Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2020 roku

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. dotyczący obowiązywania Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (87,87KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika wdrożenia systemu informatycznego oraz Komitetu Sterującego „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (171,74KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim (155,80KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania systemu ewidencjonowania oraz zarządzania infrastrukturą badawczą w Uniwersytecie Wrocławskim (165,38KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim (114,98KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. podziału subwencji na rok 2020 w Uniwersytecie Wrocławskim (89,71KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (164,82KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika wdrożenia systemu informatycznego oraz Komitetu Sterującego do zadania „Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu: moduł ABK Akademickiego Biura Karier, moduł Strona i Intranet, moduł e-Teczka, moduł Zarządzanie Aktami Prawnymi i Pełnomocnictwami, moduł Wnioski i Zamówienia Publiczne, moduł Sprawy Pracownicze” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 (172,01KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. o nadaniu sali w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. Telesfora Poźniaka (87,74KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim (322,24KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. rezultatów twórczych systemu HydroProg (91,13KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim (89,00KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (231,98KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2020 roku (503,04KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Zespołu do monitorowania sytuacji sanitarno-epidemiologicznej (42,96KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do monitorowania sytuacji sanitarno-epidemiologicznej (161,38KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnej (pracy w domu) (125,49KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zagrożenia epidemicznego (158,71KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego (262,95KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (150,13KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego (302,45KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia procedury w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023 (170,06KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego (402,60KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim (45,08KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego oraz przygotowania projektu zarządzenia określającego zasady wypłacania wynagrodzeń i wzory umów (31,73KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (28,51KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim (67,17KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (52,83KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich i dnia rektorskiego w Uniwersytecie Wrocławskim (32,94KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty (90,06KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (49,17KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim (32,94KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia I Edycji Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” (124,42KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2020 r. o powołaniu Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (166,44KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania międzywydziałowych komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (41,53KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (159,83KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych na granty wewnętrzne finansowane ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Wrocławskiemu na lata 2020-2026 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)” (61,28KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania, opracowania i wykonania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego (92,80KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (130,44KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów (262,92KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu międzywydziałowej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (262,61KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego konkurs „Niższe pensum jako instrument projakościowy” (101,51KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie szczepień przeciwko grypie w czasie pandemii COVID-19 dla wspólnoty Uniwersytetu Wrocławskiego (170,03KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (163,61KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 (27,66KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w Uniwersytecie Wrocławskim (349,33KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (323,90KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (272,67KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (280,71KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie koordynatorów czynności kancelaryjnych w Uniwersytecie Wrocławskim (393,13KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego (33,06KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (42,88KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2 (217,65KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie określenia trybu i terminów składania wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (271,35KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty stypendiów Rektora dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 (83,74KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków zgodnie z Regulaminem wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (33,29KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w administracji Uniwersytetu Wrocławskiego pracy zdalnej naprzemiennie z pracą stacjonarną (46,96KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2 (37,47KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024 (41,52KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wzorów uchwał rad dyscyplin naukowych oraz komisji doktorskich podejmowanych w przewodach doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. (166,09KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wzorów uchwał podejmowanych w postępowaniach w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (135,99KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020 – 2024 (53,45KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (272,77KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (95,90KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (43,47KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (168,86KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie tłumaczenia na język angielski niektórych wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Wrocławskiego (30,01KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego (781,57KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim (48,77KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024 (43,54KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim (24,21KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Uniwersytecie Wrocławskim (32,96KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu grupy ekspertów panelu nauk humanistycznych i społecznych powołanej do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (48,08KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu: moduł ABK Akademickiego Biura Karier, moduł Strona i Intranet, moduł e-Teczka, moduł Zarządzanie Aktami Prawnymi i Pełnomocnictwami, moduł Wnioski i Zamówienia Publiczne, moduł Sprawy Pracownicze” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”. (58,67KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. systemu POL-on (39,36KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do realizacji projektu pn. „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” (36,65KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018 – 2022” (49,09KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składów zespołów do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (53,56KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do opracowania i wdrożenia instrumentu nowoczesnego zarządzania strategicznego uczelnią realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2019-2023” (54,21KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nowej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (karta elektroniczna) (74,47KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” na kadencję 2020 – 2024 (49,42KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024 (69,76KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020 – 2024 (63,38KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (169,12KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie sfinansowania wykonania badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (172,44KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia usług bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 29 listopada 2020 roku (161,91KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie obowiązku zgłaszania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (333,00KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim (57,83KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Zespołu do spraw Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” (253,70KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia procedury w zakresie postępowania z osobami będącymi w kryzysie psychicznym w ramach realizacji projektu Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023 (245,37KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Uniwersytecie Wrocławskim (42,90KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (55,79KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie otwarcia dostępu do bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim od dnia 30 listopada 2020 roku (93,34KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników wykonujących czynności zawodowe w budynkach i obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego od dnia 30 listopada 2020 roku (262,71KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczących Zespołów do spraw wsparcia publikacji zagranicznych (233,04KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do realizacji projektu pn. „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” (43,96KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (55,48KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. przypominający o obowiązku odbierania korespondencji (65,62KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (63,76KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I Konkursu w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych–Zadanie Nr 10 Programu „Inicjatywa Doskonałości –Uczelnia Badawcza” (671,28KB)