020.

7.     Wzory dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego.

8.     Wnioski dydaktyczne.

8.1.  Zmiana w uchwałach Nr 119/2019 i Nr 120/2019 w zakresie zasad rekrutacji na kierunek judaistyka – studia drugiego stopnia.

8.2.  Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021.

9.     Opinia w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej.

10.  Opinia w sprawie udostępnienia Departamentowi Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia informacji dotyczących stanu posiadania i zamierzeń inwestycyjnych w rejonie Osi Grunwaldzkiej.

11.  Wolne wnioski.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  17-01-2020 12:55
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  30-11-2020 11:36
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 2489
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego