Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2008

PDF1 Wybor Wydzialowej Komisji Wyborczej.pdf (30,38KB)
PDF2 - prof. Redlich - Bezplatny urlop naukowy.pdf (31,00KB)
PDF3 - Bezplatny urlop naukowy I. Cebuli.pdf (31,01KB)
PDF4 - Bezplatny urlop naukowy A Nowak.pdf (31,05KB)
PDF5 - Zatrudnienie M Kuchowicza na stan adiunkta.pdf (32,15KB)
PDF6 - ustalenie wynagrodzenia opiekuna praktyk pedag.pdf (49,34KB)
PDF7-2008przyjecie sprawozdania za 2007 r.pdf (13,76KB)
PDF8-2008poparcie wnioskow o nagrody minisra.pdf (17,88KB)
PDF9-2008nadanie doktora A stankiewicz.pdf (12,57KB)
PDF10-2008nostryfikacja dyplomuC.pdf (14,19KB)
PDF11-2008poparcie wniosku o docenture Ryka.pdf (12,60KB)
PDF12-2008niepoparcie wniosku o docenture Chrzanowskiego.pdf (12,68KB)
PDF13-2008niepoparcie wniosku o docenture SujakLesz.pdf (12,69KB)
PDF14-2008 wszczecie przewodu doktorskiego mgr Kosmidra.pdf (13,95KB)
PDF15-2008 przedl styp hab Krupskiego.pdf (13,19KB)
PDF16-2008 urlop naukowy Borowca.pdf (12,57KB)
PDF17-2008 zawieszenie rekr na fiz medyczna.pdf (13,99KB)
PDF18-2008 Urlop naukowy Michalskiej.pdf (12,70KB)
PDF19-2008 Poparcie propozycji oplat za zaj dyd.pdf (15,21KB)
PDF20-2008 Poparcie propozycji limitow na 2008=-9.pdf (25,40KB)
PDF21-przyjecie wykonania budzetu.pdf (13,10KB)
PDF22-przedluzenie urlopu Kolaczkowskiego.pdf (13,21KB)
PDF23-zatrudnienie Radziszewskiego na zastepstwo.pdf (12,85KB)
PDF24-prowadzenie prac mgr przez niesam.pdf (13,71KB)
PDF25-przyjecie zasad rekrutacji na 2009-10.pdf (82,62KB)
PDF26-przyjecie protokolu styczniowego.pdf (12,59KB)
PDF27-w sprawie zniesienia habilitacji.pdf (17,39KB)
PDF28-dopuszczenie Daszynskiej do kolokwium.pdf (13,38KB)
PDF29-przyjecie planu rzeczowo-finansowego Wydzialu na 2008 r….pdf (12,71KB)
PDF30-poparcie o nagrode im Pienkowskiego dla Pietrykowskiego….pdf (13,64KB)
PDF31-pozytywna opinia o zatrudnieniu Jakobczka na st prof na….pdf (12,97KB)
PDF32-przyjecie protokolu lutowego.pdf (12,61KB)
PDF33-pozytywna opinia o zatrudnieniu prof Mroza.pdf (14,13KB)
PDF34-przyjecie kolokwium hab Daszynskiej.pdf (13,39KB)
PDF35-wybranie tematu wykladu hab Daszynskiej.pdf (13,58KB)
PDF36-nadanie stopnia dr hab Daszynskiej-Daszkiewicz.pdf (13,61KB)
PDF37-poparcie zatrudnienia Ganczy na starszego wykl.pdf (14,74KB)
PDF38-zgoda na zatr Stankiewicz na stan prof nadzw.pdf (14,07KB)
PDF39-poparcie wniosku o zatr Derzhko na stan adiunkta.pdf (12,90KB)
PDF40-nadanie stopnia doktora Bryeskiej+Michalak.pdf (12,78KB)
PDF41-powolanie rec rozp dokt Morawskiego.pdf (14,19KB)
PDF42-powolanie rec rozp dokt Trembulowicza.pdf (14,90KB)
PDF43- urlop naukowy Antczak.pdf (13,28KB)
PDF44-wszczecie przewodu dokt R Fijaka.pdf (12,83KB)
PDF45 sklady komisji i egzaminy w przewodzie dokt R Fijaka.pdf (16,59KB)
PDF46- wszczecie przew dr i pow promotora D turki.pdf (14,90KB)
PDF47 sklady komisji i egzaminy w przewodzie dokt D Turki.pdf (16,60KB)
PDF48- wszczecie przew dr i pow promotora P Mikolajczyka.pdf (13,64KB)
PDF49 sklady komisji i egzaminy w przewodzie dokt P Mikolajcz….pdf (16,66KB)
PDF50-zmiana warunkow zaliczania jezyka obcego.pdf (17,39KB)
PDF51-przyjecie protokolu z kwietnia 22.pdf (12,64KB)
PDF52-poparcie zatrudnienia Graczyka.pdf (12,85KB)
PDF53-poparcie zatrudnienia Radziszewskiego.pdf (12,88KB)
PDF54-poparcie zatrudnienia Bak-Steslickiej na zastepstwo.pdf (15,48KB)
PDF55-przyjecie majpowego protokolu.pdf (12,61KB)
PDF56-wybory do Komisji Senackich i Rektorskiej Rady Bibliot.pdf (15,32KB)
PDF57-Zatrudnienie prof Jerzego Jakimca na czas okreslony.pdf (14,18KB)
PDF58-Zatrudnienie prof Jerzego Lukierskiego na czas okre.pdf (14,13KB)
PDF59-Zatrudnienie prof Andrzeja Pekalskiego na czas okreslon….pdf (14,14KB)
PDF60-Zatrudnienie dr Marcina Piatka na czas okreslony.pdf (15,79KB)
PDF61-Zatrudnienie dr Artura Ankowskiego na czas okreslony.pdf (14,02KB)
PDF62-Zatrudnienie dr Artura Pietrykowskiego na czas okre.pdf (14,08KB)
PDF63-Powołanie kierowników i zastepcy kierownika studiów dok….pdf (14,25KB)
PDF64-udzielenie urlopu naukowego dr Marcinowi Piatkowi.pdf (12,88KB)
PDF65-zmiany w planie studiów fizyki i fizyki technicznej.pdf (24,89KB)
PDF66-poparcie wnioskow o stypendia ministra dla studentow.pdf (12,87KB)
PDF67-Przyjecie protokolow z 17 czerwca i 1 lipca 2008r.pdf (13,63KB)
PDF68-Poparcie wniosku o mianowanie R Olkiewicza na stan.pdf (12,97KB)
PDF69-Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Z Czapli.pdf (14,20KB)
PDF70-Poparcie wniosku o zatrudnienie dr T Pabisiaka.pdf (14,34KB)
PDF71-Poparcie wniosku o urlop naukowy K GRaczyka.pdf (12,85KB)
PDF72-Powolanie recenzentow Steslickiego.pdf (14,98KB)
PDF73-Zasady przyjeci i program studiow doktor na 2010-11.pdf (13,41KB)
PDF74-Regulamin ITS.pdf (27,65KB)
PDF75-Zmiana zasad rekrut 2009-10 olimpiada fizyczna.pdf (16,19KB)
PDF76-Zmiana w planie studiow lic astronomii.pdf (19,98KB)
PDF77-Prowadze prac mgr przez niesamodzielnych.pdf (13,69KB)
PDF78-Zespół ds promocji fizyki.pdf (15,04KB)
PDF79-Przyjecie prot z wrzesnia.pdf (13,60KB)
PDF80-Zatrudnienie prof. B Jancewicza.pdf (13,97KB)
PDF81-Nadanie stopnia doktora I Morawskiemu.pdf (14,30KB)
PDF82-Nadanie stopnia doktora A Trembulowiczowi.pdf (12,63KB)
PDF83-Przedluzenie styp hab dr A Krupskiemu.pdf (12,80KB)
PDF84-Zatrudnienie dr A Trembulowicza.pdf (13,90KB)
PDF85-Zmiany w warunkach rekrutacji na 2009-10.pdf (26,05KB)
PDF86-Powolanie Pelnomocnika Dziekana ds Szkol.pdf (12,96KB)
PDF86-Powolanie Pelnomocnika Dziekana ds Szkol ponadgim - Str….pdf (12,96KB)
PDF87- Powolanie Pracowni Dydaktyki Astronomii Planetarium.pdf (12,87KB)
PDF88- Wybor przedstawicieli Wydzialu do Komisji dyscyplin.pdf (14,89KB)
PDF89-Zatrudnienie M Kuchowicza na stanowisku adiunkta.pdf (12,80KB)
PDF90- Poparcie wniosku o nagrode ministra D Blaschke.pdf (13,61KB)
PDF91-Powolanie Komisji przewodu habilitacyjnego Berlickiego.pdf (14,25KB)
PDF92- Poparcie wniosku o zatrudnienie dr I Morawskiego.pdf (12,79KB)
PDF93-Poparcie wniosku o przyznanie stypendium habilitacyjneg.pdf (12,76KB)
PDF94-Poparcie wniosku o utworzeniu Zespolu Dydaktyczno-Me.pdf (13,30KB)
PDF95- Przyjecie nowych zasad podzialu srodkow na badania.pdf (27,39KB)
PDF96-Zmiany w planie studiow fizyki teorety.pdf (20,09KB)