Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do przygotowania wniosku Prezentacja i promocja dorobku naukowego, dydaktycznego, muzealiów i kolekcji Uniwersytetu Wrocławskiego – digitalizacja i udostępnienie danych w trybie on-line
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. o powołaniu Komisji do przeglądu dokumentów niejawnych oraz kontroli ewidencji i ich obiegu w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2016 roku
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2016 r. o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2016 r.
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany terminu Dnia Rektorskiego (Juwenalia) w 2016 roku
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wydziałowych koordynatorów Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.05.2016 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016_2017.pdf
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. zagospodarowania składników majątkowych po zlikwidowanej Pracowni Atlasu Dolnego Śląska
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w dniach 23, 24 czerwca 2016 r.
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw integracji wdrożonych w Uniwersytecie Wrocławskim systemów informatycznych

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.07.2016 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów w miesiącu lipcu i sierpniu 2016 roku.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do przygotowania wniosku Leopoldina online-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2016/2017

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1.09.2016 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w UWr.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w UWr.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. koordynacji procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku

PDFz dnia 03.10.2016 r. - w spr. powołania Komisji ds. kontroli zarządczej Wydawnictwa Uniwersyteckiego Sp. z o.o..pdf
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7/9

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 2016 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reguł dekretacji w ramach integracji systemów Egeria i ERP w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie uczelnianego koordynatora, wydziałowych koordynatorów oraz uczelnianego administratora Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. koordynacji procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do przygotowania wniosku Leopoldina online-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3.11.2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania dekretacji w ramach integracji systemów Egeria i ERP w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracyjnych przestrzegania regulacji prawnych zawartych w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2016 r.
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2016 r. o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Społecznej Rady Sportu
PDF  K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad egzekwowania wymagalnych należności Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzania danych do Biuletynu Informacji Publicznej
PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołaniu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2016
  przez: Karolina Liwanowska
 • opublikowano:
  15-01-2016 09:55
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  20-06-2018 14:53
  przez: Anna Czekaj
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 7274
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×