Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej na Uniwersytecie Wrocławskim”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemach antyplagiatowych w okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 r.
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrożenia instrumentu nowoczesnego zarządzania strategicznego uczelnią realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2019-2023”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2019 roku
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. systemu POL-on
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu w obszarze kształcenia do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022”
PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania wniosku w ramach konkursu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Komunikatu z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania wniosku w ramach konkursu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2019 r.o nadaniu Zespołowi boisk i kortów tenisowych imienia Dolnośląskich Olimpijczyków
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń, w których interweniują służby ratownicze
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Wrocławskim dotyczących zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w 2019 roku

PDF   K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2019/2020
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 2b

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2019 r. zmieniający komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia i umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wzorów uchwał Rad Dyscyplin Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na wykonanie usługi niszczenia dokumentacji w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2019 r. zmieniający komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad brakowania dokumentacji w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw zmian klimatu
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Repozytorium i wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2019
  przez: Katarzyna Radke
 • opublikowano:
  22-01-2019 09:55
  przez: Katarzyna Radke
 • zmodyfikowano:
  09-01-2020 12:48
  przez: Karolina Liwanowska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 5906
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego