Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2019

PDFNr 1-2019 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Owczarek.pdf (131,03KB)
PDFNr 2-2019 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr Piotra Kołaczka-Szymańskiego na stanowisku asystenta.pdf (128,62KB)
PDFNr 3-2019 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr Krzysztofa Kotysza na stanowisku asystenta.pdf (128,72KB)
PDFNr 4-2019 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego prof. Davidowi Blaschke.pdf (127,19KB)
PDFNr 5-2019 Zatrudnienie osoby spoza UWr do prowadzenia zajęć.pdf (222,97KB)
PDFNr 6-2019 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 9 października 2018 r..pdf (135,89KB)
PDFNr 7-2019 Poparcie przekształcenia KMSI.pdf (130,02KB)
PDFNr 8-2019 Ustalenie limitów przyjęć na r. ak. 2019-2020.pdf (131,03KB)
PDFNr 9-2019 Zatrudnienie osoby spoza UWr do prowadzenia zajęć.pdf (172,82KB)
PDFNr 10-2019 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Croftona.pdf (129,85KB)
PDFNr 11-2019 Powołanie komisji doktorskiej mgr. M. Croftona.pdf (130,90KB)
PDFNr 12-2019 Określenie egzaminów doktorskich M. Croftona.pdf (129,47KB)
PDFNr 13-2019 Powołanie Komisji ds. egzaminów doktorskich M. Croftona.pdf (132,33KB)
PDFNr 14-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. POK Man Lo na stanowisku adiunkta.pdf (128,81KB)
PDFNr 15-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Rafała Topolnickiego na stanowisku adiunkta.pdf (128,85KB)
PDFNr 16-2019 Poparcie wniosku o udzielenie dr. R. Idczakowi urlopu naukowego.pdf (125,37KB)
PDFNr 17-2019 Przyjęcie protokołów z listopada, grudnia 2018 r. i stycznia 2019 r..pdf (123,72KB)
PDFNr 18-2019 Wnioskowanie o utworzenie Kolegium Szkoły Doktorskiej.pdf (243,06KB)
PDFNr 19-2019 Poparcie kandydatury prof. A. Berlickiego na kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej.pdf (227,23KB)
PDFNr 20-2019 Propozycje zasad rekrutacji dla cudzoziemców 2020-2021.pdf (134,79KB)
PDFNr 21-2019 Propozycje zasad rekrutacji dla obywateli polskich 2020-21.pdf (154,83KB)
PDFNr 22-2019 Zasady rekrutacji do kolegium szkoły doktorskiej.pdf (160,12KB)
PDFNr 22a-2019 Poparcie awanu dr. hab. Roberta Bryla na stanowisko profesora uczelni.pdf (128,07KB)
PDFNr 23-2019 Przyjęcie programu studiów Kolegium Szkoły doktorskiej i efektów kształcenia.pdf (198,47KB)
PDFNr 23a-2019 Poparcie awanu dr. hab. Andrzeja Szczepkowicza na stanowisko profesora uczelni.pdf (128,04KB)
PDFNr 24-2019 Przyjęcie efektów kształcenia Kolegium Szkoły doktorskiej dla astronomii i fizyki.pdf (193,06KB)
PDFNr 24a-2019 Poparcie awanu dr. hab. Armena Sedrakjana na stanowisko profesora uczelni.pdf (127,88KB)
PDFNr 25-2019 Poparcie kandydatury prof. Roberta Kucharczyka do PKA.pdf (126,32KB)
PDFNr 25a-2019 Poparcie awanu dr. hab. Krzysztofa Graczyka na stanowisko profesora uczelni.pdf (128,42KB)
PDFNr 26-1019 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Rafałowi Idczakowi.pdf (331,17KB)
PDFNr 26a-2019 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Rafałowi Topolnickiemu urlopu naukowego.pdf (125,75KB)
PDFNr 27-2019 Przyjecie programu studiów I st astronomii - cd..pdf (676,73KB)
PDFNr 27-2019 Przyjęcie programu studiów I st astronomii.pdf (123,08KB)
PDFNr 27a-2019 Przyjecie protokołu posiedzenia z dnia 12 marca 2019.pdf (122,66KB)
PDFNr 28-2019 Przyjęcie programu st II st astronomii - cd..pdf (327,70KB)
PDFNr 28-2019 Przyjęcie programu studiów II st astronomii.pdf (123,33KB)
PDFNr 28a-2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. hab. B.T. Fischera.pdf (128,09KB)
PDFNr 29-2019 Przyjęcie programu studiów I st fizyki.pdf (122,95KB)
PDFNr 29-2019 Przyjęcie programu studiów I st fizyki - cd..pdf (1,19MB)
PDFNr 29a-2019 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr. Bartosza Mądrego.pdf (130,91KB)
PDFNr 30-2019 Przyjęcie programu studiów II st fizyki.pdf (123,26KB)
PDFNr 30-2019 Przyjęcie programu studiów II st fizyki - cd..pdf (631,73KB)
PDFNr 30a-2019 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 16 kwietnia 2019 r..pdf (122,43KB)
PDFNr 31-2019 Przyjęcie programu studiów I st informatyki stosowanej.pdf (123,50KB)
PDFNr 31-2019 Przyjęcie programu studiów I st ISSP - cd..pdf (944,61KB)
PDFNr 32-2019 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Mądrego.pdf (132,27KB)
PDFNr 33-2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. Macieja Matyki.pdf (127,54KB)
PDFNr 34-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Krzysztofa Kopyścińskiego.pdf (126,81KB)
PDFNr 35-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Rafała Lewandkowa.pdf (126,05KB)
PDFNr 36-2019 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Miłoszowi Grodzickiemu urlopu naukowego.pdf (122,79KB)
PDFNr 37-2019 Przyjecie protokołu posiedzenia z dnia 21 maja 2019 r..pdf (122,13KB)
PDFNr 38-2019 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Lewandowskiego.pdf (135,22KB)
PDFNr 39-2019 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr. Mikołaja Lewandowskiego.pdf (136,90KB)
PDFNr 40-2019 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Kamińskiego.pdf (134,78KB)
PDFNr 41-2019 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr. Wojciecha Kamińskiego.pdf (136,69KB)
PDFNr 42-2019 Opinia o zleceniu zajęć osobom spoza UWr.pdf (130,30KB)
PDFNr 43-2019 Zatrudnienie osoby spoza UWr do prowadzenia zajęć.pdf (172,88KB)
PDFNr 44-2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. Piotra Ługiewicza.pdf (128,04KB)
PDFNr 45-2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. hab. Tomasza Pawłowskiego.pdf (128,26KB)
PDFNr 46-2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. hab. Dariusza Proroka.pdf (128,32KB)
PDFNr 47-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Jana Chojcana.pdf (126,46KB)
PDFNr 48-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Mateusza Denysa na stanowisku adiunkta.pdf (128,57KB)
PDFNr 49-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Michała Marczenko na stanowisku adiunkta.pdf (126,18KB)
PDFNr 50-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Nielsa-Uwe Friedricha Bastiana na stanowisku adiunkta.pdf (126,77KB)
PDFNr 51-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pok Man Lo na stanowisku adiunkta.pdf (126,66KB)
PDFNr 52-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Dmitry’a Zhuridova na stanowisku adiunkta.pdf (126,03KB)
PDFNr 53-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr Sylwii Owczarek na stanowisku asystenta.pdf (126,00KB)
PDFNr 54-2019 Przyjęcie protokołu z dnia 11 czerwca 2019 r..pdf (123,34KB)
PDFNr 55-2019 Wskazanie przedstawiciela Wydziału do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf (125,99KB)
PDFNr 56-2019 Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej.pdf (129,00KB)
PDFNr 57-2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. L. Turki.pdf (127,44KB)
PDFNr 58-2019 Poparcie zmian w Zespołach ds. jakosci kształcenia.pdf (135,03KB)
PDFNr 59-2019 Przyjęcie protokołu z 17 wrzesnia 2019 r..pdf (122,25KB)
PDFNr 60-2019 Poparcie wniosku o nadanie doktoratu honoris causa prof. Klausowi Wandeltowi.pdf (128,33KB)
PDFNr 61-2019 Przyjęcie propozycji zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich.pdf (159,65KB)
PDFNr 62-2019 Przyjęcie propozycji zasad rekrutacji na studia dla obcokrajowców.pdf (144,00KB)
PDFNr 63-2019 Przyjęcie protokołu z 8 października 2019 r..pdf (122,57KB)