Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2020 roku

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim (1,05MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Literatury po 1989 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (203,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Śląskiej Pracowni Regionalistycznej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (200,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów oraz zasad składania przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oświadczeń niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz przekazywania danych w tym zakresie do systemów informatycznych (365,40KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłat za studia w języku angielskim dla obywateli polskich i cudzoziemców w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim (51,17KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (98,76KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (411,85KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Studiów Podyplomowych Geografii dla Nauczycieli na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (166,49KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Biura Rzecznika Patentowego w Uniwersytecie Wrocławskim (169,82KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru Indeksu Doktoranta (436,48KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych Zasad organizacji kursów dokształcających w Uniwersytecie Wrocławskim (322,00KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji studiów podyplomowych (1,46MB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_do_zarzadzenia_12_2020_zasady_organizacji_studiow.pdf (1,30MB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (222,34KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (118,57KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury Człowiek między Naturą a Kulturą na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (71,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad dokonywania oceny okresowej, trybu działania komisji oceniających i Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (1 014,90KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Master of Managerial Economics (40,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Administration in International Organizations (41,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku kryminologia prawnicza (40,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie kodów USOS na kierunku historia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (41,75KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (71,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Biura Projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Wrocławskim (74,62KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (47,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej (41,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wdrożenia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w Uniwersytecie Wrocławskim (40,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 27/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wykazu przesyłek, które nie są otwierane przez punkty kancelaryjne w Uniwersytecie Wrocławskim (41,37KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych zasad funkcjonowania Kancelarii Ogólnej w Uniwersytecie Wrocławskim (67,51KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (346,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (35,78KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad użytkowania systemu TETA EDU w Uniwersytecie Wrocławskim (98,13KB)
PDF   Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2020/2021 (194,49KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (48,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Dyplomacją Publiczną w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (74,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (75,69KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (75,69KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 (716,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego (270,60KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_do_zarz_38-2020 z dn. 31.03.2020 - Zasady gospodarki finansowej.pdf (192,10KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia specjalności ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (44,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim (183,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (114,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. wprowadzające Zasady nauczania nowożytnych języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (60,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych (271,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (165,21KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji specjalności marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika (dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich) (40,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji Pracowni Biogeochemii Środowiska w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (54,62KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania kodu USOS specjalności nauczycielskiej na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (45,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (45,37KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (339,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad kalkulacji kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej oraz wzorów dokumentów w procesie oddawania do korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego (557,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (164,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021 (78,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (49,73KB)
PDF   Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Wrocławskim (125,41KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego (462,75KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (427,49KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania (571,09KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. ustalające wysokość opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz określające wysokość stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (145,85KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarz. Nr 58-2020 wysokosc oplat za postep. ws. nadania stopnia_1.01.2023.pdf (320,23KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2020/2021 (389,63KB)
PDF   Zarządzenie Nr 60/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (338,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Systemu Informacji Naukowej Huesca (106,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów (65,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. (55,57KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (45,66KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania programów studiów na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, tworzonych i modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020 (85,47KB)
PDF   Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów (42,29KB)
PDF   Zarządzenie Nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim (162,70KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzorów oraz zasad składania przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oświadczeń niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz przekazywania danych w tym zakresie do systemów informatycznych (80,69KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (100,69KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania (34,53KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2020/2021 (102,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Badawczego Ingarden na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (73,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim (33,50KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Zakładu Studiów Włoskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (59,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia specjalności nauczycielskiej na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (51,41KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. ustalającego wysokość opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz określającego wysokość stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (477,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP (97,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 78/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Zagospodarowania Składników Majątkowych (96,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (99,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (50,08KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 80/2020 wg stanu na dzień 5 maja 2022 r. (522,72KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 81/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne w Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Zagrożenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (168,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny - trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym w Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (202,55KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zniesienia Studiów Podyplomowych Legislacji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (124,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego (237,79KB)
PDF   Zarządzenie Nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyposażenia w apteczki pierwszej pomocy pomieszczeń i obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego (289,82KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia specjalności nauczycielskich na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (42,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji specjalności biologia lasu na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (36,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP (97,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2020 roku (433,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (101,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Psychodietetyka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (100,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 92/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 81/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne w Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Zagrożenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (98,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie 82/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny - trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym w Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (97,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzorów oraz zasad składania przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oświadczeń niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz przekazywania danych w tym zakresie do systemów informatycznych (316,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (422,01KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_zarz.Nr_95-2020_Mlody_Badacz_na_dzien_3.08.2022.pdf (196,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (54,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji studiów podyplomowych (65,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego (308,65KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego od dnia 1 sierpnia 2020 r. (74,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad konstruowania planu zamówień inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim (44,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (239,26KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Uniwersytecie Wrocławskim (148,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (186,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Ilościowych w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (390,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Danych i Sieci Społecznych w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (393,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim, określenia zasad działania Komisji ds. równego traktowania w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim (616,27KB)  tekst jednolity: PDF   OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim, określenia zasad działania Komisji ds. równego traktowania w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim (269,26KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową w Uniwersytecie Wrocławskim (232,55KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 108/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego (195,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (134,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Procedury weryfikacji przez Uniwersytet Wrocławski osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (69,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 163/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad obsługi procesu przyznawania i wypłaty stypendiów w Uniwersytecie Wrocławskim (63,85KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ogrodzie Botanicznym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (115,05KB)
 

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 113/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (75,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (1,21MB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolic_zarz_Nr_114-2020_Reg_organiz_wersja_obowiaz_na_dzien_29.06.2022 IDN KMSIND.pdf (1,02MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 115/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie kodów i symboli organizacyjnych (113,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (915,17KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającego Nr 163/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad obsługi procesu przyznawania i wypłaty stypendiów w Uniwersytecie Wrocławskim (31,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim (122,74KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarz. Nr 118-2020.pdf (199,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (97,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (80,08KB)
PDF   ZARZADZENIE Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (175,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne (43,47KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 123/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w Uniwersytecie Wrocławskim (61,54KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim (148,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie kodów i symboli niektórych jednostek organizacyjnych administracji centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego (42,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania programów studiów na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, tworzonych i modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020 (102,19KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 127/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (57,76KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (92,45KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim (579,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 130/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (153,64KB)

PDF   Zarządzenie Nr 131/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie dofinansowania wykonania szczepień przeciwko grypie w roku 2020 dla pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (117,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2020 r. wprowadzające Regulamin nadawania certyfikatu prostej polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego (155,33KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarz. Nr 132-2020.pdf (441,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 133/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Postkolonialno - Posttotalitarnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (82,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 160/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (49,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 135/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie likwidacji Stacjonarnych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Informatyki i Matematyki Stosowanej dla Biznesu na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (95,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 137/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (89,61KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. powołania i organizacji Centrum Aktywności Studenckiej w Dziale Spraw Studenckich w Uniwersytecie Wrocławskim (99,95KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie utworzenia Zakładu Europejskich Procesów Politycznych w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (370,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie utworzenia Zakładu Zarządzania Publicznego i Administracji w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (369,62KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Geologicznego i Górniczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (98,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zatrudnianie Cudzoziemców na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (80,27KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Gospodarki Odpadami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (81,10KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 144/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (154,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 145/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Odpadami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (45,37KB)

ZARZĄDZENIE Nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie warunków i sposobu przydziału uprawnień osobom uprawnionym do pracy w systemie teleinformatycznym /STI/ (zastrzeżone)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 147/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (59,27KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 148/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (65,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 149/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Uniwersytecie Wrocławskim w okresie obowiązywania stanu epidemii z powodu COVID-19 (49,16KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 149/2020 (356,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 150/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (184,94KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 151/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (342,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 152/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Antropologii Historycznej w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (60,06KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 153/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego (82,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 154/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury konkursowej oraz Regulaminu działania komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Wrocławskim (343,17KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 155/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad tworzenia grup dystrybucyjnych w domenie uwr.edu.pl w Uniwersytecie Wrocławskim (64,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (277,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 158/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia oraz kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Wrocławskim (57,45KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 159/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim, określenia zasad działania Komisji ds. równego traktowania w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim (152,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 160/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS (115,80KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 161/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie I edycji Nagrody Heisiga w Uniwersytecie Wrocławskim (234,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 162/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim funduszu na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników oraz zasad jego przeznaczania (65,31KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_zarz_Nr_162-2020_wersja_obowiazujaca_od_18.01.2022.pdf (108,47KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 163/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim (385,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji, trybu i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim (194,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 165/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (236,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 166/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych (166,66KB)