Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2012

PDF1-2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Thomasa Klahne.pdf (105,15KB)
PDF2-2012 Powolanie Komisji przygotowujacej projekt programu.pdf (113,99KB)
PDF3-2012 Zmiany w planie studiow Fizyki i Fiz techn I i II st.pdf (189,15KB)
PDF4-2012 Powolanie Komisji doktoranckiej do styp dokt fizyki.pdf (107,88KB)
PDF5-2012 Powolanie Komisji doktoranckiej do styp dokt astron.pdf (107,16KB)
PDF6-2012 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody MNiSW.pdf (107,04KB)
PDF7-2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr B. Pieczyrak.pdf (106,76KB)
PDF8-2012 Wystapienie o nadanie P Rudawemu tytulu profesora.pdf (105,53KB)
PDF9-2012 Wystapienie o nadanie M Tomczakowi tytulu profesora.pdf (105,59KB)
PDF10-2012 Zamknięcie przewodu habilitacyjnego dra A Krupskiego.pdf (104,93KB)
PDF11-2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. A. Trembułowicza.pdf (106,94KB)
PDF12-2012 Wprowadzenie zmain w planie studiow fizyki i fizyk technicznej.pdf (193,31KB)
PDF13-2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr P. Suchanek urlopu naukowego.pdf (113,73KB)
PDF14-2012 Przyjecie protokołu posiedzenia z dnia 20 grudnia 2011.pdf (111,21KB)
PDF15-2012 Przyjęcie sprawozdania za 2011.pdf (111,51KB)
PDF16-2012 Nieprzyjecie kolokwium hab dr Przemyslawa Godowskiego.pdf (108,01KB)
PDF17-2012 Ustalenie maksymalnej liczby podpopiecznych dla promotorow.pdf (107,59KB)
PDF18-2012 Wyrazenie zgody na prowadzenie przewodu hab A Szczepkowicza.pdf (106,13KB)
PDF19-2012 Wyznaczenie Komisji habilitacyjnej dr A Szczepkowiczowi.pdf (109,98KB)
PDF20-2012 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 17 stycznia 2012.pdf (104,47KB)
PDF21-2012 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr B. Koniecznej.pdf (106,45KB)
PDF22-2012 Urlop naukowy płatny dr M Stęślickiego.pdf (105,96KB)
PDF23-2012 Poparcie kandydatury prof D Hommela na stan prof leop.pdf (105,22KB)
PDF23a-2012 Zwiekszenie deficytu punktów ECTS na 10 punktów.pdf (106,27KB)
PDF24-2012 Zatrudnienie dr. P. Gusina na stanowisku asystenta.pdf (105,90KB)
PDF24a-2012 Przyjecie kierunkowych efektow ksztalcenia dla fizyki I st.pdf (108,90KB)
PDF25-2012 Przekazanie uprawnien RW Komisjom doktorskim.pdf (108,38KB)
PDF26-2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr K. Idczak.pdf (107,26KB)
PDF27-2012 Powołanie Komisji doktorskiej mgr K Idczak.pdf (107,39KB)
PDF28-2012 Okreslenie zakresu egzaminow mgr K Idczak.pdf (105,91KB)
PDF29-2012 Powołanie Komisji egzaminacyjnych mgr K Idczak.pdf (109,28KB)
PDF30-2012 Powołanie Wydziałowego zespołu ds jakości kształc.pdf (107,48KB)
PDF31-2012 Powołanie Wydziałowego zespołu ds oceny jak kszt.pdf (107,75KB)
PDF32-2012 Przyjęcie protokolu z 21 lutego 2012.pdf (104,85KB)
PDF33-2012 Dopuszczenie R Bryla do kolowkium habilitacyjnego.pdf (104,85KB)
PDF34-2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr R. Idczaka.pdf (107,25KB)
PDF35-2012 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. R. Idczaka.pdf (108,41KB)
PDF36-2012 Określenie zakresu egzaminow doktorskich mgr R Idczaka.pdf (105,88KB)
PDF37-2012 Powolanie komisji egz w przew mgr R Idczaka.pdf (109,58KB)
PDF38-2012 Zatrudnienia pracowników na 1-8 etatu naukowego.pdf (110,21KB)
PDF39-2012 Powolanie prof K Weron na po kierownika Katedry UNESCO.pdf (107,33KB)
PDF40-2012 Likwidacja fizyki nowych materiałów.pdf (111,34KB)
PDF41-2012 Przyjecie protokolu z 20 marca 2012.pdf (104,35KB)
PDF42-2012 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dr Roberta Bryla.pdf (104,96KB)
PDF43-2012 Wybor tematu wykładu habilitacyjnego dr Roberta Bryla.pdf (107,20KB)
PDF44-2012 Nadanie dr Robertowi Brylowi stopnia doktora habil.pdf (105,26KB)
PDF45-2012 Wysunięcie kandydatur do NCN.pdf (106,23KB)
PDF46-2012 Recenzenci doktoratu P Walczaka.pdf (107,55KB)
PDF47-2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Staśkiewicz.pdf (107,44KB)
PDF48-2012 Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie mgr Beaty Staskiewicz.pdf (108,59KB)
PDF49-2012 Zakres egzaminów doktorskich w przewodzie mgr Beaty Staśkiewicz.pdf (106,44KB)
PDF50-2012 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie mgr Beaty Staśkiewicz.pdf (109,74KB)
PDF51-2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Wojciecha Szewczuka.pdf (107,94KB)
PDF52-2012 Powołanie Komisji ds przewodu doktorskiego mgr Szewczuk.pdf (107,43KB)
PDF53-2012 Zakres egzaminów doktorskich mgr Wojciecha Szewczuka.pdf (106,22KB)
PDF54-2012 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie mgr Szewczuka.pdf (109,61KB)
PDF55-2012 Popaercie zatrudnienia dr Urszuli Bąk-Stęslickiej.pdf (106,14KB)
PDF56-2012 Poparcie zatrudnienia dr. Tomasza Pabisiaka.pdf (106,88KB)
PDF57-2012 Zatrudnienie dr Rafała Szukiewicza.pdf (106,82KB)
PDF58-2012 Zatrudnienie prof. Zbigniewa Czapli.pdf (107,39KB)
PDF59-2012 Zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego.pdf (106,63KB)
PDF60-2012 Zatrudnienie prof. Franciszka Gołka.pdf (107,31KB)
PDF61-2012 Zatrudnienie dr. Sławomira Dacko.pdf (106,52KB)
PDF62-2012 Powołanie dr hab. Arkadiusza Berlickiego na kierow Stud Dokt Astro.pdf (105,69KB)
PDF63-2012 Udzielenie dr. Jackowi Bronie płatnego urlopu nau.pdf (106,71KB)
PDF64-2012 Udzielenie płatnego urlopu naukowego dr. Aleksandrowi Krupskiemu.pdf (106,64KB)
PDF65-2012 Urlop bezpłatny dr Izabeli Cebuli.pdf (106,80KB)
PDF66-2012 Likwidacja 5 letnich mgr studiow fizyki.pdf (109,18KB)
PDF67-2012 Likwidacja 5 letnich mgr studiow astronomii.pdf (109,86KB)
PDF68-2012 Likwidacja 3-letnich wieczorowych studiów na kierunku fizyka.pdf (109,76KB)
PDF69-2012 Likwidacja specjalności fizyka medfyczna na 3 letnich studiach fizyki.pdf (110,79KB)
PDF70-2012 Likwidacja specjalności fizyka medyczna na 3-5 let studiach fizyki.pdf (110,61KB)
PDF71-2012 Uchwala w sprawie pensum dydaktycznego.pdf (118,27KB)
PDF72-2012 Przyjęcie protokolów z 17 kwietnia i 22 maja 2012.pdf (104,91KB)
PDF73-2012 Kryteria przyznawania zwiększonego styp dokt.pdf (139,49KB)
PDF74-2012 Zgoda na przewod hab D Grecha.pdf (106,22KB)
PDF75-2012 Wyznaczenie częsci kom hab D Grecha.pdf (109,95KB)
PDF76-2012 Nadanie stopnia doktora mgr Barbarze Koniecznej.pdf (105,63KB)
PDF77-2012 Nadanie stopnia doktora mg. Przemysławowi Walczak.pdf (105,07KB)
PDF78-2012 Poparcie powołania dr. Z. Strycharskiego na pełnom.pdf (106,20KB)
PDF79-2012 Powołanie prof. Z. Kozy na kierownika ZDYM.pdf (106,21KB)
PDF8-2012 Wystapienie o nadanie P Rudawemu tytulu profesora.pdf (105,53KB)
PDF81-2012 Powołanie prof. Z. Jaskólskiego na kier st dokt fi.pdf (105,73KB)
PDF82-2012 Powołanie prof. B. Stankiewicz na z-ce kier. st do.pdf (106,01KB)
PDF83-2012 Zatrudnienie dr hab. L. Markowskiego na stan prof.pdf (106,30KB)
PDF84-2012 Zatrudnienie dr hab A Berlickiego na stan prof nad.pdf (105,93KB)
PDF85-2012 Zatrudnienie dr R Durki na stan adiunkta.pdf (105,73KB)
PDF86-2012 Wysuniecie kandydatury prof. J Kowalskiego-Glikman.pdf (107,01KB)
PDF87-2012 Przedstawiciele do Komisji Senackich i Rady Biblio.pdf (109,11KB)
PDF88-2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr I Morawskiemu bez.pdf (106,17KB)
PDF89-2012 Zmiana w kryteriach przyznawania styp doktoranckich.pdf (106,51KB)
PDF90-2012 Wprowadzenie obowiazku posania pracy licencjackiej.pdf (107,11KB)
PDF91-2012 Zmiany w planach studiów fizyki i fiz techn.pdf (145,83KB)
PDF92-2012 Poparcie wniosków o stypendium ministra.pdf (107,07KB)
PDF93-2012 Przyjecie protokolu posiezdenia z 26 czerwca 2012.pdf (105,39KB)
PDF94-2012 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr M Zapiora.pdf (106,51KB)
PDF95-2012 Zatrudnienie dr hab. A. Borowca na stan. prof. nadzw.pdf (105,98KB)
PDF96-2012 Poparcie zatrudnienie dr. hab. K. Wandelta.pdf (106,66KB)
PDF97-2012 Poparcie zatrudnienia P. Walczaka na stan adiunkta.pdf (105,61KB)
PDF98-2012 Stypendium ministra dla mgr. Koniecznego.pdf (105,85KB)
PDF99-2012 Przyjęcie planów studiów fizyki II stopnia.pdf (256,39KB)
PDF100-2012 Pozytywna opiniia dot skl Zespołów ds jakości ksz.pdf (109,90KB)
PDF101-2012 Przyjecie protokołu z 18 września 2012 r.pdf (104,97KB)
PDF102-2012 Stawki dla opiekunów praktyk.pdf (134,37KB)
PDF103-2012 - Ustalenie obowiazkow dydaktycznych i zajec nie.pdf (128,90KB)
PDF104-2012 Kandydaci na członków PAN.pdf (106,62KB)
PDF105-2012 Przedstawiciele do Komisji Dyscypl.pdf (107,32KB)
PDF106-2012 Dopuszczenie dr J Przeslawskiego do kolokiwum hab.pdf (104,77KB)
PDF107-2012 Zatrudnienia pracowników na 1-8 etatow naujkowych.pdf (109,58KB)
PDF108-2012 Przyjecie protokolu posiedzenia z 23 pazdziernika.pdf (104,96KB)