Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 2019

Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 stycznia 2019 roku

PDFUchwała NR 1 - w sprawie nadanieatopnia doktora habilitowanego dr. Janowi otopowi.pdf (88,49KB)
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 19 lutego 2019 roku

PDFUchwała NR 2- w sprawie wszczęcia postepowania o nadanie dr hab. Małgorzacie Bogdan tytułu profesora.pdf (88,71KB)
PDFUchwała NR 3-wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępoaniu o nadanie tytułu profesora.pdf (96,85KB)
PDFUchwała NR 4- w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. Jarosławowi Byrce tytułu profesora.pdf (88,97KB)
PDFUchwała NR 5-rwyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytuł profesora.pdf (96,92KB)
PDFUchwała NR 6 - w sprawie utworzenia nowych specjalnosci na kierunku matematyka.pdf (84,54KB)
PDFUchwała NR 7-2019 w sprawie programu kształcenia na kierunku matematyka.pdf (524,35KB)
PDFUchwała Nr 8 w sprawie utworzenia kierunku Data Science.pdf (1,14MB)
PDFUchwała NR 9- w sprawie wszczecia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Schmidta.pdf (88,04KB)
PDFUchwała NR 10- w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich.pdf (87,90KB)
PDFUchwała Nr 11- w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Karpińskiego.pdf (89,38KB)
PDFUchwała NR 12- powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (89,10KB)
PDFUchwała NR 13- powołanie Komisji Doktorskiej-.pdf (92,10KB)
PDFUchwała NR 14- powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.pdf (88,59KB)
PDFUchwała NR 15- powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej.pdf (87,67KB)


Uchwały Rady Wydziału z dnia 12 marca 2019 roku

PDFUchwała NR 16- w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr.pdf (363,71KB)
PDFUchwała NR 17- limity przyjęć 2019-20.pdf (200,01KB)
PDFUchwała NR 18- w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Gańczorza.pdf (88,81KB)
PDFUchwała NR 19- w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich.pdf (88,33KB)
PDFUchwała NR 20 - w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Tomaszowi Jurdzińskiemu tytułu profesora.pdf (261,83KB)
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 16 kwietnia 2019 roku

PDFUchwała NR 21 - poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Janczewskiej.pdf (264,76KB)
PDFUchwała NR 22- w sprawie wszczecia postępowania o nadanie dr. Dariuszowi Kowalskiemu tytułu profesora.pdf (89,67KB)
PDFUchwała NR 23- wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. Dariuszowi Kowalskiemu.pdf (98,41KB)
PDFUchwała NR 24- w sprawie nadania stopnia doktora p. Adrianowi Łańcuckiemu.pdf (119,53KB)
PDFUchwała NR 25- w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Filipa Chudego.pdf (89,04KB)
PDFUchwała NR 25-A- w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Chudego.pdf (90,83KB)
PDFUchwała NR 26 - w sprawie propozycji warunków rekrutacji 2020-21.pdf (1,37MB)
PDFUchwała NR 27 - w sprawie utworzenia kolegiów Szkoły Doktorskiej.pdf (86,32KB)
PDFUchwała NR 28- dotycząca kosztów uzyskania przychodu.pdf (198,09KB)
PDFUchwała NR 29- w sprawie strajku pracowników oświaty.pdf (86,11KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 maja 2019 roku

PDFUchwała NR 30- w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Annie Wysoczańskiej-Kuli.pdf (89,04KB)
PDFUchwała Nr 31- w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Pacuta.pdf (90,34KB)
PDFUchwała NR 32- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (90,57KB)
PDFUchwała NR 33-w sprawie powołania Komisji Doktorskiej-.pdf (91,63KB)
PDFUchwała NR 34- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.pdf (90,25KB)
PDFUchwała NR 35- powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej.pdf (89,39KB)
PDFUchwała NR 37 - w sprawie zasad rekrutacji do Kolegium Informatyki Szkoły Doktorskiej.pdf (376,24KB)
PDFUchwała NR 38 - w sprawie programu kształcenia w Kolegium Matematyki Szkoły Doktorskiej.pdf (326,67KB)
PDFUchwała NR 39 - w sprawie programu kształcenia w Kolegium Informatyki Szkoły Doktorskiej.pdf (302,29KB)
PDFUchwała NR 40-przyporzadkowanie kierunków studiów do dyscyplin.pdf (82,87KB)


Uchwały Rady Wydziału z dnia 18 czerwca 2019 roku

PDFUchwała NR 41- w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Błażejowi Wróblowi.pdf (88,59KB)
PDFUchwała Nr 42- w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Sornata Sornat.pdf (90,54KB)
PDFUchwała NR 43- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej.pdf (90,32KB)
PDFUchwała NR 44- w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Sornata.pdf (92,20KB)
PDFUchwała NR 45- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.pdf (89,85KB)
PDFUchwała NR 46 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej.pdf (88,74KB)
PDFUchwała NR 47- w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. Pawła Lorka.pdf (89,50KB)
PDFUchwała NR 48-w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej..pdf (90,94KB)
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 24 września 2019 roku

PDFUchwała NR 49-2019 w sprawie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. Jana Chorowskiego.pdf (88,34KB)
PDFUchwała NR 50-2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jana Chorowskiego.pdf (90,16KB)
PDFUchwała NR 51-2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Michałowi Karpińskiemu.pdf (119,91KB)
PDFUchwała NR 52-2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Michała Karpińskiego.pdf (114,54KB)
PDFUchwała NR 53-2019 w sprawie Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Nauczanie Matematyki.pdf (275,01KB)
PDFUchwała NR 54-2019 w sprawie określenia minimalnych warunków zaliczenia semestru na kierunku matematyka.pdf (175,25KB)
PDFUchwała NR 55-2019 w sprawie określenia warunków wymaganych na powtórny wpis na semestr na kierunku matematyka.pdf (131,48KB)
PDFUchwała NR 56-2019 w sprawie szczegółowych zasad zaliczania i powtarzania na kierunku informatyka.pdf (237,15KB)
PDFUchwała NR 57-2019 w sprawie zasad reaktywacji dla kierunku informatyka.pdf (121,01KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 października 2019 roku

PDFUchwała NR 58-2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Małgorzacie Bogdan.pdf (266,42KB)