Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej / Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2019

PDFUchwała Nr 1/2019 UKW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w grupie nauczycieli akademickich będących profesorami i doktorami habilitowanymi Wydziału Biotechnologii (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (199,86KB)
PDFUchwała Nr 2/2019 UKW z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela Wydziału Biotechnologii w grupie nauczycieli akademickich będących profesorami i doktorami habilitowanymi do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020) (189,94KB)
PDFUchwała Nr 3/2019 UKW z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Chemii w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (194,72KB)
PDFUchwała NR 4/2019 UKW z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020) (187,54KB)
PDFUchwała Nr 5/2019 UKW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (196,67KB)
PDFUchwała Nr 6/2019 UKW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020) (190,47KB)
PDFUchwała Nr 7/2019 UKW z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w grupie nauczycieli akademickich będących profesorami i doktorami habilitowanymi Wydziału Matematyki i Informatyki (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (196,43KB)
PDFUchwała Nr 8/2019 UKW z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów uzupełniających do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na Wydziale Filologicznym (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (179,20KB)
PDFUchwała Nr 9/2019 UKW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela Wydziału Matematyki i Informatyki w grupie nauczycieli akademickich będących profesorami i doktorami habilitowanymi do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020) (191,28KB)
PDFUchwała Nr 10/2019 UKW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wyniku wyborów uzupełniających do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na Wydziale Filologicznym (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (179,88KB)
PDFUchwała NR 11/2019 UKW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Chemii w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (194,55KB)
PDFUchwała Nr 12/2019 UKW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Chemii (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020) (190,56KB)
PDFUchwała Nr 13/2019 UKW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela Samorządu Studentów do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2016-2020 (wybory uzupełniające) (194,37KB)
PDFUchwała Nr 14/2019 UKW z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami Uniwersytetu oraz doktorami habilitowanymi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (407,73KB)
PDFUchwała Nr 15/2019 UKW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela Samorządu Studentów do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2016-2020 (wybory uzupełniające) (395,99KB)
PDFUchwała Nr 16/2019 UKW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami Uniwersytetu oraz doktorami habilitowanymi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (403,55KB)
PDFUchwała Nr 17/2019 UKW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (423,66KB) UWAGA: PDFTEKST JEDNOLITY (110,50KB) PDFstanowisko przewodniczacego UKW w sprawie interpretacji par. 1 pkt 6 uchwaly UKW Nr 12_2020.pdf (172,57KB)
PDFUchwała Nr 18/2019 UKW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów i Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (416,67KB)
PDFUchwała Nr 19/2019 UKW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie podziału mandatów, w tym ustalenia ich liczby w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (432,09KB)
PDFUchwała Nr 20/2019 UKW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie podziału mandatów, w tym ustalenia ich liczby do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (504,63KB)
PDFUchwała Nr 21/2019 UKW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów na kadencję 2020-2024 (982,07KB)
PDFUchwała Nr 22/2019 UKW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami Uniwersytetu oraz doktorami habilitowanymi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (410,98KB)