Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej na Uniwersytecie Wrocławskim” (164,32KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim (175,16KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemach antyplagiatowych w okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 r. (98,27KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrożenia instrumentu nowoczesnego zarządzania strategicznego uczelnią realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2019-2023” (145,82KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2019 roku (66,61KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego (54,38KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Wrocławskim (32,07KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. systemu POL-on (38,66KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim (100,66KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu w obszarze kształcenia do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022” (177,16KB)
PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania wniosku w ramach konkursu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (184,60KB)
PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Komunikatu z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania wniosku w ramach konkursu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (186,16KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2019 r.o nadaniu Zespołowi boisk i kortów tenisowych imienia Dolnośląskich Olimpijczyków (119,53KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów (89,41KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 (96,62KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń, w których interweniują służby ratownicze (91,39KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Wrocławskim dotyczących zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w 2019 roku (168,80KB)

PDF   K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. (25,93KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2019/2020 (91,04KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 2b (31,71KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (280,18KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Uniwersytecie Wrocławskim (33,00KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. zmieniający komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim (114,60KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (109,14KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wzorów uchwał Rad Dyscyplin Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego (94,50KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na wykonanie usługi niszczenia dokumentacji w Uniwersytecie Wrocławskim (171,10KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2019 r. zmieniający komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia” (133,83KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy (83,64KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (102,21KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim (291,76KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad brakowania dokumentacji w Uniwersytecie Wrocławskim (87,22KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw zmian klimatu (327,35KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Repozytorium i wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Wrocławskim (329,23KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Uniwersytecie Wrocławskim (132,87KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim (48,10KB)