Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania nowelizacji Zasad wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. o nadaniu laboratorium w Zakładzie Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. Stanisława Hałasa
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzania okresowej analizy ryzyka i oszacowania poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w Uczelni

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. o powołaniu Zespołu do spraw zapewnienia w systemach informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego bezpieczeństwa danych osobowych oraz funkcjonalności zgodnie z wymaganiami RODO
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zastosowania kosztów w wysokości 50%

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do realizacji projektu pn. „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 roku
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7/9, 10

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie procedury wyboru wykonawców i zawierania umów przez Uniwersytet Wrocławski do kwoty 30 000 Euro, w ramach realizacji zadań współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. o powołaniu Zespołu do spraw przygotowania systemu ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim zgodnie z wymaganiami RODO

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. o powołaniu Zespołu Konsultacyjnego przy Prorektorze ds. nauki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2018 . w sprawie wprowadzenia wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2018 r. o uzupełnieniu składu Zespołu Konsultacyjnego przy Prorektorze ds. nauki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2018/2019
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o powołaniu Zespołu ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. o zmianie składu Zespołu ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2018 r. o zmianie składu Zespołu Konsultacyjnego przy Prorektorze ds. nauki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2018 r. o powołaniu Zespołu ds. oceny i weryfikacji danych w kontekście ewaluacji jakości działań naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. oceny i weryfikacji danych w kontekście ewaluacji jakości działań naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uzyskiwania przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekomendującej kandydatów do stypendium naukowego finansowanego z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania zespołów do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. podziału subwencji na rok 2019 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2018 r. (dotyczy dnia 1 grudnia 2018 r. jako dnia pracy)
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie ćwiczenia kompleksowego „MAGISTER 2018”
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2018
  przez: Anna Czekaj
 • opublikowano:
  04-01-2018 13:38
  przez: Anna Czekaj
 • zmodyfikowano:
  16-11-2018 14:09
  przez: Katarzyna Radke
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 6014
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×