Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2017

Uchwały z dnia 25 stycznia 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 01_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Macieja Górki.pdf
PDF  Uchwała Nr 02_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie powołania komisji oceniającej bibliotekarzy na kadencję 2016-2020.pdf
PDF  Uchwała Nr 03_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie powołania przedstawicieli Samorządu Doktorantów do komisji senackich.pdf
PDF  Uchwała Nr 04_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Finansów.pdf
PDF  Uchwała Nr 05_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą.pdf
PDF  Uchwała Nr 06_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rozwoju.pdf
PDF  Uchwała Nr 07_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie utworzenia kierunku kryminologia studia pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 08_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie utworzenia fomy niestacjonarnej na kierunku inżynieria geologiczna studia pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 09_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie zniesienia kierunków na poziomie studiów jednolitych magisterskich.pdf
PDF  Uchwała Nr 10_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie zniesienia profilu praktycznego na kierunku pedagogika.pdf
PDF  Uchwała Nr 11_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017-2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 12_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów.pdf
PDF  Uchwała Nr 13_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 14_2017 Senatu UWr z dnia 2017-01-25 w sprawie poparcia uchwały UJ.pdf

 

Uchwały z dnia 22 lutego 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 15_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Zuzanny Drulis-Kawy.pdf
PDF  Uchwała Nr 16_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Dariusza Rakusa.pdf
PDF  Uchwała Nr 17_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Bronisława Wojtunia.pdf
PDF  Uchwała Nr 18_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Roberta Wysockiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 19_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Jana Krasickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 20_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Aldony Wiktorskiej-Święckiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 21_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Piotra Lisowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 22_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 23_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Nauczania.pdf
PDF  Uchwała Nr 24_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna studia drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 25_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna studia drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 26_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017-2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 27_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Centrum Aktywności Studenckiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 28_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zgody na realizację inwestycji - DS Dwudziestolatka.pdf
PDF  Uchwała Nr 29_2017 Senatu UWr z dnia 2017-02-22 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Gmach Główny UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 29 marca 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 30_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Jerzego Skorupki.pdf
PDF  Uchwała Nr 31_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Jana Sielezina.pdf
PDF  Uchwała Nr 32_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 33_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Sławomira Szaferta.pdf
PDF  Uchwała Nr 34_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Beaty Cytowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 35_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Edyty Zierkiewicz.pdf
PDF  Uchwała Nr 36_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Nauczania.pdf
PDF  Uchwała Nr 37_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF  Uchwała Nr 38_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf
PDF  Uchwała Nr 39_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc prof. Oscarowi Malcie.pdf
PDF  Uchwała Nr 40_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie przyjęcia opinii o Kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Łódzkiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 41_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku historia w przestrzeni publicznej.pdf
PDF  Uchwała Nr 42_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zniesienia kierunku chemia - studia międzynarodowe.pdf
PDF  Uchwała Nr 43_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017-2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 44_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie limitów przyjęć na studia 2017-2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 45_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów za studia.pdf
PDF  Uchwała Nr 46_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie upoważnienia Rady Wydziału Fizyki i Astronomii.pdf
PDF  Uchwała Nr 47_2017 Senatu UWr z dnia 2017-03-29 w sprawie zbycia udziałów w spółce.pdf

 

Uchwały z dnia 26 kwietnia 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 48_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Jana Burdukiewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 49_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Justyny Baron.pdf
PDF  Uchwała Nr 50_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Tomasza Przerwy.pdf
PDF  Uchwała Nr 51_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Filipa Wolańskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 52_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Agnieszki Gizak.pdf
PDF  Uchwała Nr 53_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Marcina Popiołka.pdf
PDF  Uchwała Nr 54_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Macieja Manikowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 55_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Renaty Babińskiej-Góreckiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 56_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 57_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zmiany przedstawiciela doktorantów w UKW.pdf
PDF  Uchwała Nr 58_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku indywidualne studia informatyczno-matematyczne.pdf
PDF  Uchwała Nr 59_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia programów kształcenia.pdf
PDF  Uchwała Nr 60_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie 2017-2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 61_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 w sprawie regulaminu studiów doktoranckich.pdf
PDF  Uchwała Nr 62_2017 Senatu UWr z dnia 2017-04-26 zmieniająca regulamin studiów w UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 31 maja 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 63_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Mirosława Dymarskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 64_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Marii Kostyszak.pdf
PDF  Uchwała Nr 65_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Zygmunta Kąckiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 66_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Ewy Obłąk.pdf
PDF  Uchwała Nr 67_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Tomasza Głowińskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 68_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Alicji Senejko.pdf
PDF  Uchwała Nr 69_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 70_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu w Białymstoku.pdf
PDF  Uchwała Nr 71_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów.pdf
PDF  Uchwała Nr 72_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zniesienia formy niestacjonarnej na kierunku fizyka studia drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 73_2017 Senatu UWr z dnia 2017-05-31 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2018-2019.pdf

 

Uchwały z dnia 28 czerwca 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 74_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Libora Martinka.pdf
PDF  Uchwała Nr 75_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Krzysztofa Świerkosza.pdf
PDF  Uchwała Nr 76_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Iwony Taranowicz.pdf
PDF  Uchwała Nr 77_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Odwoławczej ds. Ocen.pdf
PDF  Uchwała Nr 78_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie zmian w komisjach senackich.pdf
PDF  Uchwała Nr 79_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie opinii dot. zlecenia MNiSW - projekt Najlepsi z najlepszych - WF.pdf
PDF  Uchwała Nr 80_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie opinii dot. zlecenia MNiSW - projekt Najlepsi z najlepszych - WMI.pdf
PDF  Uchwała Nr 81_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie zniesienia kierunków studiów.pdf
PDF  Uchwała Nr 82_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017-2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 83_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2018-2019.pdf
PDF  Uchwała Nr 84_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne.pdf
PDF  Uchwała Nr 85_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 86_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.pdf
PDF  Uchwała Nr 87_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych.pdf
PDF  Uchwała Nr 88_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad ich komercjalizacji.pdf
PDF  Uchwała Nr 89_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz przeznaczenia zysku netto.pdf
PDF  Uchwała Nr 90_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 91_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017.pdf
PDF  Uchwała Nr 92_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2017.pdf
PDF  Uchwała Nr 93_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2017.pdf
PDF  Uchwała Nr 94_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie zgody na realizację inwestycji - doposażenie BUWr.pdf

 

Uchwały z dnia 27 września 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 95_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Tomasza Małyszka.pdf
PDF  Uchwała Nr 96_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Lucjana Puchalskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 97_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Izabeli Surynt.pdf
PDF  Uchwała Nr 98_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Jakuba Tyszkiewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 99_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Jerzego Juchnowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 100_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Wandy Patrzałek.pdf
PDF  Uchwała Nr 101_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Jarosława Kundery.pdf
PDF  Uchwała Nr 102_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Marka Szydły.pdf
PDF  Uchwała Nr 103_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Karola Kiczki.pdf
PDF  Uchwała Nr 104_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Magdaleny Gołaczyńskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 105_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Joanny Orskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 106_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Mai Pawłowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 107_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Przemysława Szczurka.pdf
PDF  Uchwała Nr 108_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Moniki Wolting.pdf
PDF  Uchwała Nr 109_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Macieja Karwowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 110_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Renaty Tańczuk.pdf
PDF  Uchwała Nr 111_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Andrzeja Wiśniewskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 112_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Adama Mrozowickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 113_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Andrzeja Polusa.pdf
PDF  Uchwała Nr 114_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie nadania tytułu dhc prof. Oscarowi Malcie.pdf
PDF  Uchwała Nr 115_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Opolskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 116_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018-2019.pdf
PDF  Uchwała Nr 117_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów.pdf
PDF  Uchwała Nr 118_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów doktoranckich.pdf
PDF  Uchwała Nr 119_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie zniesienia kierunku prawo na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 120_2017 Senatu UWr z dnia 2017-09-27 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 25 października 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 121_2017 Senatu UWr z dnia 2017-10-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Joanny Nowosielskiej-Sobel.pdf
PDF  Uchwała Nr 122_2017 Senatu UWr z dnia 2017-10-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Krzysztofa Szlachcica.pdf
PDF  Uchwała Nr 123_2017 Senatu UWr z dnia 2017-10-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Krzysztofa Zagrobelnego.pdf
PDF  Uchwała Nr 124_2017 Senatu UWr z dnia 2017-10-25 w sprawie zmian w komisjach senackich.pdf
PDF  Uchwała Nr 125_2017 Senatu UWr z dnia 2017-10-25 w sprawie zmiany w UKW.pdf
PDF  Uchwała Nr 126_2017 Senatu UWr z dnia 2017-10-25 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów.pdf

 

Uchwały z dnia 29 listopada 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 127_2017 Senatu UWr z dnia 2017-11-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Krzysztofa Ruchniewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 128_2017 Senatu UWr z dnia 2017-11-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Macieja Szostaka.pdf
PDF  Uchwała Nr 129_2017 Senatu UWr z dnia 2017-11-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Dariusza Biernackiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 130_2017 Senatu UWr z dnia 2017-11-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Anny Jakubskiej-Busse.pdf
PDF  Uchwała Nr 131_2017 Senatu UWr z dnia 2017-11-29 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Artura Tomanka.pdf
PDF  Uchwała Nr 132_2017 Senatu UWr z dnia 2017-11-29 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Statutowej.pdf
PDF  Uchwała Nr 133_2017 Senatu UWr z dnia 2017-11-29 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 134_2017 Senatu UWr z dnia 2017-11-29 w sprawie przywrócenia i ochrony dobrego imienia prof. Stanisława Kulczyńskiego.pdf

 

Uchwały z dnia 20 grudnia 2017 r.:

PDF  Uchwała Nr 135_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Krzysztofa Migały.pdf
PDF  Uchwała Nr 136_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Jacka Giezka.pdf
PDF  Uchwała Nr 137_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Tomasza Kruszewskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 138_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 w sprawie zmiany przewodniczącego i za-cy przewodniczącego Komisji Etyki.pdf
PDF  Uchwała Nr 139_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018-2019.pdf
PDF  Uchwała Nr 140_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 141_2017 Senatu UWr z dnia 2017-12-20 uchylająca uchwałę Nr 137_2007 Senatu UWr z dnia 28 listopada 2007 r..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2017
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  26-01-2017 12:13
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  20-12-2017 14:33
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 6166
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×