Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

2003/2004

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2003 roku z dnia 13.05.2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf
PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2003 roku z dnia 3.11.2003 r. zmieniające załącznik nr 4 do zarządzenie nr 38 z 2003 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf
PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2003 roku z dnia 23.12. 2003 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 38 z 2003 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf

2004/2005

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2004 roku z dnia 30.04.2004 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 38 z 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf
PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2004 roku z dnia 10.05.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 32 z 1995 roku w sprawie zasad przyjęć na studia osób nie będących obywatelami polskimi lub mieszkających na stałe za granicą.pdf

2005/2006

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2005 roku z dnia 17.05.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 38 z 2003 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf

2006/2007

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 129 z 2006 roku z dnia 11.10.2006 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf

2007/2008

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2007 roku z dnia 28.06.2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf

2008/2009

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2008 roku z dnia 9.06.2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf

2009/2010

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2009 roku z dnia 12.05.2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf
PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2009 roku z dnia 29.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 44 z 2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników UWr w napoje.pdf

2010/2011

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2010 roku z dnia 6.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78 z 2002 r. wprowadzającego zasady - politykę - rachunkowości w UWr z późniejszymi zmianami.pdf

2011/2012

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2011 roku z dnia 31.03.2011 r. w sprawie utworzenia ścieżki kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca prowadzonych w IBR na WNB UWr.pdf
PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2011 roku z dnia 20.06.2011 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 34 z 2011 r. w sprawie studiów podyplomowych Ekoznawca.pdf

2012/2013

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2012 roku z dnia 26.09.2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Dziedzictwem Kultury Materialnej na WNHP UWr.pdf

2013/2014

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2013 roku z dnia 28.06.2013 r. w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2013-2014.pdf

2014/2015

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2014 roku z dnia 28.03.2014 r. w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2014-2015.pdf
PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2014 roku z dnia 22.04.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 36 z 2014 roku w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2014-2015.pdf
PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2014 roku z dnia 17.06.2014 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 36 z 2010 roku w sprawie Instytutu Konfucjusza w UWr.pdf
PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2014 roku z dnia 30.06.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 36 z 2014 roku z dnia 28.03.2014 r. w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2014-2015.pdf

2015/2016

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2015 roku z dnia 31.03.2015 r. w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2015-2016.pdf

2016/2017

PDFZARZĄDZENIE Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2016/2017
PDFZARZĄDZENIE Nr 46/2016 z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
PDFZARZĄDZENIE Nr 55/2016 z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
PDFZARZĄDZENIE Nr 69/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

2017/2018

PDFZARZĄDZENIE Nr 40 /2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018
PDFZARZĄDZENIE Nr 82 /2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018

2018/2019

PDFZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019

2019/2020

ZARZĄDZENIE nr 22/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w UWr dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są  kontynuowane w roku akademickim 2019/2020

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2006
  przez: Joanna Prochorowicz
 • opublikowano:
  04-09-2006 12:41
  przez: Ewa Maliniak
 • zmodyfikowano:
  09-04-2019 09:26
  przez: Joanna Prochorowicz
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 17791
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×