Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2017

PDFNr 1-2017 Określenie limitów przyjęć na rok akademicki 2017-2018.pdf
PDFNr 2-2017 Upoważnienie Rady Wydziału przez Senat UWr do odstąpienia od zasady prowadzenia zajęć przez osoby posiadające tytuł lub stopień.pdf
PDFNr 3-2017 Uzupełnienie wykazu przedmiotów objętych potwierdzaniem efektów uczenia się.pdf
PDFNr 4-2017 Określenie warunków rekrutacji na rok akademicki 2018-19.pdf
PDFNr 5-2017 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Dawida Moździerskiego na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 6-2017 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr Ryszardzie Getko.pdf
PDFNr 7-2017 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego prof. Andrzejowi Pigulskiemu.pdf
PDFNr 8-2017 Poparcie wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. Wojciechowi Szewczukowi.pdf
PDFNr 9-2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 grudnia 2016.pdf
PDFNr 10-2017 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr Karoliny Idczak na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 11-2017 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Wiejaka na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 12-2017 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Lament.pdf
PDFNr 13-2017 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Ostrowskiego.pdf
PDFNr 14-2017 Przyjecie protokołu posiedzenia z 21 lutego 2017.pdf
PDFNr 15-2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 21 marca 2017.pdf
PDFNr 16-2017 Poparcie wniosku o przyznanie stypenium Ministra dla wybitnych młodych naukowców dr. Robertowi Koniecznemu.pdf
PDFNr 17-2017 Aprobata realizacji łączonych studiów doktoranckich.pdf
PDFNr 17a-2017 Zasady rekrutacji na studia doktoranckie i limity miejsc na rok 2017-2018.pdf
PDFNr 18-2017 Wnioskowanie o likwidacj studiów niestacjonarnych fiyzki.pdf
PDFNr 19-2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 17 stycznia 2017.pdf
PDFNr 20-2017 Połączenie ZTP oraz ZTOFiGK i utworzenie nowego zakładu.pdf
PDFNr 21-2017 Połączenie ZISiMK oraz ZTMSiFS w Zakład ISIFS.pdf
PDFNr 22-2017 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Molendy-Żakowicz.pdf
PDFNr 23-2017 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr Joanny Molendy-Żakowicz.pdf
PDFNr 24-2017 Nadanie stopnia doktora Jakubowi Śliwińskiemu.pdf
PDFNr 25-2017 Opinia o zatrudnienieu dr. hab. Janusza Przesławskiego.pdf
PDFNr 26-2017 Zmiana nazwy WRO-FIZ.pdf
PDFNr 27-2017 Połączenie dwóch Zakładów w IFD.pdf
PDFNr 28-2017 Opinia o zatrudnienieu dr. Wojciecha Szewczuka.pdf
PDFNr 29-2017 Zaopiniowanie urlopu bezpłatnego dr. Z. Kołaczkowskiego.pdf
PDFNr 30-2017 Opinia o zatrudnieniu niepracowników UWr do prowadzenia niektórych zajeć.pdf
PDFNr 31-2017 Zaopiniowanie urlopu bezpłatnego dr. R. Idczaka.pdf
PDFNr 32-2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Sylwestra Kołomańskiego.pdf
PDFNr 33-2017 Kryteria wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego.pdf
PDFNr 34-2017 Regulamin przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych doktorantów.pdf
PDFNr 35a-2017 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Tomaszowi Bonusowi.pdf
PDFNr 35b-2017 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Pawłowi Grabińskiemu.pdf
PDFNr 35c-2017 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra mgr. Maciejowi Lewickiemu.pdf
PDFNr 36-2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Rafała Topolnickiego.pdf
PDFNr 37-2017 Nadanie stopnia doktora Jakubowi Ostrowskiemu.pdf
PDFNr 38-2017 Zawieszenie rekrutacji na fizykę techniczną I stopnia.pdf
PDFNr 39-2017 Nadanie stopnia doktora Katarzynie Lament.pdf
PDFNr 40-2017 Opinia o zatrudnieniu dr Sylwii Owczarek.pdf
PDFNr 41-2017 Opinia o zatrudnieniu mgr Katarzyny Lament.pdf
PDFNr 41a-2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Remigiusza Durki.pdf
PDFNr 41b-2017 Opinia o zatrudnieniu mgr. Macieja Lewickiego.pdf
PDFNr 41c-2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Berta Tobiasa Fischera.pdf
PDFNr 41d-2017 Opinia o zatrudnieniu mgr. Jakuba Poły.pdf
PDFNr 42-2017 Nadanie stopnia doktora Rafałowi Topolnickiemu.pdf
PDFNr 43-2017 Uznanie rozprawy doktorskiej R Topolnickiego za wyróżniającą się.pdf
PDFNr 44-2017 Propozycje przyjęc olimpijczyków na lata 2019-20 do 2022-2023.pdf
PDFNr 45-2017 Zatrudnienie osoby spoza UWr do prowadzenia zajęć.pdf
PDFNr 46-2017 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Topolnickiego.pdf
PDFNr 47-2017 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr. R. Topolnickiego.pdf
PDFNr 48-2017 Opinia w sprawie zmian wyłaniania najlepszych doktorantów na rok ak. 2018-19.pdf
PDFNr 49-2017 Opinia w sprawie zmian dot. przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększonego styp. doktoranckiego na rok 2017-18.pdf
PDFNr 50-2017 Opinia w sprawie zmian dot. kryteriów wyłaniania 30% najlepszych doktorantów do zwiększonego styp. doktoranckiego na pierwszym roku studiów w roku ak. 2017-18.pdf
PDFNr 51-2017 Wprowadzenie zmian w planie studiów ISSP, Fizyki i Astronomii.pdf
PDFNr 52-2017 Przyjęcie protokołów z 25 kwietnia, 23 maja i 20 czerwca 2017 r..pdf
PDFNr 53-2017 Zaopiniowanie kandydatury do Senackiej Komisji Statutowej.pdf
PDFNr 54-2017 Opinia o zatrudnienia dr. Pawła Laskosia-Grabowskiego na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 55-2017 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Agaty Sabik.pdf
PDFNr 56-2017 Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładu przez osobę bez stopnia naukowego.pdf
PDFNr 57-2017 Opinia o zatrudnieniu prof. Adama Kiejny na zasadzie umowy o pracę.pdf
PDFNr 58-2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 19 września 2017 r..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  13-03-2019 13:04
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  13-03-2019 13:19
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 565
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego