Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2018

PDFNr 1-2018 Ustalenie limitów przyjęć na r. ak. 2018-2019.pdf
PDFNr 2-2018 Wykaz przedmiotów objetych potwierdzaniem efektów uczenia się.pdf
PDFNr 3-2018 Określenie warunków rekrutacji na 2019-20.pdf
PDFNr 4-2018 Propozycje zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018-2019.pdf
PDFNr 5-2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Sabik.pdf
PDFNr 6-2018 Opinia o awansowaniu prof. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf
PDFNr 7-2018 Opinia o awansowaniu prof. Andrzeja Borowca.pdf
PDFNr 8-2018 Opinia o zatrudnieniu prof. D. Hommela.pdf
PDFNr 9-2018 Opinia o zatrudnieniu prof. J. Lukierskiego.pdf
PDFNr 10-2018 Opinia o awansowaniu dr.hab. A. Frydryszaka.pdf
PDFNr 11-2018 Opinia o awansowaniu dr.hab. M. Mozrzymasa.pdf
PDFNr 12-2018 Opinia o zatrudnienie mgr Agaty Sabik.pdf
PDFNr 13-2018 Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody dr. Rafałowi Topolnickiemu.pdf
PDFNr 14-2018 Opinia w sprawie wniosku o przyznanie urlopu naukowego dr. Miłoszowi Grodzickiemu.pdf
PDFNr 15-2018 Przyjecie protokołu z 19 wrzesnia 2017 r..pdf
PDFNr 16-2018 Opinia o zatrudnieniu dr Katarzyny Lament na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 17-2018 Przyjecie protokołów z 24 października i 12 grudnia 2017 r..pdf
PDFNr 18-2018 W sprawie zniesienia fizyki technicznej I i II stopnia.pdf
PDFNr 19-2018 Poparcie wniosku o Nagrodę Ministra dla B.T. Fischera.pdf
PDFNr 20-2018 Poparcie wniosku o Nagrodę Ministra dla prof. Adama Kiejny.pdf
PDFNr 21-2018 Poparcie projektu Regulaminu Centrum Transferu Technologii.pdf
PDFNr 22-2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Pers.pdf
PDFNr 23-2018 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Z. Habie urlopu naukowego.pdf
PDFNr 24-2018 Poparcie wniosku o udzielenie dr hab. G. Antczak urlopu naukowego.pdf
PDFNr 25-2018 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Tomaszowi Greczyle urlopu naukowego.pdf
PDFNr 26-2018 Przyjecie protokołu z 16 stycznia 2018 r..pdf
PDFNr 27-2018 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Joannie Molendzie-Żakowicz.pdf
PDFNr 28-2018 Nadanie stopnia doktora Agacie Sabik.pdf
PDFNr 29-2018 Przyjecie protokołu z 17 kwietnia 2018 r..pdf
PDFNr 30-2018 W sprawie zatrudnienia dr Urszuli Bąk-Stęślickiej.pdf
PDFNr 31-2018 W sprawie zatrudnienia dr Gabrieli Michalskiej.pdf
PDFNr 32-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Radziszewskiego.pdf
PDFNr 33-2018 W sprawie zatrudnienia dr Barbary Pieczyrak.pdf
PDFNr 34-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Ireneusza Morawskiego.pdf
PDFNr 35-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Pabisiaka.pdf
PDFNr 36-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Artura Trembułowicza.pdf
PDFNr 37-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Golana.pdf
PDFNr 38-2018 W sprawie zatrudnienia mgr Jakuba Poły.pdf
PDFNr 39-2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Michała Marczenki.pdf
PDFNr 40-2018 Opinia o zleceniu zajęć osobie spoza UWr.pdf
PDFNr 41-2018 Waunki ukończenia studiów na specjalności ISSP.pdf
PDFNr 41a-2018 Wprowadzenie zmian w planie studiów I stopnia fizyki i ISSP.pdf
PDFNr 42-2018 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Sito.pdf
PDFNr 43-2016 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Jakuba Sito.pdf
PDFNr 44-2018 Określenie zakresu egzaminów doktotorskich mgr. Jakuba Sito.pdf
PDFNr 45-2018 Opinia o zleceniu zajęć osobom spoza UWr.pdf
PDFNr 46-2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra mgr. Kajetanowi Niewczasowi.pdf
PDFNr 47-2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra studentce naszego Wydziału.pdf
PDFNr 48-2018 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDFNr 49-2018 Komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Sito.pdf
PDFNr 50-2018 W sprawie zniesienia specjalności nauczanie fizyki i astronomii.pdf
PDFNr 51-2018 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki I i II stopnia oraz I stopnia ISSP.pdf
PDFNr 52-2018 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Michaliny Litwickiej.pdf
PDFNr 53-2016 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Michaliny Litwickiej.pdf
PDFNr 54-2018 Określenie zakresu egzaminów doktotorskich mgr Michaliny Litwickiej i powołanie komisji egzaminacyjnych.pdf
PDFNr 55-2018 Poparcie wniosku o awansowanie dr. Rafała Topolnickiego.pdf
PDFNr 56-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Rafała Szukiewicza.pdf
PDFNr 57-2018 W sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDFNr 58-2018 W sprawie zatrudnienia dr. Giacomo Rosatiego.pdf
PDFNr 59-1-2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Mateusza Bancewicza.pdf
PDFNr 59-2-2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Macieja Lewickiego.pdf
PDFNr 59-2018 W sprawie zatrudnienia dr. hab. Armena Sedrakiana.pdf
PDFNr 59-3-2018 W sprawie Udzielenia urlopu naukowego dr. Markowi Millerowi.pdf
PDFNr 59-4-2018 W sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów astronomii.pdf
PDFNr 59-5-2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDFNr 59-6-2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra mgr. Maciejowi Lewickiemu i mgr Michałowi Naskretowi.pdf
PDFNr 60-2018 Nadanie stopnia doktora Justynie Pers.pdf
PDFNr 61-2018 Wyrażenie zgody na pzeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. Rafała Idczaka.pdf
PDFNr 62-2018 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr. Rafała Idczaka.pdf
PDFNr 63-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Rafała Lewandkowa na stanowisku asystenta.pdf
PDFNr 64-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Krzysztofa Kopyścińskiego na stanowisku asystenta.pdf
PDFNr 65-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Ludwika Turko.pdf
PDFNr 66-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego.pdf
PDFNr 67-2018 Ustalenie zagadnień na egzamin inżynierski dla ISSP.pdf
PDFNr 68-2018 Przyjecie protokołu posiedzenia z 18 wrzesnia 2018.pdf
PDFNr 69-2018 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Sylwii Owczarek.pdf
PDFNr 70-2018 Poparcie wniosku o awansowanie dr Agaty Sabik.pdf
PDFNr 71-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Barasińskiego na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 72-2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Pawłowskiego na stanowisku adiunkta.pdf
PDFNr 73-2018 Przyjęcie protokołu z dnia 12 czerwca 2018 r..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  13-03-2019 12:04
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  25-03-2019 09:55
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 1054
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego