Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2018

XLSTabela II.xls
XLSTabela X.xls


PDFTabela VI.pdf
PDFtabela VII.pdf
PDFTabela VIII.pdf
PDFTabela IX.pdf
 

ZMIANA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

Uprzejmie informujemy, że weszło w życie zarządzenie Nr 135/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych. Wprowadzone ww. Zarządzeniem zmiany w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim dotyczą w szczególności treści następujących załączników:

DOCWzór wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie.doc

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Rejestr postępowań o zamówienia publiczne

Procedura udzielania zamówień z dziedziny nauki i działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

ZMIANA PRZEPISÓW

Uprzejmie informujemy, że w związku z elektronizacją zamówień weszły w życie Rozporządzenia:

 

PDFKlauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

 

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania zawartych umów o dofinansowanie, przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

W wytycznych horyzontalnych wskazano obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 000,00 zł netto (tj. bez podatku od towarów i usług). W celu spełnienia zasady konkurencyjności (opisanej w pkt 6.5.2 wytycznych horyzontalnych) należy między innymi upublicznić zapytanie ofertowe przez zamieszczenie go w bazie konkurencyjności 

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne należy publikować ogłoszenie także w bazie konkurencyjności nawet w przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 000,00 euro.

 

ZMIANA PRZEPISÓW

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie Rozporządzenia:

 

ZMIANA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

Uprzejmie informujemy, że weszło w życie zarządzenie Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych. Wprowadzone ww. Zarządzeniem zmiany w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim dotyczą w szczególności treści następujących załączników:

DOCWzór wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie
DOCWzór protokołu z wyboru wykonawcy
DOCWzór wniosku o wydanie pełnomocnictwa

PDFProcedura udzielania zamówień z dziedziny nauki i działalności kulturalnej, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 

ZMIANA PRZEPISÓW

Uprzejmie informujemy, że:

TEKST UJEDNOLICONY USTAWY PZP 22.06.2016

Ustawa weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r. z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 ww. Ustawy.

Z dniem 28 lipca weszły w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.:

         załączniki do rozporządzenia w formacie MS WORD (spakowane ZIP)

         wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2016
  przez: Beata Obuchowska
 • opublikowano:
  28-06-2016 10:52
  przez: Beata Obuchowska
 • zmodyfikowano:
  04-01-2019 11:44
  przez: Beata Obuchowska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 16009
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×