Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2011

PDF1-2011 Poparcie wniosku o przyznanie dr. M. Grodzickiemu.pdf
PDF2-2011 Ustalenie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli.pdf
PDF3-2011 Poparcie wniosku o powołanie prof. A. Pigulskiego.pdf
PDF4-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. R. Kowalczyka.pdf
PDF5-2011 Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie R Kowalczyka.pdf
PDF6-2011 Zakres egzaminów doktorskich mgr. R. Kowalczyka.pdf
PDF7-2011 Komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim mgr.pdf
PDF8-2011 Urlop naukowy dr P. Suchanek.pdf
PDF9-2011 Zmiana w planie studiów Modelowania układów biologi.pdf
PDF10-2011 Przyjęcie zagadnień na egzamin inżyniersk.pdf
PDF11-2011 Przyjęcie zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną.pdf
PDF12-2011 Przyjęcie protokółów posiedzeń z 23 listopada i 22.pdf
PDF13-2011 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału za.pdf
PDF14-2011 Poparcie wniosku o stypendiu ministra dla mlodych Kuchowiczowi.pdf
PDF15-2011 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Czech.pdf
PDF16-2011 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Kośmidra.pdf
PDF17-2011 Powołanie Komisji ds. nadania tytułu P. Rudawemu.pdf
PDF18-1-2011 Zmiana w składzie Komisji hab. G. Antczak.pdf
PDF18-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Wiejaka.pdf
PDF19-2011 Powołanie Komisji doktorskiej M. Wiejaka.pdf
PDF20-2011 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Wiejaka.pdf
PDF21-2011 Skład Komisji egzaminacyjnych mgr. M. Wiejaka.pdf
PDF22-2011 Zatrudnienie prof. J. Lukierskiego.pdf
PDF23-2011 Zatrudnienie prof. A. Pękalskiego.pdf
PDF24-2011 W sprawie wszczęcia postępowania o nad tyt prof P. Rudawemu.pdf
PDF25-2011 Powołanie recenzentów dorobku dr. hab. Pawła Rudaw.pdf
PDF26-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr S. Wiśniewskie.pdf
PDF27-2011 Powołanie Komisji doktorskiej mgr S. Wiśniewskiej.pdf
PDF28-2011 Zakres egzaminów doktorskich S. Wiśniewskiej-Kubka.pdf
PDF29-2001 Powołanie Komisji egzaminacyjnych S. Wiśniewskiej.pdf
PDF30-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr R. Koniecznemu.pdf
PDF31-2011 Skłąd Komisji doktorskiej mgr. R. Koniecznego.pdf
PDF32-2011 Określenie zakresu egz doktorskich mgr Koniecznego.pdf
PDF33-2011 Powołanie Komisji egzaminacyjnych R. Koniecznego.pdf
PDF34-2011 W sprawie utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickie.pdf
PDF35-2011 Przyjęcie prot 25 st 1 i 22 marca.pdf
PDF36-2011 Poparcie utworzenia Zakładu Fizyki Neutrin.pdf
PDF37-2011 Poparcie Złotego Medalu dla prof. Bauera.pdf
PDF38-2011 Powołanie Komisji ds. procedury o nadanie M. Tomcz.pdf
PDF39-2011 Powołanie Komisji habilitacyjnej dr Krupskiego.pdf
PDF40-2011 Nadanie stopnia doktora mgr. Grzegorzowi Urbanikow.pdf
PDF41-2011 Poparcie wniosku o mianowanie J. Daszynskiej-Dasz.pdf
PDF42-2011 Dacko- zatrudnienie na stan asystenta.pdf
PDF43-Zatrudnbienie M Matyki na stan adiunkta.pdf
PDF44-2011 Zatrudnienie J Furtaka na stan st wykl.pdf
PDF45-2011 W sprawie utrzymania kształcenia na kierunku fizyk.pdf
PDF46-2011 Zatrudnienie dr Z Szczudly na stan asystenta.pdf
PDF47-2011 Urlop płatny M Stęślickiego.pdf
PDF48-2011 Mianowani dr hab. Katarzyny Weron na stan prof nad.pdf
PDF49-2011 Mianowani dr. hab. Franciszka Gołka na stan prof.pdf
PDF50-2011 Wszczęcie przewodu hab A Krupskiego.pdf
PDF51-2011 Recenzenci hab A Krupskiego.pdf
PDF52-2011Wszczecie procedury tutulu Tomczaka.pdf
PDF53-2011 Recenzenci tytulu Tomczaka.pdf
PDF54-2011 Powołanie Komisji habilitacyjnej dr. Roberta Bryla.pdf
PDF55-2011 Zmiany w konisjach doktoratu mgr. Artura Rokosy.do.pdf
PDF56-2011 Wszczęci przewodu doktorskiego mgr. Michała Herlen.pdf
PDF57-2011 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Mivhała Herlend.pdf
PDF58-2011 Okrślenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Micha.pdf
PDF59-2011 Składy Komisji egzaminacyjnych w przewodzie dokto.pdf
PDF60-2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Kamio.pdf
PDF61-2011 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Michała Kamion.pdf
PDF62-2011 Okrślenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Micha.pdf
PDF63-2011 Składy Komisji egzaminacyjnych w dokt Michała Kamionki.pdf
PDF64-2011 Zatrudnienie prof. Ewy Dębowskiej na stan prof nadz.pdf
PDF65-2011 Zatrudnienie dr. Artura Dudy na stanowisku asys.pdf
PDF66-2011 Likwidacja siedmiosmestralnyvh studiów lic fiz.pdf
PDF67-2011 Uruchomienie siedmiolic studiow stacjonarnych fizy.pdf
PDF68-2011 Przyjęcie planów i programów nauczania siedmios.pdf
PDF69-2011 Likwidacja specjalności modelowanie układów biol.pdf
PDF70-2011 Likwidacja specjalności technologie informatycz.pdf
PDF71-2011Zmiany w planie studiw fizyki komputerowej.pdf
PDF72-2011Zmiany w planie studiw ekonofiz.pdf
PDF73-2011Dopuszczenie dr G. Antczak do kolokwium habilitacyjnego.pdf
PDF73a-2011 Przyjecie protokolow z 19 kwietnia i 17 maja.pdf
PDF74-2011 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. R. Bryla.pdf
PDF75-2011 Powołanie recenzentów w przew hab dr R Bryla.pdf
PDF76-2011 Nadanie mgt B. Czech stopnia doktora.pdf
PDF77-2011 Nadanie mgr. K. Kośmidrowi stopnia doktora.pdf
PDF78-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. L. Turki.pdf
PDF79-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. K. Radziszewskiego.pdf
PDF80-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. J. Cisłe.pdf
PDF81-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. T. Klahna.pdf
PDF82-2011 Poparcie wniosku o udzielenie prof. J. Sobczykowi urlopu.pdf
PDF83-2011 Poparcie wniosku o udzielenia dr I. Cebulii urlopu.pdf
PDF84-2011 Zmiana w planie studiów Fizyki technicznej i Fizyki.pdf
PDF85-2011 Zmiana w planie studiów Fizyki teoretycznej IIst.bis.pdf
PDF86-2011 Zalecenia dot warunkow zaliczen i konwersatoriow.pdf
PDF87-2011 Poparcie o przyznanie studentom stypendiow ministra.pdf
PDF88-2011 Przyjecie protokolow z 14 czerwca 2011.pdf
PDF89-2011 Wybor prof. Turki do Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF90-2011 Przedluzenie zatrudnienia dr M Kuchowicza.pdf
PDF91-2011 Zatrudnienie dr P Suchanek.pdf
PDF92-2011 Zatrudnienie dr M Woronowicza.pdf
PDF93-2011 Rozszerzenie zatrudnienia dr J Cisly.pdf
PDF94-2011 Rozszerzenie zatrudnienia dr T Klahna.pdf
PDF95-2011 Zmiany w planie studiów fizyki i fizyki technicznej.pdf
PDF95a-2011 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 września 2011.pdf
PDF96-2011 Przyjecie kolokwium habilitacyjnego dr Grazyny Antczak.pdf
PDF97-2011 Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr G Antczak.pdf
PDF98-2011 Wysuniecie kandydatury na czlonka Komitetu Fizyki PAN.pdf
PDF99-100 Zatrunienie prof T Kopcia na stanowisu profesora nadzw.pdf
PDF100-2011 Przyjecie prot z pazdziernika 2011.pdf
PDF101-2011 Dopuszczenie dr P Godowskiego do kolokwium habili.pdf
PDF102-2011 Poparcie kandydatury A Pekalskiego na kierownika kat UNESCO.pdf
PDF103-2011 Wybor Wydzialowej Komisji Wyborczej.pdf
PDF104-2011 Warunki rekrutacji na studia doktoranckie fizyki.pdf
PDF105-2011 Warunki rekrutacji na studia doktoranckie astronomii.pdf
PDF106-2011 Przyjecie protokolu z 22 listopada 2011.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  14-03-2019 11:18
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  14-03-2019 11:27
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 933
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego