Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2018


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2018 r.:

PDFUchwała nr 1/2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Andrzejowi Koziełowi prof. UWr (420,68KB)
PDFUchwała nr 2/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Guzka (551,78KB)
PDFUchwała nr 3/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Masouda Najafi Ardabili (419,67KB)
PDFUchwała nr 3a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Masouda Najafi Ardabili (413,09KB)
PDFUchwała nr 4/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Popiołek (397,51KB)
PDFUchwała nr 5/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Popiołek (421,28KB)
PDFUchwała nr 5a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Popiołek (442,01KB)
PDFUchwała nr 6/2018 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii w kadencji 2016-2020 (357,54KB)
PDFUchwała nr 7/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Kamila Błaszczyńskiego (612,40KB)
PDFUchwała nr 8/2018 w sprawie powołania dr. hab. Filipa Wolańskiego prof. UWr na stanowisko kierownika Pracowni Historii Kultury Staropolskiej i Dziedzictwa w Instytucie Historycznym (367,45KB)
PDFUchwała nr 9/2018 w sprawie przyznania Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. hab. Tomaszowi Gralakowi (357,34KB)
PDFUchwała nr 10/2018 w sprawie przyznania Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. hab. Rafałowi Włodarczykowi (364,82KB)
PDFUchwała nr 11/2018 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (366,89KB)
PDFUchwała nr 12/2018 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (370,84KB)
PDFUchwała nr 13/2018 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz składów komisji rekrutacyjnych (6,49MB)
PDFUchwała nr 14/2018 w sprawie propozycji opłat za studia oraz powtarzanie przedmiotu w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (1,32MB)
PDFUchwała nr 15/2018 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika (414,54KB)
PDFUchwała nr 16/2018 w sprawie zatrudnienia oferty nowych modułów edukacyjnych dla studentów IV i V roku (semestry VII-IX) Psychologii (2,01MB)
PDFUchwała nr 17/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie historii sztuki w trybie wieczorowym (344,29KB)
PDFUchwała nr 18/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie kulturoznawstwa w trybie niestacjonarnym (345,71KB)
PDFUchwała nr 19/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek Dziedzictwo Kultury Materialnej, studia niestacjonarne (344,26KB)
PDFUchwała nr 20/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na Studia Podyplomowe w Zakresie Diagnozy, Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną (351,17KB)
PDFUchwała nr 21/2018 w sprawie upoważnienia następujących pracowników naukowo-dydaktycznych bez stopnia doktora habilitowanego do prowadzenia wykładów w Instytucie Psychologii (485,16KB)
PDFUchwała nr 22/2018 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Pedagogiki (489,87KB)
PDFUchwała nr 23/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii (423,17KB)
PDFUchwała nr 24/2018 w sprawie zatrudnienai na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki (412,90KB)
PDFUchwała nr 25/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym (359,12KB)
PDFUchwała nr 26/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki (348,49KB)
PDFUchwała nr 27/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 stycznia 2018 (330,43KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 lutego 2018 r.:

PDFUchwała nr 28/2018 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab Andrzejowi Koziełowi prof. UWr (593,65KB)
PDFUchwała nr 29/2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Mirosławie Wawrzak-Chodaczek prof. UWr (401,78KB)
PDFUchwała nr 30/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Guzka (387,02KB)
PDFUchwała nr 31/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Lecha Marka (382,18KB)
PDFUchwała nr 32/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej (429,39KB)
PDFUchwała nr 32a/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej (415,14KB)
PDFUchwała nr 32b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej (407,94KB)
PDFUchwała nr 33/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Moniki Ożóg (399,65KB)
PDFUchwała nr 33a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Moniki Ożóg (384,41KB)
PDFUchwała nr 33b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Moniki Ożóg (493,65KB)
PDFUchwała nr 33c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Moniki Ożóg (411,23KB)
PDFUchwała nr 33d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Moniki Ożóg (411,42KB)
PDFUchwała nr 34/2018 w sprawie przyznania dr Dominice Grzesik stypendium dla wybitnego młodego naukowca MNiSW (339,99KB)
PDFUchwała nr 35/2018 w sprawie przyznania dr Joannie Porucznik stypendium dla wybitnego młodego naukowca MNiSW (343,06KB)
PDFUchwała nr 36/2018 w sprawie udzielenia dr. hab. Tomaszowi Gralakowi (342,47KB)
PDFUchwała nr 37/2018 w sprawie uzupełnienia listy zajęć do wyboru na kierunku European Cultures (596,75KB)
PDFUchwała nr 38/2018 w sprawie zmiany punktacji ECTS w programie studiów magisterskich archeologii (481,17KB)
PDFUchwała nr 39/2018 w sprawie jednorazowej zmiany w harmonogramie zajęć dydaktycznych na kierunku archeologia (411,60KB)
PDFUchwała nr 40/2018 w sprawie zniesienia kierunku Dziedzictwo Kultury Materialnej (342,05KB)
PDFUchwała nr 41/2018 w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Pedagogiki Resocjalizacyjnej (336,39KB)
PDFUchwała nr 42/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Pedagogiki (427,21KB)
PDFUchwała nr 43/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej (354,67KB)
PDFUchwała nr 44/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym (348,06KB)
PDFUchwała nr 45/2018 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Wydziału w 2018 roku (645,04KB)
PDFUchwała nr 46/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 stycznia 2018 roku (329,26KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 marca 2018 r.:

PDFUchwała nr 49/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Buchla (397,37KB)
PDFUchwała nr 50/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Kamilowi Serwatka (402,28KB)
PDFUchwała nr 51/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Brzozowskiego (374,12KB)
PDFUchwała nr 51a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Brzozowskiego (418,19KB)
PDFUchwała nr 52/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Łukasza Stecko (406,61KB)
PDFUchwała nr 52a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Łukasza Stecko (366,91KB)
PDFUchwała nr 52b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr Łukasza Stecko (428,49KB)
PDFUchwała nr 52c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr Łukasza Stecko (388,27KB)
PDFUchwała nr 52d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (419,55KB)
PDFUchwała nr 53/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joanny Wróbel (411,20KB)
PDFUchwała nr 53a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Joanny Wróbel (362,49KB)
PDFUchwała nr 53b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Joanny Wróbel (419,92KB)
PDFUchwała nr 53c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Joanny Wróbel (402,77KB)
PDFUchwała nr 53d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Joanny Wróbel (416,31KB)
PDFUchwała nr 54/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej (438,73KB)
PDFUchwała nr 54a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej (367,28KB)
PDFUchwała nr 54b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej (424,37KB)
PDFUchwała nr 54c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej (390,19KB)
PDFUchwała nr 54d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej (411,53KB)
PDFUchwała nr 55/2018 w sprawie rozszerzenia składu Komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki (378,53KB)
PDFUchwała nr 56/2018 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z ekonomii w kadencji 2016-2020 (335,44KB)
PDFUchwała nr 57/2018 w sprawie powołania dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak na kierownika Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna (357,17KB)
PDFUchwała nr 58/2018 w sprawie powołania dr Magdaleny Żurko na kierownika Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami (364,11KB)
PDFUchwała nr 59/2018 w sprawie przyznania dr Ewie Lisowskiej stypendium dla wybitnego młodego naukowca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (331,49KB)
PDFUchwała nr 60/2018 w sprawie przyznania dr. Grzegorzowi Joachimiakowi stypendium dla wybitnego młodego naukowca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (338,85KB)
PDFUchwała nr 61/2018 w sprawie przyznania dr. Jackowi Małczyńskiemu stypendium dla wybitnego młodego naukowca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (333,75KB)
PDFUchwała nr 62/2018 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Resocjalizacji na Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji (333,56KB)
PDFUchwała nr 63/2018 w sprawie zniesienia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli od roku akademickiego 2018/2019 (336,67KB)
PDFUchwała nr 64/2018 w sprawie zamknięcia kierunku Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Dokumentacja konserwatorska) (368,50KB)
PDFUchwała nr 65/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Agnieszce Zabłockiej-Kos (331,49KB)
PDFUchwała nr 66/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Sylwii Świsłockiej-Karwot (327,44KB)
PDFUchwała nr 67/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Marty Cygan w Instytucie Pedagogiki (339,00KB)
PDFUchwała nr 68/2018 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 lutego 2018 r. (320,33KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 kwietnia 2018 r.:
PDFUchwała nr 69/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani dr Beacie Miazdze (582,84KB)
PDFUchwała nr 70/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Aleksandrze Słowińskiej (404,88KB)
PDFUchwała nr 70a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Słowińskiej (416,69KB)
PDFUchwała nr 71/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Joannie Markiewicz (417,18KB)
PDFUchwała nr 71a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Markiewicz (429,38KB)
PDFUchwała nr 72/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Janus (390,38KB)
PDFUchwała nr 72a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Janus (422,74KB)
PDFUchwała nr 73/2018 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Dominika Figla (410,45KB)
PDFUchwała nr 74/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Jakuba Wanota (406,57KB)
PDFUchwała nr 74a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Jakuba Wanota (370,96KB)
PDFUchwała nr 74b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Jakuba Wanota (415,73KB)
PDFUchwała nr 74c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Jakuba Wanota (397,72KB)
PDFUchwała nr 74d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Jakuba Wanota (412,07KB)
PDFUchwała nr 75/2018 w sprawie zatrudnienia dr Wiolety Muras w Instytucie Muzykologii (344,51KB)
PDFUchwała nr 76/2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bogusława Raby w Instytucie Muzykologii (348,65KB)
PDFUchwała nr 77/2018 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (302,16KB)
PDFUchwała nr 78/2018 w sprawie zatwierdzenia programu specjalności edukacyjnych na kierunku psychologia (392,50KB)
PDFUchwała nr 79/2018 w sprawie dokonania stałych zmian w planie studiów I stopnia Pedagogiki (438,58KB)
PDFUchwała nr 80/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac licencjackich (360,53KB)
PDFUchwała nr 81/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Lechowi Markowi (338,41KB)
PDFUchwała nr 82/2018 w sprawie nie udzielenia rekomendacji do poparcia regulaminu jednostki administracji centralnej pod nazwą Centrum Transferu i Technologii (332,79KB)
PDFUchwała nr 83/2018 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki (358,32KB)
PDFUchwała nr 84/2018 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 marca 2018 r. (318,91KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 maja 2018 r.:

PDFUchwała nr 85/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Plichty (388,16KB)
PDFUchwała nr 86/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Przemysławowi Radwańskiemu (426,07KB)
PDFUchwała nr 86a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Przemysława Radwańskiego (437,37KB)
PDF2018_87.pdf (380,58KB)
PDF2018_87a.pdf (425,39KB)
PDF2018_88.pdf (404,35KB)
PDF2018_88a.pdf (363,52KB)
PDF2018_88b.pdf (416,44KB)
PDF2018_88c.pdf (404,92KB)
PDF2018_88d.pdf (398,64KB)
PDF2018_89.pdf (414,22KB)
PDF2018_89a.pdf (373,15KB)
PDF2018_89b.pdf (412,61KB)
PDF2018_89c.pdf (400,51KB)
PDF2018_89d.pdf (402,76KB)
PDF2018_90.pdf (420,44KB)
PDF2018_90a.pdf (369,45KB)
PDF2018_90b.pdf (433,54KB)
PDF2018_90c.pdf (392,43KB)
PDF2018_90d.pdf (414,92KB)
PDF2018_91.pdf (431,48KB)
PDF2018_91a.pdf (376,37KB)
PDF2018_91b.pdf (424,08KB)
PDF2018_91c.pdf (402,51KB)
PDF2018_91d.pdf (415,33KB)
PDF2018_92.pdf (405,75KB)
PDF2018_92a.pdf (376,17KB)
PDF2018_92b.pdf (427,35KB)
PDF2018_92c.pdf (395,56KB)
PDF2018_92d.pdf (413,91KB)
PDF2018_93.pdf (339,40KB)
PDF2018_94.pdf (353,88KB)
PDF2018_95.pdf (359,17KB)
PDF2018_96.pdf (353,45KB)
PDF2018_97.pdf (350,72KB)
PDF2018_98.pdf (345,03KB)
PDF2018_99.pdf (361,14KB)
PDF2018_100.pdf (344,22KB)
PDF2018_101.pdf (352,63KB)
PDF2018_102.pdf (346,64KB)
PDF2018_103.pdf (346,09KB)
PDF2018_104.pdf (349,38KB)
PDF2018_105.pdf (348,90KB)
PDF2018_106.pdf (345,14KB)
PDF2018_107.pdf (349,24KB)
PDF2018_108.pdf (349,54KB)
PDF2018_109.pdf (342,57KB)
PDF2018_110.pdf (416,13KB)
PDF2018_111.pdf (373,08KB)
PDF2018_112.pdf (2,68MB)
PDF2018_113.pdf (414,05KB)
PDF2018_114.pdf (326,88KB)
PDF2018_115.pdf (330,93KB)
PDF2018_116.pdf (332,65KB)
PDF2018_117.pdf (333,90KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 czerwca 2018 r.:

PDFUchwała nr 118/2018 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab Andrzejowi Koziełowi prof. UWr (32,30KB)
PDFUchwała nr 119/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Arkadiusza Urbanka (43,56KB)
PDFUchwała nr 120/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Piotra Małczyńskiego (33,66KB)
PDFUchwała nr 120a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Piotra Małczyńskiego (41,02KB)
PDFUchwała nr 121/2018 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani dr Luby Jakubowskiej (41,12KB)
PDFUchwała nr 121a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani dr Luby Jakubowskiej (38,30KB)
PDFUchwała nr 121b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani dr Luby Jakubowskiej (42,78KB)
PDFUchwała nr 122/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pana mgr Tomasza Niemca (35,24KB)
PDFUchwała nr 122a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Niemca (27,24KB)
PDFUchwała nr 122b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Niemca (36,53KB)
PDFUchwała nr 123/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej (37,50KB)
PDFUchwała nr 123a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej (41,04KB)
PDFUchwała nr 124/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Janik (36,35KB)
PDFUchwała nr 124a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Janik (45,03KB)
PDFUchwała nr 125/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta (27,07KB)
PDFUchwała nr 125a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta (44,58KB)
PDFUchwała nr 126/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek (33,70KB)
PDFUchwała nr 126a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek (35,71KB)
PDFUchwała nr 126b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek (45,65KB)
PDFUchwała nr 127/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pana mgr Roberta Zontka (35,34KB)
PDFUchwała nr 128/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Krzysztofa Dixa (37,35KB)
PDFUchwała nr 128a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Krzysztofa Dixa (32,87KB)
PDFUchwała nr 128b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa (40,79KB)
PDFUchwała nr 128c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa (36,26KB)
PDFUchwała nr 128d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa (38,37KB)
PDFUchwała nr 129/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandrze Bednarskiej (36,28KB)
PDFUchwała nr 129a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Aleksandrze Bednarskiej (27,50KB)
PDFUchwała nr 129b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bednarskiej (37,39KB)
PDFUchwała nr 129c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bednarskiej (35,41KB)
PDFUchwała nr 130/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Jewtuch (41,25KB)
PDFUchwała nr 130a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzynie Jewtuch (35,93KB)
PDFUchwała nr 130b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Jewtuch (37,65KB)
PDFUchwała nr 130c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Jewtuch (35,29KB)
PDFUchwała nr 131/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Natalii Zacharek (37,15KB)
PDFUchwała nr 131a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Natalii Zacharek (34,88KB)
PDFUchwała nr 131b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek (39,16KB)
PDFUchwała nr 131c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek (27,55KB)
PDFUchwała nr 131d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek (38,03KB)
PDFUchwała nr 132/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joannie Tomaszewskiej (29,16KB)
PDFUchwała nr 132a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Joannie Tomaszewskiej (33,32KB)
PDFUchwała nr 132b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej (40,43KB)
PDFUchwała nr 132c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej (36,03KB)
PDFUchwała nr 132d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej (29,48KB)
PDFUchwała nr 133/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa (44,59KB)
PDFUchwała nr 133a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa (35,54KB)
PDFUchwała nr 133b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa (29,08KB)
PDFUchwała nr 133c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa (39,44KB)
PDFUchwała nr 134/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Rafała Podrucznego (37,43KB)
PDFUchwała nr 134a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Rafała Podrucznego (35,13KB)
PDFUchwała nr 134b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego (34,52KB)
PDFUchwała nr 134c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego (29,09KB)
PDFUchwała nr 134d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego (36,32KB)
PDFUchwała nr 135/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Barbarze Andruszkiewicz (36,41KB)
PDFUchwała nr 135a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Barbarze Andruszkiewicz (33,56KB)
PDFUchwała nr 135b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz (31,70KB)
PDFUchwała nr 135c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz (36,14KB)
PDFUchwała nr 135d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz (31,62KB)
PDFUchwała nr 136/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Sebastianowi Przybylskiemu (39,75KB)
PDFUchwała nr 136a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Sebastiana Przybylskiego (35,19KB)
PDFUchwała nr 136b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego (37,97KB)
PDFUchwała nr 136c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego (37,56KB)
PDFUchwała nr 136d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego (38,45KB)
PDFUchwała nr 137/2018 w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (44,69KB)
PDFUchwała nr 138/2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Rybczyńskiej Abdel-Kawy (43,87KB)
PDFUchwała nr 139/2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rafała Włodarczyka (33,73KB)
PDFUchwała nr 140/2018 w sprawie zatrudnienia dr Justyny Pilarskiej (41,84KB)
PDFUchwała nr 141/2018 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Gandeckiej (46,19KB)
PDFUchwała nr 142/2018 w sprawie zatrudnienia dr Marty Kondrackiej-Szali (46,33KB)
PDFUchwała nr 143/2018 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Golonki-Legut (41,17KB)
PDFUchwała nr 144/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Sławomira Grzesiaka (48,08KB)
PDFUchwała nr 145/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Arkadiusza Kamińskiego (51,74KB)
PDFUchwała nr 146/2018 w sprawie zatrudnienia dr Barbary Jezierskiej-Jacobson (40,02KB)
PDFUchwała nr 147/2018 w sprawie zatrudnienia dr Iwony Paszendy (33,29KB)
PDFUchwała nr 148/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Siemież (40,90KB)
PDFUchwała nr 149/2018 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Kokot (33,15KB)
PDFUchwała nr 150/2018 w sprawie zatrudnienia dr Honoraty Czajkowskiej (31,83KB)
PDFUchwała nr 151/2018 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Drzazgi (40,91KB)
PDFUchwała nr 152/2018 w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Lipińskiej-Lokś (34,01KB)
PDFUchwała nr 153/2018 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Kubali (34,62KB)
PDFUchwała nr 154/2018 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Barbaruk (46,90KB)
PDFUchwała nr 155/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Kozubek (39,51KB)
PDFUchwała nr 156/2018 w sprawie zatrudnienia dr Doroty Koczanowicz (32,87KB)
PDFUchwała nr 157/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Dywana (32,65KB)
PDFUchwała nr 158/2018 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Ziober (39,71KB)
PDFUchwała nr 159/2018 w sprawie powołania dr Magdaleny Ślazyk-Sobol na kierownika Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania (39,96KB)
PDFUchwała nr 160/2018 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 (70,33KB)
PDFUchwała nr 161/2018 w sprawie zmian w programie Studiów Podyplomowych: "Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami" (43,53KB)
PDFUchwała nr 162/2018 w sprawie zmniejszenia ilości punktów ECTS w planie Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna (50,29KB)
PDFUchwała nr 163/2018 w sprawie dokonania zmian w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku muzykologia (85,82KB)
PDFUchwała nr 164/2018 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych z "Studia Podyplomowe z Psychogerontologii: Asystent Seniora" na "Studia Podyplomowe z Psychogerontologii" (54,93KB)
PDFUchwała nr 165/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Archeologii (31,23KB)
PDFUchwała nr 166/2018 w sprawie upoważnienia niesamodzielnych pracowników Instytutu Historii Sztuki do prowadzenia wykładów, seminariów magisterskich i licencjacko-pomocniczych oraz recenzowania prac dyplomowych (58,25KB)
PDFUchwała nr 167/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, seminariów licencjackich, seminariów magisterskich, recenzowania prac licencjackich oraz magisterskich w Instytucie Pedagogiki (93,79KB)
PDFUchwała nr 168/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, przyjmowania egzaminów oraz prowadzenia prac licencjackich w Instytucie Muzykologii (49,96KB)
PDFUchwała nr 169/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów oraz seminariów magisterskich w Instytucie Psychologii (79,29KB)
PDFUchwała nr 170/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Piotrowi Oszczanowskiemu (39,67KB)
PDFUchwała nr 171/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Wiktorowi Żłobickiemu (29,61KB)
PDFUchwała nr 172/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Agnieszce Sorokowskiej (36,11KB)
PDFUchwała nr 173/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii (35,82KB)
PDFUchwała nr 174/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki (62,48KB)
PDFUchwała nr 175/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik w Instytucie Kulturoznawstwa (31,96KB)
PDFUchwała nr 176/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii (33,36KB)
PDFUchwała nr 177/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 23 maja 2018 roku. (42,98KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 września 2018 r.:

PDFUchwała nr 178/2018 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr Mirosławie Wawrzak-Chodaczek prof. Uwr (27,65KB)
PDFUchwała nr 179/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu dr Lechowi Markowi (49,48KB)
PDFUchwała nr 180/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Alberta Miścioraka (38,45KB)
PDFUchwała nr 180a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Alberta Miścioraka (45,52KB)
PDFUchwała nr 181/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stryjewskiej (45,07KB)
PDFUchwała nr 181a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Dominiki Stryjewskiej (47,52KB)
PDFUchwała nr 181b/2018 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Dominiki Stryjewskiej (31,78KB)
PDFUchwała nr 182/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Juszkiewicz (40,83KB)
PDFUchwała nr 182a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Anny Juszkiewicz (44,23KB)
PDFUchwała nr 183/2018 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kaji Koronkiewicz (43,95KB)
PDFUchwała nr 184/2018 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Edyty Sokołowskiej (45,58KB)
PDFUchwała nr 185/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Sylwestra Orzechowskiego w Instytucie Psychologii (36,97KB)
PDFUchwała nr 186/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Kamila Błaszczyńskiego w Instytycie Psychologii (46,71KB)
PDFUchwała nr 187/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Gocman w Instytucie Psychologii (48,34KB)
PDFUchwała nr 188/2018 w sprawie zatrudnienia dr Maji Biały w Instytucie Psychologii (37,86KB)
PDFUchwała nr 189/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Karoliny Fodorowskiej-Płodzień w Instytucie Psychologii (44,66KB)
PDFUchwała nr 190/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Penzy w Instytucie Psychologii (35,32KB)
PDFUchwała nr 191/2018 w sprawie powołania dr Joanny Malinowskiej na po. kierownika Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki (46,55KB)
PDFUchwała nr 192/2018 w sprawie powołania dr hab. Doroty Rybczyńskiej Abdel-Kawy na kierownika Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki (44,50KB)
PDFUchwała nr 193/2018 w sprawie powołania dr hab. Barbary Jędrychowskiej prof. UWr na kierownika Zakładu Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki (50,03KB)
PDFUchwała nr 194/2018 w sprawie powołania dr. hab. Rafała Włodarczyka na kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki (44,91KB)
PDFUchwała nr 195/2018 w sprawie wprowadzenia zmian nazw przedmiotów metodycznych w programach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Muzykologia (63,49KB)
PDFUchwała nr 196/2018 w sprawie zmian w programie Studiów Podyplomowych: "Psychologia Zarządzania" w Instytucie Psychologii (81,73KB)
PDFUchwała nr 197/2018 w sprawie zmian w programie historii sztuki zajęć z Wychowania fizycznego (m. in. kwestii likwidacji punktów ECTS) (49,22KB)
PDFUchwała nr 198/2018 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika (53,99KB)
PDFUchwała nr 199/2018 w sprawie zmian w programie na kierunku historia od roku akademickiego 2018/2019 (76,15KB)
PDFUchwała nr 200/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Kulturoznawstwa (54,16KB)
PDFUchwała nr 201/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej (52,77KB)
PDFUchwała nr 202/2018 w sprawie upoważnienia dr. Roberta Losiaka do prowadzenia seminarium licencjackiego oraz przyjmowania egzaminów na kierunku muzykologia (30,88KB)
PDFUchwała nr 203/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Historycznym (56,01KB)
PDFUchwała nr 204/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Pedagogiki (49,59KB)
PDFUchwała nr 205/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Psychologii (51,08KB)
PDFUchwała nr 206/2018 w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla następujących doktorantów (40,72KB)
PDFUchwała nr 207/2018 w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla następujących studentów (42,84KB)
PDFUchwała nr 208/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii (46,80KB)
PDFUchwała nr 209/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii (46,56KB)
PDFUchwała nr 210/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym (39,31KB)
PDFUchwała nr 211/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki (68,40KB)
PDFUchwała nr 212/2018 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27 czerwca 2018 roku. (47,82KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 października 2018 r.:

PDFUchwała nr 213/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Piotrowi Plichcie (47,25KB)
PDFUchwała nr 214/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Łukaszowi Guzkowi (49,74KB)
PDFUchwała nr 215/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Jankowskiej (34,75KB)
PDFUchwała nr 216/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Dacewicz-Pawlik (46,82KB)
PDFUchwała nr 217/2018 w sprawie skierowania do poprawy rozprawy doktorskiej Pani Adriany Zycha-Gurdek (35,07KB)
PDFUchwała nr 218/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Oczko (46,76KB)
PDFUchwała nr 218a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Patryka Oczko (35,31KB)
PDFUchwała nr 219/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk (39,02KB)
PDFUchwała nr 219a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk (44,73KB)
PDFUchwała nr 220/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Roberta Zontek (44,88KB)
PDFUchwała nr 220a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Roberta Zontek (37,25KB)
PDFUchwała nr 221/2018 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pani Anny Brzezińskiej (37,96KB)
PDFUchwała nr 222/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Dominiki Chabin na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii (37,20KB)
PDFUchwała nr 223/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Anny Juszkiewicz na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii (37,47KB)
PDFUchwała nr 224/2018 w sprawie powołania dr. hab. Ryszarda Poprawy na Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii (35,75KB)
PDFUchwała nr 225/2018 w sprawie powołania dr. Tomasza Frąckowiaka na stanowisko po. Kierownika Zakładu Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii (37,32KB)
PDFUchwała nr 226/2018 w sprawie powołania dr Doroty Kanafy-Chmielewskiej na stanowisko po. Kierownika Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii (35,54KB)
PDFUchwała nr 227/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 w Instytucie Historycznym (38,19KB)
PDFUchwała nr 228/2018 w sprawie zatrudnienia mgr. Przemysława Nowickiego w Instytucie Pedagogiki (31,82KB)
PDFUchwała nr 229/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 września 2018 (33,35KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 listopada 2018 r.:

PDFUchwała nr 230/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani Magdalenie Szyndler (85,52KB)
PDFUchwała nr 231/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Monice Ziobrowskiej (38,01KB)
PDFUchwała nr 232/2018 w sprawie zamknięcia Studiów Podyplomowych w zakresie Diagnozy, Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną w Instytucie Psychologii (27,74KB)
PDFUchwała nr 233/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Krzysztofa Wachowiaka w Instytucie Historycznym (36,35KB)
PDFUchwała nr 234/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 października 2018 roku. (34,25KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 grudnia 2018 r.:

PDFUchwała nr 235/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Michałowi Kott (30,29KB)
PDFUchwała nr 236/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Tomaszowi Niemcowi (56,73KB)
PDFUchwała nr 237/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Aleksandrze Janus (34,96KB)
PDFUchwała nr 238/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Piotrowi Małczyńskiemu (32,40KB)
PDFUchwała nr 239/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Dominiki Stańczyk (54,12KB)
PDFUchwała nr 239a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Dominiki Stańczyk (39,35KB)
PDFUchwała nr 240/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorksim Pani Ewy Dreczko (48,21KB)
PDFUchwała nr 240a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorksim Pani Ewy Dreczko (45,14KB)
PDFUchwała nr 240b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Ewy Dreczko (39,83KB)
PDFUchwała nr 241/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani mgr Beacie Działa (40,96KB)
PDFUchwała nr 241a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Beacie Działa (25,19KB)
PDFUchwała nr 241b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Beacie Działa (28,00KB)
PDFUchwała nr 241c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Beacie Działa (27,09KB)
PDFUchwała nr 241d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Beacie Działa (27,26KB)
PDFUchwała nr 242/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej (57,53KB)
PDFUchwała nr 242a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Dominiki Wieland-Lenczowskiej (34,42KB)
PDFUchwała nr 242b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej (28,87KB)
PDFUchwała nr 242c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej (36,83KB)
PDFUchwała nr 242d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej (27,08KB)
PDFUchwała nr 243/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Miszteli (33,78KB)
PDFUchwała nr 244/2018 w sprawie uzupełnienia Komisji powołanej do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki (29,81KB)
PDFUchwała nr 245/2018 w sprawie powołania dr Bogny Bartosz na kierownika Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii (42,72KB)
PDFUchwała nr 246/2018 w sprawie zamknięcia Laboratorium Piagetowskiego w Instytucie Psychologii (40,90KB)
PDFUchwała nr 247/2018 w sprawie wygaszenia specjalności w Instytucie Archeologii (50,98KB)
PDFUchwała nr 248/2018 w sprawie zatwierdzenia programów studiów (39,20KB)
PDFUchwała nr 249/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 listopada 2018 roku. (39,55KB)