Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2011

PDF1-2011 Poparcie wniosku o przyznanie dr. M. Grodzickiemu.pdf (108,41KB)
PDF2-2011 Ustalenie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli.pdf (138,09KB)
PDF3-2011 Poparcie wniosku o powołanie prof. A. Pigulskiego.pdf (106,60KB)
PDF4-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. R. Kowalczyka.pdf (106,73KB)
PDF5-2011 Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie R Kowalczyka.pdf (107,28KB)
PDF6-2011 Zakres egzaminów doktorskich mgr. R. Kowalczyka.pdf (105,48KB)
PDF7-2011 Komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim mgr.pdf (108,69KB)
PDF8-2011 Urlop naukowy dr P. Suchanek.pdf (105,40KB)
PDF9-2011 Zmiana w planie studiów Modelowania układów biologi.pdf (114,02KB)
PDF10-2011 Przyjęcie zagadnień na egzamin inżyniersk.pdf (130,53KB)
PDF11-2011 Przyjęcie zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną.pdf (144,21KB)
PDF12-2011 Przyjęcie protokółów posiedzeń z 23 listopada i 22.pdf (104,69KB)
PDF13-2011 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału za.pdf (104,70KB)
PDF14-2011 Poparcie wniosku o stypendiu ministra dla mlodych Kuchowiczowi.pdf (104,88KB)
PDF15-2011 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Czech.pdf (113,87KB)
PDF16-2011 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Kośmidra.pdf (108,40KB)
PDF17-2011 Powołanie Komisji ds. nadania tytułu P. Rudawemu.pdf (106,79KB)
PDF18-1-2011 Zmiana w składzie Komisji hab. G. Antczak.pdf (105,92KB)
PDF18-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Wiejaka.pdf (106,92KB)
PDF19-2011 Powołanie Komisji doktorskiej M. Wiejaka.pdf (107,62KB)
PDF20-2011 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Wiejaka.pdf (105,13KB)
PDF21-2011 Skład Komisji egzaminacyjnych mgr. M. Wiejaka.pdf (108,16KB)
PDF22-2011 Zatrudnienie prof. J. Lukierskiego.pdf (105,81KB)
PDF23-2011 Zatrudnienie prof. A. Pękalskiego.pdf (106,17KB)
PDF24-2011 W sprawie wszczęcia postępowania o nad tyt prof P. Rudawemu.pdf (105,22KB)
PDF25-2011 Powołanie recenzentów dorobku dr. hab. Pawła Rudaw.pdf (106,38KB)
PDF26-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr S. Wiśniewskie.pdf (107,07KB)
PDF27-2011 Powołanie Komisji doktorskiej mgr S. Wiśniewskiej.pdf (108,31KB)
PDF28-2011 Zakres egzaminów doktorskich S. Wiśniewskiej-Kubka.pdf (106,41KB)
PDF29-2001 Powołanie Komisji egzaminacyjnych S. Wiśniewskiej.pdf (109,46KB)
PDF30-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr R. Koniecznemu.pdf (106,78KB)
PDF31-2011 Skłąd Komisji doktorskiej mgr. R. Koniecznego.pdf (107,02KB)
PDF32-2011 Określenie zakresu egz doktorskich mgr Koniecznego.pdf (105,89KB)
PDF33-2011 Powołanie Komisji egzaminacyjnych R. Koniecznego.pdf (108,89KB)
PDF34-2011 W sprawie utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickie.pdf (107,37KB)
PDF35-2011 Przyjęcie prot 25 st 1 i 22 marca.pdf (105,36KB)
PDF36-2011 Poparcie utworzenia Zakładu Fizyki Neutrin.pdf (105,33KB)
PDF37-2011 Poparcie Złotego Medalu dla prof. Bauera.pdf (105,64KB)
PDF38-2011 Powołanie Komisji ds. procedury o nadanie M. Tomcz.pdf (107,89KB)
PDF39-2011 Powołanie Komisji habilitacyjnej dr Krupskiego.pdf (106,27KB)
PDF40-2011 Nadanie stopnia doktora mgr. Grzegorzowi Urbanikow.pdf (107,08KB)
PDF41-2011 Poparcie wniosku o mianowanie J. Daszynskiej-Dasz.pdf (105,41KB)
PDF42-2011 Dacko- zatrudnienie na stan asystenta.pdf (105,85KB)
PDF43-Zatrudnbienie M Matyki na stan adiunkta.pdf (106,19KB)
PDF44-2011 Zatrudnienie J Furtaka na stan st wykl.pdf (105,12KB)
PDF45-2011 W sprawie utrzymania kształcenia na kierunku fizyk.pdf (110,86KB)
PDF46-2011 Zatrudnienie dr Z Szczudly na stan asystenta.pdf (105,76KB)
PDF47-2011 Urlop płatny M Stęślickiego.pdf (105,85KB)
PDF48-2011 Mianowani dr hab. Katarzyny Weron na stan prof nad.pdf (105,53KB)
PDF49-2011 Mianowani dr. hab. Franciszka Gołka na stan prof.pdf (105,52KB)
PDF50-2011 Wszczęcie przewodu hab A Krupskiego.pdf (105,61KB)
PDF51-2011 Recenzenci hab A Krupskiego.pdf (107,13KB)
PDF52-2011Wszczecie procedury tutulu Tomczaka.pdf (105,89KB)
PDF53-2011 Recenzenci tytulu Tomczaka.pdf (107,91KB)
PDF54-2011 Powołanie Komisji habilitacyjnej dr. Roberta Bryla.pdf (107,15KB)
PDF55-2011 Zmiany w konisjach doktoratu mgr. Artura Rokosy.do.pdf (108,42KB)
PDF56-2011 Wszczęci przewodu doktorskiego mgr. Michała Herlen.pdf (106,70KB)
PDF57-2011 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Mivhała Herlend.pdf (107,07KB)
PDF58-2011 Okrślenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Micha.pdf (106,71KB)
PDF59-2011 Składy Komisji egzaminacyjnych w przewodzie dokto.pdf (110,11KB)
PDF60-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Kamio.pdf (108,37KB)
PDF61-2011 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Michała Kamion.pdf (106,62KB)
PDF62-2011 Okrślenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Micha.pdf (105,87KB)
PDF63-2011 Składy Komisji egzaminacyjnych w dokt Michała Kamionki.pdf (109,79KB)
PDF64-2011 Zatrudnienie prof. Ewy Dębowskiej na stan prof nadz.pdf (106,58KB)
PDF65-2011 Zatrudnienie dr. Artura Dudy na stanowisku asys.pdf (105,84KB)
PDF66-2011 Likwidacja siedmiosmestralnyvh studiów lic fiz.pdf (108,67KB)
PDF67-2011 Uruchomienie siedmiolic studiow stacjonarnych fizy.pdf (108,70KB)
PDF68-2011 Przyjęcie planów i programów nauczania siedmios.pdf (469,78KB)
PDF69-2011 Likwidacja specjalności modelowanie układów biol.pdf (112,45KB)
PDF70-2011 Likwidacja specjalności technologie informatycz.pdf (111,50KB)
PDF71-2011Zmiany w planie studiw fizyki komputerowej.pdf (111,39KB)
PDF72-2011Zmiany w planie studiw ekonofiz.pdf (109,99KB)
PDF73-2011Dopuszczenie dr G. Antczak do kolokwium habilitacyjnego.pdf (105,19KB)
PDF73a-2011 Przyjecie protokolow z 19 kwietnia i 17 maja.pdf (105,65KB)
PDF74-2011 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. R. Bryla.pdf (106,19KB)
PDF75-2011 Powołanie recenzentów w przew hab dr R Bryla.pdf (107,67KB)
PDF76-2011 Nadanie mgt B. Czech stopnia doktora.pdf (105,38KB)
PDF77-2011 Nadanie mgr. K. Kośmidrowi stopnia doktora.pdf (104,73KB)
PDF78-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. L. Turki.pdf (105,60KB)
PDF79-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. K. Radziszewskiego.pdf (105,30KB)
PDF80-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. J. Cisłe.pdf (105,55KB)
PDF81-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. T. Klahna.pdf (105,65KB)
PDF82-2011 Poparcie wniosku o udzielenie prof. J. Sobczykowi urlopu.pdf (105,54KB)
PDF83-2011 Poparcie wniosku o udzielenia dr I. Cebulii urlopu.pdf (105,47KB)
PDF84-2011 Zmiana w planie studiów Fizyki technicznej i Fizyki.pdf (115,69KB)
PDF85-2011 Zmiana w planie studiów Fizyki teoretycznej IIst.bis.pdf (107,79KB)
PDF86-2011 Zalecenia dot warunkow zaliczen i konwersatoriow.pdf (108,16KB)
PDF87-2011 Poparcie o przyznanie studentom stypendiow ministra.pdf (106,80KB)
PDF88-2011 Przyjecie protokolow z 14 czerwca 2011.pdf (104,93KB)
PDF89-2011 Wybor prof. Turki do Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (105,94KB)
PDF90-2011 Przedluzenie zatrudnienia dr M Kuchowicza.pdf (106,28KB)
PDF91-2011 Zatrudnienie dr P Suchanek.pdf (107,09KB)
PDF92-2011 Zatrudnienie dr M Woronowicza.pdf (106,79KB)
PDF93-2011 Rozszerzenie zatrudnienia dr J Cisly.pdf (106,02KB)
PDF94-2011 Rozszerzenie zatrudnienia dr T Klahna.pdf (106,31KB)
PDF95-2011 Zmiany w planie studiów fizyki i fizyki technicznej.pdf (122,68KB)
PDF95a-2011 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 września 2011.pdf (105,02KB)
PDF96-2011 Przyjecie kolokwium habilitacyjnego dr Grazyny Antczak.pdf (105,18KB)
PDF97-2011 Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr G Antczak.pdf (105,31KB)
PDF98-2011 Wysuniecie kandydatury na czlonka Komitetu Fizyki PAN.pdf (106,87KB)
PDF99-100 Zatrunienie prof T Kopcia na stanowisu profesora nadzw.pdf (106,22KB)
PDF100-2011 Przyjecie prot z pazdziernika 2011.pdf (104,50KB)
PDF101-2011 Dopuszczenie dr P Godowskiego do kolokwium habili.pdf (104,84KB)
PDF102-2011 Poparcie kandydatury A Pekalskiego na kierownika kat UNESCO.pdf (106,25KB)
PDF103-2011 Wybor Wydzialowej Komisji Wyborczej.pdf (105,61KB)
PDF104-2011 Warunki rekrutacji na studia doktoranckie fizyki.pdf (164,09KB)
PDF105-2011 Warunki rekrutacji na studia doktoranckie astronomii.pdf (132,42KB)
PDF106-2011 Przyjecie protokolu z 22 listopada 2011.pdf (104,45KB)