Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2018

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 1/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

PDFUchwała nr 6_2018 w sprawie zatwierdzenia przed. objetych potw. efektów uczenia się.pdf
PDFUchwała nr 7_2018 w sprawie ustalenia zasad rekrutacj na studia I i II stopnia na rok ak. 2019_2020-1.pdf
PDFUchwała nr 1_2018 w sprawie przyjęcia rozpr. dokt. mgr A. Strzałki i dop. jej do publ. obrony.pdf
PDFUchwała nr 2_2018_wniosek o nagrodę PRM dla dr. D. Trojanowskiego.pdf
PDFUchwała nr 3_2018_wniosek o nagrodę PRM dla dr N. Filipczak.pdf
PDFUchwała nr 4_2018 w sprawie zatw. dod. tematów prac licencjackich oraz magisterskich.pdf
[file,id_cms='13523',type='attachment'

Uchwały z obrony rozprawy doktorskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. 

PDFUchwała nr 8_2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozpr. dokt. mgr Adriany Piwoni.pdf
PDFUchwała nr 9_2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr A. Piwoni.pdf 

Uchwały z obrony rozprawy doktorskiej z dnia 14 lutego 2018 r. 

PDFUchwała nr 10_2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Strzałki.pdf
PDFUchwała nr 11_2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agnieszce Strzałce.pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 2/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

PDFUchwała nr 12_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr K. Berkowskiej.pdf
PDFUchwała nr 13_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr K. Berkowskiej.pdf
PDFuchwała nr 14_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr K. Berkowskiej.pdf
PDFuchwała nr 15_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr K. Berkowskiej_a.pdf
PDFuchwała nr 16_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jeż. obc. mgr K. Berkowskiej.pdf
PDFuchwała nr 17_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. M. Eldedfiemu.pdf
PDFuchwała nr 18_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr. M. Elderdiemu.pdf
PDFuchwała nr 19_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jeż. obc. mgr. M. Elderdfiemu.pdf
PDFuchwała nr 20_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr A. Kroczak.pdf
PDFuchwała nr 21_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr A. Kroczak.pdf
PDFuchwała nr 22_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jeż. obc. mgr A. Kroczak.pdf
PDFuchwała nr 23_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr M. Wnętrzak.pdf
PDFuchwała nr 24_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr M. Wnętrzak.pdf
PDFuchwała nr 25_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jeż. obc. mgr M. Wnętrzak.pdf
PDFUchwała nr 26_2018 w sprawie poparcia wniosku o st. dla wyb. mł. naukowców_M.Szafran.pdf
PDFUchwała nr 27_2018 w sprawie poparcia wniosku o st. dla wyb. mł. naukowców_Ł. Opaliński.pdf
PDFUchwała nr 28_2018 w sprawie poparcia wniosku o st. dla wyb. mł. naukowców_A. Simiczyjew.pdf
PDFUchwała nr 29_2018 w sprawie poparcia wniosku o st. dla wyb. mł. naukowców_N.Małek.pdf
PDFUchwała nr 30_2018 w sprawie poparcia wniosku o st. dla wyb. mł. naukowców_P.Gagat.pdf
PDFUchwała nr 31_2018 zlecenia wykładu enzymology_ dr P. Jakimowiczowi.pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 3/2018 z dnia 6 marca 2018 r.

PDFuchwała nr 32_2018_zasady rekrutacji na st. III st. na rok 2018_2019 w ramach PO WER.pdf
PDFuchwała nr 33_2018_program na st. III st. na rok 2018_2019 w ramach PO WER.pdf
PDFuchwała nr 34_2018 w sprawie utworzenia st. dokt..pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 4/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

PDFUchwała nr 35_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr M. Mianowskiej.pdf
PDFUchwała nr 36_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr M. Mianowskiej.pdf
PDFuchwała nr 37_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr. P. Jurkowi.pdf
PDFuchwała nr 38_2018_ przyjęcie i dop._P. Sosicka.pdf
PDFUchwała nr 39_2018 w sprawie poparcia wniosku o nagrodę MNiSW dla prof. D. Jakimowicz.pdf
PDFUchwała nr 40_2018 - wniosek o nagrodę MNiSW dla dr. M. Wiktora.pdf
PDFuchwała nr 41_2018 w sprawie pisania pracy poza WB przez Kingę Panek.pdf
PDFuchwała nr 42_2018 w sprawie zatw. tematów prac licencjackich.pdf
PDFuchwała nr 43_2018 w sprawie wycofania uchwały nr 34_2018.pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 5/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

PDFuchwała nr 44_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr A. Kroczak.pdf
PDFuchwała nr 45_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr M. Wnętrzak.pdf
PDFuchwała nr 46_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr M. Burdukiewiczowi.pdf
PDFuchwała nr 47_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr M. Skulskiemu.pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 6/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

PDFUchwała nr 50_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr A. Czyrek.pdf
PDFUchwała nr 51_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr A. Czyrek.pdf
PDFUchwała nr 52_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr A. Czyrek.pdf
PDFUchwała nr 53_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr E. Dratkiewicz.pdf
PDFUchwała nr 54_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr E. Dratkiewicz.pdf
PDFUchwała nr 55_2018_recnzenci+uściślenie tematu_mgr M. Śmiga.pdf
PDFUchwała nr 56_2018_recnzenci+uściślenie tematu_mgr K. Świderska.pdf
PDFUchwała nr 57_2018_w sprawie powołania Kom. ds post. o nadanie tytułu nauk. profesora dr hab. M. Łukaszewiczowi.pdf
PDFUchwała nr 58_2018_terminy obron i przew. komisji egzam..pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 7/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

PDFUchwała nr 77_2018_w sprawie powołania Kom. ds post. o nadanie tytułu nauk. profesora dr hab. P. Mackiewiczowi.pdf
PDFUchwała nr 78_2018_w sprawie zatwierdz. zmian programów studiów.pdf
PDFUchwała nr 79_2018 w sprawie zatwierdz. zmian w zasadach przyzn. styp. dla najl. doktorantów.pdf
PDFUchwała nr 80_2018 w sprawie zatwierdz. zmian w zasadach przyzn. zwiększenia styp. dla doktorantów.pdf
PDFUchwała nr 81_2018 w sprawie zatwierdz. zmian w zasadach przyzn. zwiększenia styp. dla doktorantów.pdf
PDFUchwała nr 82_2018 w sprawie zatwierdz. zmiany nazwy Zakładu Genomik na Zakład Bioinformatyki i Genomiki.pdf
PDFUchwała nr 83_2018 w sprawie zatwierdz. sprawozdania WB za rok 2017.pdf
PDFUchwała nr 84_2018 w sprawie zatwierdz. sprawozdania finansowego WB za rok 2017.pdf
PDFUchwała nr 59_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr. J. Suchodolskiemu.pdf
PDFUchwała nr 60_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr. J. Suchodolskiemu.pdf
PDFUchwała nr 61_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr. M. Padjaskowi.pdf
PDFUchwała nr 62_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr. M. Padjaskowi.pdf
PDFuchwała nr 63_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. M. Padjaskowi.pdf
PDFuchwała nr 64_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr. M. Padjaskowi.pdf
PDFuchwała nr 65_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jeż. obc. mgr. M. Padjaskowi.pdf
PDFuchwała nr 66_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr M. Płachetce.pdf
PDFuchwała nr 67_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr M. Płachetce.pdf
PDFuchwała nr 68_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jeż. obc. mgr M. Płachetce.pdf
PDFuchwała nr 69_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. T. Łebkowskiemu.pdf
PDFuchwała nr 70_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jęz. obc. mgr. T. Łebkowskiemu.pdf
PDFuchwała nr 71_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. M. Skulskiemu.pdf
PDFuchwała nr 72_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jęz. obc. mgr. M. Skulskiemu.pdf
PDFuchwała nr 73_2018_ przyjęcie rozpr. i dop._mgr M. Śmiga.pdf
PDFuchwała nr 74_2018_ przyjęcie rozpr. i dop._mgr K. Świderska.pdf
PDFuchwała nr 75_2018 w sprawie wszczęcia post. o nad. tyt. prof., dr hab. inż. M. Łukaszewiczowi.pdf
PDFuchwała nr 76_2018 w sprawie pow. kandyd. na recenz. w post. o nad. tyt. prof., dr hab. M. Łukaszewiczowi.pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 8/2018 z dnia 25 września 2018 r.

PDFuchwała nr 100_2018_w sprawie poparcia wniosku o stypendium MNiSW dla mgr. M.Gaworskiego.docx.pdf
PDFuchwała nr 101_2018_w sprawie poparcia wniosku o stypendium MNiSW dla K. Sidorczuk.docx.pdf
PDFUchwała nr 102_2018_w sprawie zlec. przepr. wykładów_prof. E. Piasecki_2018.pdf
PDFUchwała nr 103_2018_ w sprawie zlecenia przepr. zajęć_ dr_Dobrzański_2018.docx.pdf
PDFUchwała nr 104_2018_w sprawie zlec. zajęć_dr_F_Jeleń_2018.pdf
PDFUchwała nr 105_2018_w sprawie zlec. przepr. zajęć_dr. Z. Wróblewski_2018.pdf
PDFUchwała nr 106_2018_w sprawie zlec. przeprow. zajęć_ dr_Mrzygłocka_2018.docx.pdf
PDFUchwała nr 107_2018_ w sprawie zlecenia zajęć_A.Szalewicz_2018.pdf
PDFUchwała nr 89_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr J. Zegarlińskiej.docx.pdf
PDFUchwała nr 90_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr J. Zegarlińskiej.pdf
PDFuchwała nr 91_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. inż. M. Łobockiemu.docx.pdf
PDFuchwała nr 92_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr. inż. M. Łobockiemu.docx.pdf
PDFuchwała nr 93_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jez. obc. mgr. inż. M. Łobockiemu.docx.pdf
PDFuchwała nr 94_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. inż. M. Krzyścikowi.docx.pdf
PDFuchwała nr 95_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr. inż. M. Krzyścikowi.docx.pdf
PDFuchwała nr 96_2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jez. obc. mgr. inż. M. Krzyścikowi.docx.pdf
PDFuchwała nr 97_2018 w sprawie wyznaczenie recenzentów w rozpr. dokt. mgr M. Elderdfiemu.pdf
PDFuchwała nr 98_2018 w sprawie wyznaczenie recenzentów w rozpr. dokt. mgr P. Biniarzowi.docx.pdf
PDFuchwała nr 99_2018_w sprawie poparcia wniosku o stypendium MNiSW dla mgr. M.D.Peris-Diaz.docx.pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 9/2018 z dnia 23 października 2018 r.

PDFUchwała nr 108_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr P. Olszewskiej.pdf
PDFUchwała nr 109_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr P. Olszewskiej.pdf
PDFUchwała nr 110_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr inż. B. Bazan.docx.pdf
PDFUchwała nr 111_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr inż. B. Bazan.pdf
PDFuchwała nr 112_2018 w sprawie wyznaczenie recenzentów w rozpr. dokt. mgr J. Mierziak-Dereckiej.docx.pdf
PDFuchwała nr 113_2018 w sprawie wyznaczenie recenzentów w rozpr. dokt. mgr. M. Burdukiewiczowi.docx.pdf
PDFuchwała nr 114_2018_ przyjęcie rozpr. i dop._mgr. M. Elderdfiego.pdf
PDFuchwała nr 115_2018_ przyjęcie rozpr. i dop._mgr. P. Biniarza.pdf

Uchwały z obrony rozprawy doktorskiej z dnia 6 listopada 2018 r.

PDFUchwała nr 116_2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozpr. dokt. mgr. M. Elderdfiego.pdf
PDFUchwała nr 117_2018 w sprawie nadania st. nauk. doktora mgr. M. Eldedfiemu.pdf

Uchwały z obrony rozprawy doktorskiej z dnia 13 listopada 2018 r.

PDFUchwała nr 118_2018 w sprawie przyjęcia publ. obrony rozpr. dokt. mgr. P. Biniarza.pdf
PDFUchwała nr 119_2018 w sprawie nadania st. dra mgr. P. Biniarzowi.pdf

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 10/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

PDFUchwała nr 120_2018 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr M. Kołodziej.pdf
PDFUchwała nr 121_2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr M. Kołodziej.pdf
PDFuchwała nr 122_2018 w sprawie wszczęcia post. o nad. tyt. prof., dr hab. P. Mackiewiczowi.pdf
PDFuchwała nr 123_2018 w sprawie pow. kandyd. na recenz. w post. o nad. tyt. prof., dr hab. P. Mackiewiczowi.pdf
PDFuchwała nr 124_2018_w sprawie awansu prof. A. Krężla na stanowisko prof. zw..pdf
PDFuchwała nr 125_2018_w sprawie awansu dr hab. A. Krasowskiej na stanowisko prof. UWr..pdf
PDFuchwała nr 126_2018_w sprawie awansu dr hab. A. Kulmy na stanowisko prof. UWr..pdf
PDFuchwała nr 127_2018_w sprawie awansu dr hab. D. Nowak na stanowisko prof. UWr..pdf
PDFuchwała nr 128_2018_w sprawie zmian w składzie Komisji ds.Oceny Jakości Kształcenia.pdf
PDFuchwała nr 129_2018_w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Jakości Kształcenia.pdf
PDFUchwała nr 130_2018 w sprawie zatw. tematów prac licencjackich oraz magisterskich.pdf
PDFUchwała nr 130_2018 w sprawie zatw. tematów prac licencjackich oraz magisterskich.pdf
PDFUchwała nr 131_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. lic. poza WB_K. Kolasa.pdf
PDFUchwała nr 132_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. lic. poza WB_P. Daniel.pdf
PDFUchwała nr 133_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. lic. poza WB_Z. Szostak.pdf
PDFUchwała nr 134_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. lic. poza WB_O. Podkowski.pdf
PDFUchwała nr 135_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. lic. poza WB_W. Wojsznis.pdf
PDFUchwała nr 136_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. mgr. poza WB_P. Burzyńska.pdf
PDFUchwała nr 137_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. mgr. poza WB_A. Strzykalska.pdf
PDFUchwała nr 138_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. mgr. poza WB_J. Śmigiel.pdf
PDFUchwała nr 139_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. mgr. poza WB_F. Ogorzelski.pdf
PDFUchwała nr 140_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. mgr. poza WB_D. Orzoł.pdf 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

PDFUchwała nr 141_2018 w sprawie przyjęcia rozpr. dokt. mgr. M. Burdukiewicza i dop. jej do publ. obrony.pdf
PDFuchwała nr 142_2018_poparcie wniosku o nagrodę PRM. M.Śmiga.pdf
PDFUchwała nr 143_2018 w sprawie zatw. tematów prac licencjackich oraz magisterskich.pdf
PDFUchwała nr 144_2018 w sprawie wyrażenia zgodny na pisanie pr. mgr. poza WB_P. Hinc.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2018
  przez: Nina Giemza
 • opublikowano:
  29-01-2018 13:19
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  23-03-2019 23:05
  przez: Nina Giemza
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 1483
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×