Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2018

PDFNr 1-2018 Ustalenie limitów przyjęć na r. ak. 2018-2019.pdf (130,32KB)
PDFNr 2-2018 Wykaz przedmiotów objetych potwierdzaniem efektów uczenia się.pdf (149,10KB)
PDFNr 3-2018 Określenie warunków rekrutacji na 2019-20.pdf (161,25KB)
PDFNr 4-2018 Propozycje zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018-2019.pdf (214,40KB)
PDFNr 5-2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Sabik.pdf (131,18KB)
PDFNr 6-2018 Opinia o awansowaniu prof. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf (130,82KB)
PDFNr 7-2018 Opinia o awansowaniu prof. Andrzeja Borowca.pdf (130,64KB)
PDFNr 8-2018 Opinia o zatrudnieniu prof. D. Hommela.pdf (131,55KB)
PDFNr 9-2018 Opinia o zatrudnieniu prof. J. Lukierskiego.pdf (132,17KB)
PDFNr 10-2018 Opinia o awansowaniu dr.hab. A. Frydryszaka.pdf (133,77KB)
PDFNr 11-2018 Opinia o awansowaniu dr.hab. M. Mozrzymasa.pdf (133,99KB)
PDFNr 12-2018 Opinia o zatrudnienie mgr Agaty Sabik.pdf (131,94KB)
PDFNr 13-2018 Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody dr. Rafałowi Topolnickiemu.pdf (129,35KB)
PDFNr 14-2018 Opinia w sprawie wniosku o przyznanie urlopu naukowego dr. Miłoszowi Grodzickiemu.pdf (129,68KB)
PDFNr 15-2018 Przyjecie protokołu z 19 wrzesnia 2017 r..pdf (127,81KB)
PDFNr 16-2018 Opinia o zatrudnieniu dr Katarzyny Lament na stanowisku adiunkta.pdf (135,14KB)
PDFNr 17-2018 Przyjecie protokołów z 24 października i 12 grudnia 2017 r..pdf (123,33KB)
PDFNr 18-2018 W sprawie zniesienia fizyki technicznej I i II stopnia.pdf (128,78KB)
PDFNr 19-2018 Poparcie wniosku o Nagrodę Ministra dla B.T. Fischera.pdf (126,30KB)
PDFNr 20-2018 Poparcie wniosku o Nagrodę Ministra dla prof. Adama Kiejny.pdf (124,51KB)
PDFNr 21-2018 Poparcie projektu Regulaminu Centrum Transferu Technologii.pdf (123,37KB)
PDFNr 22-2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Pers.pdf (130,47KB)
PDFNr 23-2018 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Z. Habie urlopu naukowego.pdf (123,98KB)
PDFNr 24-2018 Poparcie wniosku o udzielenie dr hab. G. Antczak urlopu naukowego.pdf (123,89KB)
PDFNr 25-2018 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Tomaszowi Greczyle urlopu naukowego.pdf (123,61KB)
PDFNr 26-2018 Przyjecie protokołu z 16 stycznia 2018 r..pdf (122,65KB)
PDFNr 27-2018 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Joannie Molendzie-Żakowicz.pdf (146,57KB)
PDFNr 28-2018 Nadanie stopnia doktora Agacie Sabik.pdf (134,63KB)
PDFNr 29-2018 Przyjecie protokołu z 17 kwietnia 2018 r..pdf (124,80KB)
PDFNr 30-2018 W sprawie zatrudnienia dr Urszuli Bąk-Stęślickiej.pdf (132,17KB)
PDFNr 31-2018 W sprawie zatrudnienia dr Gabrieli Michalskiej.pdf (132,08KB)
PDFNr 32-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Radziszewskiego.pdf (131,73KB)
PDFNr 33-2018 W sprawie zatrudnienia dr Barbary Pieczyrak.pdf (132,12KB)
PDFNr 34-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Ireneusza Morawskiego.pdf (131,89KB)
PDFNr 35-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Pabisiaka.pdf (132,18KB)
PDFNr 36-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Artura Trembułowicza.pdf (132,03KB)
PDFNr 37-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Golana.pdf (129,30KB)
PDFNr 38-2018 W sprawie zatrudnienia mgr Jakuba Poły.pdf (129,41KB)
PDFNr 39-2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Michała Marczenki.pdf (129,48KB)
PDFNr 40-2018 Opinia o zleceniu zajęć osobie spoza UWr.pdf (128,51KB)
PDFNr 41-2018 Waunki ukończenia studiów na specjalności ISSP.pdf (139,77KB)
PDFNr 41a-2018 Wprowadzenie zmian w planie studiów I stopnia fizyki i ISSP.pdf (135,33KB)
PDFNr 42-2018 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Sito.pdf (132,84KB)
PDFNr 43-2016 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Jakuba Sito.pdf (133,15KB)
PDFNr 44-2018 Określenie zakresu egzaminów doktotorskich mgr. Jakuba Sito.pdf (131,75KB)
PDFNr 45-2018 Opinia o zleceniu zajęć osobom spoza UWr.pdf (130,90KB)
PDFNr 46-2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra mgr. Kajetanowi Niewczasowi.pdf (126,22KB)
PDFNr 47-2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra studentce naszego Wydziału.pdf (126,46KB)
PDFNr 48-2018 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf (131,14KB)
PDFNr 49-2018 Komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Sito.pdf (132,65KB)
PDFNr 50-2018 W sprawie zniesienia specjalności nauczanie fizyki i astronomii.pdf (133,76KB)
PDFNr 51-2018 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki I i II stopnia oraz I stopnia ISSP.pdf (131,25KB)
PDFNr 52-2018 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Michaliny Litwickiej.pdf (132,60KB)
PDFNr 53-2016 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Michaliny Litwickiej.pdf (134,01KB)
PDFNr 54-2018 Określenie zakresu egzaminów doktotorskich mgr Michaliny Litwickiej i powołanie komisji egzaminacyjnych.pdf (135,66KB)
PDFNr 55-2018 Poparcie wniosku o awansowanie dr. Rafała Topolnickiego.pdf (126,14KB)
PDFNr 56-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Rafała Szukiewicza.pdf (129,31KB)
PDFNr 57-2018 W sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Puchalskiej.pdf (128,94KB)
PDFNr 58-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Giacomo Rosatiego.pdf (128,14KB)
PDFNr 59-1-2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Mateusza Bancewicza.pdf (129,44KB)
PDFNr 59-2-2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Macieja Lewickiego.pdf (129,26KB)
PDFNr 59-2018 W sprawie zatrudnienia dr. hab. Armena Sedrakiana.pdf (128,45KB)
PDFNr 59-3-2018 W sprawie Udzielenia urlopu naukowego dr. Markowi Millerowi.pdf (123,28KB)
PDFNr 59-4-2018 W sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów astronomii.pdf (130,05KB)
PDFNr 59-5-2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf (131,88KB)
PDFNr 59-6-2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra mgr. Maciejowi Lewickiemu i mgr Michałowi Naskretowi.pdf (126,81KB)
PDFNr 60-2018 Nadanie stopnia doktora Justynie Pers.pdf (136,04KB)
PDFNr 61-2018 Wyrażenie zgody na pzeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. Rafała Idczaka.pdf (134,87KB)
PDFNr 62-2018 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr. Rafała Idczaka.pdf (136,58KB)
PDFNr 63-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Rafała Lewandkowa na stanowisku asystenta.pdf (129,34KB)
PDFNr 64-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Krzysztofa Kopyścińskiego na stanowisku asystenta.pdf (129,40KB)
PDFNr 65-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Ludwika Turko.pdf (129,63KB)
PDFNr 66-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego.pdf (129,29KB)
PDFNr 67-2018 Ustalenie zagadnień na egzamin inżynierski dla ISSP.pdf (147,49KB)
PDFNr 68-2018 Przyjecie protokołu posiedzenia z 18 wrzesnia 2018.pdf (126,01KB)
PDFNr 69-2018 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Sylwii Owczarek.pdf (131,29KB)
PDFNr 70-2018 Poparcie wniosku o awansowanie dr Agaty Sabik.pdf (125,66KB)
PDFNr 71-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Barasińskiego na stanowisku adiunkta.pdf (128,08KB)
PDFNr 72-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Pawłowskiego na stanowisku adiunkta.pdf (127,96KB)
PDFNr 73-2018 Przyjęcie protokołu z dnia 12 czerwca 2018 r..pdf (125,72KB)