Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2019

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 stycznia 2019 r.:

PDFUchwała nr 1/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agnieszce Janik (40,19KB)
PDFUchwała nr 1a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Janik (41,05KB)
PDFUchwała nr 2/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Chyła (36,25KB)
PDFUchwała nr 2a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Chyła (39,33KB)
PDFUchwała nr 3/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas (44,31KB)
PDFUchwała nr 3a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Kaszubskiej-Dziergas (32,85KB)
PDFUchwała nr 4/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Miszteli (30,46KB)
PDFUchwała nr 4a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Miszteli (28,95KB)
PDFUchwała nr 5/2019 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Liszki (30,57KB)
PDFUchwała nr 6/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Aliny Żurek (38,19KB)
PDFUchwała nr 7/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Jarosława Klebaniuka (33,11KB)
PDFUchwała nr 8/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Kamili Madeii-Bień (32,12KB)
PDFUchwała nr 9/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Diany Gulińskiej-Grzeluszko (36,02KB)
PDFUchwała nr 10/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Jacka Gulanowskiego (35,30KB)
PDFUchwała nr 11/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Elżbiety Jezierskiej Wiejak (38,13KB)
PDFUchwała nr 12/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Beaty Maj (42,58KB)
PDFUchwała nr 13/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Emilii Olejnik-Krupy (38,72KB)
PDFUchwała nr 14/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Jolanty Kędzior (35,43KB)
PDFUchwała nr 15/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Mirosława Marczyka (38,50KB)
PDFUchwała nr 16/2019 w sprawie przyznania prof. dr. hab. Włodzimierzowi Sulieji Nagrody Prezesa Rady Ministrów (32,21KB)
PDFUchwała nr 17/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Instytutu Pedagogiki do prowadzenia wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (54,12KB)
PDFUchwała nr 18/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Instytutu Psychologii do prowadzenia wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (46,39KB)
PDFUchwała nr 19/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (56,21KB)
PDFUchwała nr 20/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Psychologii w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (41,92KB)
PDFUchwała nr 21/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19 grudnia 2018 roku. (29,97KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 13 lutego 2019 r.:

PDFUchwała nr 22/2019 w sprawie zasad podziału śrdoków pozabudżetowych stanowiących przychody Wydziału w 2019 roku (53,81KB)
PDFUchwała nr 23/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Arkadiuszowi Urbankowi (1,33MB)
PDFUchwała nr 24/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Juszkiewicz (44,74KB)
PDFUchwała nr 25/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Albertowi Miściorakowi (48,07KB)
PDFUchwała nr 26/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu dr Tomaszowi Brzozowskiemu (45,16KB)
PDFUchwała nr 27/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Eweliny Piecuch (40,13KB)
PDFUchwała nr 27a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Eweliny Piecuch (41,89KB)
PDFUchwała nr 28/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Krystynie Kamińskiej (44,96KB)
PDFUchwała nr 28a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Krystyny Kamińskiej (39,33KB)
PDFUchwała nr 28b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Krystyny Kamińskiej (43,64KB)
PDFUchwała nr 28c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Krystyny Kamińskiej (39,68KB)
PDFUchwała nr 29/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana Jacka Szymali (53,08KB)
PDFUchwała nr 29a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Jacka Szymali (37,44KB)
PDFUchwała nr 29b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pana Jacka Szymali (40,96KB)
PDFUchwała nr 29c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pana Jacka Szymali (38,82KB)
PDFUchwała nr 30/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Agaty Witkowskiej (49,83KB)
PDFUchwała nr 30a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agaty Witkowskiej (37,99KB)
PDFUchwała nr 30b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej (41,53KB)
PDFUchwała nr 30c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej (39,74KB)
PDFUchwała nr 30d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej (39,83KB)
PDFUchwała nr 31/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani Marty Kopec (43,66KB)
PDFUchwała nr 31a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Marty Kopec (39,74KB)
PDFUchwała nr 31b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Marty Kopec (42,16KB)
PDFUchwała nr 31c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Kopec (42,52KB)
PDFUchwała nr 31d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani Marty Kopec (41,21KB)
PDFUchwała nr 32/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana Szymona Wołocha (40,96KB)
PDFUchwała nr 32a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana Szymona Wołocha (40,24KB)
PDFUchwała nr 32b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Szymona Wołocha (41,46KB)
PDFUchwała nr 32c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Szymona Wołocha (29,80KB)
PDFUchwała nr 32d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Szymona Wołocha (38,75KB)
PDFUchwała nr 33/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Magdaleny Wolskiej (42,16KB)
PDFUchwała nr 33a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Magdaleny Wolskiej (35,45KB)
PDFUchwała nr 33b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Magdaleny Wolskiej (36,62KB)
PDFUchwała nr 33c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Magdaleny Wolskiej (43,95KB)
PDFUchwała nr 33d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Magdaleny Wolskiej (44,63KB)
PDFUchwała nr 34/2019 w sprawie awansu dr. hab. Tomasza Płonki na stanowisko profesora nadzywczajnego (42,52KB)
PDFUchwała nr 35/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr Jolanty Lipińskiej-Lokś (26,38KB)
PDFUchwała nr 36/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Magdy Witeskiej (56,17KB)
PDFUchwała nr 37/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Sylwii Bokuniewicz (46,17KB)
PDFUchwała nr 38/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Kingi Trzmielewskiej (50,77KB)
PDFUchwała nr 39/2019 w sprawie zamknięcia specjalności Archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądowa (37,05KB)
PDFUchwała nr 40/2019 w sprawie zatwierdzenia zajęć do wyboru na kierunku European Cultures (125,15KB)
PDFUchwała nr 41/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Krzysztofowi Siwkowi (45,91KB)
PDFUchwała nr 42/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Kamili Froń (39,01KB)
PDFUchwała nr 43/2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab, Gyorgya Lengeyela (36,37KB)
PDFUchwała nr 44/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Historycznym (48,20KB)
PDFUchwała nr 45/2019 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej (32,47KB)
PDFUchwała nr 46/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady w dniu 16 stycznia 2019 roku. (30,93KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 13 marca 2019 r.:

PDFUchwała nr 47/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani Małgorzacie Jankowskiej (64,20KB)
PDFUchwała nr 48/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk (55,78KB)
PDFUchwała nr 48a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk (41,20KB)
PDFUchwała nr 49/2019 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej Pani mgr Dominiki Stryjewskiej do poprawy (36,98KB)
PDFUchwała nr 50/2019 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Anity Soroko (34,54KB)
PDFUchwała nr 51/2019 w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej Pana mgr Patryka Oczko (30,83KB)
PDFUchwała nr 52/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora pomocniczego Pani mgr Paulinie Kida (41,46KB)
PDFUchwała nr 52a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Paulinie Kida (38,39KB)
PDFUchwała nr 52b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Paulinie Kida (40,37KB)
PDFUchwała nr 52c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Paulinie Kida (40,18KB)
PDFUchwała nr 52d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Paulinie Kida (42,41KB)
PDFUchwała nr 53/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pana mgr Pawła Stachowiaka (43,30KB)
PDFUchwała nr 53a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Pawła Stachowiaka (41,06KB)
PDFUchwała nr 53b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr Pawła Stachowiaka (40,04KB)
PDFUchwała nr 53c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr Pawła Stachowiaka (41,71KB)
PDFUchwała nr 53d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr Pawła Stachowiaka (30,36KB)
PDFUchwała nr 54/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Adriana Foltyna (44,82KB)
PDFUchwała nr 54a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Adriana Foltyna (32,31KB)
PDFUchwała nr 54b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr Adriana Foltyna (43,07KB)
PDFUchwała nr 54c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr Adriana Foltyna (30,25KB)
PDFUchwała nr 55/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny (45,76KB)
PDFUchwała nr 55a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny (40,15KB)
PDFUchwała nr 55b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny (43,71KB)
PDFUchwała nr 55c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny (47,82KB)
PDFUchwała nr 55d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny (31,14KB)
PDFUchwała nr 56/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora oraz wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski Pani mgr Andrea Huczmanova (53,70KB)
PDFUchwała nr 56a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Andrea Huczmanova (40,31KB)
PDFUchwała nr 56b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Andrea Huczmanova (43,36KB)
PDFUchwała nr 56c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Andrea Huczmanova (37,27KB)
PDFUchwała nr 56d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Andrea Huczmanova (30,59KB)
PDFUchwała nr 57/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Magdalenie Płaza (56,51KB)
PDFUchwała nr 57a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Magdalenie Płaza (27,80KB)
PDFUchwała nr 57b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Magdalenie Płaza (40,16KB)
PDFUchwała nr 57c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Magdalenie Płaza (38,29KB)
PDFUchwała nr 57d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka Pani mgr Magdalenie Płaza (29,27KB)
PDFUchwała nr 58/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Płoszaj (40,54KB)
PDFUchwała nr 58a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzynie Płoszaj (26,32KB)
PDFUchwała nr 58b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Katarzynie Płoszaj (36,08KB)
PDFUchwała nr 58c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Katarzynie Płoszaj (27,93KB)
PDFUchwała nr 59/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Wiącek (42,60KB)
PDFUchwała nr 59a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzynie Wiącek (26,24KB)
PDFUchwała nr 59b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Katarzynie Wiącek (41,08KB)
PDFUchwała nr 59c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Katarzynie Wiącek (28,94KB)
PDFUchwała nr 59d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka Pani mgr Katarzynie Wiącek (40,93KB)
PDFUchwała nr 60/2019 w sprawie modyfikacji programu studiów pierwszego roku na kierunku pedagogika (74,90KB)
PDFUchwała nr 61/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w programie studiów European Cultures (46,73KB)
PDFUchwała nr 62/2019 w sprawie limiów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 (87,42KB)
PDFUchwała nr 63/2019 w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualych Uniwersytetu Wrocławskiego (38,30KB)
PDFUchwała nr 64/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 lutego 2019 roku. (34,27KB)
Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 17 kwietnia 2019 r.:

PDFUchwała nr 65/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Anity Wincencjusz-Patyny (31,56KB)
PDFUchwała nr 66/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Ewie Dreczko (44,08KB)
PDFUchwała nr 66a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Ewy Dreczko (36,82KB)
PDFUchwała nr 67/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas (48,47KB)
PDFUchwała nr 67a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas (48,62KB)
PDFUchwała nr 68/2019 w sprawie uzupełnienia składu Komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki (40,92KB)
PDFUchwała nr 69/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej (42,49KB)
PDFUchwała nr 69a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej (52,75KB)
PDFUchwała nr 70/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej (55,43KB)
PDFUchwała nr 70a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej (47,52KB)
PDFUchwała nr 70b/2019 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej (40,60KB)
PDFUchwała nr 71/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Babickiej (41,84KB)
PDFUchwała nr 71a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Babickiej (41,10KB)
PDFUchwała nr 72/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Płoszaj (47,58KB)
PDFUchwała nr 72a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Płoszaj (42,39KB)
PDFUchwała nr 73/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Brzeskiej (55,07KB)
PDFUchwała nr 73a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Annie Brzeskiej (25,93KB)
PDFUchwała nr 73b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Brzeskiej (41,02KB)
PDFUchwała nr 73c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Brzeskiej (27,89KB)
PDFUchwała nr 73d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Brzeskiej (28,19KB)
PDFUchwała nr 74/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Filipa Pecha (46,46KB)
PDFUchwała nr 74a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Filipa Pecha (35,24KB)
PDFUchwała nr 74b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Filipa Pecha (42,07KB)
PDFUchwała nr 74c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Filipa Pecha (27,24KB)
PDFUchwała nr 74d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Filipa Pecha (40,14KB)
PDFUchwała nr 75/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Magdzie Wietesce (50,13KB)
PDFUchwała nr 75a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Magdy Wieteski (26,18KB)
PDFUchwała nr 75b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdy Wieteski (28,18KB)
PDFUchwała nr 75c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdy Wieteski (27,41KB)
PDFUchwała nr 75d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdy Wieteski (27,28KB)
PDFUchwała nr 76/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pana mgr Arkadiuszowi Jasińskiemu (62,11KB)
PDFUchwała nr 76a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Arkadiusza Jasińskiego (25,58KB)
PDFUchwała nr 76b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Arkadiusza Jasińskiego (45,58KB)
PDFUchwała nr 76c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Arkadiusza Jasińskiego (44,36KB)
PDFUchwała nr 76d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Arkadiusza Jasińskiego (30,86KB)
PDFUchwała nr 77/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Dagmarze Król (46,00KB)
PDFUchwała nr 77a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Dagmary Król (46,13KB)
PDFUchwała nr 77b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Król (46,76KB)
PDFUchwała nr 77c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Król (43,86KB)
PDFUchwała nr 77d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Król (37,12KB)
PDFUchwała nr 78/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joannie Kaźmierczak (63,33KB)
PDFUchwała nr 78a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Joanny Kaźmierczak (44,51KB)
PDFUchwała nr 78b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Kaźmierczak (34,32KB)
PDFUchwała nr 78c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Kaźmierczak (42,20KB)
PDFUchwała nr 78d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Kaźmierczak (42,37KB)
PDFUchwała nr 79/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek (56,56KB)
PDFUchwała nr 79a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek (41,89KB)
PDFUchwała nr 79b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek (44,98KB)
PDFUchwała nr 79c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek (44,51KB)
PDFUchwała nr 79d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek (43,68KB)
PDFUchwała nr 80/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Matuszczyk-Lu (33,42KB)
PDFUchwała nr 80a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzyny Matuszczyk-Lu (41,71KB)
PDFUchwała nr 80b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Matuszczyk-Lu (54,51KB)
PDFUchwała nr 80c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Matuszczyk-Lu (42,73KB)
PDFUchwała nr 80d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Matuszczyk-Lu (41,73KB)
PDFUchwała nr 81/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Kowalskiej-Stępień (45,47KB)
PDFUchwała nr 81a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Annie Kowalskiej-Stępień (46,14KB)
PDFUchwała nr 81b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kowalskiej-Stępień (49,12KB)
PDFUchwała nr 81c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kowalskiej-Stępień (50,47KB)
PDFUchwała nr 81d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kowalskiej-Stępień (45,59KB)
PDFUchwała nr 82/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Patryka Frankowskiego (53,99KB)
PDFUchwała nr 82a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Patryka Frankowskiego (49,49KB)
PDFUchwała nr 82b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Frankowskiego (51,08KB)
PDFUchwała nr 82c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Frankowskiego (45,86KB)
PDFUchwała nr 82d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Frankowskiego (45,35KB)
PDFUchwała nr 83/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Kamili Mikołajczak (46,37KB)
PDFUchwała nr 83a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Kamili Mikołajczak (42,37KB)
PDFUchwała nr 83b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Mikołajczak (50,39KB)
PDFUchwała nr 83c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Mikołajczak (42,94KB)
PDFUchwała nr 84/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Rafała Orzechowskiego (45,61KB)
PDFUchwała nr 84a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Rafała Orzechowskiego (42,64KB)
PDFUchwała nr 84b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Orzechowskiego (45,47KB)
PDFUchwała nr 84c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Orzechowskiego (42,29KB)
PDFUchwała nr 84d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Orzechowskiego (49,74KB)
PDFUchwała nr 85/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Anny Kokocińskiej (62,90KB)
PDFUchwała nr 85a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Anny Kokocińskiej (39,75KB)
PDFUchwała nr 85b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kokocińskiej (43,93KB)
PDFUchwała nr 85c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kokocińskiej (41,66KB)
PDFUchwała nr 85d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kokocińskiej (48,09KB)
PDFUchwała nr 86/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Mai Rogali (45,69KB)
PDFUchwała nr 86a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Mai Rogali (44,06KB)
PDFUchwała nr 86b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Mai Rogali (50,21KB)
PDFUchwała nr 86c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Mai Rogali (46,25KB)
PDFUchwała nr 86d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Mai Rogali (48,07KB)
PDFUchwała nr 87/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego (42,75KB)
PDFUchwała nr 87a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego (35,58KB)
PDFUchwała nr 87b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego (33,67KB)
PDFUchwała nr 87c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego (43,94KB)
PDFUchwała nr 87d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego (45,11KB)
PDFUchwała nr 88/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agaty Janikowskiej (33,00KB)
PDFUchwała nr 88a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agaty Janikowskiej (42,99KB)
PDFUchwała nr 88b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Janikowskiej (45,54KB)
PDFUchwała nr 88c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Janikowskiej (43,13KB)
PDFUchwała nr 88d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Janikowskiej (52,46KB)
PDFUchwała nr 89/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Zygmunta Krasunia (52,88KB)
PDFUchwała nr 89a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Zygmunta Krasunia (40,50KB)
PDFUchwała nr 89b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Zygmunta Krasunia (46,14KB)
PDFUchwała nr 89c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Zygmunta Krasunia (46,33KB)
PDFUchwała nr 89d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Zygmunta Krasunia (43,26KB)
PDFUchwała nr 90/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Anny Bogdanowicz (29,33KB)
PDFUchwała nr 90a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Anny Bogdanowicz (41,57KB)
PDFUchwała nr 90b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Bogdanowicz (49,54KB)
PDFUchwała nr 90c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Bogdanowicz (41,97KB)
PDFUchwała nr 91/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk (57,82KB)
PDFUchwała nr 91a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk (40,51KB)
PDFUchwała nr 91b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk (45,01KB)
PDFUchwała nr 91c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk (29,71KB)
PDFUchwała nr 91d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk (53,11KB)
PDFUchwała nr 92/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza (46,90KB)
PDFUchwała nr 92a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza (52,00KB)
PDFUchwała nr 92b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza (44,19KB)
PDFUchwała nr 92c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza (45,25KB)
PDFUchwała nr 92d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza (43,29KB)
PDFUchwała nr 93/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandry Bujalskiej (47,61KB)
PDFUchwała nr 93a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Aleksandry Bujalskiej (43,88KB)
PDFUchwała nr 93b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bujalskiej (47,66KB)
PDFUchwała nr 93c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bujalskiej (40,53KB)
PDFUchwała nr 93d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bujalskiej (43,45KB)
PDFUchwała nr 94/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandry Matyi (58,45KB)
PDFUchwała nr 94a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Aleksandry Matyi (41,26KB)
PDFUchwała nr 94b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Matyi (33,99KB)
PDFUchwała nr 94c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Matyi (31,54KB)
PDFUchwała nr 94d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Matyi (41,11KB)
PDFUchwała nr 95/2019 w sprawie awansu dr. hab. Roberta Kołodzieja na stanowisko profesora nadzwyczajnego (36,96KB)
PDFUchwała nr 96/2019 w sprawie awansu dr. hab. Karola Sanojcy na stanowisko profesora nadzwyczajnego (53,18KB)
PDFUchwała nr 97/2019 w sprawie powołania Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie historia (41,22KB)
PDFUchwała nr 98/2019 w sprawie powołania Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie pedagogika (44,83KB)
PDFUchwała nr 99/2019 w sprawie powołania Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie psychologia (42,75KB)
 

PDFUchwała nr 100/2019 w sprawie powołania Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie archeologia, nauki o sztuce oraz nauki o sztuce i religii (49,56KB)
PDFUchwała nr 101/2019 w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów w Instytucie Pedagogiki (49,24KB)
PDFUchwała nr 102/2019 w sprawie zamknięcia Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna (41,75KB)
PDFUchwała nr 103/2019 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Historia cywilizacji śródziemnomorskich (58,69KB)
PDFUchwała nr 104/2019 w sprawie powołania specjalności zawodowych na kierunku Historia (71,76KB)
PDFUchwała nr 105/2019 w sprawie zreformowania programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Historia (343,20KB)
PDFUchwała nr 106/2019 w sprawie modyfikacji programu specjalności Kultura i Media oraz Krytyka Artystyczna (133,83KB)
PDFUchwała nr 107/2019 w sprawie przejęcia przez Instytut Historyczny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego funkcji wydawcy czasopisma naukowego pt. "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" (53,58KB)
PDFUchwała nr 108/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Justynie Pilarskiej (40,20KB)
PDFUchwała nr 109/2019 w sprawie poparcia dla starań o poprawę warunków kształcenia w ramach polskiego systemu edukacji (46,28KB)
PDFUchwała nr 110/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 marca 2019 roku. (40,72KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 maja 2019 r.:

PDFUchwała nr 111/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Patrykowi Oczko (171,24KB)
PDFUchwała nr 111a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Patryka Oczko (172,59KB)
PDFUchwała nr 112/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Robertowi Zontkowi (166,07KB)
PDFUchwała nr 112a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Roberta Zontka (180,12KB)
PDFUchwała nr 113/2019 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej Pani mgr Luby Jakubowskiej do poprawy (149,25KB)
PDFUchwała nr 114/2019 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Marceliny Jakimowicz (135,28KB)
PDFUchwała nr 115/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej (185,49KB)
PDFUchwała nr 116/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Wróbel (175,18KB)
PDFUchwała nr 125/2019 w sprawie powołania dr. hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela Wydziału w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (87,89KB)
PDFUchwała nr 126/2019 w sprawie powołania specjalności zawodowych na kierunku Historia (871,11KB)
PDFUchwała nr 127/2019 w sprawie zatwierdzenia modułów edukacyjnych realizowanych w Instytucie Psychologii (28,19KB)
PDFUchwała nr 128a/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Pedagogika, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (93,97KB)
PDFUchwała nr 128b/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Pedagogika, studia II stopnia dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich (105,48KB)
PDFUchwała nr 128c/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Pedagogika, studia II stopnia dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich (106,62KB)
PDFUchwała nr 128d/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Psychologia (95,13KB)
PDFUchwała nr 128e/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa (95,14KB)
PDFUchwała nr 128f/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Kulturoznawstwo (92,04KB)
PDFUchwała nr 128g/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Historia sztuki (94,35KB)
PDFUchwała nr 128h/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Archeologia (93,31KB)
PDFUchwała nr 128i/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Muzykologia (92,28KB)
PDFUchwała nr 128j/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Historia (94,99KB)
PDFUchwała nr 128k/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Militarioznawstwo (92,53KB)
PDFUchwała nr 128l/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie (99,91KB)
PDFUchwała nr 128ł/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Public history (89,23KB)
PDFUchwała nr 128m/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku European cultures (88,87KB)
PDFUchwała nr 129a/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami (97,36KB)
PDFUchwała nr 129b/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów Psychologia Zarządzania (91,08KB)
PDFUchwała nr 129c/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów Studia podyplomowe z Psychogerentologii (93,67KB)
PDFUchwała nr 130/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Historii (86,32KB)
PDFUchwała nr 131/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Pedagogiki (90,50KB)
PDFUchwała nr 132/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Psychologii (95,23KB)
PDFUchwała nr 133/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury (94,48KB)
PDFUchwała nr 134/2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Historii (93,64KB)
PDFUchwała nr 135/2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Psychologii (92,78KB)
PDFUchwała nr 136/2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Pedagogiki (91,72KB)
PDFUchwała nr 137/2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury (103,38KB)
PDFUchwała nr 138/2019 w sprawie zmian warunków rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na psychologię, etnologie oraz muzykologię (518,66KB)
PDFUchwała nr 139/2019 w sprawie udzielenie urlopu naukowego prof. dr hab. Gabrieli Wąs (79,98KB)
PDFUchwała nr 140/2019 w sprawie udzielenie urlopu naukowego dr Magdalenie Zamorskiej (80,32KB)
PDFUchwała nr 141/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady w dniu 17 kwietnia 2019 roku (75,28KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 czerwca 2019 r.:

PDFUchwała nr 142/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Ewelinie Piecuch (46,07KB)
PDFUchwała nr 142a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Eweliny Piecuch (59,71KB)
PDFUchwała nr 143/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajka (58,85KB)
PDFUchwała nr 143a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajka (47,39KB)
PDFUchwała nr 144/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Dariusza Wędziny (49,77KB)
PDFUchwała nr 144a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Dariusza Wędziny (38,46KB)
PDFUchwała nr 144b/2019 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Dariusza Wędziny (43,26KB)
PDFUchwała nr 145/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Krawczyk (50,80KB)
PDFUchwała nr 145a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Krawczyk (43,41KB)
PDFUchwała nr 145b/2019 w sprawie korekty tytułu doktorskiej Pani mgr Natalii Krawczyk (36,78KB)
PDFUchwała nr 146/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Jakuba Zarzyckiego (45,27KB)
PDFUchwała nr 146a/2019 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana Jakuba Zarzyckiego (42,70KB)
PDFUchwała nr 147/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Ryczkowskiej (51,11KB)
PDFUchwała nr 147a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Ryczkowskiej (45,71KB)
PDFUchwała nr 147b/2019 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Alicji Ryczkowskiej (35,50KB)
PDFUchwała nr 148/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Krupskiego (46,42KB)
PDFUchwała nr 148a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Krupskiego (40,02KB)
PDFUchwała nr 148b/2019 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Mateusza Krupskiego (37,67KB)
PDFUchwała nr 148c/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Krupskiego (28,65KB)
PDFUchwała nr 149/2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Waldemara Okonia (46,88KB)
PDFUchwała nr 150/2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Oleszkowicz prof. UWr (47,87KB)
PDFUchwała nr 151/2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Alicji Senejko prof. Uwr (44,79KB)
PDFUchwała nr 152/2019 w sprawie zatrudnienia dr Raozalii Ligus (45,13KB)
PDFUchwała nr 153/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Białka (44,56KB)
PDFUchwała nr 154/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Grzegorza Joachimiaka (46,13KB)
PDFUchwała nr 155/2019 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020 (88,35KB)
PDFUchwała nr 156/2019 w sprawie uruchomienia dodatkowego modułu edukacyjnego realizowanego w Instytucie Psychologii (64,00KB)
PDFUchwała nr 157/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu zajęć do wyboru na kierunku European Cultures w roku akademickim 2019/2020 (1,58MB)
PDFUchwała nr 158/2019 w sprawie rekomendacji do konkursu Iuvenes Wratislaviae 2019 (75,71KB)
PDFUchwała nr 159/2019 w sprawie utworzenia Pracowni Badań Neurokognitywnych (52,45KB)
PDFUchwała nr 160/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Agnieszce Seidel-Grzesińskiej (42,32KB)
PDFUchwała nr 161/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Cezaremu Wąsowi (52,05KB)
PDFUchwała nr 162/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Łukaszowi Kamińskiemu (41,17KB)
PDFUchwała nr 163/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii (44,08KB)
PDFUchwała nr 164/2019 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Danjcewicz-Pawlik (48,90KB)
PDFUchwała nr 165/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii (57,45KB)
PDFUchwała nr 166/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 maja 2019 roku. (34,63KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 września 2019 r.:

PDFUchwała nr 167/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Jurczyk-Romanowskiej (43,94KB)
PDFUchwała nr 168/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Kwiatkowskiego (47,91KB)
PDFUchwała nr 169/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Barbary Winczury (40,86KB)
PDFUchwała nr 170/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr. Piotra Tarlińskiego (40,38KB)
PDFUchwała nr 171/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Franciszka Koeniga (45,27KB)
PDFUchwała nr 172/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Chyle (46,30KB)
PDFUchwała nr 172a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Chyły (43,23KB)
PDFUchwała nr 173/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Miszteli (38,52KB)
PDFUchwała nr 174/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Dominice Stańczak (33,56KB)
PDFUchwała nr 175/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Katarzynie Płoszaj (40,42KB)
PDFUchwała nr 175a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Płoszaj (47,75KB)
PDFUchwała nr 176/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Mateuszowi Krupskiemu (31,73KB)
PDFUchwała nr 176a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Mateusza Krupskiego (37,35KB)
PDFUchwała nr 177/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marceliny Jakimowicz (47,12KB)
PDFUchwała nr 177a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Marceliny Jakimowicz (39,65KB)
PDFUchwała nr 178/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Sikory (45,87KB)
PDFUchwała nr 178a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Sikory (39,82KB)
PDFUchwała nr 179/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Kamila Kościelskiego (45,87KB)
PDFUchwała nr 179a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kamila Kościelskiego (29,33KB)
PDFUchwała nr 180/2019 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Ewy Kruk (23,68KB)
PDFUchwała nr 181/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana mgr Jakuba Zarzyckiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony (48,19KB)
PDFUchwała nr 182/2019 w sprawie zmiany promotora Pani mgr Anny Jezierskiej (41,44KB)
PDFUchwała nr 182a/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Jezierskiej (42,23KB)
PDFUchwała nr 183/2019 w sprawie zmiany promotora Pani mgr Zuzanny Mikołajek (47,58KB)
PDFUchwała nr 183a/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Zuzanny Mikołajek (38,03KB)
PDFUchwała nr 183b/2019 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Zuzanny Mikołajek (24,95KB)
PDFUchwała nr 184/2019 w sprawie zmiany promotora Pana mgr Arkadiusza Muły (38,43KB)
PDFUchwała nr 184a/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Arkadiusza Muły (32,25KB)
PDFUchwała nr 184b/2019 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Arkadiusza Muły (24,52KB)
PDFUchwała nr 185/2019 w sprawie zmiany promotora Pana mgr Michała Pieczki (41,21KB)
PDFUchwała nr 185a/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Pieczki (30,84KB)
PDFUchwała nr 186/2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja Gołąba na stanowisku profesora (51,79KB)
PDFUchwała nr 187/2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Stanisława Ciesielskiego na stanowisku profesora (36,78KB)
PDFUchwała nr 188/2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bożeny Szaynok na stanowisku profesora (56,67KB)
PDFUchwała nr 189/2019 w sprawie zatrudnienia dr Alicji Mironiuk na stanowisku adiunkta (57,25KB)
PDFUchwała nr 190/2019 w sprawie zatrudnienia dr Beaty Pietkiewicz-Pareek na stanowisku adiunkta (46,08KB)
PDFUchwała nr 191/2019 w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Lipińskiej-Lokś na stanowisku adiunkta (50,47KB)
PDFUchwała nr 192/2019 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Czepczor-Biernat na stanowisku adiunkta (51,17KB)
PDFUchwała nr 193/2019 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Skotnickiej-Palki na stanowisku adiunkta (46,97KB)
PDFUchwała nr 194/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Daniela Koresia na stanowisku adiunkta (47,61KB)
PDFUchwała nr 195/2019 w sprawie powołania dr hab. Joanny Nowosielskiej-Sobel prof. UWr na kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych oraz Kolegium Doktorskiego Historii (39,49KB)
PDFUchwała nr 196/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu zajęć do wyboru na kierunku European Cultures w roku akademickim 2019/2020 (108,35KB)
PDFUchwała nr 197/2019 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika Specjalna, studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020 (37,02KB)
PDFUchwała nr 198/2019 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego, recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Kulturoznawstwa (41,89KB)
PDFUchwała nr 199/2019 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego w Instytucie Muzykologii (34,34KB)
PDFUchwała nr 200/2019 w sprawie upoważnienia dr Aleksandry Maatsch do prowadzenia seminarium magisterskiego na kierunku "Interpersonalne Studia Europejskie" w roku akademickim 2019/2020 (41,21KB)
PDFUchwała nr 201/2019 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów i docenta do prowadzenia seminarium licencjackiego i magisterskiego, recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Historii Sztuki (41,94KB)
PDFUchwała nr 202/2019 w sprawie zatrudnienia następujących osób na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii (34,37KB)
PDFUchwała nr 203/2019 w sprawie zatrudnienia następujących osób na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki (55,48KB)
PDFUchwała nr 204/2019 w sprawie zatrudnienia następujących osób na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii (45,90KB)
PDFUchwała nr 205/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2019 roku. (38,41KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 października 2019 r.:

PDFUchwała nr 206/2019 w sprawie powołania wydziałowej komisji wyborczej na kadencję 2020/2024 (30,37KB)
PDFUchwała nr 207/2019 w sprawie awansu dr hab. Małgorzaty Pawlak na stanowisko profesora nadzwyczajnego (32,36KB)
PDFUchwała nr 208/2019 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Wilimowskiej na stanowisku asystenta (34,78KB)
PDFUchwała nr 209/2019 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pisańskiej na stanowisku asystenta (28,63KB)
PDFUchwała nr 210/2019 w sprawie zatrudnienia dr Anny Juszkiewicz na stanowisku wykładowcy (31,17KB)
PDFUchwała nr 211/2019 w sprawie zatrudnienia dr Anny Miszteli na stanowisku starszego wykładowcy (31,15KB)
PDFUchwała nr 212/2019 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów na I roku II stopnia kierunku Historia zaoczna w roku akademickim 2019/2020 (36,50KB)
PDFUchwała nr 213/2019 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej (40,88KB)
PDFUchwała nr 214/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym (32,62KB)
PDFUchwała nr 215/2019 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019 (30,21KB)
PDFUchwała nr 216/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia w dniu 25 września 2019 roku (30,00KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 11 grudnia 2019 r.:

PDFUchwała nr 217/2019 w sprawie powołania dr hab. Anny Brytek-Matery prof. UWr do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Psychologii Żywienia w Instytucie Psychologii (31,04KB)
PDFUchwała nr 218/2019 w sprawie powołania dr hab. Anny Brytek-Matery prof. UWr do pełnienia funkcji kierownika Laboratorium nad zachowaniem żywieniowym - EAT Lab w Instytucie Psychologii (29,24KB)
PDFUchwała nr 219/2019 w sprawie powołania dr Bogny Bartosz do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii: Asystent Seniora (35,32KB)
PDFUchwała nr 220/2019 w sprawie powołania prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych "Dźwięk i audiosfera" (46,46KB)
PDFUchwała nr 221/2019 w sprawie powołania dr Magdaleny Żurko do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami (37,20KB)
PDFUchwała nr 222/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale (36,46KB)
PDFUchwała nr 223/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 2019/2020 (30,15KB)
PDFUchwała nr 224/2019 w sprawie zatrudnienia dr Joannny Porucznik na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym w roku akademickim 2019/2020 (34,84KB)
PDFUchwała nr 225/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2019/2020 (39,78KB)