Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2014

PDFNr 1-2014 Zasady rektutacji na studia doktoranckie fizyki.….pdf
PDFNr 2-2014 Zasady rektutacji na studia doktoranckie astronomii.pdf
PDFNr 3-2014 Strategia rozwoju Wydziału.pdf
PDFNr 4-2014 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupski.pdf
PDFNr 5-2014 Opinia w sprawie przyznania stypendium ministra dr. Maciejowi Matyce.pdf
PDFNr 6-2014 Opinia w sprawie przyznania stypendium ministra dr Robertowi Koniecznemu.pdf
PDFNr 7-2014 Opinia w sprawie przyznania stypendium ministra dr Rafałowi Idczakowi.pdf
PDFNr 8-2014 Zmiany w planie studiów fizyki i fizyki technicznej I stopnia.pdf
PDFNr 9-2014 Zmiany w planie studiów fizyki II stopnia.pdf
PDFNr 10-2014 Przyjecie programu studiów 7sem. licencjackich fizyki I stopnia.pdf
PDFNr 11-2014 Przyjęcie planu studiów II stopnia fizyki technicznej.pdf
PDFNr 11a-2014 Wyrażenie zgody na uruchomienie rekrutacji zimowej na studia II stopnia fizyki technicznej.pdf
PDFNr 12-2014 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 26 listopada 2014 r..pdf
PDFNr 13-2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Lament.pdf
PDFNr 14-2014 Powolanie Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Lament.pdf
PDFNr 15-2014 Egzaminy doktorskiej mgr K. Lament.pdf
PDFNr 16-2014 Komisje egzaminacyjne w doktoracie K. Lament.pdf
PDFNr 17-2014 Urlop naukowy dr. Zbigniewa Kołaczkowskiego.pdf
PDFNr 18-2014 Upowaznienie dziekana do zmiany ilości punktów ECT….pdf
PDFNr 19-2014 Przyjęcie protokołu z 17 grudnia 2013 r..pdf
PDFNr 20-2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marty Skiścim.pdf
PDFNr 21-2014 Powołanie komisji doktorskiej Marty Skiścim.pdf
PDFNr 22-2014 Zakres egzaminów doktorskich mgr Marty Skiścim.pdf
PDFNr 23-2014 Komisje egzaminacyjne w przewodzie mgr Marty Skiścim.pdf
PDFNr 25-2014 Warunki ukończenia studiów astronomii.pdf
PDFNr 26-2014 Warunki ukończenia studiów fizyki technicznej.pdf
PDFNr 27-2014 Warunki ukończenia studiów fizyki.pdf
PDFNr 28-2014 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora J Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf
PDFNr 28-2014 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora J. ….pdf
PDFNr 29-2014 Przyjecie protokołu z 25 lutego 2014.pdf
PDFNr 30-2014 Poparcie wniosku o zmianę nazwy Wydziału.pdf
PDFNr 31-2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Justyny Pers.pdf
PDFNr 32-2014 Wyznaczenie egzaminów doktorskich mgr Justyny Pers.pdf
PDFNr 33-2014 Powołanie komisji doktorskiej mgr Justyny Pers.pdf
PDFNr 34-2014 Powołanie komisjiegzaminacyjnych mgr Justyny Pers.pdf
PDFNr 35-2014 Powołanie recenzentów przewodu doktorskiego mgr Karoliny Idczak.pdf
PDFNr 36-2014 Poparcie wniosku o utworzenie Katedry Zastosowań Informatyki.pdf
PDFNr 37-2014 Poparcie kandydatury prof. Z. Kozy na kierownika Katedry Zastosowań Informatyki.pdf
PDFNr 38-2014 Poparcie Wniosku o udzielenie dr. hab. D. Prorokowi urlopu naukowego.pdf
PDFNr 39-2014 Regulamin praktyk zawodowych.pdf
PDFNr 40-2014 Program st dokt fizyki i efekty kształcenia.pdf
PDFNr 41-2014 Poparcie wniosku o mianowanie prof. J. Sobczyka na stan. profesora zwyczajnego.pdf
PDFNr 42-2014 Odmowa poparcia wniosku w sprawie udzielenia dr Paulinie Suchanek urlopu naukowego.pdf
PDFNr 43-2014 Przyjęcie protokołu z 25 marca 2014 r..pdf
PDFNr 44-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Aruna Kumara Awasthi.pdf
PDFNr 45-2014 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Beaty Staśkiewicz.pdf
PDFNr 46-2014 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kamionki.pdf
PDFNr 47-2014 Uzupełnienie składu Komisji doktorskiej mgr J. Pers.pdf
PDFNr 48-2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Gryciuk.pdf
PDFNr 49-2014 Powołanie komisji doktorskiej mgr Magdaleny Gryciuk.pdf
PDFNr 50 Program studiów doktor astronomii i efekty kształcenia.pdf
PDFNr 51-2014 Okreslenie zakresu egzaminow doktorskich mgr M. Gryciuk.pdf
PDFNr 52-2014 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr M. Gryciuk.pdf
PDFNr 53-2014 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dla dr. A. Błauta.pdf
PDFNr 54-2014 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dla dr. hab. M. Mozrzymasa.pdf
PDFNr 55-2014 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dla dr J. Molendy-Żakowicz.pdf
PDFNr 56-2014 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dla dr P. Suchanek.pdf
PDFNr 57-2014 W sprawie opłat za następny kierunek studiów.pdf
PDFNr 58-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego.pdf
PDFNr 59-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Ludwika Turki.pdf
PDFNr 60-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tobiasa Fischera.pdf
PDFNr 61-2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr Moniki Krawczyk.pdf
PDFNr 62-2014 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Wiejaka.pdf
PDFNr 63-2014 Opinia w sprawie powierzenia prowadzenia zajęć osobom niebędącym nauczycielami ak. Wydziału.pdf
PDFNr 64-2014 Opinia w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Przemysławowi Walczakowi.pdf
PDFNr 65-2014 Poparcie wniosków o przyznanie stypendium Ministra studentom i doktorantom Wydziału.pdf
PDFNr 66-2014 Poparcie wniosku o zmianę nazwy Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych.pdf
PDFNr 67-2014 Przyjęcie protokołów z 12 maja i 29 kwietnia 2014 r..pdf
PDFNr 69-2014 Nadanie stopnia doktora Katarzynie Krupski.pdf
PDFNr 70-2014 Ustalenie pensum dydaktycznego.pdf
PDFNr 71-2014 Pozytywne zaopiniowanie wniosku o nadanie Shuji Nakamurze doktoratu honoris causa UWr.pdf
PDFNr 72-2014 Zatrudnienie dr Katarzyny Gas na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 73-2014 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Michała Jurczyszyna.pdf
PDFNr 74-2014 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Jurczyszyna.pdf
PDFNr 75-2014 Opinia w sprawie zmiany nazwy Zakładu Zasdtosowań Fizyki Jądrowej.pdf
PDFNr 76-2014 Opinia w sprawie urlopu naukowego dr. Walczaka.pdf
PDFNr 77-2014 Zmiana w planie studiów fizyki nauczycielskiej.pdf
PDFNr 78-2014 Przyjecie protokołu z dnia 17 czerwca 2014 r..pdf
PDFNr 79-2014 Uzupełnienie składu wydziałowego zespołu ds jak.pdf
PDFNr 80-2014 Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego.pdf
PDFNr 81-2014 Powołanie Rady pracodawców.pdf
PDFNr 82-2014 Rozszerzenie składu Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Lament.pdf
PDFNr 83-2014 Rozszerzenie Komisji doktorskiej mgr Karoliny Idczak.pdf
PDFNr 84-2014 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 23 wrzesnia i 21 pażdziernika 2014.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  13-03-2019 13:59
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  13-03-2019 14:14
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 961
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego