Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskiem zostało uchylone przez zarządzenie Nr 67/2017

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania w Uniwersytecie Wrocławskim cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych DOI

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. ustalające zakresy działania Prorektorów, Kanclerza i Dyrektora ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz określające podporządkowanie jednostek organizacyjnych

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania w Uniwersytecie Wrocławskim odpadami innymi niż komunalne

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 7/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.01.2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Serbistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2017 r. Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika profil ogólnoakademicki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania Katedrze Judaistyki imienia Tadeusza Taubego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nadania kodów niestacjonarnym (zaocznym) studiom pierwszego stopnia na kierunku kryminologia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie nadania kodów niestacjonarnym (zaocznym) studiom pierwszego stopnia na kierunku inżynieria geologiczna na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zakładu Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przebywania w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego w godzinach nocnych

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 26/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzające Regulamin organizowania imprez dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 29/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru i opisu Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania upoważnień i pełnomocnictw Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Studiów Podyplomowych Przekładu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 24/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego (z późniejszymi zmianami)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności chemia studia międzynarodowe na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności tourism na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności animacja społeczno-kulturalna na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika (profil ogólnoakademicki) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek godzinowych wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku historia w przestrzeni publicznej prowadzonym w języku angielskim na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności pedagogika kultury i mediów na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika (profil ogólnoakademicki) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku chemia – studia międzynarodowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o polityce – PhD Programme in Political Science prowadzonych w języku angielskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z zakresu Socjologii – PhD Programme in Sociology prowadzonych w języku angielskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 55/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 56/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ogrodzie Botanicznym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracją w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności kultura i wizerunek regionu na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskieg
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 64/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności studia miejskie na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018
ZARZĄDZENIE Nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskiem (zmienione przez zarządzenie Nr 120/2017 oraz zarządzenie Nr 71/2018) dostępne jest w Dziale Organizacyjnym

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Dźwięk i Audiosfera na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia stanowiska Rzecznika Patentowego w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Kwalifikacyjnych Studiach Podyplomowych Nauczanie Matematyki

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 74/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności Applied Geoscience na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geologia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 75/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2017/2018

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 78/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 85/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek godzinowych wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 87/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Kontrolingu Procesów Informatycznych w Dziale Usług Informatycznych

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informatycznego dla urządzeń mobilnych w Uniwersytecie Wrocławskim  

ZARZĄDZENIE Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wzorów oraz zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego (zmienione zarządzeniem Nr 54/2018, zarządzeniem Nr 70/2018 oraz zarządzeniem Nr 97/2019) dostępne jest w Dziale Organizacyjnym

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 90/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Zarządzania Bezpieczeństwem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 92/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Pracownik socjalny na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 93/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia oddziałów w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii im. prof. Kazimierza Orzechowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego  

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego  

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 95/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zakładu Sztuk Audiowizualnych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 96/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2017 r.

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 99/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Wdrożeń Osiągnięć Naukowo-Technicznych WRO-FIZ w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 100/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności zarządzanie strukturami logistycznymi na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 101/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności socjologia bezpieczeństwa militarnego na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności globalizacja, lokalność, rynek na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 104/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie utworzenia Zakładu Językoznawstwa Niderlandzkiego w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDFZARZĄDZENIE Nr 105/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Badań nad Strukturą Ja w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 106/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 108/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Menadżerów Edukacji Dorosłych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 110/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 111/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności socjologia ekologii na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 112/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności bezpieczeństwo w systemach logistycznych na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 113/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności socjologia techniki i ekologii na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Historii Społeczno-Politycznej XX wieku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 116/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad obsługi procesu przyznawania i wypłaty stypendiów w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 117/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2017 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 119/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Piśmiennictwa i Filmu w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 120/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 121/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 122/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 129/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 124/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 125/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2017 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 126/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 126/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Zakładu Psychologii Twórczości w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 127/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Węchem i Smakiem w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 128/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Mediami Społecznościowymi w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 129/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 130/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku socjologa grup dyspozycyjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZADZENIE Nr 131/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 132/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 listopada 2017 r. określające procedurę wystawiania przez Uniwersytet Wrocławski zaświadczeń wymaganych w procesie ubiegania się o pożyczkę lub kredyt studencki, potwierdzających status studenta albo doktoranta

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 133/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 134/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi (z późn. zm.)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 135/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 136/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji Zakładu Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 137/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Zastosowań Matematyki w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 138/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 139/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 140/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji Pracowni Izotopowej w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 141/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 143/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 144/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 129/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 146/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 174/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 147/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności komunikacja międzykulturowa na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 148/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności globalizacja, lokalność, rynek na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2017
  przez: Anna Czekaj
 • opublikowano:
  11-01-2017 12:33
  przez: Anna Czekaj
 • zmodyfikowano:
  03-07-2019 13:31
  przez: Anna Czekaj
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 13190
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×