Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE WPAE.2411.01.2020.BJ

Dotyczy: Przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego dla kadry administracyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu PPI/WTP/2018/1/00033/U/001.

Treść zapytania ofertowego:

PDFzapytanie ofertowe.pdf (2,45MB)

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.

PDFwybór wykonawcy.pdf (238,30KB)