Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2012

Uchwały z dnia 25 stycznia 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 1_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Krzysztofa Kawalca.pdf
PDF  Uchwała Nr 2_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Tadeusza Lebiody.pdf
PDF  Uchwała Nr 3_2012 Senatu Uwr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zmian w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2088_2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 4_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 5_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów komunikacja wizerunkowa.pdf
PDF  Uchwała Nr 6_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i kursach dokształcających.pdf
PDF  Uchwała Nr 7_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
 

Uchwały z dnia 29 lutego 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 8_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jacka Sroki.pdf
PDF  Uchwała Nr 9_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 10_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w UWr w roku akad. 2012-2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 11_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2012-2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 12_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia.pdf
PDF  Uchwała Nr 13_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf  

 

Uchwała z dnia 7 marca 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 14_2012 Senatu UWr z dnia 7.03.2012 r. w sprawie odwołania od uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf

 

Uchwały z dnia 28 marca 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 15_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Stanisława Cioka.pdf
PDF  Uchwała Nr 16_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. Jacka Puziewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 17_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Macieja Matwijowa.pdf
PDF  Uchwała Nr 18_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. w sprawie wniosków o nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF  Uchwała Nr 19_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2012-2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 20_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na studia w UWr w latach 2012-2015.pdf
PDF  Uchwała Nr 21_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2012-2013.pdf

 

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 22_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marka Wróblewskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 23_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów socjologia techniki i ekologii.pdf
PDF  Uchwała Nr 24_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna.pdf
PDF  Uchwała Nr 25_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2012-2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 26_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akademickim 2012-2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 27_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF  Uchwała Nr 28_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w UWr w roku akademickim 2012_2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 29_2012 Senatu UWr z dnia 25.4.2012 r. w sprawie likwidacji zaocznych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 30_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf
PDF  Uchwała Nr 31_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich.pdf
PDF  Uchwała Nr 32_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. - Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

 

Uchwały z dnia 23 maja 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 33_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Stefanii Walasek.pdf
PDF  Uchwała Nr 34_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Barbary Jędrychowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 35_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Adama Sulikowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 36_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.pdf
PDF  Uchwała Nr 37_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie odwołania od uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF  Uchwała Nr 38_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc UJ.pdf
PDF  Uchwała Nr 39_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf
PDF  Uchwała Nr 40_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF  Uchwała Nr 41_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na studia w UWr w latach 2012-2015.pdf
PDF  Uchwała Nr 42_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia hiszpańska.pdf
PDF  Uchwała Nr 43_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności filologia romańska na studiach eksternistycznych.pdf
PDF  Uchwała Nr 44_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie polityki zatrudniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych.pdf

 

Uchwały z dnia 20 czerwca 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 45_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Leszka Berezowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 46_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku prof. nadzw. dr. hab. Josefa Jodasa.pdf
PDF  Uchwała Nr 47_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Zuzany Drulis-Kawy.pdf
PDF  Uchwała Nr 48_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnieni na stanowisku profesora nadzw. prof. Adama Nadachowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 49_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Artura Kozłowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 50_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marcina Miemca.pdf
PDF  Uchwała Nr 51_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 52_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RGNiSW na kadencję 2013_2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 53_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów indywidulane studia informatyczno-matematyczne.pdf
PDF  Uchwała Nr 54_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 55_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów drugiego stopnia na kierunku filologia specjalność filologia hiszpańska.pdf
PDF  Uchwała Nr 56_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.pdf
PDF  Uchwała Nr 57_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 58_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach niestacjonarnych.pdf
PDF  Uchwała Nr 59_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich.pdf
PDF  Uchwała Nr 60_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie likwidacji międzyuczelnianej jednotki organizacyjnej PLERCIM.pdf
PDF  Uchwała Nr 61_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 62_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zysku netto za rok 2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 63_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 64_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 65_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 66_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

 

Uchwały z dnia 26 września 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 67_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Marka Winiarczyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 68_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. Siegfrieda Huigena.pdf
PDF  Uchwała Nr 69_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Tadeusza Kocowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 70_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Barbary Mielnik.pdf
PDF  Uchwała Nr 71_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Libora Martinka.pdf
PDF  Uchwała Nr 72_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Joanny Subel.pdf
PDF  Uchwała Nr 73_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF  Uchwała Nr 74_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 75_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDF  Uchwała Nr 76_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

 

Uchwały z dnia 24 października 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 77_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Bogusława Pawłowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 78_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jerzego Piekalskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 79_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Marcina Wodzińskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 80_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Elżbiety Skibińskiej-Cieńskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 81_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Arkadiusza Berlickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 82_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Leszka Markowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 83_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Elżbiety Biardzkiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 84_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Anny Budziak.pdf
PDF  Uchwała Nr 85_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marka Kuźniaka.pdf
PDF  Uchwała Nr 86_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Rafała Eysymontta.pdf
PDF  Uchwała Nr 87_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Petra Skalnika.pdf
PDF  Uchwała Nr 88_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Leszka Ziątkowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 89_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Leszka Kleszcza.pdf
PDF  Uchwała Nr 90_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 91_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF  Uchwała Nr 92_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Jerzemu Strzelczykowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 93_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie przyjęcia opinii o dorobku naukowym prof. Wiesława Juszczaka w związku ze wszczęciem postepowania o odnowienie doktoratu.pdf
PDF  Uchwała Nr 94_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 95_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 96_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf

 

Uchwały z dnia 21 listopada 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 97_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Teresy Kowalik-Jankowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 98_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Alexandra Bendikova.pdf
PDF  Uchwała Nr 99_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Andrzeja Borowca.pdf
PDF  Uchwała Nr 100_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. prof. Klausa Wandelta.pdf
PDF  Uchwała Nr 101_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Buraczewskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 102_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jana Dymary.pdf
PDF  Uchwała Nr 103_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 104_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy Komisji Etyki na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 105_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 106_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 107_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Łódzkiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 108_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach, kursach dokształcających, szkoleniach.pdf

 

Uchwały z dnia 19 grudnia 2012 r.:

PDF  Uchwała Nr 109_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Lesława Cirki.pdf
PDF  Uchwała Nr 110_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. prof. Ewy Marcinkowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 111_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Jolanty Świętojańskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 112_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Rafała Wojciechowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 113_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Etyki na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 114_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie powołania komisji oceniającej nauczycieli zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 115_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie powołania komisji oceniającej dyplomowanych bibliotekarzy oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 116_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 117_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Nauczania na kadencję 2012-2016.pdf
PDF  Uchwała Nr 118_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu działania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen.pdf
PDF  Uchwała Nr 119_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 120_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego.pdf
PDF  Uchwała Nr 121_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów LL.B. International and European Law.pdf
PDF  Uchwała Nr 122_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 123_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich.pdf
PDF  Uchwała Nr 124_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 125_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Nauczania.pdf
PDF  Uchwała Nr 126_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych na dodatkowe wynagrodzenia.pdf
PDF  Uchwała Nr 127_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchylenia uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 128_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UWr za rok 2012.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2012
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  27-01-2012 17:17
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  14-09-2015 12:50
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 4760
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×