Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2010

PDF1-2010 Przedst tylko 1 wn o nagr min w jed kat.pdf (97,44KB)
PDF2-2010 Nagroda min dla zesp Falewicza.pdf (97,74KB)
PDF3-2010 nieust rankingu wni nagr w rozn kat.pdf (97,35KB)
PDF4-2010 Nagroda Min dla Woronowicza.pdf (97,70KB)
PDF5-2010 Nagroda Min dla prof Sobczyka.pdf (97,77KB)
PDF6-2010 Przedl dzi Katedry UNESCO.pdf (98,54KB)
PDF7-2010 Zatrudnie dr Klahna na cz okresl.pdf (99,04KB)
PDF8-2010 Wszcz przew dokt J Sliwinskiego.pdf (98,39KB)
PDF9-2010 Powoł Komi dokto Sliwinskiego.pdf (99,65KB)
PDF10-2010 Egzaminy doktorskie J Sliwinskieg.pdf (100,34KB)
PDF11-2010 Skład komisji egz Sliwinskiego.pdf (98,63KB)
PDF12-2010 Platny urlop naukowy prof Redlicha.pdf (96,90KB)
PDF13-2010 urlop naukowy I Cebuli.pdf (96,77KB)
PDF14-2010 urlop naukowy dr Szukiewicza.pdf (96,80KB)
PDF15-2010 Zgoda na prowadz prac mgr przez ni.pdf (106,49KB)
PDF16-2010 Przyjecie prot 17 listopada i 15 gr.pdf (97,50KB)
PDF17-2010 Przyjecie sprawozdania za 2009 r.pdf (104,72KB)
PDF18-2010 Nadanie A Narwidowi stopnia doktora.pdf (104,94KB)
PDF19-2010 Zatrudnienie G Michalskiej na zas umowy o prace.pdf (106,21KB)
PDF20-2010 Zatrudnienie M Steslickiego na zas umowy o prace.pdf (106,04KB)
PDF21-2010 Zmiany w planach fizyki i fizyki technicznej.pdf (113,65KB)
PDF22-2010 Zgoda na prow prac mgr przez niesam astr.pdf (111,35KB)
PDF23-2010 Zgoda na prow wykladow przez niesam IFT.pdf (122,13KB)
PDF24-2010 Zgoda na prow pracy mgr z IFT przez niesam.pdf (113,19KB)
PDF25-2010 Powoanie recenyentw roypraw doktorskiej Milosya Gr….pdf (108,68KB)
PDF26-2010 Powoanie recenyentw roypraw doktorskiej R Wasielewskiego.pdf (108,15KB)
PDF27-2010 Zatrudnienie dr A Ankowskiego na st adi.pdf (105,68KB)
PDF28-2010 Urlop naukowy dla Ankow.pdf (105,32KB)
PDF29-2010 Zatrudnienie Ganczy.pdf (106,24KB)
PDF30-2010 Zatrudnienie Morawskiego.pdf (105,35KB)
PDF31-2010 Urlop bezplatny Antczak.pdf (105,71KB)
PDF32-2010 Propozycje zagadnien na egzamin licencjack.pdf (129,37KB)
PDF32a-2010 Przyjecie protokolów z 19 stycznia i 16 lutego.pdf (105,75KB)
PDF33-2010 Poparcie wn o nad M Tomczakowi tytulu profesora.do.pdf (105,86KB)
PDF34-2010 Wysuniecie kandyd prof G Sznajd na czlonka CK.pdf (107,01KB)
PDF35-2010 Wszczecie przewodu doktorskiego P Walczaka i wyzna.pdf (107,12KB)
PDF36-2010 Powolanie Komisji ds przewodu doktorskiego P Walcz.pdf (107,06KB)
PDF37-2010 Okreslenie zakresu egz dokt P Walczaka.pdf (106,05KB)
PDF38-2010 Okreslenie skladu Komisji egzaminacyjnych dokt P W.pdf (110,08KB)
PDF39-2010 Zatrudnienie prof J Lukierskiego.pdf (114,63KB)
PDF40-2010 Zatrudnienie prof A Pekalskiego.pdf (114,25KB)
PDF41-2010 Zatrudnienie J Rogowskiej.pdf (113,32KB)
PDF42-2010 Zatrudnienie dr T Biernat na asystenta.pdf (113,81KB)
PDF43-2010 Rozwiązanie stosunku pracy z J RudzinskaGirulska.pdf (106,60KB)
PDF44-2010 Powolanie K Weron na zast kier Katedry UNESCO.pdf (106,69KB)
PDF45-2010 Platny urlop naukowy A Kiejny.pdf (107,33KB)
PDF46-2010 Bezplatny urlop naukowy P Lugiewicza.pdf (106,21KB)
PDF47-2010 Przedstawiciel do Ucz Kom Rekr.pdf (105,97KB)
PDF48-2010 Wysuniecie kand Pauliny Suchanek do Nagrody III w.pdf (106,61KB)
PDF49-2010 Powolanie Komisji ds przew hab P Godowskieg.pdf (107,96KB)
PDF50-2010 Nadanie dr M Grodzickiemu stopnia doktora nauk fiz.pdf (105,20KB)
PDF51-2010 Uznanie rozprawy dokltorskiej dr M Grodzickieg.pdf (107,14KB)
PDF52-2010 Nadanie dr R Wasielewskiemu stopnia doktora nau.pdf (104,79KB)
PDF53-2010 Wszczecie przewodu dokt i wyz promotora D Drobka.pdf (106,50KB)
PDF54-2010 - powolanie komisji doktorskiej D Drobka.pdf (106,44KB)
PDF55-2010 - Zakres egz doktorskich D Drobk.pdf (105,80KB)
PDF56-2010 - Komisje egz doktorskich D Drobka.pdf (109,54KB)
PDF57-2010 - Poparcie wniosku o zatr Wandelta na prof wizytu.pdf (106,92KB)
PDF58-2010 - Zatrudnienie M Gorzelanczyka na asystenta.pdf (106,18KB)
PDF59-2010 - Zatrudnienie D Grecha na asystenta.pdf (105,91KB)
PDF60-2010 - Zatrudnienie M Woronowicza na adiunkta.pdf (105,45KB)
PDF61-2010 - Zatrudnienie P Mazura na stan asystent.pdf (105,70KB)
PDF62-2010 - Zatrudnienie A Ostrasza na stan asystenta.pdf (105,55KB)
PDF63-2010 - Przyjecie planu i programu studiow doktoranckic.pdf (147,27KB)
PDF64-2010 - Przyjecie planu i programu studiow doktoranckic.pdf (173,90KB)
PDF65-2010 - Zgoda RW na prow prac mgr przez niesam.pdf (112,93KB)
PDF66-2010 - Przyjecie protokolow kwietnia i maja.pdf (105,30KB)
PDF67-2010 - Powolanie Komisji habilitacyjnej G Antczak.pdf (107,12KB)
PDF68-2010 - Wszczecie przewodu doktors M Zapiora i wyzn prom.pdf (106,87KB)
PDF69-2010 Powołanie Komisji doktorskiej M Zakióra.pdf (107,21KB)
PDF70-2010 Ustalenie zakresu egzaminow doktorskich M Zapiora.pdf (105,78KB)
PDF71-2010 Ustalenie Ko9misji egzaminacyjnych M Zapiora.pdf (109,17KB)
PDF72-2010 Getko przedl zatrudnienia na adiunkta.pdf (105,37KB)
PDF73-2010 Kolomanski przedl zatrudnienia na adiunkta.pdf (105,72KB)
PDF74-2010 Steslicki przedl zatrudnienia na adiunkta.pdf (105,61KB)
PDF75-2010 Grodzicki zatrudnienie na adiunkta.pdf (106,07KB)
PDF76-2010 Wasielewski zatrudnienie na adiunkta.pdf (105,93KB)
PDF77-2010 Morawski zatrudnienie na stanowisku adiunkta.pdf (105,97KB)
PDF78-2010 Katryńska zatrudnienie na adiunkta.pdf (106,54KB)
PDF79-2010 Derkacz zatrudnienie na adiunkta.pdf (105,90KB)
PDF80-2010 Suchanek zatrudnienie na adiunkta.pdf (106,86KB)
PDF81-2010 Szwabinski zatrudnienie na adiunkta.pdf (106,70KB)
PDF82-2010 Pigulski z-ca kier st dokt astr.pdf (106,32KB)
PDF83-2010 Styp hab Molendy-Zakowicz.pdf (106,16KB)
PDF84-2010 Przyjecie programu i planu st dokt astro.pdf (104,96KB)
PDF85-2010 Zmiany w planie st lic astro.pdf (165,36KB)
PDF86-2010 Przyjecie programu studiów licencjackich fizyki i tech.pdf (109,89KB)
PDF87-2010 Zmiany w planie studiów lic fizyki.pdf (124,79KB)
PDF88-2010 Przyjęcie programu studiów drugiego stopnia fiz tech.pdf (109,68KB)
PDF89-2010 Poparcie wniosku o przyznanie Rafałowi Topolnicki.pdf (105,50KB)
PDF90-2010 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22 czer.pdf (104,39KB)
PDF91-2010 - Wszczecie przewodu hab G Antczak.pdf (106,53KB)
PDF92-2010 - Powolanie rec w przew hab G Antczak.pdf (106,91KB)
PDF93-2010 Powołanie recenzentów w przewodzie dr Urbanika.pdf (107,69KB)
PDF94-2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Klahna.pdf (105,92KB)
PDF95-2010 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii.pdf (108,24KB)
PDF96-2010 Zgoda na prowadzenie wykłądów przez niesamodziel.pdf (117,71KB)
PDF97-2010 - Poparcie czesci listu otwartego WMiI UJ.pdf (107,04KB)
PDF98-2010 - Wysunięcie kandydatur do NCN.pdf (107,56KB)
PDF99-2010 - Wysunięcie kandydatury do KEJN.pdf (106,31KB)
PDF100-2010 Wszczecie przew hab. Godowskiego.pdf (106,51KB)
PDF101-2010 Powol recenz przew hab. Godowskiego.pdf (107,02KB)
PDF102-2010 - Powolanie Komisji habilitacyjnej J Przeslawskie.pdf (106,40KB)
PDF103-2010 - Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Jurczy.pdf (106,62KB)
PDF104-2010 - Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Michała Jurc.pdf (107,03KB)
PDF105-2010 - Ustalenie zakresu egzaminó doktorskich w przewo.pdf (106,03KB)
PDF106-2010 - Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie.pdf (109,15KB)
PDF107-2010 - PoPoparcie wniosku w sprawie powołanie prof. A.pdf (107,07KB)
PDF108-2010 - Przyjęcie propozycji kryteriów przyznawania sty.pdf (105,67KB)
PDF109-2010 - Przyjęcie protokółów posiedzeń z 21 września i.pdf (105,30KB)
PDF110-2010 Wszczecie przew hab. J Przeslawskiego.pdf (105,84KB)
PDF111-2010 Powol recenz przew hab. Przeslawskiego.pdf (107,28KB)
PDF112-2010 Poparcie wniosku o udzielenie dr. A. Krupskiemu.pdf (105,13KB)
PDF113-2010 Przyjęcie planu i programu studiów doktoranckich f.pdf (104,70KB)
PDF114-2010 Przyjęcie planu i programu studiów doktoranckich a.pdf (104,38KB)
PDF115-2010 Uruchomienie studiow II stopnia fizyki techniczn.pdf (114,48KB)
PDF116-2010 Wprowadzenmie zmian w planie studiów nauczania fi.pdf (127,19KB)
PDF117-2010 Wprowadzenie zmiany w wymiarze godzinowym przedmi.pdf (113,24KB)