Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WNB.2410.24.2018.AM

DOCXinformacja-nr 2-do-wykonawcow (1).docx (326,68KB)
 


DOCXinformacja nr 1 do Wykonawców.docx (327,67KB)

DOC2-opis-przedmiotum-zamówienia-załącznik-nr-1 zmiana z 06.12.18.doc (129,50KB)
Dostawa sprzętu laboratoryjnego:

  1. spektrofotometru do pomiarów gęstości optycznej
  2. pHmetru stacjonarnego
  3. bloku grzejnego na 15 ml
  4. 4 sztuk wytrząsarek typu Vortex
  5. 2 sztuk wytrząsarek typu Vortex

do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego

znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę złożyć należy pod adresem:

Dziekanat WNB Anna Masalska

ul. Kuźnicza 35, p. II, pok. nr 20

50-138 Wrocław

w terminie do 12.12.2018 r., do godziny 12:00 (dotyczy wyłącznie części 5., składanie ofert do części 1., 2., 3., 4 zostało zakończone z dniem 07.12.2018)


 

DOCX1. zapytanie ofertowe 2410.24.2018..docx (334,61KB)
DOC2. opis przedmiotum zamówienia - załącznik nr 1.doc (128,50KB)
DOC3. wzór formularza ofertowego - załącznik nr 2.doc (54,00KB)
DOC4. projekt umowy - załącznik nr 3.doc (69,00KB)


PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (190,55KB)


PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (179,18KB)