Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2009

PDF1-Wszczeciei przewodu habilitacyjnego Berlickiego.pdf (12,83KB)
PDF2-Powolanie recenzentow przewodu habilitacyjnego Berlickie.pdf (14,12KB)
PDF3 - Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Strzelczyka.pdf (14,74KB)
PDF4 - Poparcie wniosku o Zloty Medal Uwr dla Heinzla i Phill.pdf (13,74KB)
PDF5 - Uruchomienie Moselowania ukladow biologicznych.pdf (14,45KB)
PDF6 - Poparcie prowadzenia prac dyplomowych przez niesam.pdf (15,13KB)
PDF7 - zagadnienia na egzamin licencjacki.pdf (133,93KB)
PDF8 - przyjecie protokolow.pdf (13,88KB)
PDF9 - przyjecie sprawozdania za 2008r.pdf (13,76KB)
PDF10 - Uzupełnienie składu Wydzialowej Komisji Wyborczej.pdf (13,34KB)
PDF11 - Poparcie wniosku o nagrode Ministra dla A Kiejny.pdf (16,52KB)
PDF12-poparcie wniosku o urlop bezplatny naukowy Berlickiego.pdf (12,77KB)
PDF13-poparcie wniosku o przedluzenie urlopu Borowcowi.pdf (13,29KB)
PDF14-poparcie wniosku o przedluzenie urlopu naukowego Cebuli.pdf (13,31KB)
PDF15-poparcie wniosku o zatrudnienie dr I Morawskiego.pdf (12,79KB)
PDF16-propozycje oplat za zajecia dydaktyczne i powtarzanie.pdf (15,38KB)
PDF17- zmiany w planie studiow fizyki i astronomii.pdf (40,06KB)
PDF18-zgoda na prowadzenie prac magisterskich przez niesamodz.pdf (17,83KB)
PDF19-przyjecie protokolu z 9 grudnia 2008.pdf (12,56KB)
PDF20-Poparcie kandydatury Wakarczuka na doktora honoris causa.pdf (16,02KB)
PDF21-Nadanie Markowi Steslickiemu stopnia doktora.pdf (12,41KB)
PDF22-Powolanie recenzentow w przewodzie Klaudii Matyki.pdf (11,56KB)
PDF23-Powolanie recenzentow w przewodzie Lukasza Roka.pdf (12,71KB)
PDF24-Urlop naukowy Kowalskiego-Glikmana.pdf (11,95KB)
PDF25-Zmiany w planie studiow doktoranckich IFD.pdf (52,81KB)
PDF26-Uruchomienia studiow astronomii II stopnia.pdf (213,41KB)
PDF27-Zmiana w warunkach rekrutacji na studia wieczorowe.pdf (19,63KB)
PDF28-Przyjecie protokolu z 20 stycznia 2009.pdf (16,26KB)
PDF29-Poparcie wniosku o mianowanie prof L Turki na stan prof zw.pdf (16,45KB)
PDF30-Poparcie wniosku o zatrudnienie dr U Bak-Steslickiej.pdf (18,72KB)
PDF31-Poparcie wniosku o zatrudnienie dr M Bak-Steslickiej.pdf (17,82KB)
PDF32-Poparcie wniosku o zatrudnienie dr J Cislo.pdf (16,56KB)
PDF33-Poparcie wniosku o pryedluyenie urlopu A Borowcowi.pdf (18,03KB)
PDF34-Przyjecie protokolu 17 lutego.pdf (16,09KB)
PDF35-Poparcie wniosku o zatrudnienie dr M Matyki.pdf (12,45KB)
PDF36-Poparcie wniosku o zatrudnienie dr I Morawskiego.pdf (12,40KB)
PDF37-Powolanie recenzentow doktoratu Pieczyrak.pdf (11,37KB)
PDF38-Poparcie wniosku o urlop I Cebuli.pdf (12,27KB)
PDF39-Wprowadzenie zmian w planach studiow fizyki.pdf (25,50KB)
PDF40-Wprowadzenie zmian w planach studiow fizyki.pdf (13,48KB)
PDF41-Utworzenie studiów zaocznych fizyki II st w dwoch specj.pdf (81,57KB)
PDF42-Zgoda na prowadzenie niektorych prac przez niesamodzi.pdf (19,05KB)
PDF43-Przyjecie protokolu z 17 marca.pdf (10,85KB)
PDF44 Poparcie wniosku o nagrodę Naukowa Sklodowskiej K Weron.pdf (11,14KB)
PDF45 Poparcie wniosku o nagrodę Pienkowskiego P Blonskiemu..pdf (12,78KB)
PDF46 Poparcie wniosku o nagrodę Bialkowskiego Pietrykowski.pdf (12,08KB)
PDF47 Nadanie B Strzelczykowi Stopnia doktora.pdf (11,07KB)
PDF48 Powolanie komisji ds przewodu doktorskiego mgr K Wolskiej.pdf (12,79KB)
PDF49 Wszczecie przewodu doktoraskiego mgr K Wolskiej.pdf (12,34KB)
PDF50 Okreslenie zakresu egzaminow doktorskich K Wolskiej.pdf (12,43KB)
PDF51 Powolanie komisji do egzaminow doktorskich mgr K Wolskiej.pdf (13,24KB)
PDF52 Powolanie Komisji doktorskiej A Majewskiej.pdf (11,02KB)
PDF53 Wsycyecie pryewodu i powoilanie promotora A Majewskiej.pdf (11,52KB)
PDF54 okreslenie egzaminow doktorskich A Majewsk.pdf (12,37KB)
PDF55 Powolanie skladu Komisji do egzaminow A Majewskiej.pdf (13,97KB)
PDF56 Zatrudnienie prof J Jakimca.pdf (12,40KB)
PDF57 Zatrudnienie prof M Jerzykiewicza.pdf (12,40KB)
PDF58 Zatrudnienie prof J Lukierskiego.pdf (12,41KB)
PDF59 Zatrudnienie prof A Pekalskiego.pdf (12,45KB)
PDF60 Poparcie mianowania J Chojcana na stan prof nadzw.pdf (12,35KB)
PDF61 Poparcie mianowania M Nowickiego na stan prof nadzw.pdf (12,35KB)
PDF62 Poparcie mianowania Z Koza na stan prof nadzw.pdf (11,20KB)
PDF63 Poparcie wniosku o przedluzenie zatrudn W Kaminskiego.pdf (12,51KB)
PDF64 Ustalenie przelicznika za zajecia w szkolach ponadg.pdf (14,05KB)
PDF65 Przystapienie Wydzialu do projektu Wspolpr.pdf (12,24KB)
PDF66-2009 Dopuszczenie A Berlickiego do kol.pdf (96,71KB)
PDF67-2009 Zatrudnienie T Pabisiak.pdf (98,05KB)
PDF68-2009 Zatrudnienie R Szukiewi.pdf (98,04KB)
PDF69-2009 Zatrudnienie I Morawsk.pdf (97,41KB)
PDF70-2009 Urlop naukowy Ankowski.pdf (97,66KB)
PDF71-2009 Zatrudnienie Pawlikowsk.pdf (97,43KB)
PDF72-2009 Zatrudnienie P Suchan.pdf (98,49KB)
PDF73-2009 Zatrudnienie M Woronowicz.pdf (98,49KB)
PDF74-2009 Zatrudnienie T Klahna.pdf (97,48KB)
PDF75-2009 Nadanie stopnia doktora K Matyce.pdf (96,74KB)
PDF76-2009 Styp hab Szczepkowicza.pdf (98,47KB)
PDF77-2009 Zmiana w planie fiz med 2 st.pdf (100,63KB)
PDF78-2009 Nowe zasad studiowania i plan fiz tech.pdf (528,01KB)
PDF79-2009 Nowe zasady studiowania i plan fiz lic.pdf (290,19KB)
PDF80-2009 Zmiana w planie studiow astronom.pdf (98,16KB)
PDF81-2009 Zgoda na wyklady niesam astron.pdf (99,97KB)
PDF82-2009 Przyjecie prot z maja i czerwca.pdf (96,70KB)
PDF83-2009 Nadanie B Pieczyrak stopnia dokt.pdf (96,78KB)
PDF84-2009 Powolanie rec w przewodzie dr Narwida.pdf (97,97KB)
PDF85-2009 Zasady rekr na st dokt astr 2010-11.pdf (117,22KB)
PDF86-2009 limity st dokt astr 2010-11.pdf (95,39KB)
PDF87-2009 plan st dokt astr 2010-11.pdf (94,58KB)
PDF88-2009 Warunki rekr na dokt fizyki 2010-11.pdf (164,90KB)
PDF89-2009 limit na dokt fizyki 2010-11.pdf (96,89KB)
PDF90-2009 plan st dokt fizyki 2010-11.pdf (94,59KB)
PDF91-2009 zgoda na wyklady niesam fizyk.pdf (123,58KB)
PDF92-2009 Przyjecie prot z czerwc.pdf (96,65KB)
PDF93-2009 Przyjecie kolokwium hab A Berlickieg.pdf (96,73KB)
PDF94-2009 Wybor tematu wykladu habilitacyjnego dr A Berlic.pdf (96,92KB)
PDF95-2009 Nadanie stopnia dr hab A Berlickiem.pdf (96,82KB)
PDF96-2009 Poparcie wniosku o nagrode Prez Rady Min Lukie.pdf (98,02KB)
PDF97-2009 Zmiana nazwy Zakładu Adsorpcji.pdf (99,57KB)
PDF98-2009 Nadanie Rokowi stopnia doktora.pdf (97,93KB)
PDF99-2009 Zatrudnienie M Paitka na pol et ad.pdf (98,85KB)
PDF100-2009 Styp hab dla Falewicza.pdf (96,81KB)
PDF101-2009 Urlop naukowy dla Piatka.pdf (98,86KB)
PDF102-2009 Zmiany w planie studiów licencjackich fizyki.pdf (110,20KB)
PDF103-2009 Przyjęcie protokolow 25 wrzesnia i 27 pazdz.pdf (99,02KB)