Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 2019

Uchwały Rady Wydziału z dnia 21 stycznia 2019 r.

PDFUchwała nr 1_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr. Rafałowi Mańko stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 2_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Bartoszowi Gołębiowskiemu stopnia doktora nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 3_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Pyclikowi stopnia doktora nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 4_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Grześków.pdf
PDFUchwała nr 5_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Piątkowskiej.pdf
PDFUchwała nr 6_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktroskim mgr. Szymona Michóra.pdf
PDFUchwała nr 7_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Barbary Zyzdy.pdf
PDFUchwała nr 8_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Artura Halasza.pdf
PDFUchwała nr 9_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany teamtu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Poprawskiego.pdf
PDFUchwała nr 10_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Stręk.pdf
PDFUchwała nr 11_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Bali.pdf
PDFUchwała nr 12_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Bilickiego.pdf
PDFUchwała nr 13_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Fili.pdf
PDFUchwała nr 14_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Garncarka.pdf
PDFUchwała nr 15_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Golińczak.pdf
PDFUchwała nr 16_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agaty Hulak.pdf
PDFUchwała nr 17_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Lamika.pdf
PDFUchwała nr 18_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Maciąg.pdf
PDFUchwała nr 19_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Polak-Kruszyk.pdf
PDFUchwała nr 20_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Stankiewicza.pdf
PDFUchwała nr 21_I_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Krzysztofa Pyclika.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 18 lutego 2019 r.

PDFUchwała nr 22_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany programu kształcenia na kierunku Administracja studia II stopnia.pdf
PDFUchwała nr 23_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany programu kształcenia na kierunku Ekonomia studia I i II stopnia.pdf
PDFUchwała nr 24_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Dariuszowi Adamskiemu tytułu profesora nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 25_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. Mirosławowi Sadowskiemu, prof. nadzw. UWr tytułu profesora nauk prawnych oraz wyznaczenia kandydatów na recenzentów.pdf
PDFUchwała nr 26_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie odmowy nadania dr. Jarosławowi Jastrzębskiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 27_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Uliasza oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 28_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Przygodzkiego oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 29_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Artura Halasza.pdf
PDFUchwała nr 30_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Stępkowskiego.pdf
PDFUchwała nr 31_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Stręk.pdf
PDFUchwała nr 32_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Grudzińskiego.pdf
PDFUchwała nr 33_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminu w przewodzie doktorskim mgr. Kazimierza Leżaka.pdf
PDFUchwała nr 34_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany zakresu egzaminu w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Poprawskiego.pdf
PDFUchwała nr 35_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Stefanii Kolarz.pdf
PDFUchwała nr 36_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Krokosza.pdf
PDFUchwała nr 37_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Mencel.pdf
PDFUchwała nr 38_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Piech.pdf
PDFUchwała nr 39_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Radkowskiej.pdf
PDFUchwała nr 40_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Joanny Szuberli.pdf
PDFUchwała nr 41_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Witta.pdf
PDFUchwała nr 42_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Wykrenta.pdf
PDFUchwała nr 43_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Kamili Zarychty-Romanowskiej.pdf
PDFUchwała nr 44_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Zawilińskiej.pdf
PDFUchwała nr 45_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Zomerskiego.pdf
PDFUchwała nr 46_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Patryka Stalskiego.pdf
PDFUchwała nr 47_II_2019 Rady WPAE UWr w sprawie upoważnienia mgr. Tomasza Tomczaka do prowadzenia wykładu.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 18 marca 2019 r.

PDFUchwała nr 48_III_2019 Opinia Rady WPAE UWr w sprawie przekszałcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych UWr.pdf
XLSUchwała nr 49_III _2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 1.xls
PDFUchwała nr 49_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2019_2020.pdf
XLSUchwała nr 49_III_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 2.xls
XLSXUchwała nr 49_III_2019 Rady WPAE_załącznik nr 3.xlsx
PDFUchwała nr 50_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie określenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na WPAE w roku akademickim 2019_2020.pdf
XLSXUchwała nr 50_III_2019 Rady WPAE_załącznik nr 1.xlsx
PDFUchwała nr 51_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. Patrycji Zawadziej tytułu profesora nauk prawnych orz wyznaczenia kandydatów na recenzentów.pdf
PDFUchwała nr 52_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr Sylwi Jarosz-Żukowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 53_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr. Pawłowi Kuczmie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 54_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania nadania mgr. Grzegorzowi Kamieńskiemu stopnia doktora nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 55_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania nadania mgr Joannie Matczuk stopnia doktora nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 56_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Ryszarda Balickiego oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 57_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Beaty Stępień-Załuckiej oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 58_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Kaczora oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 59_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Kowalczyka oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 60_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jana Pietrzaka.pdf
PDFUchwała nr 61_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Regiec.pdf
PDFUchwała nr 62_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminu w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Michóra.pdf
PDFUchwała nr 63_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie odwołania promotora pomocniczego oraz zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Szymańskiej.pdf
PDFUchwała_III_64_2019_Rady WPAE UWr.pdf
PDFUchwała nr 65_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany dyscypliny przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Majewicza oraz zmiany zakresu egzaminu doktorskiego.pdf
PDFUchwała nr 66_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany dyscypliny przewodu doktorskiego mgr Kariny Pilarz oraz zmiany zakresu egzaminu doktorskiego.pdf
PDFUchwała nr 67_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany dyscypliny przewodu doktorskiego mgr Pauliny Ilnickiej oraz zmiany zakresu egzaminu doktorskiego.pdf
PDFUchwała nr 68_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany dyscypliny przewodu doktorskiego mgr Marty Kessler oraz zmiany zakresu egzaminu doktorskiego.pdf
PDFUchwała nr 69_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany dyscypliny przewodu doktorskiego mgr Barbary Zyzdy oraz zmiany zakresu egzaminu doktorskiego.pdf
PDFUchwała nr 70_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jana Akimenkowa.pdf
PDFUchwała nr 71_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Kingi Bąk.pdf
PDFUchwała nr 72_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Bobin.pdf
PDFUchwała nr 73_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Ernesta Bojka-Pohla.pdf
PDFUchwała nr 74_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Adama Bródki.pdf
PDFUchwała nr 75_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Chrobak-Fic.pdf
PDFUchwała nr 76_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Delczyka.pdf
PDFUchwała nr 77_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Gabrieli Farej-Łuciów.pdf
PDFUchwała nr 78_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Fludra.pdf
PDFUchwała nr 79_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Franczuk.pdf
PDFUchwała nr 80_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Gałązki.pdf
PDFUchwała nr 81_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Cypriana Goldy.pdf
PDFUchwała nr 82_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Górnej-Zawadzkiej.pdf
PDFUchwała nr 83_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kląskały.pdf
PDFUchwała nr 84_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Kocemby.pdf
PDFUchwała nr 85_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Kozdrowickiego.pdf
PDFUchwała nr 86_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Kuderczaka.pdf
PDFUchwała nr 87_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Kulińskiej.pdf
PDFUchwała nr 88_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Lewek.pdf
PDFUchwała nr 89_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Arkadiusza Łukaszowa.pdf
PDFUchwała nr 90_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Łysaka.pdf
PDFUchwała nr 91_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Majczaka.pdf
PDFUchwała nr 92_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Martyny Mielniczuk.pdf
PDFUchwała nr 93_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Niedźwieckiego.pdf
PDFUchwała nr 94_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Ociepki.pdf
PDFUchwała nr 95_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Okosa.pdf
PDFUchwała nr 96_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Pasek.pdf
PDFUchwała nr 97_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Paśko.pdf
PDFUchwała nr 98_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Kewina Rozuma.pdf
PDFUchwała nr 99_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Skibickiego.pdf
PDFUchwała nr 100_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Joanny Susło.pdf
PDFUchwała nr 101_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Szafran.pdf
PDFUchwała nr 102_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Doroty Wieczorkowskiej.pdf
PDFUchwała nr 104_III_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Klimas.pdf
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 kwietnia 2019 r.

PDFUchwała nr 105_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Dagmarze Kornobis-Romanowskiej tytułu profesora nuk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 106_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. Józefowi Koredczukowi tytułu profesora nuk prawnych oraz wyznaczenia recenzentów.pdf
PDFUchwała nr 107_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr. Arkadiuszowi Barutowi stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 108_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Korzeniewskiej-Lasoty oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 109_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Renaty Kusiak-Winter oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 110_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Pesta oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 111_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Sobieralskiego oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 112_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marka Sachajko oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 113_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Kazimierza Leżaka.pdf
PDFUchwała nr 114_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Lichoń.pdf
PDFUchwała nr 115_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Zyzdy.pdf
PDFUchwała nr 116_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Moniki Abramek.pdf
PDFUchwała nr 117_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Adamskiej-Gallant.pdf
PDFUchwała nr 118_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Sylwestra Baćko.pdf
PDFUchwała nr 119_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Baćko.pdf
PDFUchwała nr 120_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Basy.pdf
PDFUchwała nr 121_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Bechcickiego.pdf
PDFUchwała nr 122_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Białka.pdf
PDFUchwała nr 123_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Białonia.pdf
PDFUchwała nr 124_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Birta.pdf
PDFUchwała nr 125_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Błażeja Bocha.pdf
PDFUchwała nr 126_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bużowicza.pdf
PDFUchwała nr 127_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Całus.pdf
PDFUchwała nr 128_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Chybińskiego.pdf
PDFUchwała nr 129_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Czech.pdf
PDFUchwała nr 130_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Bereniki Czerwińskiej.pdf
PDFUchwała nr 131_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Domagały.pdf
PDFUchwała nr 132_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Kingi Drewniowskiej.pdf
PDFUchwała nr 133_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Gaczoł.pdf
PDFUchwała nr 134_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Gebuzy.pdf
PDFUchwała nr 135_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Głowińskiej.pdf
PDFUchwała nr 136_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Gmerka.pdf
PDFUchwała nr 137_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gumółki.pdf
PDFUchwała nr 138_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tadeusza Haberki.pdf
PDFUchwała nr 139_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Hłuszij.pdf
PDFUchwała nr 140_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Hryszkiewicza.pdf
PDFUchwała nr 141_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jagiełło.pdf
PDFUchwała nr 142_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jankowskiej-Szostak.pdf
PDFUchwała nr 143_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Karola Jarząbka.pdf
PDFUchwała nr 144_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Jasieckiego.pdf
PDFUchwała nr 145_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jurzec-Jasieckiej.pdf
PDFUchwała nr 146_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kaczmarek.pdf
PDFUchwała nr 147_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kaczorowskiej.pdf
PDFUchwała nr 148_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Klimas.pdf
PDFUchwała nr 149_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Koniecznej.pdf
PDFUchwała nr 150_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Krawczyk.pdf
PDFUchwała nr 151_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kroplewskiego.pdf
PDFUchwała nr 152_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Kruk.pdf
PDFUchwała nr 153_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Adama Krychowskiego.pdf
PDFUchwała nr 154_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Kunaj.pdf
PDFUchwała nr 155_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Kuszpit-Bachar.pdf
PDFUchwała nr 156_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Lewandowskiego.pdf
PDFUchwała nr 157_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jana Ludwika.pdf
PDFUchwała nr 158_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Maj.pdf
PDFUchwała nr 158_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Maj.pdf
PDFUchwała nr 159_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Mularczyka.pdf
PDFUchwała nr 160_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Niemczyka.pdf
PDFUchwała nr 161_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Amadeusza Obłąka.pdf
PDFUchwała nr 162_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Paronia.pdf
PDFUchwała nr 163_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Joanny Patyk.pdf
PDFUchwała nr 164_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Pawłowicz.pdf
PDFUchwała nr 165_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Porwicha.pdf
PDFUchwała nr 166_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Prach.pdf
PDFUchwała nr 167_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Radwana.pdf
PDFUchwała nr 168_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Aleksandra Raweckiego.pdf
PDFUchwała nr 169_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Rogińskiego.pdf
PDFUchwała nr 170_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Skalskiej.pdf
PDFUchwała nr 171_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agaty Skowroń.pdf
PDFUchwała nr 172_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Kamili Siejki.pdf
PDFUchwała nr 173_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Sielickiego.pdf
PDFUchwała nr 174_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Słapek.pdf
PDFUchwała nr 175_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Stasza.pdf
PDFUchwała nr 176_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Martyny Stępień.pdf
PDFUchwała nr 177_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agaty Strok.pdf
PDFUchwała nr 178_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Witolda Strumińskiego.pdf
PDFUchwała nr 179_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Moniki Szczotkowskiej.pdf
PDFUchwała nr 180_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Diany Szwejser.pdf
PDFUchwała nr 181_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Urbańskiej.pdf
PDFUchwała nr 182_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Wachnickiej.pdf
PDFUchwała nr 183_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Wojtanowskiego.pdf
PDFUchwała nr 184_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Iwony Wrześniak.pdf
PDFUchwała nr 185_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Zajcew-Szwaj.pdf
PDFUchwała nr 186_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej - nauka o polityce.pdf
PDFUchwała nr 187_IV_2019 Rady WPAE UWr w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020_2021 na WPAE UWr.pdf
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 20 maja 2019 r.

PDFUchwała nr 188_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie utworzenia na WPAE UWr Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDFUchwała nr 189_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie Programu Kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDFUchwała nr 190_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad. 2019_2020.pdf
PDFUchwała nr 191_V_2019 Opinia w sprawie odwołania dr. J. Jastrzębskiego od uchwały nr 26_II_2019 Rady WPAE UWr z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 192_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr Karolinie Stopce stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 193_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr. Romanowi Uliaszowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 194_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anety Arkuszewskiej oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 195_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Dolaty oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 196_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marka Mrówczyńskiego oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 197_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Pichlaka oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 198_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Moniki Przybylskiej oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 199_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Renaty Raszewskiej-Skałeckiej oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 200_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Śledzińskiej-Simon oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 201_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 202_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Marcinowi Pacynie stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 203_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Janowi Pietrzakowi stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 204_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr Katarzynie Piątkowskiej stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 205_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jana Akimenkowa.pdf
PDFUchwała nr 206_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzamunu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Gadzińskiej-Wojciechowskiej.pdf
PDFUchwała nr 207_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzamunu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Kundery.pdf
PDFUchwała nr 208_V_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piątkowskiej.pdf

Uchwały Rady Wydziału z dnia 24 czerwca 2019 r.

PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie przyjęcia programów studiów.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 1.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 2.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 3.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 4.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 5.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 6.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 7.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 8.pdf
PDFUchwała nr 209_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 9.pdf
PDFUchwała nr 210_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie uzupełnienia zasad przyjęć na I rok kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr 2019_2010_program doktorat wdrożeniowy.pdf
PDFUchwała nr 211_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru na Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych 2019_2010.pdf
PDFUchwała nr 211_VI_2019 Rady WPAE UWr_załącznik nr 1.pdf
PDFUchwała nr 212_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na studiach doktoranckich 2019_2010 oraz określenia wysokości pojedynczego stypendium doktoranckiego.pdf
PDFUchwała nr 213_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr. Jackowi Przygodzkiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 214_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habililitacyjnego dr. Zbigniewa Woźniaka orz wyznaczenia trzech członjów komisji.pdf
PDFUchwała nr 215_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr Małgorzacie Grześków stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 216_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Arturowi Halaszowi stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 217_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Stępkowskiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 218_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr. Piotrowi Góreckiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 219_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr Izabeli Dembowskiej-Czubaty stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 220_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr Agnieszce Regiec stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 221_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Chałupki.pdf
PDFUchwała nr 222_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Drynkorn.pdf
PDFUchwała nr 223_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Głowackiej.pdf
PDFUchwała nr 224_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Konrada Gralca.pdf
PDFUchwała nr 225_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Mrożka.pdf
PDFUchwała nr 226_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Orłowskiego.pdf
PDFUchwała nr 227_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Ryszarda Pietrasa.pdf
PDFUchwała nr 228_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Artura Halasza.pdf
PDFUchwała nr 229_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany promotora i tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jerzego Politowicza.pdf
PDFUchwała nr 230_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Ireny Krauze-Lisowiec.pdf
PDFUchwała nr 231_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Marty Wasil.pdf
PDFUchwała nr 232_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Gabrieli Farej-Łuciów.pdf
PDFUchwała nr 233_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Sikorskiej.pdf
PDFUchwała nr 234_VI_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Tomczaka.pdf
PDFUchwała nr 235_VI_2019 Rady WPAE UWr - opinia Rady Wydziału dotycząca wniosku Dziekana WPAE UWr z dnia 24 czerwca 2019 r..pdf
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 23 września 2019 r.

PDFUchwała nr 236_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego.pdf
PDFUchwała nr 237_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Tadeuszowi Kocowskiemu tytułu profesora nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 238_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mirosławowi Sadowskiemu tytułu profesora nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 239_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Patrycji Zawadzkiej tytułu profesora nauk prawnych.pdf
PDFUchwała nr 240_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr. Ryszardowi Balickiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 241_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr. Christophowi-Ericowi Mecke stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 242_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Sobieralskiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 243_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marka Sachajko.pdf
PDFUchwała nr 244_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Radosława Antonowa oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 245_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Ewy Kozerskiej oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 246_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Schefflera oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 247_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Chrisidu-Budnik oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 248_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Frankiewicz-Bodynek oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 249_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Jasińskiego oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 250_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Lipniewicza oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 251_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Radosława Strugały oraz wyznaczenia trzech członków komisji.pdf
PDFUchwała nr 252_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie nadania mgr Magdalenie Stręk stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.pdf
PDFUchwała nr 253_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Regiec.pdf
PDFUchwała nr 254_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jana Zaliwskiego.pdf
PDFUchwała nr 255_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Szymkowa.pdf
PDFUchwała nr 256_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jana Zaliwskiego.pdf
PDFUchwała nr 257_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany promotra w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Ilnickiej.pdf
PDFUchwała nr 258_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Kessler.pdf
PDFUchwała nr 259_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Śliwak.pdf
PDFUchwała nr 260_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kupczyka.pdf
PDFUchwała nr 261_IX_2019 Rady WPAE UWr w sprawie zmiany tzakresu egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Reslera.pdf
PDFUchwała nr 262_IX_2019 Rady WPAE UWr - Opinia w sprawie upoważnienia osób ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia prac dyplomowych w roku akademickim 2019_2020.pdf

 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 21 października 2019 r.

PDFUchwała nr 263_X_2019 Rady WPAE UWr w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów w roku akad. 2019_2020.pdf
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 16 grudnia 2019 r.

PDFUchwała nr 264_XII_2019 Rady WPAE UWr w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Józefowi Koredczukowi tytułu profesora nauk prawnych.pdf

PDFUchwała nr 265_XII_2019 Rady WPAE UWr w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające sie w roku akademickim 2021_2022 na WPAE UWr.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  01-03-2019
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  01-03-2019 09:56
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 10:54
  przez: Albina Wróblewska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 2512
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego