Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2016

PDFNr 1-2016 W sprawie likwidacji studiów siedmiosemestralnych fizyki I stopnia.pdf
PDFNr 2-2016 Wybór przedstawiciela Wydziału do UKW.pdf
PDFNr 3-2016 Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej.pdf
PDFNr 4-2016 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. Michałowi Jurczyszynowi.pdf
PDFNr 5-2016 Przyjęcie protokołu z 22 września 2015 r..pdf
PDFNr 6-2016 W sprawie likwidacji specjalności fizyka medyczna na studiach stacjonarnych II stopnia fizyki.pdf
PDFNr 7-2016 Nadanie stopnia doktora Wojciechowi Szewczukowi.pdf
PDFNr 7a-2016 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Wojciecha Szewczuka.pdf
PDFNr 8-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Pawła Rudawego na stan. prof. zwyczajnego.pdf
PDFNr 9-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Wojciecha Szewczuka na stanowisku asystenta.pdf
PDFNr 10-2016 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi stypendium Ministra.pdf
PDFNr 11-2016 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Robertowi Koniecznemu stypendium Ministra.pdf
PDFNr 12-2016 Określenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok 2016-17.pdf
PDFNr 13-2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 19 stycznia 2016 r..pdf
PDFNr 14-2016 Powołanie Komisji weryfikującej efekty uczenia się.pdf
PDFNr 15-2016 Wykaz przedmiotów i praktyk objetych potwierdzaniem efektów uczenia się.pdf
PDFNr 16-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Greczyły na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 17-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Moniki Krawczyk na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 18-2016 Wysunięcie kandydatur do CK.pdf
PDFNr 19-2016 Przyjecie protokołu z 23 lutego 2016.pdf
PDFNr 20-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Szwabińskiego na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 21-2016 Wysunięcie dr. hab. Grzegorza Kondrata do Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDFNr 22-2016 Wyłonienie prof. Jerzego Kowalskiego-Glikmana na członka krajowego PAN.pdf
PDFNr 23-2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 22 marca 2016 r..pdf
PDFNr 24-2016 Zaopiniowanie wniosku o nadanie dr. Michałowi Jurczyszynowi nagrody Juvenes Wratislaviae.pdf
PDFNr 25-2016 Akceptacja wniosku o utworzenie Centrum Kształcenia na Odległość w UWr.pdf
PDFNr 26-2016 Uzupenienie uchwaly rekrutacyjnej 60-2014 Senatu.pdf
PDFNr 27-2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Golana na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 28-2016 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr. hab. Dariuszowi Grechowi płatnego urlopu naukowego.pdf
PDFNr 29-2016 Zaopiniowanie kandydatów na kierowników studiów doktoranckich.pdf
PDFNr 30-2016 Przyjęcie protokołów z 19 kwietnia i 17 maja 2016 r..pdf
PDFNr 31-2016 Opinia RW o powierzeniu prowadzenia zajęć przez niepracowników UWr.pdf
PDFNr 32-2016 W sprawie oceny realizacji studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów.pdf
PDFNr 33-2016 W sprawie dokumentowania przebiegu studiów prowadzonych na Wydziale.pdf
PDFNr 34-2016 Wprowadzenie zmian w planach studiów.pdf
PDFNr 35-2016 Powołanie Komisji weryfikującej efekty uczenia się.pdf
PDFNr 36-2016 Wskazanie kandydatów do komisji senackich.pdf
PDFNr 37-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr hab. Grażyny Antczak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf
PDFNr 38-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marka Millera na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 39-2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Markowi Millerowi urlopu bezpłatnego.pdf
PDFNr 40-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Jarosława Gołembiewskiego na stanowisku asystenta.pdf
PDFNr 41-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Ludwika Turki na stanowisku profesora zwyczajnego.pdf
PDFNr 42-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf
PDFNr 43-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jana Kołaczkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego.pdf
PDFNr 44-2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pasi Huovinena na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 45-2016 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Arkadiuszowi Berlickiemu urlopu naukowego.pdf
PDFNr 46-2016 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mikuły.pdf
PDFNr 47-2016 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Mikuły.pdf
PDFNr 48-2016 Określenie zakresu egzaminów doktotorskich mgr Katarzyny Mikuły i powołanie komisji egzaminacyjnych.pdf
PDFNr 49-2016 Poparcie wniosków o przyznanie stypendium Ministra.pdf
PDFNr 50-2016 Zgoda na prowadzenie zajęć przez nienauczyciela.pdf
PDFNr 51-2016 Kryteria wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększonego stypendium.pdf
PDFNr 52-2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 14 czerwca 2016 r.pdf
PDFNr 53-2016 Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniajacej.pdf
PDFNr 54-2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego.pdf
PDFNr 55-2016 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Dawida Moździerskiego.pdf
PDFNr 56-2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Michałowi Jurczyszynowi płatnego urlopu naukowego.pdf
PDFNr 57-2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Krzysztofowi Radziszewskiemu bezpłatnego urlopu naukowego.pdf
PDFNr 58-2016 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Śliwińskiego.pdf
PDFNr 59-2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Marcusa Bluhma na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 60-2016 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 13 września i 18 października 2016 r..pdf
PDFNr 61-2016 Nadanie stopnia doktora Dawidowi Moździerskiemu.pdf
PDFNr 64-2016 Poparcie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UWr.pdf
PDFNr 65-2016 Wskazanie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnych.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  13-03-2019 13:21
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  13-03-2019 13:42
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 882
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego