Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2013

PDF1-2013 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Andrzejowi Szczepkowiczowi.pdf (112,50KB)
PDF2-2013 Powołanie wydziałowej komisji oceniającej.pdf (107,30KB)
PDF3-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Aleksandrowi Krupskiemu urlopu naukowego.pdf (105,54KB)
PDF4-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Wojciechowi Kamińskiemu.pdf (105,32KB)
PDF5-2013 Wprowadzenie Projektu neutrinowego do oferty zajęć dydaktycznych.pdf (140,18KB)
PDF6-2013 W sprawie zasad i warunków zaliczania semestru na studiach.pdf (115,44KB)
PDF7-2013 Nadanie Maciejowi Zapiórowi stopnia naukowego doktora.pdf (111,21KB)
PDF8-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. B. Lechowskiego.pdf (113,13KB)
PDF9-2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim B Lechowskiego.pdf (115,87KB)
PDF10-2013 Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr. B Lechowskiego.pdf (115,66KB)
PDF11-2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w doktoracie B Lechowskiego.pdf (113,53KB)
PDF12-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Szczepkowiczowi.pdf (104,93KB)
PDF13 -2013 Ustalenie kryteriow wylaniania 30 proc najlepszych doktorantow.pdf (120,05KB)
PDF14-2013 Poparcie zasad rekrutacji na studia doktoranckie.pdf (178,67KB)
PDF15-2013 Uwagi do regulaminu st dokt i reg zwieksz styp doktoranc.pdf (132,89KB)
PDF16-2013 Regulamin wydziałowy przyznawania stypendium z fund projak.pdf (116,35KB)
PDF17-2013 Przyjęcie planu i programu st dokt fiz teo i astro.pdf (427,53KB)
PDF18-2013 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 18-11-2012.pdf (104,93KB)
PDF19-2013 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Januszowi Przeslawskiemu.pdf (115,36KB)
PDF20-2013 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Dariuszowi Grechowi.pdf (113,10KB)
PDF21-2013 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego Janusza Przeslawskiego.pdf (105,37KB)
PDF22-2013 ikwidacja studiów zaocznych II stopnia fizyki.pdf (117,31KB)
PDF23-2013 Wybór tematu wykładu habilitacyjnego Janusza Przesławskiego.pdf (112,44KB)
PDF24-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Chmielewskiej.pdf (109,99KB)
PDF25-2013 Powolanie Komisji doktorskiej mgr Ewy Chmielewskiej.pdf (110,18KB)
PDF26-2013 Egzaminy doktorskiej mgr Ewy Chmielewskiej.pdf (109,50KB)
PDF27-2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie Ewy Chmielewskiej.pdf (112,77KB)
PDF28-2013 Poparcie zatrudnienia dr Gabrieli Michalskiej.pdf (102,84KB)
PDF29-2013 Poparcie zatrudnienia mgr. Rafała Idczaka.pdf (102,51KB)
PDF30-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr Ewie Niemczurze.pdf (102,47KB)
PDF31-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr Paulinie Suchanek.pdf (102,20KB)
PDF32-2013 Wyrażenie zgody na preprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. A. Barana.pdf (114,35KB)
PDF32a-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Frydryszakowi.pdf (101,86KB)
PDF33-2013 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyjnym dr. A. Barana.pdf (115,65KB)
PDF33a-2013 Poprawki do uchwały nr 99-2012 w sprawie planów studiów fizyki.pdf (389,29KB)
PDF34-2013 Przyjęcie planów i programów studiów doktoranckich fizyki specj. doświadczalna.pdf (236,93KB)
PDF35-2013 Przyjęcie sprawozdania za 2012 rok.pdf (111,58KB)
PDF36-2013 Wysunięcie kandydatury dr. M Matyki do stypendium ministra.pdf (108,65KB)
PDF37-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr K Miśków i powołanie promotora.pdf (113,48KB)
PDF38-2013 Wyznaczenie egzaminów doktorskich mgr K. Miśków.pdf (113,24KB)
PDF39-2013 Powołanie komisji doktorskiej mgr K. Miśków.pdf (114,21KB)
PDF40-2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnej mgr K. Miśków z dyscypliny podstawowej.pdf (115,13KB)
PDF41-2013 Powołanie Komisja egzaminacyjnej mgr K. Miśków z dyscypliny dodatkowej.pdf (114,91KB)
PDF42-2013 Ustalenie kryteriów do stypendium doktoranckiego.pdf (118,22KB)
PDF43 -2013 Ustalenie kryteriów wyłaniania 30 proc. najlepszych doktorantów.pdf (129,31KB)
PDF44-2013 Likwidacja ZDYM.pdf (113,86KB)
PDF45-2013 Likwidacja Studiów Podyplomowych Kompuputer w nauczaniu fizyki.pdf (114,24KB)
PDF46-2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnej mgr K. Miśków z języka nowożytnego.pdf (116,06KB)
PDF47-2013 Zatrudnienie prof J. Lukierskiego.pdf (106,33KB)
PDF48-2013 Zmiana nazwy przedmiotu na fizyce II stopnia, specjalność doświadczalna.pdf (112,77KB)
PDF49-2013 Przyjęcie protokółu z 22 stycznia i 19 lutego 2013 r..pdf (105,66KB)
PDF50-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Jakuba Ostrowskiego.pdf (113,73KB)
PDF51-2013 Powołanie komisji doktorskiej mgr Jakuba Ostrowskiego.pdf (114,09KB)
PDF52-2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Jakuba Ostrowskiego.pdf (113,25KB)
PDF53-2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego.pdf (115,44KB)
PDF54-2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego.pdf (114,88KB)
PDF55-2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego.pdf (114,43KB)
PDF56-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf (113,29KB)
PDF57-2013 Powołanie komisji doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf (114,54KB)
PDF58-2013 Zakres egxzaminów doktorskich mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf (113,02KB)
PDF59-2013 Powołanie Komisji egz. z dyscypliny podstawowej mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf (116,60KB)
PDF60-2013 Powołanie Komisja egz z dyscypliny dodatkowej mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf (114,19KB)
PDF61-2013 Powołanie Komisja egz. z jezyka obcego mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf (115,48KB)
PDF62-2013 Wszczęcie przewodu doktoskiego mgr Agnieszki Racis.pdf (113,79KB)
PDF63-2013 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Agnieszki Racis.pdf (114,31KB)
PDF64-2013 Określenie egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Racis.pdf (112,80KB)
PDF65-2013 Powołanie Komisji egz. mgr Agnieszki Racis z dyscypliny podstawowej.pdf (116,31KB)
PDF66-2013 Powołanie Komisji egz.z dyscypliny dodatkowej mgr Agnieszki Racis.pdf (114,61KB)
PDF67-2013 Powołanie Komisji egz. z języka nowożytnego mgr Agnieszki. Racis.pdf (115,32KB)
PDF68-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Zbigniewa Czapli.pdf (106,88KB)
PDF69-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Sławomira Dacko.pdf (106,29KB)
PDF70-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Miłosza Grodzickiego.pdf (105,78KB)
PDF71-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego.pdf (105,55KB)
PDF72-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr.Radosława Wasielewskiego.pdf (105,43KB)
PDF73-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Roberta Koniecznego.pdf (105,23KB)
PDF74-2013 Poparcie wniosku o urlop naukowy prof. Zbigniewa Jaskólskiego.pdf (106,15KB)
PDF75-2013 Poparcie wniosku o urlop bezpłatny dr. Ireneusza Morawskiego.pdf (105,92KB)
PDF76-2013 Wystąpienie w sprawie uzupełnienia składku komisji konkursowej.pdf (105,42KB)
PDF77-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia fizyki.pdf (133,58KB)
PDF78-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia fizyki technicznej.pdf (137,07KB)
PDF79-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia fizyki technicznej.pdf (133,79KB)
PDF80-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia fizyki.pdf (132,02KB)
PDF81-2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia fizyki.pdf (592,18KB)
PDF82-2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia fizyki technicznej.pdf (469,25KB)
PDF83-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia astronomii.pdf (142,94KB)
PDF84-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia astronomii.pdf (143,78KB)
PDF85-2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia astronomii.pdf (273,59KB)
PDF86-2013 Przesunięcie zajęć na fizyce teoretycznej II stopnia.pdf (112,52KB)
PDF87-2013 Pozytywne zaopiniowanie wniosku o nadanie prof. E. Bauerowi doktoratu honoris causa UWr.pdf (109,34KB)
PDF88-2013 Powołanie Komisji ds nadania dr hab. J. Daszyńskiej-Daszkiewicz tytułu profesora.pdf (108,48KB)
PDF89-2013 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Idczaka.pdf (114,19KB)
PDF90-2013 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Koniecznego.pdf (114,34KB)
PDF91-2013 Poparce wniosku o urlop bezpłatny dr Izabeli Cebuli.pdf (106,65KB)
PDF92-2013 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki technicznej.pdf (124,35KB)
PDF93-2013 Przyjęcie planów dla studiów II stopnia fizyki.pdf (601,74KB)
PDF94-2013 Przyjęcie planów dla studiów II stopnia astronomii.pdf (266,50KB)
PDF95-2013 Przyjęcie protokołu z 16 kwietnia 2013 r..pdf (105,88KB)
PDF96-2013 W sprawie wszczęcia postepowania o nadanie tytułu profesora Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf (108,91KB)
PDF97-2013 W sprawie powołania recenzentów dorobku dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf (110,40KB)
PDF98-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marka Gorzelańczyka.pdf (104,29KB)
PDF99-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf (113,30KB)
PDF100-2013 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf (114,30KB)
PDF101-2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf (112,75KB)
PDF102-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf (114,59KB)
PDF103-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf (114,36KB)
PDF104-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf (114,98KB)
PDF105-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Dawida Moździerskiego.pdf (113,81KB)
PDF106-2013 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Dawida Moździerskiego.pdf (114,67KB)
PDF107-2013 Okreslenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Dawida Moździerskiego.pdf (112,86KB)
PDF108-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr. Dawida Moździerskiego.pdf (115,02KB)
PDF109-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr. Dawida Moździerskiego.pdf (114,48KB)
PDF110-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr. Dawida Moździerskiego.pdf (114,66KB)
PDF111-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf (113,79KB)
PDF112-2013 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf (114,58KB)
PDF113-2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf (112,74KB)
PDF114-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf (115,41KB)
PDF115-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf (114,74KB)
PDF116-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf (115,33KB)
PDF117-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pawła Gusina.pdf (103,37KB)
PDF118-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasa Klahne.pdf (103,53KB)
PDF119-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Janusza Szwabińskiego.pdf (103,75KB)
PDF120-2013 Poparcie wniosku o powołanie prof. Zbigniewa Kozy na kierownika studiów doktoranckich fizyki.pdf (103,21KB)
PDF121-2013 Poparcie wniosku o powołanie dr. Janusza Szwabińskiego na kierownika Katedry Unesco.pdf (104,35KB)
PDF122-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Marcinowi Daszkiewiczowi płatnego urlopu naukowego.pdf (104,05KB)
PDF123-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Robertowi Falewiczowi płatnego urlopu naukowego.pdf (103,83KB)
PDF124-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr Paulinie Suchanek bezpłatnego urlopu naukowego.pdf (103,96KB)
PDF125-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr.Przemysławowi Walczakowi bezpłatnego urlopu naukowego.pdf (104,02KB)
PDF126-2013 Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli spoza UWr na prowadzenie zajęć.pdf (106,63KB)
PDF127-2013 Wprowadzenie zmiany w zajęciach z optyki kwantowej.pdf (375,57KB)
PDF128-2013 Wyrażenie opinii w sprawie wniosków o przyznanie stypendium ministra studentom i doktorantom Wydziału.pdf (105,13KB)
PDF129-2013 Przyjęcie protokołów z 21 maja, 11 i 18 czerwca 2013 r..pdf (102,66KB)
PDF130-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Grzegorza Pamuły.pdf (103,15KB)
PDF131-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Piotrowi Ługiewiczowi.pdf (103,46KB)
PDF132-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy.pdf (103,01KB)
PDF133-2013 Zmiana w planie studiów astronomii.pdf (104,12KB)
PDF134-2013 Przyjecie protokołu z 24 września 2013 r.pdf (102,05KB)
PDF136-2013 O nadaniu stopnia dr hab Andrzejowi Baranowi.pdf (114,32KB)
PDF137-2013 Nadanie stopnia doktora Rafałowi Idczakowi.pdf (111,69KB)
PDF138-2013 Nadanie stopnia doktora Robertowi Koniecznemu.pdf (112,03KB)
PDF139-2013 Uznanie rozprawy Roberta Koniecznego za wyróżniającą się.pdf (110,71KB)
PDF140-2013 Uznanie rozprawy Rafała Idczaka za wyróżniającą się.pdf (110,68KB)
PDF141-2013 opinia o wniosku w sprawie nadania prof. Ernstowi Bauerowi.pdf (107,83KB)
PDF142-2013 Urlop naukowy dr. Remigiusza Durki.pdf (106,12KB)
PDF143-2013 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 22 października 2013.pdf (105,46KB)
PDF144-2013 Poparcie wniosków o przyznanie nagrody Prezeza Rady Ministrów.pdf (106,73KB)
PDF145-2013 Uchylenie uchwały nr 103-2012 z 20-11-2012.pdf (116,38KB)
PDF146-2013 W sprawie okreslenia szczegółowych kryteriów oceny.pdf (147,52KB)