Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2019

Uchwały z dnia 24 stycznia 2019 r.:

PDFUchwała Nr 1/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinienauk biologicznych, w dyscyplinie biologia Pani Magdalenie Wołoszyńskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf (71,19KB)
PDFUchwała Nr 2/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Darii Augustyniak.pdf (81,20KB)
PDFUchwała Nr 3/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf (66,29KB)
PDFUchwała Nr 4/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf (66,89KB)
PDFUchwała Nr 5/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf (67,28KB)
PDFUchwała Nr 6/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf (68,78KB)
PDFUchwała Nr 7/2019 Rady WNB w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Siekierzyńskiej.pdf (65,00KB)
PDFUchwała Nr 8/2019 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia ITS doktorantki mgr Izabelli Myśliwy.pdf (65,41KB)
PDFUchwała Nr 9/2019 Rady WNB w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Niedźwieckiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.pdf (60,20KB)

Uchwały z dnia 21 lutego 2019 r.:

PDFUchwała Nr 10/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia Panu dr. inż. Marcinowi Kadejowi.pdf (71,36KB)
PDFUchwała Nr 11/2019 Rady WNB w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Magdalenie Mosce.pdf (73,83KB)
PDFUchwała Nr 12/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Katarzynie Kuźniarskiej.pdf (65,67KB)
PDFUchwała Nr 13/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Teresie Piskorskiej.pdf (65,16KB)
PDFUchwała Nr 14/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Lis oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (70,14KB)
PDFUchwała Nr 15/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lis.pdf (65,44KB)
PDFUchwała Nr 16/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Magdaleny Lis.pdf (65,88KB)
PDFUchwała Nr 17/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lis.pdf (65,77KB)
PDFUchwała Nr 18/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lis.pdf (66,65KB)
PDFUchwała Nr 19/2019 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko.pdf (65,34KB)
PDFUchwała Nr 20/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko.pdf (66,53KB)
PDFUchwała Nr 21/2019 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf (66,11KB)
PDFUchwała Nr 22/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf (66,30KB)
PDFUchwała Nr 23/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Irwina Matyjaszczyka oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (80,74KB)
PDFUchwała Nr 24/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Irwina Matyjaszczyka.pdf (66,42KB)
PDFUchwała Nr 25/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Irwina Matyjaszczyka.pdf (66,20KB)
PDFUchwała Nr 26/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Irwina Matyjaszczyka.pdf (65,84KB)
PDFUchwała Nr 27/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Irwina Matyjaszczyka.pdf (66,49KB)
PDFUchwała Nr 28/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Markwitza oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (81,99KB)
PDFUchwała Nr 29/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Markwitza.pdf (65,42KB)
PDFUchwała Nr 30/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Markwitza.pdf (66,20KB)
PDFUchwała Nr 31/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Markwitza.pdf (66,04KB)
PDFUchwała Nr 32/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Markwitza.pdf (66,65KB)
PDFUchwała Nr 33/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mizio, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (81,91KB)
PDFUchwała Nr 34/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf (66,13KB)
PDFUchwała Nr 35/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf (65,74KB)
PDFUchwała Nr 36/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf (66,23KB)
PDFUchwała Nr 37/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf (66,62KB)
PDFUchwała Nr 38/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Słupianek oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (67,45KB)
PDFUchwała Nr 39/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf (66,09KB)
PDFUchwała Nr 40/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf (66,50KB)
PDFUchwała Nr 41/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf (66,35KB)
PDFUchwała Nr 42/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf (66,95KB)
PDFUchwała Nr 43/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Eweliny Sosnowskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (82,44KB)
PDFUchwała Nr 44/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf (66,01KB)
PDFUchwała Nr 45/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf (66,61KB)
PDFUchwała Nr 46/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf (66,48KB)
PDFUchwała Nr 47/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf (66,98KB)
PDFUchwała Nr 48/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Olgi Wójcickiej oraz wyznaczenia promotora.pdf (66,60KB)
PDFUchwała Nr 49/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf (65,38KB)
PDFUchwała Nr 50/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf (66,77KB)
PDFUchwała Nr 51/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf (65,79KB)
PDFUchwała Nr 52/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf (67,26KB)
PDFUchwała Nr 53/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf (69,72KB)
PDFUchwała Nr 54/2019 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Dudy.pdf (66,72KB)
PDFUchwała Nr 55/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf (67,25KB)
PDFUchwała Nr 56/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf (66,46KB)
PDFUchwała Nr 57/2019 Rady WNB w sprawie utworzenia specjalności biologia eksperymentalna i mikrobiologia na studiach II stopnia kierunku biologia.pdf (81,88KB)
PDFUchwała Nr 58/2019 Rady WNB w sprawie limitów przyjęć na studia na WNB w roku 2019_2020.pdf (151,42KB)
PDFUchwała Nr 59/2019 Rady WNB w sprawie zmian w programie kształcenia dla studentów studiów I i II stopnia kierunku ochrona środowiska w roku 2019/2020.pdf (96,26KB)
PDFUchwała Nr 60/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (146,79KB)
PDFUchwała Nr 61/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (60,04KB)
PDFUchwała Nr 62/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych.pdf (61,06KB)
PDFUchwała Nr 63/2019 Rady WNB w sprawie zmiany nazwy Zakładu Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.pdf (61,53KB)

Uchwały z dnia 21 marca 2019 r.:

PDFUchwała Nr 64/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia Pani dr inż. Alicji Dołzbłasz.pdf (72,43KB)
PDFUchwała Nr 65/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Dagmarze Jakubowskiej.pdf (65,18KB)
PDFUchwała Nr 66/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Ewie Gajdzie.pdf (65,17KB)
PDFUchwała Nr 67/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Adriana Marciszaka.pdf (67,87KB)
PDFUchwała Nr 68/2019 Rady WNB w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej.pdf (66,27KB)
PDFUchwała Nr 69/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lis.pdf (66,70KB)
PDFUchwała Nr 70/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lis.pdf (67,62KB)
PDFUchwała Nr 71/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Cezaremu Mitrusowi, prof. UPWr.pdf (63,82KB)
PDFUchwała Nr 72/2019 Rady WNB w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postepowaniu o ndanie tytułu profesora dr. hab. prof. Cezaremu Mitrusowi.pdf (66,96KB)
PDFUchwała Nr 73/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Zbigniewa Łobasa oraz wyznaczenia promotora.pdf (68,55KB)
PDFUchwała Nr 74/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Łobasa.pdf (65,18KB)
PDFUchwała Nr 75/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Łobasa.pdf (66,51KB)
PDFUchwała Nr 76/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Łobasa.pdf (66,37KB)
PDFUchwała Nr 77/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Łobasa.pdf (66,64KB)
PDFUchwała Nr 78/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Łobasa.pdf (68,19KB)
PDFUchwała Nr 79/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Łobasa.pdf (67,45KB)
PDFUchwała Nr 80/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dagmary Dyczko, wyzmnaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (66,72KB)
PDFUchwała Nr 81/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Dyczko.pdf (65,01KB)
PDFUchwała Nr 82/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Dyczko.pdf (65,83KB)
PDFUchwała Nr 83/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Dyczko.pdf (66,37KB)
PDFUchwała Nr 84/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Dyczko.pdf (66,91KB)
PDFUchwała Nr 85/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jacka Stefaniaka, wyznaczenie promotora.pdf (68,18KB)
PDFUchwała Nr 86/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Stefaniaka.pdf (65,56KB)
PDFUchwała Nr 87/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Stefaniaka.pdf (66,29KB)
PDFUchwała Nr 88/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Stefaniaka.pdf (66,47KB)
PDFUchwała Nr 89/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Stefaniaka.pdf (67,12KB)
PDFUchwała Nr 90/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Kotowskiego, wyznaczenie promotora.pdf (69,62KB)
PDFUchwała Nr 91/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego.pdf (65,04KB)
PDFUchwała Nr 92/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego.pdf (65,74KB)
PDFUchwała Nr 93/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego.pdf (66,09KB)
PDFUchwała Nr 94/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego.pdf (66,63KB)
PDFUchwała Nr 95/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego.pdf (65,82KB)
PDFUchwała Nr 96/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kotowskiego.pdf (67,84KB)
PDFUchwała Nr 97/2019 w sprawie poszerzenia oferty przedmiotów do wyboru (Visiting Professsors).pdf (69,22KB)
PDFUchwała Nr 98/2019 w sprawie zmiany ITS Klary Stryjewskiej.pdf (67,46KB)
PDFUchwała Nr 99/2019 w sprawie zmiany składu Wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich bs.pdf (70,14KB)
PDFUchwała Nr 100/2019 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (61,69KB)
PDFUchwała Nr 101/2019 w sprawie przekształcenia KMSI w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych.pdf (65,84KB)
PDFUchwała Nr 102/2019 w sprawie utworzenia Pracowni Entomologii Sądowej i Pracowni Biologii Płazów w IBŚ.pdf (79,47KB)

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2019 r.:

PDFUchwała Nr 103/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Grzegorzowi Swacha.pdf (64,65KB)
PDFUchwała Nr 104/2019 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Swachy.pdf (66,10KB)
PDFUchwała Nr 105/2019 Rady WNB w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Cezaremu Mitrusowi, prof UPWr.pdf (69,04KB)
PDFUchwała Nr 106/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej, prof. UWr.pdf (65,08KB)
PDFUchwała Nr 107/2019 Rady WNB w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postepowaniu o ndanie tytułu profesora dr. hab. prof. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej.pdf (67,90KB)
PDFUchwała Nr 108/2019 Rady WNB w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej, prof UWr.pdf (69,98KB)
PDFUchwała Nr 109/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Ewie Obłąk, prof. UWr.pdf (63,83KB)
PDFUchwała Nr 110/2019 Rady WNB w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postepowaniu o ndanie tytułu profesora dr. hab. prof. Ewie Obłąk.pdf (67,39KB)
PDFUchwała Nr 111/2019 Rady WNB w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Ewie Obłąk, prof UWr.pdf (68,49KB)
PDFUchwała Nr 112/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Elzbiety Myśkow.pdf (66,70KB)
PDFUchwała Nr 113/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Malgorzaty Redy.pdf (66,80KB)
PDFUchwała Nr 114/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Alicji Bansiak.pdf (66,97KB)
PDFUchwała Nr 115/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Katarzyny Sokołowskiej.pdf (67,22KB)
PDFUchwała Nr 116/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Lech, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (69,06KB)
PDFUchwała Nr 117/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Lech.pdf (65,25KB)
PDFUchwała Nr 118/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lech.pdf (67,62KB)
PDFUchwała Nr 119/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lech.pdf (65,27KB)
PDFUchwała Nr 120/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Lech.pdf (66,57KB)
PDFUchwała Nr 121/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Napieraj, wyzmnaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (66,66KB)
PDFUchwała Nr 122/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf (64,82KB)
PDFUchwała Nr 123/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf (67,16KB)
PDFUchwała Nr 124/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf (65,75KB)
PDFUchwała Nr 125/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf (66,63KB)
PDFUchwała Nr 126/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Małas, wyzmnaczenie promotora.pdf (66,38KB)
PDFUchwała Nr 127/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małas.pdf (65,30KB)
PDFUchwała Nr 128/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małas.pdf (67,32KB)
PDFUchwała Nr 129/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małas.pdf (65,42KB)
PDFUchwała Nr 130/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małas.pdf (66,68KB)
PDFUchwała Nr 131/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Rogera Sitka, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (82,32KB)
PDFUchwała Nr 132/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Rogera Sitka.pdf (65,61KB)
PDFUchwała Nr 133/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Rogera Sitka.pdf (67,72KB)
PDFUchwała Nr 134/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Rogera Sitka.pdf (66,81KB)
PDFUchwała Nr 135/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Rogera Sitka.pdf (67,36KB)
PDFUchwała Nr 136/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Sperudy, wyzmnaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (69,30KB)
PDFUchwała Nr 137/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Sperudy.pdf (65,54KB)
PDFUchwała Nr 138/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Sperudy.pdf (68,06KB)
PDFUchwała Nr 139/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Sperudy.pdf (66,72KB)
PDFUchwała Nr 140/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Sperudy.pdf (66,88KB)
PDFUchwała Nr 141/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (67,47KB)
PDFUchwała Nr 142/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk.pdf (66,02KB)
PDFUchwała Nr 143/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk.pdf (68,14KB)
PDFUchwała Nr 144/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Zofii Kowalczewskiej-Gleńsk.pdf (66,92KB)
PDFUchwała Nr 145/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Zofii kowalczewskiej-Gleńsk.pdf (67,71KB)
PDFUchwała Nr 146/2019 Rady WNB w sprawie odmowy wszczęcia przwodu doktorskiego mgr Justyny Rewak-Soroczyńskiej.pdf (125,17KB)
PDFUchwała Nr 147/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Kuśmierek, wyzmnaczenie promotora.pdf (67,14KB)
PDFUchwała Nr 148/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kuśmierek.pdf (65,44KB)
PDFUchwała Nr 149/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kuśmierek.pdf (66,50KB)
PDFUchwała Nr 150/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kuśmierek.pdf (66,27KB)
PDFUchwała Nr 151/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kuśmierek.pdf (66,84KB)
PDFUchwała Nr 152/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Dariusza Sobczyka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (67,40KB)
PDFUchwała Nr 153/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Dariusza Sobczyka.pdf (65,81KB)
PDFUchwała Nr 154/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Sobczyka.pdf (68,09KB)
PDFUchwała Nr 155/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Sobczyka.pdf (66,60KB)
PDFUchwała Nr 156/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Sobczyka.pdf (67,36KB)
PDFUchwała Nr 157/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Czułowskiej, wyznaczenia promotora.pdf (67,92KB)
PDFUchwała Nr 158/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf (65,53KB)
PDFUchwała Nr 159/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf (67,21KB)
PDFUchwała Nr 160/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf (66,55KB)
PDFUchwała Nr 161/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Kazienko, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (67,46KB)
PDFUchwała Nr 162/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kazienko.pdf (65,52KB)
PDFUchwała Nr 163/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kazienko.pdf (67,88KB)
PDFUchwała Nr 164/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kazienko.pdf (66,43KB)
PDFUchwała Nr 165/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kazienko.pdf (67,09KB)
PDFUchwała Nr 166/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Karola Torzewskiego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (68,42KB)
PDFUchwała Nr 167/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Karola Torzewskiego.pdf (65,60KB)
PDFUchwała Nr 168/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Karola Torzewskiego.pdf (67,81KB)
PDFUchwała Nr 169/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Karola Torzewskiego.pdf (66,07KB)
PDFUchwała Nr 170/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Karola Torzewskiego.pdf (66,62KB)
PDFUchwała Nr 171/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Remigiusza Zielińskiego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (67,26KB)
PDFUchwała Nr 172/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Zielińskiego.pdf (65,22KB)
PDFUchwała Nr 173/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Zielińskiego.pdf (67,37KB)
PDFUchwała Nr 174/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Zielińskiego.pdf (66,53KB)
PDFUchwała Nr 175/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Zielińskiego.pdf (67,42KB)
PDFUchwała Nr 176/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Sienkiewicza, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (67,85KB)
PDFUchwała Nr 177/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sienkiewicza.pdf (65,25KB)
PDFUchwała Nr 178/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sienkiewicza.pdf (67,38KB)
PDFUchwała Nr 179/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sienkiewicza.pdf (66,22KB)
PDFUchwała Nr 180/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sienkiewicza.pdf (67,11KB)
PDFUchwała Nr 181/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Pyrki, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (68,01KB)
PDFUchwała Nr 182/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf (65,32KB)
PDFUchwała Nr 183/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf (67,55KB)
PDFUchwała Nr 184/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf (66,49KB)
PDFUchwała Nr 185/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf (67,26KB)
PDFUchwała Nr 186/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Malwiny Goździk, wyzmnaczenie promotora i promotora pomocniczego.pdf (68,81KB)
PDFUchwała Nr 187/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf (65,60KB)
PDFUchwała Nr 188/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf (67,04KB)
PDFUchwała Nr 189/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf (66,51KB)
PDFUchwała Nr 190/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Malwiny Goździk.pdf (66,85KB)
PDFUchwała Nr 191/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Kiercul.pdf (66,27KB)
PDFUchwała Nr 192/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Kiercul.pdf (67,99KB)
PDFUchwała Nr 193/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Piróg.pdf (67,56KB)
PDFUchwała Nr 194/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Piróg.pdf (68,22KB)
PDFUchwała Nr 195/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kingii Leśniańskiej.pdf (66,01KB)
PDFUchwała Nr 196/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kingi Leśniańskiej.pdf (67,71KB)
PDFUchwała Nr 197/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf (65,54KB)
PDFUchwała Nr 198/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf (68,07KB)
PDFUchwała Nr 199/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf (66,25KB)
PDFUchwała Nr 200/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf (68,99KB)
PDFUchwała Nr 201/2019 Rady WNB w sprawie zmiany recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Musiała.pdf (68,79KB)
PDFUchwała Nr 202/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Musiała.pdf (72,06KB)
PDFUchwała Nr 203/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Agnieszki Perec-Matysiak.pdf (66,79KB)
PDFUchwała Nr 204/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Donaty Wawrzyckiej.pdf (81,28KB)
PDFUchwała Nr 205/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Adriana Smolisa.pdf (148,93KB)
PDFUchwała Nr 206/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Dariusza Nowakowskiego.pdf (66,18KB)
PDFUchwała Nr 207/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Tomasza Maltza.pdf (67,59KB)
PDFUchwała Nr 208/2019 w sprawie zasad rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na WNB 2019.20.pdf (146,05KB)
PDFUchwała Nr 209/2019 w sprawie wniosku o utworzenie kolegium Szkoły Doktorskiej na WNB.pdf (63,44KB)
PDFUchwała Nr 210/2019 w sprawie propozycji programu kształcenia kolegium szkoły doktorskiej na WNB.pdf (59,41KB)
PDFUchwała Nr 211/2019 w sprawie propozycji zasad rekrutacji do kolegium szkoły doktorskiej na WNB.pdf (184,41KB)
PDFUchwała Nr 212/2019 w sprawie likwidacji Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów w IGM.pdf (63,58KB)

Uchwały z dnia 23 maja 2019 r.:

PDFUchwała Nr 213/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych dr Darii Augustyniak.pdf (73,49KB)
PDFUchwała Nr 214/2019 Rady WNB w sprawie wyróżnienia habilitacji dr Darii Augustyniak.pdf (69,45KB)
PDFUchwała Nr 215/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Agnieszki Klink.pdf (142,95KB)
PDFUchwała Nr 216/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku biologia studia I stopnia do ustawy.pdf (93,99KB)
PDFUchwała Nr 217/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku biologia studia II stopnia do ustawy.pdf (94,23KB)
PDFUchwała Nr 218/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku gibe studia I stopnia do ustawy.pdf (95,16KB)
PDFUchwała Nr 219/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku gibe studia II stopnia do ustawy.pdf (94,81KB)
PDFUchwała Nr 220/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku zśp studia I stopnia do ustawy.pdf (96,54KB)
PDFUchwała Nr 221/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku zśp studia I stopnia do ustawy.pdf (96,57KB)
PDFUchwała Nr 222/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku mikrobiologia studia I stopnia do ustawy.pdf (92,95KB)
PDFUchwała Nr 223/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku mikrobiologia studia I stopnia do ustawy.pdf (93,26KB)
PDFUchwała Nr 224/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku biologia człowieka studia I stopnia do ustawy.pdf (95,47KB)
PDFUchwała Nr 225/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku ochrona środowiska studia I stopnia do ustawy.pdf (93,48KB)
PDFUchwała Nr 226/2019 Rady WNB w sprawie dostosowania kierunku ochrona środowiska studia II stopnia do ustawy.pdf (95,30KB)
PDFUchwała Nr 227/2019 Rady WNB w sprawie procedury realizacji praktyk studenvkich obowiązkowych.pdf (294,00KB)
PDFUchwała Nr 228/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu ITS mgr Izabeli Myśliwy.pdf (66,29KB)
PDFUchwała Nr 229/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (60,71KB)

Uchwały z dnia 27 czerwca 2019 r.:

PDFUchwała Nr 230/2019 Rady WNB w sprawie zgłoszenia do nagrody Iuvenes Wratislaviae.pdf (60,09KB)
PDFUchwała Nr 231/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Joanny Hildebrand.pdf (67,65KB)
PDFUchwała Nr 232/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Andrzeja Bodyła.pdf (66,81KB)
PDFUchwała Nr 233/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych mgr Magdalenie Lis.pdf (65,80KB)
PDFUchwała Nr 234/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych mgr Hannie Moniuszko.pdf (66,29KB)
PDFUchwała Nr 235/2019 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Hanny Moniuszko.pdf (65,82KB)
PDFUchwała Nr 236/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych mgr Marcie Konikiewicz.pdf (66,70KB)
PDFUchwała Nr 237/2019 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Marty Konikiewicz.pdf (65,83KB)
PDFUchwała Nr 238/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych mgr Agnieszce Łątce.pdf (80,17KB)
PDFUchwała Nr 239/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych mgr. lek. Przemysławowi Dudzie.pdf (66,83KB)
PDFUchwała Nr 240/2019 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. lek. Przemysława Dudy.pdf (66,14KB)
PDFUchwała Nr 241/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu kierunku biologia (145.2018).pdf (87,41KB)
PDFUchwała Nr 242/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu kierunku biologia człowieka (129.2017).pdf (88,84KB)
PDFUchwała Nr 243/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu kierunku biologia człowieka (149.2018).pdf (92,56KB)
PDFUchwała Nr 244/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu kierunku mikrobiologia (143.2018).pdf (96,92KB)
PDFUchwała Nr 245/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu kierunku mikrobiologia (253.2018).pdf (89,35KB)
PDFUchwała Nr 246/2019 Rady WNB w sprawie korekta programu kierunku gibe (252.2018).pdf (93,71KB)
PDFUchwała Nr 247/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu kierunku biologia (240.2018).pdf (101,00KB)
PDFUchwała Nr 248/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu kierunku mikrobiologia (127.2017).pdf (91,19KB)
PDFUchwała Nr 249/2019 Rady WNB w sprawie korekty programu gibe (141.2018).pdf (90,01KB)
PDFUchwała Nr 250/2019 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (66,73KB)
PDFUchwała Nr 251/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (59,92KB)
PDFUchwała Nr 252/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (60,74KB)
PDFUchwała Nr 253/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu WZJK i KZJK biologia.pdf (86,80KB)

Uchwały z dnia 26 września 2019 r.:

PDFUchwała Nr 254/2019 Rady WNB w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora nauk biologicznych dr. hab. Cezaremu Mitrusowi.pdf (65,11KB)
PDFUchwała Nr 255/2019 Rady WNB w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora nauk biologicznych dr hab. Ewie Obłak.pdf (64,53KB)
PDFUchwała Nr 256/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Tomaszowi Maltzowi.pdf (72,50KB)
PDFUchwała Nr 257/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Agnieszce Perec-Matysiak.pdf (72,51KB)
PDFUchwała Nr 258/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Adrianowi Marciszakowi.pdf (72,62KB)
PDFUchwała Nr 259/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Katarzynie Sokołowskiej.pdf (72,21KB)
PDFUchwała Nr 261/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Alicji Banasiak.pdf (71,74KB)
PDFUchwała Nr 260/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Dariuszowi Nowakowskiemu z UPWr.pdf (72,01KB)
PDFUchwała Nr 262/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Donacie Wawrzyckiej.pdf (72,22KB)
PDFUchwała Nr 263/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Elżbiecie Myskow.pdf (72,38KB)
PDFUchwała Nr 264/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Rafałowi Seredyńskiemu.pdf (65,90KB)
PDFUchwała Nr 266/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Annie Szczepanskiej.pdf (66,90KB)
PDFUchwała Nr 265/2019 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Seredyńskiego.pdf (76,30KB)
PDFUchwała Nr 267/2019 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anny Szczepanskiej.pdf (76,66KB)
PDFUchwała Nr 268/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Kindze Leśniańskiej.pdf (66,26KB)
PDFUchwała Nr 269/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Sylwii Kiercul.pdf (65,19KB)
PDFUchwała Nr 271/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzynie Morce.pdf (64,80KB)
PDFUchwała Nr 270/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Maciejowi Musialowi.pdf (65,19KB)
PDFUchwała Nr 272/2019 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Morki.pdf (65,05KB)
PDFUchwała Nr 273/2019 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Iwony Kuras_Hilares.pdf (67,34KB)
PDFUchwała Nr 274/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Kuras_Hilares.pdf (67,12KB)
PDFUchwała Nr 275/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Iwony Kura-Hilares.pdf (68,63KB)
PDFUchwała Nr 276/2019 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf (67,03KB)
PDFUchwała Nr 277/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Brzdąk.pdf (66,57KB)
PDFUchwała Nr 278/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Brzdąk.pdf (68,07KB)
PDFUchwała Nr 279/2019 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf (67,40KB)
PDFUchwała Nr 280/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego.pdf (68,07KB)
PDFUchwała Nr 281/2019 Rady WNB w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego.pdf (68,57KB)
PDFUchwała Nr 282/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego.pdf (74,76KB)
PDFUchwała Nr 283/2019 Rady WNB w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf (67,69KB)
PDFUchwała Nr 284/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf (68,70KB)
PDFUchwała Nr 285/2019 Rady WNB w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzinskiej-Kosior.pdf (69,10KB)
PDFUchwała Nr 286/2019 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Brodzińskiej-Kosior.pdf (68,61KB)
PDFUchwała Nr 287/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzinskiej-Kosior.pdf (68,86KB)
PDFUchwała Nr 288/2019 Rady WNB w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzińskiej-Kosior.pdf (71,88KB)
PDFUchwała Nr 289/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzinskiej-Kosior.pdf (76,70KB)
PDFUchwała Nr 290/2019 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Artura Dutki.pdf (63,72KB)
PDFUchwała Nr 291/2019 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Sali.pdf (63,92KB)
PDFUchwała Nr 292/2019 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Radosława Urbana.pdf (63,66KB)
PDFUchwała Nr 293/2019 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Jasiona.pdf (63,76KB)
PDFUchwała Nr 294/2019 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Matraja.pdf (63,60KB)
PDFUchwała Nr 295/2019 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Stach.pdf (64,05KB)
PDFUchwała Nr 296/2019 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Potockiej.pdf (64,01KB)
PDFUchwała Nr 297/2019 Rady WNB w sprawie odniesienia do regulaminu studiów.pdf (204,07KB)
PDFUchwała Nr 298/2019 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia ITS.pdf (67,12KB)
PDFUchwała Nr 299/2019 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (135,44KB)
PDFUchwała Nr 300/2019 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (63,98KB)
PDFUchwała Nr 301/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu KZJK mikrobiologia.pdf (82,76KB)
PDFUchwała Nr 302/2019 Rady WNB w sprawie utworzenia Pracowni Analizy i Wizualizacji Struktur roslinnych w ZBRR IBE.pdf (64,52KB)
PDFUchwała Nr 303.2019 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na rok 2019.pdf (63,10KB)

Uchwały z dnia 3 października 2019 r.:

PDFUchwała Nr 304.2019 w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego w UWr.pdf (93,56KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 304.2019 w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego w UWr.pdf (68,86KB)
PDFUchwała Nr 305/2019 Rady WNB w sprawie liczby stypendiów doktoranckich w roku akad. 2019-20.pdf (80,50KB)
PDFUchwała Nr 306/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania przedstawiciela WNB do Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (65,59KB)
PDFUchwała Nr 307/2019 Rady WNB w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej.pdf (65,40KB)

Uchwały z dnia 21 listopada 2019 r.:

PDFUchwala Nr 308/2019 Rady WNB w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. prof. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej.pdf (63,72KB)
PDFUchwała Nr 309/2019 Rady WNB w sprawie indywidualnego planu i programu studiów.pdf (65,65KB)
PDFUchwała Nr 310/2019 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (77,22KB)
PDFUchwała Nr 311/2019 Rady WNB w sprawie procedury konstruowania programów studiów na WNB.pdf (126,71KB)
PDFUchwała Nr 312/2019 Rady WNB w sprawie procedury wprowadzania i zatwierdzania korekt w programach studiów.pdf (148,87KB)
PDFUchwała Nr 313/2019 Rady WNB w sprawie ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia.pdf (87,56KB)
PDFUchwała Nr 314/2019 Rady WNB w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania postępów i osiągnięć studenta.pdf (93,57KB)
PDFUchwała Nr 315/2019 Rady WNB w sprawie wprowadzenia procedury określania, doskonalenia, ewaluacji i weryfikacji efektów uczenia się.pdf (96,14KB)
PDFUchwała Nr 316/2019 Rady WNB w sprawie zasad konstruowania i zatwierdzania procedur związanych z zapewnieniem jakości kształcenia.pdf (90,96KB)
PDFUchwała Nr 317/2019 Rady WNB w sprawie procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.pdf (140,06KB)
PDFUchwała Nr 318/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu WZJK i KZJK.pdf (182,47KB)
PDFUchwała Nr 319/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu WZOJK.pdf (73,47KB)
PDFUchwała Nr 320/2019 Rady WNB w sprawie powołania Zespołu ds. kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.pdf (69,52KB)
PDFUchwała Nr 321/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania regulaminu IGM.pdf (64,10KB)

Uchwały z dnia 12 grudnia 2019 r.:

PDFUchwała Nr 322/2019 Rady WNB w sprawie zasad rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akad. 2021/2022.pdf (155,52KB)
PDFUchwała Nr 323/2019 Rady WNB w sprawie odniesienia do regulaminu studiów dla kierunku ochrona środowiska.pdf (148,71KB)
PDFUchwała Nr 324/2019 Rady WNB w sprawie procedury Indywidualnej Organizacji Studiów.pdf (89,29KB)
PDFUchwała Nr 325/2019 Rady WNB w sprawie procedury IPPS.pdf (115,59KB)
PDFUchwała Nr 326/2019 Rady WNB w sprawie procedury organizacji praktyk nieobjetych programem studiów wolontariackich.pdf (235,37KB)
PDFUchwała Nr 327/2019 Rady WNB w sprawie procedury organizacji praktyk objetych programem studiów.pdf (302,71KB)
PDFUchwała Nr 328/2019 Rady WNB w sprawie procedury przyjęcia w przypadku przeniesienia.pdf (119,65KB)
PDFUchwała Nr 329/2019 Rady WNB w sprawie procedury przenoszenia przepisywania zajęć.pdf (141,63KB)
PDFUchwała Nr 330/2019 Rady WNB w sprawie procedury dyplomowania studentów.pdf (280,84KB)
PDFUchwała Nr 331/2019 Rady WNB w sprawie realizacji pracy dyplomowej poza WNB.pdf (122,92KB)
PDFUchwała Nr 332/2019 Rady WNB w sprawie przedmiotów do wyboru.pdf (108,47KB)
PDFUchwała Nr 333/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu MZOJK.pdf (72,17KB)