Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant - stypendysta w Zakładzie Chemii Biologicznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta - Stypendysty do Zakładu Chemii Biologicznej w ramach projektu NCN - Opus ST nr  2019/33/B/ST4/02428  pt. „Nowe regioselektywne strategie w chemicznej i biochemicznej modyfikacji białek”; kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Artur Krężel.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 stycznia 2020 r.

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra chemii, biochemii, biotechnologii lub pokrewny
 • mile widziane doświadczenie w pracy z białkami lub peptydami (synteza, nadprodukcja, oczyszczanie, badania strukturalne itp.)
 • mile widziana znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych oraz spektrometrii mas
 • zapał do pracy badawczej, zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:
Rekrutacja dotyczy projektu Narodowego Centrum Nauki (OPUS - ST ) związanego z modyfikacją chemiczną i biochemiczną białek. Grant jest projektem wysoce interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia biochemii, chemii bionieorganicznej, biotechnologii, biologii molekularnej i strukturalnej.
 

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium NCN 3 000 zł/mc
 • rozpoczęcie zatrudnienia od 1 lutego 2020,
 • rekrutacja zgodna z odpowiednim regulaminem NCN.

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Krężel (kierownik Zakładu Chemii Biologicznej)

Przykładowe publikacje ZCB: Kocyła et al. (2018) Chem. Commun. 54, 13539; Drozd et al. (2018) Metallomics 10, 595. Kochańczyk et al. (2016) Sci. Rep. 6, 36346. Park et al. (2017), Nat. Struct. Mol. Biol. 24, 248; Wezynfeld et al. (2016) Angew. Chem. Int. Ed., 55, 8235.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
 • Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji
 • Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na
adres kierownika projektu, prof. dr hab. Artura Krężla: e-mail: artur.krezel@uwr.edu.pl
 

Prosimy o dołączenie informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”

Informujemy, że:

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).