Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2015

PDFNr 1-2015 Nadanie stopnia doktora Karolinie Idczak.pdf (112,30KB)
PDFNr 2-2015 Nadanie stopnia doktora Michałowi Jurczyszynowi.pdf (112,10KB)
PDFNr 3-2015 Nadanie stopnia doktora Michałowi Kamionce.pdf (112,62KB)
PDFNr 4-2015 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Karoliny Idczak.pdf (109,44KB)
PDFNr 5-2015 Uruchomienie kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.pdf (116,92KB)
PDFNr 6-2015 Przyjęcie planu i programu studiów Inf. stosowana i systemy pomiarowe.pdf (119,58KB)
PDFNr 7-2015 Przyjęcie kierunkowych efektów kształcenia dla Informatyki stosowanej i systemów pomiarowych.pdf (121,16KB)
PDFNr 8-2015 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr. Michała Jurczyszyna.pdf (109,74KB)
PDFNr 9-2015 Poparcie wnioskuu o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego.pdf (105,81KB)
PDFNr 10-2015 Poparcie wnioskuu o zatrudnienie dr Zbigniewa Strycharskiego.pdf (105,39KB)
PDFNr 11-2015 Przyjecie protokołu z 25 listopada 2014 r..pdf (104,92KB)
PDFNr 12-2015 Nadanie stopnia doktora Marcinowi Wiejakowi.pdf (115,04KB)
PDFNr 13-2015 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Falewicza.pdf (115,34KB)
PDFNr 14-2015 Wyznaczenie człnków Komisji habilitacyjnej dr. Roberta Falewicza.pdf (116,08KB)
PDFNr 15-2015 W sprawie opłat za powtarzanie zajęć.pdf (121,84KB)
PDFNr 16-2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi stypendium Ministra.pdf (105,96KB)
PDFNr 17-2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Robertowi Koniecznemu stypendium Ministra.pdf (105,76KB)
PDFNr 18-2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Maciejowi Matyce stypendium Ministra.pdf (105,79KB)
PDFNr 19-2015 Wszczęcie postepowania o nadanie dr. hab. Detlefowi Hommelowi tytułu profesora.pdf (112,07KB)
PDFNr 20-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Żanety Szaforz.pdf (114,31KB)
PDFNr 21-2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich Żanety Szaforz.pdf (112,71KB)
PDFNr 22-2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie mgr Żanety Szaforz.pdf (115,82KB)
PDFNr 23-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Karoliny Idczak.pdf (113,47KB)
PDFNr 24-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Michała Jurczyszyna.pdf (113,52KB)
PDFNr 25-2015 Przyjęcie propozycji warunków rekrutacji na studia.pdf (137,99KB)
PDFNr 26-2015 Przyjęcie propozycji warunków rekrutacji na studia doktoranckie.pdf (154,38KB)
PDFNr 27-2015 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 stycznia 2015 r..pdf (104,66KB)
PDFNr 28-2015 Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o n adanie tytułu profesora Detlefowi Hommelowi.pdf (117,66KB)
PDFNr 29-2015 Uruchomienie anglojęzycznych studiów fizyki teoretycznej II stopnia.pdf (114,10KB)
PDFNr 30-2015 Przyjęcie planu i programu studiów anglojęzycznych studiów fizyki teoretycznej.pdf (119,60KB)
PDFNr 31-2015 Wszczęcie postępowania o nadanie dr. hab. Markowi Nowickiemu tytułu profesora.pdf (112,08KB)
PDFNr 32-2015 Powołanie Zespołu w postępowaniu o nadanie dr.hab. Markowi Nowickiemu tytułu profesora.pdf (113,94KB)
PDFNr 33-2015 Poparcie wniosków o przyznanie stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców.pdf (109,17KB)
PDFNr 34-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Grecha na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf (109,56KB)
PDFNr 35-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Wiejaka na stanowisku asystenta.pdf (108,89KB)
PDFNr 36-2015 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego.pdf (110,38KB)
PDFNr 37-2015 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii.pdf (122,12KB)
PDFNr 38-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Chihiro Sasaki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf (109,59KB)
PDFNr 39-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie Mojmira Šoba na stanowisku profesora wizytującego.pdf (110,53KB)
PDFNr 40-2015 Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Msrkowi Nowickiemu tytułu profesora.pdf (115,01KB)
PDFNr 41-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pok Man Lo na stanowisku adiunkta.pdf (108,88KB)
PDFNr 42-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Mądremu.pdf (114,89KB)
PDFNr 43-2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Bartosza Mądrego.pdf (114,88KB)
PDFNr 44-2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Bartosza Mądrego.pdf (112,77KB)
PDFNr 45-2015 Określenie składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Mądrego.pdf (115,64KB)
PDFNr 46-2015 Przyjęcie protokołu z dnia 17 marca 2015 r..pdf (104,87KB)
PDFNr 48-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Zygmunta Mazura na stanowisku astarszego wykładowcy.pdf (114,34KB)
PDFNr 49-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Barbary Pieczyrak na stanowisku adiunkta.pdf (114,40KB)
PDFNr 50-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Trembułowicza na stanowisku adiunkta.pdf (113,72KB)
PDFNr 51-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Topolnickiego.pdf (113,41KB)
PDFNr 52-2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego.pdf (111,96KB)
PDFNr 53-2015 Okreslenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Rafała Topolnickiego.pdf (109,57KB)
PDFNr 54-2015 Powołanie składów Komisji egzaminacyjnych mgr. Rafała Topolnickiego.pdf (113,31KB)
PDFNr 55-2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi nagrody Juvenes Wratislaviae.pdf (102,53KB)
PDFNr 56-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Salvatore Capozziello na stanowisku profesora wizytującego.pdf (107,56KB)
PDFNr 57-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy na stanowisku adiunkta.pdf (113,77KB)
PDFNr 58-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agacie Sabik.pdf (113,79KB)
PDFNr 59-2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Agacie Sabik.pdf (111,87KB)
PDFNr 60-2015 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Agaty Sabik.pdf (109,90KB)
PDFNr 61-2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie mgr Agaty Sabik.pdf (112,98KB)
PDFNr 62-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Owczarek.pdf (114,11KB)
PDFNr 63-2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Sylwii Owczarek.pdf (112,55KB)
PDFNr 64-2015 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Sylwii Owczarek.pdf (110,12KB)
PDFNr 65-2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie Sylwii Owczarek.pdf (112,76KB)
PDFNr 66-2015 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Frydryszakowi.pdf (105,71KB)
PDFNr 67-2015 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Wiesławowi Sobkowowi.pdf (105,76KB)
PDFNr 68-2015 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 21 kwietnia 2015 r..pdf (102,43KB)
PDFNr 69-2015 W sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich.pdf (116,97KB)
PDFNr 70-2015 Przyjęcie kryteriów wyłaniania doktorantów do stypendium doktoranckiego i wyłaniania 30 proc. najlepszych doktorantów.pdf (170,77KB)
PDFNr 70a-2015 W sprawie wprowadzenia zmian w planach studiów.pdf (257,73KB)
PDFNr 71-2015 Nadanie dr Robertowi Falewiczowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (113,81KB)
PDFNr 72-2015 w sprawie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia.pdf (126,33KB)
PDFNr 73-2015 Upoważnienie dla Dziekana do dokonywania korekty w planie studiów.pdf (117,51KB)
PDFNr 74-2015 Zawieszenie rekrutacji na studia II stopnia fiz….pdf (110,78KB)
PDFNr 75-2015 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Szewczuka.pdf (110,83KB)
PDFNr 76-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Brusia.pdf (114,33KB)
PDFNr 77-2015 Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Brusia.pdf (113,67KB)
PDFNr 78-2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr.Przemysława Brusia.pdf (112,86KB)
PDFNr 79-2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie mgr. Przemysława Brusia.pdf (116,20KB)
PDFNr 80-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Juareza Da Silvy na stanowisku profesora wizytującego.pdf (113,68KB)
PDFNr 81-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Rafała Idczaka.pdf (113,33KB)
PDFNr 82-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Roberta Koniecznego.pdf (113,51KB)
PDFNr 83-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Przemysława Walczaka.pdf (113,63KB)
PDFNr 84-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta mgr. Jarosława Gołembiewskiego.pdf (114,02KB)
PDFNr 85-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta mgr Katarzyny Lament.pdf (113,49KB)
PDFNr 86-2015 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Tomaszowi Mrozkowi urlopu naukowego.pdf (113,99KB)
PDFNr 87-2015 Poparcie wniosku o udzoelenie dr. Tomaszowi Ossowskiemu urlopu naukowego.pdf (113,88KB)
PDFNr 88-2015 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Michałowi Szymańskiemu i mgr. Rafałowi Topolnickiemu.pdf (109,58KB)
PDFNr 89-2015 Przyjęcie protokołów z 19 maja i 16 czerwca 2015 r..pdf (109,02KB)
PDFNr 90-2015 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora Detlefowi Hommelowi.pdf (109,30KB)
PDFNr 91-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Mileny Ratajczak na stanowisku adiunkta.pdf (113,60KB)
PDFNr 92-2015 Wysunięcie kandydatury prof. Krzysztofa Redlicha do Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (111,94KB)
PDFNr 93-2015 Pozytywna opinia w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr do prowadzenia zajęć.pdf (111,77KB)
PDFNr 94-2015 Wybór prof. Adama Kiejny do Komitetu Fizyki PAN.pdf (107,12KB)
PDFNr 95-2015 Przystapienie Wydziału do Międzyobszarowysz Studiów Indywidualnych.pdf (570,96KB)
PDFNr 96-2015 Zmiana uchwały 74-2008 w sprawie ITS.pdf (110,83KB)
PDFNr 97-2015 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora Markowi Nowickiemu.pdf (102,33KB)
PDFNr 98-2015 Poparcie wniosku o mianowanie Leszka Jurczyszyna na stan. profesora zwyczajnego.pdf (110,66KB)
PDFNr 99-2015 Poparcie wniosku ozatrudnienie dr. hab. Roberta Kucharczyka na stan. profesora nadzwyczajnego.pdf (110,23KB)
PDFNr 100-2015 Poparcie wniosku ozatrudnienie prof. dr. hab. Tadeusza Kopcia na stan. profesora nadzwyczajnego.pdf (110,35KB)
PDFNr 101-2015 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Sylwestrowi Kołomańskiemu urlopu naukowego.pdf (109,05KB)
PDFNr 102-2015 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Andrzejowi Borowcowowi urlopu naukowego.pdf (109,08KB)
PDFNr 103-2015 Przyjęcie protokołu z dnia 20 października 2015.pdf (106,26KB)