Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2016

PDFNr 1-2016 W sprawie likwidacji studiów siedmiosemestralnych fizyki I stopnia.pdf (111,54KB)
PDFNr 2-2016 Wybór przedstawiciela Wydziału do UKW.pdf (111,61KB)
PDFNr 3-2016 Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej.pdf (112,68KB)
PDFNr 4-2016 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. Michałowi Jurczyszynowi.pdf (115,53KB)
PDFNr 5-2016 Przyjęcie protokołu z 22 września 2015 r..pdf (106,43KB)
PDFNr 6-2016 W sprawie likwidacji specjalności fizyka medyczna na studiach stacjonarnych II stopnia fizyki.pdf (125,33KB)
PDFNr 7-2016 Nadanie stopnia doktora Wojciechowi Szewczukowi.pdf (130,35KB)
PDFNr 7a-2016 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Wojciecha Szewczuka.pdf (120,08KB)
PDFNr 8-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Pawła Rudawego na stan. prof. zwyczajnego.pdf (128,48KB)
PDFNr 9-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Wojciecha Szewczuka na stanowisku asystenta.pdf (128,45KB)
PDFNr 10-2016 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi stypendium Ministra.pdf (126,09KB)
PDFNr 11-2016 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Robertowi Koniecznemu stypendium Ministra.pdf (125,98KB)
PDFNr 12-2016 Określenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok 2016-17.pdf (132,14KB)
PDFNr 13-2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 19 stycznia 2016 r..pdf (129,57KB)
PDFNr 14-2016 Powołanie Komisji weryfikującej efekty uczenia się.pdf (128,89KB)
PDFNr 15-2016 Wykaz przedmiotów i praktyk objetych potwierdzaniem efektów uczenia się.pdf (155,66KB)
PDFNr 16-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Greczyły na stanowisku adiunkta.pdf (128,74KB)
PDFNr 17-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Moniki Krawczyk na stanowisku adiunkta.pdf (128,89KB)
PDFNr 18-2016 Wysunięcie kandydatur do CK.pdf (128,50KB)
PDFNr 19-2016 Przyjecie protokołu z 23 lutego 2016.pdf (122,39KB)
PDFNr 20-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Szwabińskiego na stanowisku adiunkta.pdf (128,96KB)
PDFNr 21-2016 Wysunięcie dr. hab. Grzegorza Kondrata do Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (126,84KB)
PDFNr 22-2016 Wyłonienie prof. Jerzego Kowalskiego-Glikmana na członka krajowego PAN.pdf (127,01KB)
PDFNr 23-2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 22 marca 2016 r..pdf (122,28KB)
PDFNr 24-2016 Zaopiniowanie wniosku o nadanie dr. Michałowi Jurczyszynowi nagrody Juvenes Wratislaviae.pdf (124,03KB)
PDFNr 25-2016 Akceptacja wniosku o utworzenie Centrum Kształcenia na Odległość w UWr.pdf (123,08KB)
PDFNr 26-2016 Uzupenienie uchwaly rekrutacyjnej 60-2014 Senatu.pdf (129,79KB)
PDFNr 27-2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Golana na stanowisku adiunkta.pdf (128,61KB)
PDFNr 28-2016 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr. hab. Dariuszowi Grechowi płatnego urlopu naukowego.pdf (129,00KB)
PDFNr 29-2016 Zaopiniowanie kandydatów na kierowników studiów doktoranckich.pdf (126,69KB)
PDFNr 30-2016 Przyjęcie protokołów z 19 kwietnia i 17 maja 2016 r..pdf (122,52KB)
PDFNr 31-2016 Opinia RW o powierzeniu prowadzenia zajęć przez niepracowników UWr.pdf (129,59KB)
PDFNr 32-2016 W sprawie oceny realizacji studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów.pdf (136,25KB)
PDFNr 33-2016 W sprawie dokumentowania przebiegu studiów prowadzonych na Wydziale.pdf (133,10KB)
PDFNr 34-2016 Wprowadzenie zmian w planach studiów.pdf (302,35KB)
PDFNr 35-2016 Powołanie Komisji weryfikującej efekty uczenia się.pdf (771,64KB)
PDFNr 36-2016 Wskazanie kandydatów do komisji senackich.pdf (117,78KB)
PDFNr 37-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr hab. Grażyny Antczak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf (125,86KB)
PDFNr 38-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marka Millera na stanowisku adiunkta.pdf (126,32KB)
PDFNr 39-2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Markowi Millerowi urlopu bezpłatnego.pdf (126,30KB)
PDFNr 40-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Jarosława Gołembiewskiego na stanowisku asystenta.pdf (125,61KB)
PDFNr 41-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Ludwika Turki na stanowisku profesora zwyczajnego.pdf (126,51KB)
PDFNr 42-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf (126,28KB)
PDFNr 43-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jana Kołaczkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego.pdf (126,13KB)
PDFNr 44-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pasi Huovinena na stanowisku adiunkta.pdf (126,47KB)
PDFNr 45-2016 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Arkadiuszowi Berlickiemu urlopu naukowego.pdf (574,26KB)
PDFNr 46-2016 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mikuły.pdf (132,13KB)
PDFNr 47-2016 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Mikuły.pdf (133,03KB)
PDFNr 48-2016 Określenie zakresu egzaminów doktotorskich mgr Katarzyny Mikuły i powołanie komisji egzaminacyjnych.pdf (134,99KB)
PDFNr 49-2016 Poparcie wniosków o przyznanie stypendium Ministra.pdf (127,87KB)
PDFNr 50-2016 Zgoda na prowadzenie zajęć przez nienauczyciela.pdf (125,08KB)
PDFNr 51-2016 Kryteria wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększonego stypendium.pdf (190,31KB)
PDFNr 52-2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 14 czerwca 2016 r.pdf (123,16KB)
PDFNr 53-2016 Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniajacej.pdf (130,65KB)
PDFNr 54-2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego.pdf (128,99KB)
PDFNr 55-2016 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Dawida Moździerskiego.pdf (133,27KB)
PDFNr 56-2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Michałowi Jurczyszynowi płatnego urlopu naukowego.pdf (128,15KB)
PDFNr 57-2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Krzysztofowi Radziszewskiemu bezpłatnego urlopu naukowego.pdf (128,64KB)
PDFNr 58-2016 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Śliwińskiego.pdf (133,95KB)
PDFNr 59-2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Marcusa Bluhma na stanowisku adiunkta.pdf (128,55KB)
PDFNr 60-2016 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 13 września i 18 października 2016 r..pdf (126,07KB)
PDFNr 61-2016 Nadanie stopnia doktora Dawidowi Moździerskiemu.pdf (130,36KB)
PDFNr 64-2016 Poparcie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UWr.pdf (129,05KB)
PDFNr 65-2016 Wskazanie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnych.pdf (131,40KB)