Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Skład Senatu

KADENCJA 2016-2020

 

I Rektor

1. prof. dr hab. Adam Jezierski – Przewodniczący Senatu

II Prorektorzy

2. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz – Prorektor ds. nauki

3. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

4. prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. finansów i rozwoju

5. prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. nauczania

III Dziekani Wydziałów

6. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr – Wydział Biotechnologii

7. prof. dr hab. Anna Trzeciak – Wydział Chemii

8. prof. dr hab. Marcin Cieński – Wydział Filologiczny

9. prof. dr hab. Antoni Ciszewski – Wydział Fizyki i Astronomii

10. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński – Wydział Matematyki i Informatyki

11. prof. dr hab. Dariusz Skarżyński – Wydział Nauk Biologicznych

12. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

13. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

14. prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Wydział Nauk Społecznych

15. prof. dr hab. Karol Kiczka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

IV Przedstawiciele nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

16. dr hab. Daniel Krowarsch – Wydział Biotechnologii

17. dr hab. Kazimierz Orzechowski prof. UWr – Wydział Chemii

18. prof. dr hab. Stefan Kiedroń – Wydział Filologiczny

19. dr hab. Jakub Pigoń prof. UWr – Wydział Filologiczny

20. prof. dr hab. Michał Tomczak – Wydział Fizyki i Astronomii

21. prof. dr hab. Jacek Świątkowski – Wydział Matematyki i Informatyki

22. dr hab. Małgorzata Janicka prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych

23. dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

24. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

25. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

26. dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr – Wydział Nauk Społecznych

27. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

V Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

28. dr Maria Stasiuk – Wydział Biotechnologii

29. dr hab. Magdalena Sałdyka – Wydział Chemii

30. dr Agnieszka Łobocka – Wydział Filologiczny

31. dr Radosław Wasielewski – Wydział Fizyki i Astronomii

32. dr Jakub Michaliszyn – Wydział Matematyki i Informatyki

33. dr Joanna Łubocka – Wydział Nauk Biologicznych

34. dr Zbigniew Łoś – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

35. dr Mieczysław Sobik – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

36. dr hab. Rafał Juchnowski – Wydział Nauk Społecznych

37. dr hab. Jacek Przygodzki – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

38. mgr Elżbieta Kopeć – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (przedstawiciel jednostek pozawydziałowych)

VI Przedstawiciele doktorantów i studentów

39. mgr Kiriakos Chatzipentidis – Samorząd Doktorantów

40. vacat – Wydział Biotechnologii

41. vacat – Wydział Chemii

42. Joanna Kowalska – Wydział Filologiczny

43. vacat – Wydział Fizyki i Astronomii

44. vacat – Wydział Matematyki i Informatyki

45. Dorota Orlińska – Wydział Nauk Biologicznych

46. Wiktoria Ryś – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

47. Sandra Nowak – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

48. Dominik Słodowy – Wydział Nauk Społecznych

49. Patryk Korolko – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

VII Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

50. mgr Mariola Grzyb – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

51. mgr Renata Nowak – Biblioteka Uniwersytecka

52. mgr Bożena Tytoń – Dział Badań Naukowych

VIII Osoby uczestniczące z głosem doradczym

53. mgr Ryszard Żukowski – Kanclerz

54. mgr Krzysztof Małys – Zastępca Kanclerza ds. planowania i analiz finansowych

55. mgr Jadwiga Gizowska – Kwestor

56. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

57. mgr Mateusz Bartoszewicz – Przewodniczący Samorządu Doktorantów

58. Damian Rychlik – Przewodniczący Samorządu Studentów

59. mgr Ewa Majewska-Machaj – Radca prawny

60. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj – Audytor wewnętrzny

61. dr hab. Ryszard Balicki – Rzecznik prasowy

62. prof. dr hab. Bogusław Pawłowski – Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne (reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych)

63. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia (reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych)

64. dr hab. Igor Borkowski prof. UWr – Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach (reprezentujący dziedzinę nauk społecznych)

IX Przedstawiciele związków zawodowych działających w UWr

65. dr Leszek Ryk – Przedstawiciel ZNP

66. Andrzej Jabłoński – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

67. dr hab. Piotr Grabowiec – Przedstawiciel ZZNA UWr

68. mgr Robert Reisigova-Kielawski – Przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza

69. mgr Krzysztof Demczyszyn – Przedstawiciel ZZPAiB UWr

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  17-01-2020 12:53
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  26-06-2020 08:52
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 1338
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego