Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BZP.242.10.2019.ML

Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej, umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu w określonych modułach.

08.11.2019 r.

PDFZawiadomienie o wyborze najk. oferty.pdf (418,00KB)
PDFZESTAWIENIE OFERT WRAZ PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ - dla Wykonawców 08.11..pdf (542,11KB)
 

 

08.11.2019 r.

PDFZawiadomienie o dokonaniu przez Zamawiajcego czynności zgodnie z orzeczeniem KIO.pdf (382,12KB)
 

 

14.10.2019 r.

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf (377,29KB)
PDFZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ.pdf (542,50KB)
 

14.10.2019 r.

W związku z decyzją Zamawiającego o odtajnieniu w ofertach  Wykonawców BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu oraz Betacom S.A z siedzibą w Warszawie,  niektórych informacji objętych przez nich klauzulą „tajemnicy przedsiębiorstwa”, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony Załącznik do  „Informacji z otwarcia ofert”.

PDFZAŁĄCZNIK DO INFORMACJ Z OTWARCIA OFERT - zmieniony.pdf (277,17KB)
 

 

19.08.2019 r.

PDFINFORMACJE Z OTWARCIA OFERT.pdf (618,77KB)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (według wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

6.08.2019 r.

PDFInformacja dla Wykonawców nr 3.pdf (638,33KB)
 

24.07.2019 r.

PDFOgłoszenie - zmiana.pdf (72,82KB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 2.pdf (10,16MB)
PDFZał. nr 4 - wzór umowy zmieniony.pdf (1,31MB)
PDFZał. nr 3 - OPZ zmieniony.pdf (2,97MB)
 

18.07.2019 r.

1.PDFInformacja dla Wykonawców nr 1.pdf (8,22MB)

2.DOCZałączniki do SIWZ.doc (633,00KB)

3.ZIPZałączniki do OPZ.zip (1,65MB)

4.PDFSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - 18.07.2019.pdf (81,73KB)
 

19.06.2019 r.

1. PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (148,42KB)

2. PDFSIWZ.pdf (1,16MB)
3. ZIPZał. nr 2 do SIWZ -JEDZ.zip (84,59KB)

4. PDFZał. nr 3 do SIWZ - OPZ.pdf (3,08MB)
5. PDFZał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (1,66MB)
6. PDFZał. nr 4A do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf (266,18KB)
7. PDFZał. nr 12 - Instrukcja.pdf (2,99MB)
8. ZIPZał. nr 14 do SIWZ - Protokół z dialogu techn.zip (436,15KB)
9. PDFZał. nr 15 do SIWZ - Wpływ dialogu technicznego na OPZ i warunki umowy.pdf (323,43KB)
10. Zał. nr 13 do SIWZ - Identyfikator i klucz publiczny do danego postępowania
ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_76db0484-cbaf-4e50-9cf2-7db35bdae185.asc (700,00)