Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

      Biuro Współpracy Międzynarodowej zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Nr 106/2007 z dnia 21 grudnia 2007. Biuro przejęło kontynuowanie zadań prowadzonych przez zlikwidowany mocą zarządzenia Dział Współpracy z Zagranicą oraz podlegającą mu sekcję pod nazwą Biura Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. W zarządzeniu został określony zakres działania Biura i zadań do wykonania.

    BWM zajmuje się koordynowaniem współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z uczelniami i instytucjami edukacji wyższej w Europie i poza Europą. Współpraca ta obejmuje udział naszej Uczelni w programach wymiany skierowanych do studentów, doktorantów, kadry akademickiej i administracyjnej. Programem, który Uczelnia nasza realizuje z sukcesem już od 20 lat to Program Erasmus +. Program ten pozwala na wymianę studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami z ponad 600 uczelniami europejskimi. 

    Od 2005 roku, jako jedyna Uczelnia w Polsce uczestniczymy w Programie ISEP International Student Exchange Program. Dzięki temu programowi gościmy na naszym Uniwersytecie studentów amerykańskich a nasi studenci mogą wyjeżdżać na semestralne studia na jedną z 250 uczelni amerykańskich.

     BWM koordynuje uczestnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w trzech projektach edukacyjnych w ramach programu Erasmus Mundus. Program ten zakłada prowadzenie wspólnych studiów magisterskich w języku angielskim we współpracy z kilkoma innymi uczelniami europejskimi. Obecnie na naszej Uczelni realizowane są trzy takie projekty: dwa na Wydziale Nauk Społecznych tj. Global Studies Konsorcjum,  w skład Konsorcjum oferującego te studia wchodzą następujące uniwersytety:

 •  University of Leipzig - koordynator Programu
 •  Uniwersytet Wrocławski - ze strony UWr studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych
 •  London School of Economics and Political Science
 •  University of Vienna
 •  Roskilde University
 •  Dalhousie University
 •  Macquarie University
 •  University of California at Santa Barbara
 •  University of Stellenbosch
 •  Fudan University
 •  Jawaharlal Nehru University

oraz  Mitra Konsorcjum,  w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego partnerem realizującym  wspólne międzynarodowe studia magisterskie jest Instytut Socjologii.

Pozostali partnerzy w programie to:

 • Université de Lille (Francja)- koordynator Programu
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
 • University College Cork (Irlandia)
 • Uniwersytet « Babes-Bolyai » (Rumunia)
 • Uniwersytet Cheikh Anta Diop w Dakarze (Sénégal)
 • Universidad Nacional Autónoma de México (Meksyk)
 • Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brazylia)

trzeci projekt na Wydziale Chemii Monabiphot,  w skład Konsorcjum wchodzą następujące instytucje:

 • Ecole Normale Superieure de Cachan - koordynator Programu
 • Universidad Complutense, Madryt
 • University of Wrocław - ze strony Uniwersytetu studia prowadzi Wydział Chemii
 • Wrocław University of Technology

 

     W roku akademickim 2004/2005 Uniwersytet przystąpił do realizacji Programu im. Lane Kirklanda w ramach, którego na naszej Uczelni przebywa, co roku około 10 stypendystów z krajów byłego Związku Radzieckiego głównie z Ukrainy, Białorusi, Gruzji,  Mołdawii, Kazachstanu, Obwodu Kaliningradzkiego. Stypendyści ci mają szansę uzupełnienia swojego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej w jednej z samorządowych lub pozarządowych instytucji Dolnego Śląska.

   BWM od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi również rekrutację Kandydatów spoza Unii Europejskiej na studia licencjackie i magisterskie prowadzone  w języku angielskim.

 

Uniwersytet Wrocławski – liczba studentów

Rok akademicki

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Wydział Filologiczny

26

54

50

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

5

2

2

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

30

98

184

Wydział Nauk Społecznych

41

60

68

Wydział Nauk Biologicznych

-

-

-

Wydział Biotechnologii

13

12

36

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

3

18

26

Wydział Chemii

7

5

18

Wydział Fizyki i Astronomii

0

2

2

Wydział Matematyki i Informatyki

-

-

-

Łącznie

125

251

386

 

      Od 2008 roku BWM prowadzi Study Abroad Program, pozwalającym studentom Uczelni z całego Świata ubiegać się o pobyt semestralny lub roczny na naszej Uczelni.             

      Poza realizacją wszystkich wyżej wymienionych programów BWM regularnie i od lat prowadzi współpracę z uczelniami zagranicznymi w ramach dwustronnych umów ogólnouniwersyteckich. Uniwersytet ma podpisanych 140 takich umów jednakże najbardziej aktywna i efektywna współpraca dotyczy umów z 59 uczelniami. Współpraca ta obejmuje wymianę pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także prowadzenia wspólnych badań naukowych i organizowania wspólnych konferencji i sympozjów.

     Biuro Współpracy Międzynarodowej jest równocześnie źródłem informacji dla całej społeczności akademickiej dotyczącej innych ofert stypendialnych w tym między innymi oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), DAAD, GFPIS, CEEPUS, stypendia wyszehradzkie, stypendia Fundacji Nauki Polskiej.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Biuro Współpracy Międzynarodowej znajduje się w Głównym Gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego przy Placu Uniwersyteckim 1

 

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9.00-14.00

Wtorek: 9.00-14.00

Środa: NIECZYNNE

Czwartek: 9.00-14.00

Piątek: 9.00-14.00

 

Pokój 109 (I piętro)

Urszula BRODA

Kierownik

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: urszula.boroda@uwr.edu.pl

 

Erasmus+

Barbara SKAŁACKA-HARROLD

Z-ca kierownika, Koordynator Uczelniany Pr. ERASMUS+ umowy bilateralne Erasmus, wyjazdy pracownicze ERASMUS+

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl

 

Anna SAS-KOROBCZAK

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl

 

Joanna ADAMIAK

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

tel. +48 71 375 22 48

tel. +48 71 344 69 99

e-mail: joanna.adamiak@uwr.edu.pl

 

Barbara PIETRZKIEWICZ

ERASMUS+ studenci przyjeżdżający

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: barbara.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl

 

Zofia PIETRZKIEWICZ

Erasmus+ praktyki - urlop

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: zofia.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl

 

Joanna SKOTNICKA

Erasmus+ praktyki

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl

 

Pokój 36 (parter):

Inne programy wymian

Agata NOWAK

Umowy bilateralne, inne programy wymiany studenckiej - studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający (Study Abroad, ISEP, umowy bilateralne, stypendia rządowe)

tel. +48 71 375 22 11

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl

 

Wyjazdy pracowników

Barbara WYSZTYGIEL

wyjazdy pracowników, wnioski wyjazdowe

tel. +48 71 375 22 48

tel. +48 71 344 69 99

e-mail: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl

 

Magdalena NYCZKA-STICH

wyjazdy pracowników, wnioski wyjazdowe - urlop

tel. +48 71 375 22 48

tel. +48 71 344 69 99

e-mail: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl 

 

Studia pełnopłatne w języku angielskim

Katarzyna KRAWCZYK

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 344 28 64

e-mail: katarzyna.krawczyk@uwr.edu.pl

 

Marta NOWAK

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 344 28 64

e-mail: marta.nowak@uwr.edu.pl 

 

Magdalena SZYMKÓW-CIENIAWSKA

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 344 28 64

e-mail: magdalena.szymkow@uwr.edu.
 

 

informację wytworzył(a): Urszula Broda
za treść odpowiada: Urszula Broda
data wytworzenia: 16-05-2011

 

 

 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2004
  przez: Joanna Adamiak
 • opublikowano:
  17-09-2004 16:17
  przez: Rafał Rataj
 • zmodyfikowano:
  30-03-2018 10:36
  przez: Joanna Adamiak
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3225
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×