Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2019r


Uchwały z dnia 22 lutego 2019 roku

PDFUchwała nr 1_2019 w sprawie rekomendacji dra M.Strzeleckiego do AMU.pdf (178,58KB)
PDFUchwała nr 2_2019 w sprawie określenia limitów przyjęć na rok akademicki 2019_2020 na kierunki prowadzone na WNZKŚ.pdf (226,54KB)
PDFUchwała nr 3_2019 w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok na kierunku ochrona środowiska na rok akademicki 2019_2020.pdf (204,57KB)
PDFUchwała nr 4_2019 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok ak. 2019_2020.pdf (177,02KB)
PDFUchwała nr 5_2019 w sprawie utworzenia kierunku Turystyka na poziomie studiów drugiego stopnia..pdf (952,04KB)
PDFUchwała nr 6_2019 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Geologia - studia II stopnia.pdf (336,62KB)
PDFUchwała nr 7_2019 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Ochrona środowiska.pdf (191,62KB)

Uchwały z dnia 15 marca 2019 roku

PDFUchwała nr 8_2019 w sprawie nadania dr. Sebastianowi Buczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf (429,95KB)
PDFUchwała nr 9_2019 w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Kolegium Międzydziedzinowych SI.pdf (172,58KB)

Uchwały z dnia 10 maja 2019 roku

PDFUchwała nr 10_ 2019 w sprawie nadania dr Magdalenie Matusiak-Małek stopnia doktora habilitowanego.pdf (176,14KB)
PDFUchwała nr 11_2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania hab. dra Marka Kasprzaka i wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej.pdf (569,54KB)
PDFUchwała nr 12_2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Piotra Moski i wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej.pdf (379,44KB)
PDFUchwała nr 13_2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji obywateli polskich na studia rozpoczynające się w roku ak. 2020_2021 w MSOŚ.pdf (202,63KB)
PDFUchwała nr 14_2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji obywateli polskich na studia WNZKŚ rozpoczynające się w roku ak. 2020_2021.pdf (256,71KB)
PDFUchwała nr 15 _2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji udzoziemców na studia rozpoczynające się w roku ak. 2020_2021 w MSOŚ.pdf (176,81KB)

PDFUchwała nr 16_2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji cudzoziemców na studia na WNZKŚ rozpoczynające się w roku ak. 2020_2021.pdf (189,35KB)
PDFUchwała nr 17_2019 w sprawie utworzenia w Szkole Doktorskiej UWr Kolegium Nauk o Ziemi i Geografii Społeczno-Ekonomicznej.pdf (176,48KB)
PDFUchwała nr 18_2019 w sprawie propozycji zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na program kształcenia w Kolegium Nauk o Ziemi i Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.pdf (208,86KB)
PDFUchwała nr 19_2019 w sprawie propozycji programu kształcenia w Kolegium Nauk o Ziemi i Geografii Społeczno-Ekonomicznej.pdf (173,01KB)
PDFZał. nr 1 do uchwały nr 19_2019.pdf (572,53KB)
PDFZał. nr 2 do uchwału nr 19_2019.pdf (707,92KB)
PDFUchwała nr 20_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia studia I stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (989,17KB)
PDFUchwała nr 21_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia studia II stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (3,50MB)
PDFUchwała nr 22_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia studia II stopnia specjalnosc Toursim and Hospitality od roku ak. 20.pdf (697,49KB)
PDFUchwała nr 23_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku geologia studia I stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (1,35MB)
PDFUchwała nr 24_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku geologia studia II stopnia od roku ak. 2019_2020_.pdf (2,13MB)
PDFUchwała nr 25_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku geologia studia II stopnia specjalność Applied Geoscience od roku ak. 2019_20.pdf (958,81KB)
PDFUchwała nr 26_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku gospodarka przestrzenna studia I stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (1,59MB)
PDFUchwała nr 27_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku gospodarka przestrzenna studia II stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (1,06MB)
PDFUchwała nr 28_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku inżynieria geologiczna studia I stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (2,18MB)
PDFUchwała nr 29_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku inżynieria geologiczna studia II stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (1,18MB)
PDFUchwała nr 30_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku ochrona środowiska studia I stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (744,56KB)
PDFUchwała nr 31_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku ochrona środowiska studia II stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (742,77KB)
PDFUchwała nr 32_ 2019 w sprawie programu studiów dla kierunku turystyka studia I stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (1,45MB)
PDFUchwała nr 33_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku turystyka studia II stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (972,31KB)
PDFUchwała nr 34_2019 w sprawie programu studiów dla kierunku inżynieria geologiczna studia niestacjonarne I stopnia od roku ak. 2019_2020.pdf (2,21MB)

PDFUchwała nr 35_2019 w sprawie nadania dr. Waldemarowi Spallkowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (422,74KB)

Uchwały z dnia 24 czerwca 2019 roku

PDFUchwała nr 36_2019 w sprawie nadania dr. Mateuszowi Strzeleckiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf (422,79KB)
PDFUchwała nr 37_2019 w sprawie rekomendacji Mateusza Strzeleckiego do nagrody Iuvenes Wratislaviae.pdf (212,46KB)

Uchwały z dnia 27 września 2019 roku

PDFUchwała nr 38_ 2019 w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Stanisława Burligi.pdf (381,91KB)
PDFUchwała nr 39_2019 w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Malkiewicz.pdf (382,84KB)
PDFUchwała nr 40_2019 w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Pawła Raczyńskiego.pdf (381,33KB)
PDFUchwała nr 41_2019 w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Rafała Tyszki.pdf (436,90KB)
PDFUchwała nr 42_2019 w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Macieja Zatheya.pdf (436,62KB)
PDFUchwała nr 43_2019 w sprawie wykonania postanowień do Regulaminu studiów..pdf (294,06KB)
PDFUchwała nr 44_2019 w sprawie zmiany nazw przedmiotów w programie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.pdf (191,84KB)
PDFUchwała nr 45_20119 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2019 r..pdf (251,19KB)

Uchwały z dnia 11 października 2019 roku

PDFUchwała nr 46_2019 popierająca uchwałę Rady Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego w UWr.pdf (171,44KB)

Uchwały z dnia 22 listopada 2019 roku

PDFUchwała nr 47_2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji obywateli polskich na studia na WNZKŚ rozpoczynające się w roku ak. 2021_2022..pdf (259,76KB)
PDFUchwała nr 48_2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji cudzoziemców na studia na WNZKŚ rozpoczynające się w roku ak. 2021_2022.pdf (192,08KB)
PDFUchwała nr 49 _2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji obywateli polskich na studia rozpoczynające się w roku ak. 2020_2021 w MSOŚ.pdf (202,24KB)
PDFUchwała nr 50 _2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji cudzoziemców na studia rozpoczynające się w roku ak. 2021_2022 w MSOŚ.pdf (176,77KB)
PDFUchwała nr 51 _2019 w sprawie zniesienia Podyplomowych Studiów Geografii dla Nauczycieli..pdf (175,97KB)
PDFUchwała nr 52_ 2019 w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w MSOŚ..pdf (372,12KB)
PDFUchwała nr 53_ 2019 w sprawie zmiany składu ZOJK dla kieruku ochrona środowiska.pdf (186,84KB)