Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2014

PDFNr 1-2014 Zasady rektutacji na studia doktoranckie fizyki.….pdf (125,89KB)
PDFNr 2-2014 Zasady rektutacji na studia doktoranckie astronomii.pdf (137,34KB)
PDFNr 3-2014 Strategia rozwoju Wydziału.pdf (218,10KB)
PDFNr 4-2014 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupski.pdf (112,99KB)
PDFNr 5-2014 Opinia w sprawie przyznania stypendium ministra dr. Maciejowi Matyce.pdf (102,49KB)
PDFNr 6-2014 Opinia w sprawie przyznania stypendium ministra dr Robertowi Koniecznemu.pdf (102,54KB)
PDFNr 7-2014 Opinia w sprawie przyznania stypendium ministra dr Rafałowi Idczakowi.pdf (102,48KB)
PDFNr 8-2014 Zmiany w planie studiów fizyki i fizyki technicznej I stopnia.pdf (90,29KB)
PDFNr 9-2014 Zmiany w planie studiów fizyki II stopnia.pdf (150,43KB)
PDFNr 10-2014 Przyjecie programu studiów 7sem. licencjackich fizyki I stopnia.pdf (152,64KB)
PDFNr 11-2014 Przyjęcie planu studiów II stopnia fizyki technicznej.pdf (134,19KB)
PDFNr 11a-2014 Wyrażenie zgody na uruchomienie rekrutacji zimowej na studia II stopnia fizyki technicznej.pdf (134,55KB)
PDFNr 12-2014 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 26 listopada 2014 r..pdf (102,37KB)
PDFNr 13-2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Lament.pdf (103,06KB)
PDFNr 14-2014 Powolanie Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Lament.pdf (109,76KB)
PDFNr 15-2014 Egzaminy doktorskiej mgr K. Lament.pdf (108,99KB)
PDFNr 16-2014 Komisje egzaminacyjne w doktoracie K. Lament.pdf (112,66KB)
PDFNr 17-2014 Urlop naukowy dr. Zbigniewa Kołaczkowskiego.pdf (102,64KB)
PDFNr 18-2014 Upowaznienie dziekana do zmiany ilości punktów ECT….pdf (117,79KB)
PDFNr 19-2014 Przyjęcie protokołu z 17 grudnia 2013 r..pdf (101,88KB)
PDFNr 20-2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marty Skiścim.pdf (109,52KB)
PDFNr 21-2014 Powołanie komisji doktorskiej Marty Skiścim.pdf (110,05KB)
PDFNr 22-2014 Zakres egzaminów doktorskich mgr Marty Skiścim.pdf (112,12KB)
PDFNr 23-2014 Komisje egzaminacyjne w przewodzie mgr Marty Skiścim.pdf (111,83KB)
PDFNr 25-2014 Warunki ukończenia studiów astronomii.pdf (127,16KB)
PDFNr 26-2014 Warunki ukończenia studiów fizyki technicznej.pdf (127,63KB)
PDFNr 27-2014 Warunki ukończenia studiów fizyki.pdf (123,46KB)
PDFNr 28-2014 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora J Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf (109,49KB)
PDFNr 28-2014 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora J. ….pdf (109,45KB)
PDFNr 29-2014 Przyjecie protokołu z 25 lutego 2014.pdf (102,34KB)
PDFNr 30-2014 Poparcie wniosku o zmianę nazwy Wydziału.pdf (105,23KB)
PDFNr 31-2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Justyny Pers.pdf (110,80KB)
PDFNr 32-2014 Wyznaczenie egzaminów doktorskich mgr Justyny Pers.pdf (109,01KB)
PDFNr 33-2014 Powołanie komisji doktorskiej mgr Justyny Pers.pdf (109,54KB)
PDFNr 34-2014 Powołanie komisjiegzaminacyjnych mgr Justyny Pers.pdf (104,89KB)
PDFNr 35-2014 Powołanie recenzentów przewodu doktorskiego mgr Karoliny Idczak.pdf (110,35KB)
PDFNr 36-2014 Poparcie wniosku o utworzenie Katedry Zastosowań Informatyki.pdf (108,26KB)
PDFNr 37-2014 Poparcie kandydatury prof. Z. Kozy na kierownika Katedry Zastosowań Informatyki.pdf (105,50KB)
PDFNr 38-2014 Poparcie Wniosku o udzielenie dr. hab. D. Prorokowi urlopu naukowego.pdf (103,38KB)
PDFNr 39-2014 Regulamin praktyk zawodowych.pdf (172,19KB)
PDFNr 40-2014 Program st dokt fizyki i efekty kształcenia.pdf (301,85KB)
PDFNr 41-2014 Poparcie wniosku o mianowanie prof. J. Sobczyka na stan. profesora zwyczajnego.pdf (102,17KB)
PDFNr 42-2014 Odmowa poparcia wniosku w sprawie udzielenia dr Paulinie Suchanek urlopu naukowego.pdf (102,67KB)
PDFNr 43-2014 Przyjęcie protokołu z 25 marca 2014 r..pdf (101,53KB)
PDFNr 44-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Aruna Kumara Awasthi.pdf (103,09KB)
PDFNr 45-2014 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Beaty Staśkiewicz.pdf (110,88KB)
PDFNr 46-2014 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kamionki.pdf (111,08KB)
PDFNr 47-2014 Uzupełnienie składu Komisji doktorskiej mgr J. Pers.pdf (110,92KB)
PDFNr 48-2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Gryciuk.pdf (111,54KB)
PDFNr 49-2014 Powołanie komisji doktorskiej mgr Magdaleny Gryciuk.pdf (111,06KB)
PDFNr 50 Program studiów doktor astronomii i efekty kształcenia.pdf (240,95KB)
PDFNr 51-2014 Okreslenie zakresu egzaminow doktorskich mgr M. Gryciuk.pdf (109,81KB)
PDFNr 52-2014 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr M. Gryciuk.pdf (112,19KB)
PDFNr 53-2014 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dla dr. A. Błauta.pdf (102,87KB)
PDFNr 54-2014 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dla dr. hab. M. Mozrzymasa.pdf (102,86KB)
PDFNr 55-2014 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dla dr J. Molendy-Żakowicz.pdf (103,25KB)
PDFNr 56-2014 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dla dr P. Suchanek.pdf (103,13KB)
PDFNr 57-2014 W sprawie opłat za następny kierunek studiów.pdf (111,24KB)
PDFNr 58-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego.pdf (106,94KB)
PDFNr 59-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Ludwika Turki.pdf (106,63KB)
PDFNr 60-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tobiasa Fischera.pdf (105,93KB)
PDFNr 61-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr Moniki Krawczyk.pdf (106,45KB)
PDFNr 62-2014 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Wiejaka.pdf (114,03KB)
PDFNr 63-2014 Opinia w sprawie powierzenia prowadzenia zajęć osobom niebędącym nauczycielami ak. Wydziału.pdf (118,08KB)
PDFNr 64-2014 Opinia w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Przemysławowi Walczakowi.pdf (105,99KB)
PDFNr 65-2014 Poparcie wniosków o przyznanie stypendium Ministra studentom i doktorantom Wydziału.pdf (107,50KB)
PDFNr 66-2014 Poparcie wniosku o zmianę nazwy Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych.pdf (114,22KB)
PDFNr 67-2014 Przyjęcie protokołów z 12 maja i 29 kwietnia 2014 r..pdf (105,69KB)
PDFNr 69-2014 Nadanie stopnia doktora Katarzynie Krupski.pdf (112,13KB)
PDFNr 70-2014 Ustalenie pensum dydaktycznego.pdf (112,94KB)
PDFNr 71-2014 Pozytywne zaopiniowanie wniosku o nadanie Shuji Nakamurze doktoratu honoris causa UWr.pdf (108,52KB)
PDFNr 72-2014 Zatrudnienie dr Katarzyny Gas na stanowisku adiunkta.pdf (106,19KB)
PDFNr 73-2014 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Michała Jurczyszyna.pdf (108,51KB)
PDFNr 74-2014 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Jurczyszyna.pdf (113,28KB)
PDFNr 75-2014 Opinia w sprawie zmiany nazwy Zakładu Zasdtosowań Fizyki Jądrowej.pdf (112,41KB)
PDFNr 76-2014 Opinia w sprawie urlopu naukowego dr. Walczaka.pdf (106,09KB)
PDFNr 77-2014 Zmiana w planie studiów fizyki nauczycielskiej.pdf (112,70KB)
PDFNr 78-2014 Przyjecie protokołu z dnia 17 czerwca 2014 r..pdf (112,51KB)
PDFNr 79-2014 Uzupełnienie składu wydziałowego zespołu ds jak.pdf (122,08KB)
PDFNr 80-2014 Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego.pdf (109,03KB)
PDFNr 81-2014 Powołanie Rady pracodawców.pdf (117,03KB)
PDFNr 82-2014 Rozszerzenie składu Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Lament.pdf (114,09KB)
PDFNr 83-2014 Rozszerzenie Komisji doktorskiej mgr Karoliny Idczak.pdf (114,45KB)
PDFNr 84-2014 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 23 wrzesnia i 21 pażdziernika 2014.pdf (105,72KB)