Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego (193,17KB)
PDF   Zarządzenie Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach należących do Uniwersytetu Wrocławskiego (91,79KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego (1,00MB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim (191,57KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (477,42KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wydawca Produktów Cyfrowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (330,28KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (313,24KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych z własnego funduszu stypendialnego (187,65KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego (240,55KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (42,81KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku Criminal Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (50,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Global Communication na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (50,73KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne i zewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego (266,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi (z późn. zm.) (131,86KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (47,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania (1,52MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Genetyki w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych (271,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Genetyki w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych (269,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (334,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności biologia eksperymentalna i mikrobiologia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (470,17KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim (669,48KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020 (594,41KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 138/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Logopedycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (265,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające „Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim” wprowadzoną zarządzeniem Nr 123/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. (z późn. zm.) (163,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (81,92KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 25/2019 (170,23KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku italianistyka (45,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim (52,17KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku judaistyka (55,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku sinologia (45,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku turystyka (45,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Data Science (46,31KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Medical Biotechnology (48,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku koreanistyka (45,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia czeska (56,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia klasyczna (57,17KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska (56,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego (808,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (105,50KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców w Instytucie Biologii Środowiskowej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (276,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Płazów w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców w Instytucie Biologii Środowiskowej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (277,16KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku anglistyka (165,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku anglistyka (457,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia germańska (172,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia germańska (464,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia francuska (163,61KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia francuska (440,76KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia hiszpańska (166,27KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia hiszpańska (441,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia ukraińska (165,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia ukraińska (442,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie (162,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studia śródziemnomorskie (452,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia indyjska (163,76KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia indyjska (439,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku niderlandystyka (158,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku niderlandystyka (439,37KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe (440,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 58/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (451,06KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (442,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 60/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia (264,45KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (100,49KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim (51,78KB)

tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony ZARZĄDZENIE Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim (61,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego (35,61KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (102,63KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (244,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języków Trzecich w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (265,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (323,81KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (52,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom jednolitym magisterskim na kierunku pedagogika specjalna (48,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie migracjami (47,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Medical Biotechnology (56,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi (z późn. zm.) (300,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (160,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 74/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (270,01KB)
PDF   Zarządzenie Nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie utworzenia kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (115,54KB) tekst ujednolicony:PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 75/2019 Kolegia Szkoły Doktorskiej (144,97KB)
PDF   Zarządzenie Nr 76/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie utworzenia kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (172,52KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania kodów niestacjonarnym jednolitym studiom magisterskim na kierunku pedagogika specjalna (47,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP (268,33KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (759,38KB)

tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (172,08KB)
PDF   Zarządzenie Nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (291,87KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020 (108,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (294,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (418,56KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony do zarządzenia 84/2019 (247,49KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 (443,89KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia 85/2019 (471,63KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (170,72KB) tekst ujednolicony: PDF   Regulamin świadczeń dla studentów - obowiązuje od 1.03.2023 (380,49KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. ustalające zakresy działania Prorektorów, Kanclerza i Dyrektora ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz określające podporządkowanie jednostek organizacyjnych (36,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej (58,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 89/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim (49,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020 (83,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 91/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (204,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Literatura dla Dzieci i Młodzieży: Kultura – Edukacja – Nowe Media na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (340,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Informatyzacja Administracji Publicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (337,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu składania oświadczeń związanych z członkostwem w pierwszej radzie dyscypliny naukowej, radzie wydziału oraz z pełnieniem funkcji kierowniczych w Uniwersytecie Wrocławskim (464,64KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 (167,91KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 96/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim (99,58KB)

ZARZĄDZENIE Nr 97/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 3 lipca 2019 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wzorów oraz zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego dostępne jest w Dziale Organizacyjnym

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 98/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego (123,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 99/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Neurokognitywnych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (105,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (99,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2019/2020 (159,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich (301,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej (338,84KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 88/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej (213,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2019 r. (324,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 106/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (106,61KB)
PDF   Zarządzenie Nr 107/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zakładu Studiów Chińskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (105,48KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 108/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (1,34MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 109/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych dla Sądowych Kuratorów Zawodowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (333,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 110/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (100,39KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 111/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020 (39,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia systemu PROMODESK w Biurze ds. Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego (76,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego (358,66KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujedn. Reg. pracy 113-2019 ze zmianami - stan na dzień 17.06.2024 r.pdf (637,62KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 114/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (133,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej (66,09KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony 115-2019 kody Szkoła Doktorska.pdf (143,05KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień (106,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 117/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego zasady (politykę) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim (97,37KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (41,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (43,03KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (1,06MB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 122/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim (49,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie kodów i symboli organizacyjnych (47,37KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 124/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP (35,48KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 125/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016/2020 (101,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 126/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim (597,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) (56,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 128/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (38,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Nauk Sądowych (334,55KB)

PDF   Zarządzenie Nr 130/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 69/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (825,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE 131/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (343,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane słuchaczom studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczętych przed rokiem akademickim 2018/2019 (93,54KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 133/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Analizy i Wizualizacji Struktur Roślinnych w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin w Instytucie Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (307,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 134/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany składu w Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego (99,33KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 135/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Serbistyki i Kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (169,51KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 136/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Nauczanie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (55,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (125,23KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 138/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Sekretariatu Szkoły Doktorskiej w Dziale Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego (422,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020 (640,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego (1,39MB)

tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego (2,36MB)
ZARZĄDZENIE Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim, zmienione przez zarządzenie Nr 148/2019 - zarządzenie jest dostępne w Dziale Organizacyjnym; tekst ujednolicony zarządzenia Nr 141/2019 opracowany przez DO na dzień 1.02.2023 jest dostępny w Dziale Organizacyjnym

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (297,32KB)

tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (879,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 143/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020 (424,44KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim (194,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 145/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskim trybu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (858,00KB)

ZARZĄDZENIE Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego - tekst ujednolicony zarządzenia opracowany przez DO na dzień 29.09.2021 - PDF   Tekst_ujednolicony_zarz.146-2019_wypel.dyplomow_dokt._stan_na_29.09.2021.pdf (462,86KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 147/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie kodów i symboli organizacyjnych (55,96KB)

ZARZĄDZENIE Nr 148/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie pieczęci  urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim - zarządzenie jest dostępne w Dziale Organizacyjnym.
PDF   ZARZĄDZENIE Nr149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (65,30KB) tekst ujednoliconyPDFTU149-2019.pdf (75,63KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 150/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zakładu Psychologii Żywienia w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (154,70KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 151/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (156,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad konstruowania planu zadań inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim (376,98KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujedn_152-2019_w_spr.zasad_konstr_pl.zam.inwest_i_remontowych_22.09.2021.pdf (489,17KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego (141,67KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenie Nr 153/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego (230,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 155/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Wrocławskiego (2,56MB)

ZARZĄDZENIE Nr 154/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie pieczęci  urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim - zarządzenie jest dostępne w Dziale Organizacyjnym.

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 156/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (1,06MB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 156-2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (660,31KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego (154,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania programów studiów na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, tworzonych i modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020 (589,65KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia 158-2019 projektowanie studiów.pdf (484,97KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 159/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (48,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (98,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 161/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzorów dokumentów potwierdzających efekty uczenia się (31,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 162/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Sekcji Informacji Naukowej i Bibliometrii w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (64,47KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 163/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad obsługi procesu przyznawania i wypłaty stypendiów w Uniwersytecie Wrocławskim (93,90KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst_ujednolicony_ 163-2019_zasady_przyznawanie_wyplata_stypendia_UWr.pdf (176,83KB)