Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2019

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24 września 2019 r.

PDFuchwala 122 w sprawie nadania stopnia naukowego dr hab. dr Ł. Opalińskiemu.pdf (349,22KB)
PDFuchwała nr 122_2019 w sprawie nadania stopnia naukowego dr hab. dr Ł. Opalińskiemu.pdf (349,65KB)
PDFuchwała nr 123_2019 w sprawie nadania stopnia naukowego dr hab. dr P. Błażejowi.pdf (349,75KB)
PDFuchwała nr 124_2019 w sprawie poparcia wniosku o nad. tyt. prof., dr hab. P. Mackiewiczowi, prof. UWr.pdf (347,37KB)
PDFuchwała nr 125_2019 _powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. w zakresie dysc. podst..pdf (350,32KB)
PDFuchwała nr 125_2019 _powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. w zakresie dysc. podst. mgr G. Baranowskiej.pdf (350,33KB)
PDFuchwała nr 126_2019_powołanie Komisji do przeprowadz. egzaminu dokt. z dysc. dodatk. mgr G. Baranowskiej.pdf (350,09KB)
PDFuchwała nr 127_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr B. Bazan.pdf (350,28KB)
PDFuchwała nr 128_2019_powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. dodat. mgr B. Bazan.pdf (350,25KB)
PDFuchwała nr 129_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j.ang. mgr B. Bazan.pdf (350,72KB)
PDFuchwała nr 130_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr M. Domżał-Kędzi.pdf (350,86KB)
PDFuchwała nr 131_2019_powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr U. Kaźmierczak.pdf (350,73KB)
PDFuchwała nr 132_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. dodatk. mgr U. Kaźmierczak.pdf (350,26KB)
PDFuchwała nr 133_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j ang. mgr U. Kaźmierczak.pdf (350,96KB)
PDFuchwała nr 134_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr inż. K. Kluska.pdf (350,58KB)
PDFuchwała nr 135_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. dodatk. mgr inż. K. Kluska.pdf (350,41KB)
PDFuchwała nr 136_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr T. Małeckiemu.pdf (350,78KB)
PDFuchwała nr 137_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j. ang. mgr T. Małeckiemu.pdf (351,06KB)
PDFuchwała nr 138_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr K. Pelc.pdf (350,65KB)
PDFuchwała nr 139_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j. ang. mgr K. Pelc.pdf (350,93KB)
PDFuchwała nr 140_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr M. Podgórskiej.pdf (350,47KB)
PDFuchwała nr 141_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. dodatk. mgr M. Podgórskiej.pdf (350,20KB)
PDFuchwała nr 142_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j. ang. mgr M. Podgórskiej.pdf (350,82KB)
PDFuchwała nr 143_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr Małgorzacie Rydzy.pdf (350,53KB)
PDFuchwała nr 144_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. dodatk. mgr Małgorzacie Rydzy.pdf (350,30KB)
PDFuchwała nr 145_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j.ang. mgr M. Rydzy.pdf (351,04KB)
PDFuchwała nr 146_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr J. Suchodolskiemu.pdf (350,85KB)
PDFuchwała nr 147_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr Idze Szmigiel.pdf (350,44KB)
PDFuchwała nr 148_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j. ang. mgr Idze Szmigiel.pdf (351,03KB)
PDFuchwała nr 149_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr M. Trybus.pdf (350,31KB)
PDFuchwała nr 150_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. dodatk. mgr M. Trybus.pdf (350,31KB)
PDFuchwała nr 151_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j. ang. mgr M. Trybus.pdf (350,93KB)
PDFuchwała nr 152_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr Jolancie Zegarlińskiej.pdf (350,60KB)
PDFuchwała nr 153_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. dodatk. mgr J. Zegarlińskiej.pdf (350,59KB)
PDFuchwała nr 154_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z j. ang. mgr J. Zegarlińskiej.pdf (351,19KB)
PDFuchwała nr 155_2019_ powołanie Komisji do przeprowadzenia egz. dokt. z dysc. podst. mgr K. Kozioł.pdf (350,65KB)
PDFuchwała nr 156_2019_ w sprawie zatwierdz. zmian w progr. studiów.pdf (346,43KB)
PDFuchwała nr 157_2019_w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (229,90KB)
PDFuchwała nr 158_2019_ w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (371,61KB)
PDFuchwała nr 159_2019_w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (200,69KB)
PDFuchwała nr 160_2019_ w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (231,05KB)
PDFuchwała nr 161_2019_w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (228,28KB)
PDFUchwała nr 162_2019_ w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (230,08KB)
PDFuchwała nr 163_2019_w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (229,89KB)
PDFuchwała nr 164_2019_w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (229,89KB)
PDFuchwała nr 165_2019_w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (229,63KB)
PDFuchwała nr 166_2019_ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WB za rok 2018.pdf (344,73KB)
PDFuchwała nr 167_2019_ w sprawie zatwierdzenia podziału przychodów własnych wewnętrznych na rok 2019.pdf (344,21KB)
PDFuchwała nr 168_2019_ w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019.pdf (344,85KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27 września 2019 r.

PDFuchwała nr 169_2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr M. Gongerowskiej-Jac.pdf (254,53KB)
PDFuchwała nr 170_2019_ w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr M. Gongerowskiej-Jac.pdf (209,71KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 30 września 2019 r.

PDFuchwała nr 171_2019_ w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr J. Tomali.pdf (253,29KB)
PDFuchwała nr 172_2019_ w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr J. Tomali.pdf (207,79KB)
PDFuchwała nr 173_2019_ w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Lucyny Matusewicz.pdf (175,60KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 29 października 2019 r.

PDFuchwała nr 174_2019_ w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej.pdf (347,90KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26 listopada 2019 r.

PDFuchwała nr 175_2019_ w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (346,98KB)
PDFuchwała nr 176_2019_w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy licencjackiej poza Wydziałem_D. Misiorna.pdf (346,13KB)
PDFuchwała nr 177_2019_ w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_M. Swoboda.pdf (346,39KB)
PDFuchwała nr 178_2019_ w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_ Jakub Belhadj.pdf (346,11KB)
PDFuchwała nr 179_2019_ w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_ K. Więcek.pdf (346,11KB)
PDFuchwała nr 180_2019_ w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_ K. Bobak.pdf (346,94KB)
PDFuchwała nr 181_2019_ w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_ Anastasiia Lazebna.pdf (345,94KB)
PDFuchwała nr 182_2019_ w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_ D. Kozakiewicz.pdf (369,96KB)
PDFuchwała nr 183_2019_ w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_ K. Kołodziejska.pdf (369,42KB)
PDFuchwała nr 184_2019_ w sprawie zatwierdzenia tematów prac lic. na kier. Biotechnologia i Biotechnology oraz mgr na kier. Biotechnologia oraz Medical Biotechnology.pdf (346,12KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17 grudnia 2019 r.

PDFuchwała nr 185_2019_ w sprawie powołania dr hab. Aleksandra Czogalli do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Cytobiochemii.pdf (347,88KB)
PDFuchwała nr 186_2019_ w sprawie zatwierdzenia dodatkowych tematów prac lic. i mgr dla kier. Biotechnologia i Biotechnology I i II st..pdf (345,46KB)