Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2015

PDFNr 1-2015 Nadanie stopnia doktora Karolinie Idczak.pdf
PDFNr 2-2015 Nadanie stopnia doktora Michałowi Jurczyszynowi.pdf
PDFNr 3-2015 Nadanie stopnia doktora Michałowi Kamionce.pdf
PDFNr 4-2015 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Karoliny Idczak.pdf
PDFNr 5-2015 Uruchomienie kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.pdf
PDFNr 6-2015 Przyjęcie planu i programu studiów Inf. stosowana i systemy pomiarowe.pdf
PDFNr 7-2015 Przyjęcie kierunkowych efektów kształcenia dla Informatyki stosowanej i systemów pomiarowych.pdf
PDFNr 8-2015 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr. Michała Jurczyszyna.pdf
PDFNr 9-2015 Poparcie wnioskuu o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego.pdf
PDFNr 10-2015 Poparcie wnioskuu o zatrudnienie dr Zbigniewa Strycharskiego.pdf
PDFNr 11-2015 Przyjecie protokołu z 25 listopada 2014 r..pdf
PDFNr 12-2015 Nadanie stopnia doktora Marcinowi Wiejakowi.pdf
PDFNr 13-2015 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Falewicza.pdf
PDFNr 14-2015 Wyznaczenie człnków Komisji habilitacyjnej dr. Roberta Falewicza.pdf
PDFNr 15-2015 W sprawie opłat za powtarzanie zajęć.pdf
PDFNr 16-2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi stypendium Ministra.pdf
PDFNr 17-2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Robertowi Koniecznemu stypendium Ministra.pdf
PDFNr 18-2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Maciejowi Matyce stypendium Ministra.pdf
PDFNr 19-2015 Wszczęcie postepowania o nadanie dr. hab. Detlefowi Hommelowi tytułu profesora.pdf
PDFNr 20-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Żanety Szaforz.pdf
PDFNr 21-2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich Żanety Szaforz.pdf
PDFNr 22-2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie mgr Żanety Szaforz.pdf
PDFNr 23-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Karoliny Idczak.pdf
PDFNr 24-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Michała Jurczyszyna.pdf
PDFNr 25-2015 Przyjęcie propozycji warunków rekrutacji na studia.pdf
PDFNr 26-2015 Przyjęcie propozycji warunków rekrutacji na studia doktoranckie.pdf
PDFNr 27-2015 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 stycznia 2015 r..pdf
PDFNr 28-2015 Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o n adanie tytułu profesora Detlefowi Hommelowi.pdf
PDFNr 29-2015 Uruchomienie anglojęzycznych studiów fizyki teoretycznej II stopnia.pdf
PDFNr 30-2015 Przyjęcie planu i programu studiów anglojęzycznych studiów fizyki teoretycznej.pdf
PDFNr 31-2015 Wszczęcie postępowania o nadanie dr. hab. Markowi Nowickiemu tytułu profesora.pdf
PDFNr 32-2015 Powołanie Zespołu w postępowaniu o nadanie dr.hab. Markowi Nowickiemu tytułu profesora.pdf
PDFNr 33-2015 Poparcie wniosków o przyznanie stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców.pdf
PDFNr 34-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Grecha na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf
PDFNr 35-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Wiejaka na stanowisku asystenta.pdf
PDFNr 36-2015 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego.pdf
PDFNr 37-2015 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii.pdf
PDFNr 38-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Chihiro Sasaki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf
PDFNr 39-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie Mojmira Šoba na stanowisku profesora wizytującego.pdf
PDFNr 40-2015 Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Msrkowi Nowickiemu tytułu profesora.pdf
PDFNr 41-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pok Man Lo na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 42-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Mądremu.pdf
PDFNr 43-2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Bartosza Mądrego.pdf
PDFNr 44-2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Bartosza Mądrego.pdf
PDFNr 45-2015 Określenie składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Mądrego.pdf
PDFNr 46-2015 Przyjęcie protokołu z dnia 17 marca 2015 r..pdf
PDFNr 48-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Zygmunta Mazura na stanowisku astarszego wykładowcy.pdf
PDFNr 49-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Barbary Pieczyrak na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 50-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Trembułowicza na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 51-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Topolnickiego.pdf
PDFNr 52-2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego.pdf
PDFNr 53-2015 Okreslenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Rafała Topolnickiego.pdf
PDFNr 54-2015 Powołanie składów Komisji egzaminacyjnych mgr. Rafała Topolnickiego.pdf
PDFNr 55-2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi nagrody Juvenes Wratislaviae.pdf
PDFNr 56-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Salvatore Capozziello na stanowisku profesora wizytującego.pdf
PDFNr 57-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 58-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agacie Sabik.pdf
PDFNr 59-2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Agacie Sabik.pdf
PDFNr 60-2015 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Agaty Sabik.pdf
PDFNr 61-2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie mgr Agaty Sabik.pdf
PDFNr 62-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Owczarek.pdf
PDFNr 63-2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Sylwii Owczarek.pdf
PDFNr 64-2015 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Sylwii Owczarek.pdf
PDFNr 65-2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie Sylwii Owczarek.pdf
PDFNr 66-2015 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Frydryszakowi.pdf
PDFNr 67-2015 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Wiesławowi Sobkowowi.pdf
PDFNr 68-2015 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 21 kwietnia 2015 r..pdf
PDFNr 69-2015 W sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich.pdf
PDFNr 70-2015 Przyjęcie kryteriów wyłaniania doktorantów do stypendium doktoranckiego i wyłaniania 30 proc. najlepszych doktorantów.pdf
PDFNr 70a-2015 W sprawie wprowadzenia zmian w planach studiów.pdf
PDFNr 71-2015 Nadanie dr Robertowi Falewiczowi stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFNr 72-2015 w sprawie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia.pdf
PDFNr 73-2015 Upoważnienie dla Dziekana do dokonywania korekty w planie studiów.pdf
PDFNr 74-2015 Zawieszenie rekrutacji na studia II stopnia fiz….pdf
PDFNr 75-2015 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Szewczuka.pdf
PDFNr 76-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Brusia.pdf
PDFNr 77-2015 Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Brusia.pdf
PDFNr 78-2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr.Przemysława Brusia.pdf
PDFNr 79-2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie mgr. Przemysława Brusia.pdf
PDFNr 80-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Juareza Da Silvy na stanowisku profesora wizytującego.pdf
PDFNr 81-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Rafała Idczaka.pdf
PDFNr 82-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Roberta Koniecznego.pdf
PDFNr 83-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Przemysława Walczaka.pdf
PDFNr 84-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta mgr. Jarosława Gołembiewskiego.pdf
PDFNr 85-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta mgr Katarzyny Lament.pdf
PDFNr 86-2015 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Tomaszowi Mrozkowi urlopu naukowego.pdf
PDFNr 87-2015 Poparcie wniosku o udzoelenie dr. Tomaszowi Ossowskiemu urlopu naukowego.pdf
PDFNr 88-2015 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Michałowi Szymańskiemu i mgr. Rafałowi Topolnickiemu.pdf
PDFNr 89-2015 Przyjęcie protokołów z 19 maja i 16 czerwca 2015 r..pdf
PDFNr 90-2015 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora Detlefowi Hommelowi.pdf
PDFNr 91-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Mileny Ratajczak na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 92-2015 Wysunięcie kandydatury prof. Krzysztofa Redlicha do Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDFNr 93-2015 Pozytywna opinia w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr do prowadzenia zajęć.pdf
PDFNr 94-2015 Wybór prof. Adama Kiejny do Komitetu Fizyki PAN.pdf
PDFNr 95-2015 Przystapienie Wydziału do Międzyobszarowysz Studiów Indywidualnych.pdf
PDFNr 96-2015 Zmiana uchwały 74-2008 w sprawie ITS.pdf
PDFNr 97-2015 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora Markowi Nowickiemu.pdf
PDFNr 98-2015 Poparcie wniosku o mianowanie Leszka Jurczyszyna na stan. profesora zwyczajnego.pdf
PDFNr 99-2015 Poparcie wniosku ozatrudnienie dr. hab. Roberta Kucharczyka na stan. profesora nadzwyczajnego.pdf
PDFNr 100-2015 Poparcie wniosku ozatrudnienie prof. dr. hab. Tadeusza Kopcia na stan. profesora nadzwyczajnego.pdf
PDFNr 101-2015 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Sylwestrowi Kołomańskiemu urlopu naukowego.pdf
PDFNr 102-2015 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Andrzejowi Borowcowowi urlopu naukowego.pdf
PDFNr 103-2015 Przyjęcie protokołu z dnia 20 października 2015.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  13-03-2019 13:51
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  13-03-2019 13:58
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 991
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego