Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku oraz w 2018 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołów roboczych do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF    KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu dokumentów niejawnych oraz kontroli ewidencji i ich obiegu w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytety Wrocławskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2017 r. o nadaniu sali wykładowej w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. Józefa Oberca

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracowników UWr w dniu 2 maja 2017 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołów roboczych do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018
PDF  K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2017 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji Projektu pn.: Polski Ogród Milenijny

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany zadań członka Zespołu do realizacji Projektu pn.: Polski Ogród Milenijny

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego dnia 3 listopada 2017 r.
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2017 r. zmieniający Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołów roboczych do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie szkolenia obronnego w dniach 16-17 listopada 2017 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składów Zespołów roboczych do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim
 

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2017
  przez: Karolina Liwanowska
 • opublikowano:
  25-01-2017 10:16
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  16-01-2018 09:38
  przez: Karolina Liwanowska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 6240
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×