Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2007

PDF1 Zatrudnienie dr Tomasza Ossowskiego.pdf (31,08KB)
PDF2 Ustalenie zajec nieregularnych i przelicznika.pdf (65,80KB)
PDF3 Zatrudnienie dr Piotra Blonskiego.pdf (31,79KB)
PDF4 Zatrudnienie dr Zbigniewa Kolaczkowskiego.pdf (31,04KB)
PDF5 Zatrudnienie dr Gabrieli Michalskiej.pdf (31,17KB)
PDF6 Udzielenie urlopu naukowego prof Jerzemu Przystawie.pdf (45,41KB)
PDF7 Udzielenie urlopu naukowego dr Januszowi Szwabinskiemu.pdf (30,64KB)
PDF8 Przyznanie stypendium habilitacyjnego dr Grazynie Antczak.pdf (30,35KB)
PDF9 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Ireneusza Morawskiego.pdf (29,76KB)
PDF10 Regulamin Studiow Indywidualnych.pdf (71,36KB)
PDF11 Tryb zatwierdzania tematow prac magisterskich.pdf (48,13KB)
PDF12 Sprawa prac dyplomowych.pdf (47,22KB)
PDF13 Powolanie Zespolu Roboczego ds Fizyki Technicznej.pdf (50,67KB)
PDF14_2007 Przyjecie projektow Regulaminow Instytutow.pdf (30,87KB)
PDF15_2007 Wszczecie przewodu doktorskiego mgr Artura Rokosy.pdf (46,77KB)
PDF16_2007 Powolanie recenzentow rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Tuza.pdf (45,38KB)
PDF17_2007 Przedluzenie stypendium habilitacyjnego dr Janusza Przeslawskiego.pdf (30,23KB)
PDF18_2007 Przyznanie stypendium habilitacyjnego dr Aleksandrowi Krupskiemu.pdf (29,65KB)
PDF19_2007 Urlop naukowy dr Izabeli Cebuli.pdf (30,84KB)
PDF20_2007 Urlop naukowy dr Zbigniewa Kolaczkowskiego.pdf (30,92KB)
PDF21_2007 Zmiany w planie studiow magisterskich ciaglych astronomii.pdf (54,14KB)
PDF22_2007 opinia w sprawie prowadzenia prac magisterskich przez niesamodzielnych na fizyce.pdf (46,46KB)
PDF23_2007 opinia w sprawie prowadzenia prac magisterskich astronomii przez niesamodzielnych.pdf (46,41KB)
PDF24_2007 uruchomienie studiow licencjackich astronomii.pdf (46,54KB)
PDF25_2007 przyjecie planu studiow astronomii licencjackich.pdf (46,49KB)
PDF26_2007 przyjecie sprawozdania za 2006 r.pdf (30,52KB)
PDF27 wszczecie przewodu doktorskiego M. Grodzickiego.pdf (46,68KB)
PDF28 Wszczecie przewodu doktorskiego R. Wasielewskiego.pdf (46,68KB)
PDF29_2007 przyjecie programu studiow doktoranckich astronomii.pdf (45,29KB)
PDF30_2007 Uruchomienie specjalnosci Modelowanie ukladow biologicznych.pdf (53,54KB)
PDF31 przyjecie propozycji zasad rekrutacji na 2008_9.pdf (29,89KB)
PDF32_2007 wybor E. Debowskiej do uczelnianej komisji rekrutacyjnej.pdf (30,11KB)
PDF33 przyjecie regulaminow instytutow z poprawkami radcow.pdf (47,54KB)
PDF34 Przyjecie planu budzetu Wydzialu na 2007 r..pdf (29,82KB)
PDF35 Urlop bezplatny dr Grazyny Antczak.pdf (30,20KB)
PDF36 Urlop bezplatny dr. Piotra Blonskiego.pdf (30,62KB)
PDF37 Przyjecie programu studiow doktoranckich fizyki.pdf (47,05KB)
PDF38 Zawieszenie rekrutacji na studia piecioletnie astronomii.pdf (29,63KB)
PDF39 Uruchomienie specjalnosci fizyka nowych materioalow.pdf (53,48KB)
PDF40 Propozycje oplat za studia.pdf (32,26KB)
PDF41 Uchwaly dot procedury nadania tytulu M. Radnemu.pdf (50,63KB)
PDF42 Poparcie kandydatury prof. K. Redlicha na cz_263onka kores_205).pdf (37,65KB)
PDF43 Urlop naukowy dr R. Bryla.pdf (29,83KB)
PDF44 Powolanie recenzentow pracy doktorskiej mgr A. Nowak.pdf (47,26KB)
PDF45 Wszczecie przewodu doktorskiego mgr. Z. Ryszce.pdf (46,68KB)
PDF46 przyjecie propozycji zagadnien na rozmowe kwalifikacyjna.pdf (47,10KB)
PDF47 W sprawie prac nad uruchomieniem fizyki technicznej.pdf (50,57KB)
PDF48 Poparcie wniosku o nagrode ministra dla M. Nowickiego.pdf (47,01KB)
PDF49 Poparcie wniosku o nagrod ministra dla zespolu Antczak.pdf (31,36KB)
PDF50 Poparcie wniosku o nagrode ministra dla Lukierskiego.pdf (32,26KB)
PDF51 Poparcie wniosku o nagrode Curie-Sklodowskiej dla Kowallskiemu.pdf (30,75KB)
PDF52 Zaaprobowanie prof Kolaczkiewicza do Komitetu Fizyki PAN.pdf (31,30KB)
PDF53 Nadanie M Tuzowi stopnia doktora.pdf (29,88KB)
PDF54 Powolanie recenzentow w doktoracie Bak-Steslickiej.pdf (48,19KB)
PDF55 Zmiana w skladzie Komisji doktoratu A Stankiewicz.pdf (29,91KB)
PDF56 Powolanie recenzentow rozprawy A Stankiewicz.pdf (45,60KB)
PDF57 Wprowadzenie zmian w skladzie Komisji doktoratu Eliashe.pdf (30,25KB)
PDF58 Poparcie utworzenia Krajowego Centrum Informatyki.pdf (31,79KB)
PDF59 Wystapienie o tytul naukowy dla Cacha.pdf (31,85KB)
PDF60 Zatrudnienie T Greczyly.pdf (32,16KB)
PDF61 Zatrudnienie T Ossowskiego.pdf (31,98KB)
PDF62 Zatrudnienie R Getko.pdf (32,21KB)
PDF63 Zatrudnienie S Kolomanskiego.pdf (32,89KB)
PDF64 Zatrudnienie T Mrozka.pdf (32,24KB)
PDF65 Powolanie recenzentow rozprawy J Eliyashevskyego.pdf (47,29KB)
PDF66 Powolanie recenzentow rozprawy M Kuchowicza.pdf (45,57KB)
PDF67 Zmiana w skladzie Komisji doktoratu R Szukiewicza.pdf (29,83KB)
PDF68 Powolanie recenzentow rozprawy R Szukiewicza.pdf (45,62KB)
PDF69 Powolanie recenzentow rozprawy T Pabisiaka.pdf (45,59KB)
PDF70 Wszczecie przewodu doktorskiego mgr A Narwidowi.pdf (46,70KB)
PDF71 Przedluzenie stypenium habiitacyjnego dr Krupskiemu.pdf (31,15KB)
PDF72 Poparcie wszczecia przewodu doktorskiego S Dudziak.pdf (31,02KB)
PDF73 Poparcie wnioskow o przyznanie styp ministra studentom.pdf (31,52KB)
PDF74 Wprowadzenie zmian w planach studiow astronomii i fizyki.pdf (53,06KB)
PDF75 Sprawa artykulu o prof Lopuszanskim.pdf (54,77KB)
PDF76 Nadanie stopnia doktora Eliyashevskyemu.pdf (30,16KB)
PDF77 Nadanie stopnia doktora Agnieszce Nowak.pdf (29,90KB)
PDF78 Wyroznienie rozprawy Agnieszki Nowak.pdf (46,75KB)
PDF79 Zatrudnienie prof Jakimca.pdf (47,17KB)
PDF80 Zatrudnienie Ganczy na stan adiunkta.pdf (32,40KB)
PDF81 Zatrudnienie A Nowak na stan asystenta.pdf (47,19KB)
PDF82 Urlop naukowy prof Czyzewskiego.pdf (31,40KB)
PDF83 Urlop naukowy dr A Szczepkowicza.pdf (30,30KB)
PDF84 Urlop naukowy dr W Kaminskiego.pdf (30,91KB)
PDF85 Urlop naukowy dr E Niemczury.pdf (30,10KB)
PDF86-2007 Fizyka techniczna utworzenie.pdf (16,78KB)
PDF87 Wprowadzenie ECTS dla studiow astronomii.pdf (45,47KB)
PDF88 Wprowadzenie zmian w planie studiow astronomii.pdf (45,30KB)
PDF89 Przyjecie planu i programu studiow astronomii.pdf (45,34KB)
PDF90 Dopuszczalny deficyt punktowy na studiach.pdf (45,98KB)
PDF91 Ustalenie minimalnej ilosci punktow kredytowych do powtornego wpisu na semestr.pdf (48,61KB)
PDF92 Stypendium Ministra dla stud Jankowskiego.pdf (30,96KB)
PDF93-2007 nadanie stopnia doktora bak-steslickiej.pdf (32,05KB)
PDF94-2007 Poparcie zatrudnienia dr Marcina Piatka.pdf (31,84KB)
PDF95-2007 Udzielenie bezplatnego urlopu dr Marcinowi Piatkow.pdf (31,16KB)
PDF96-2007 Poparcie zatrudnienia dr U Bak-Steslickiej.pdf (32,29KB)
PDF97-2007 Zmiany w planie studiow fizyki na rok 2007-2008.pdf (61,03KB)
PDF97b -2007 opinia w sprawie prowadzenia prac magisterskich.pdf (47,66KB)
PDF98-2007 zmiany w planie studiow astronomii.pdf (46,32KB)
PDF98b-2007 zmiana limitu punktow kredytowych dla stud V i III astr.pdf (48,27KB)
PDF99-2007 poprawka w liscie rankingowej na studiacch dokt.pdf (51,62KB)
PDF100-2007 wniosek o poprawke w liscie rankingowej na studia doktoranckie fizyki.pdf (51,22KB)
PDF101-2007 Zmiany w zasadach rekrutacji na specjalnosc ekonofizyka.pdf (51,01KB)
PDF102-2007 Przyjecie protokolow z 28.05 i 19, 27 .06. 2007.pdf (29,87KB)
PDF103 -2007 Wybor prof Turki do Ucz Komisji Wyborczej.pdf (30,10KB)
PDF104- 2007 Polaczenie zakladu Zastosowan Fizyki Powierzchni.pdf (33,23KB)
PDF105- 2007 wniosek o wystapienie w sprawie nadania tytulu Radnemu.pdf (30,90KB)
PDF106- 2007 nadanie stopnia doktora M Kuchowiczowi.pdf (30,04KB)
PDF107- 2007 uznanie rozprawyM Kuchowicza za wyrozniajaca.pdf (46,77KB)
PDF108 - 2007 nadanie stopnia doktora Rafalowi Szukiewiczowi.pdf (29,84KB)
PDF109 -2007 I Mroz - urlop naukowy.pdf (45,31KB)
PDF110 -2007 Zatrudnienie M Kuchowicza na zastepstwo.pdf (32,30KB)
PDF111-2007 propozycje zasad przyjec cudzoziemcow na doktoranckie.pdf (46,00KB)
PDF112-2007 Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie fizyki w lutym.pdf (29,71KB)