Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2011

Uchwały z dnia 26 stycznia 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 1_2011 Senatu UWr z dnia 26.01.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Magdaleny Koch.pdf
PDF  Uchwała Nr 2_2011 Senatu UWr z dnia 26.01.2011 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UWr prof. Bolesławowi Ginterowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 3_2011 Senatu UWr z dnia 26.01.2011 r. w sprawie zmiany w składzie senackiej Komisji Inwestycji i Majątku na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 4_2011 Senatu UWr z dnia 26.01.2011 r. w sprawie powołania przedstawiciela UWr do Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na kadencję 2011-2015.pdf
PDF  Uchwała Nr 5_2011 Senatu UWr z dnia 26.01.2011 r. w sprawie przyjęcia opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Politechniki Warszawskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 6_2011 Senatu UWr z dnia 26.01.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 7_2011 Senatu UWr z dnia 26.01.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Pasteura 18.pdf


Uchwały z dnia 23 lutego 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 8_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Janiny Wołczuk.pdf
PDF  Uchwała Nr 9_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Stanisława Grykienia.pdf
PDF  Uchwała Nr 10_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jerzego Sobotki.pdf
PDF  Uchwała Nr 11_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 12_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Roberta Wiszniowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 13_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie wniosków o nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF  Uchwała Nr 14_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 15_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. zmieniająca uchwałę sprawie polityki zatrudniania pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury.pdf
PDF  Uchwała Nr 16_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna.pdf
PDF  Uchwała Nr 17_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 18_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w UWr w roku akademickim 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 19_2011 Senatu UWr z dnia 23.02.2011 r. w sprawie Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

 

Uchwały z dnia 30 marca 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 20_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników środowiska akademickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 21_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Grażyny Bator.pdf
PDF  Uchwała Nr 22_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Ireny Światłowskiej-Prędoty.pdf
PDF  Uchwała Nr 23_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Ryszarda Szeklego.pdf
PDF  Uchwała Nr 24_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Henryka Marszałka.pdf
PDF  Uchwała Nr 25_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawe odnowienia dyplomu doktora.pdf
PDF  Uchwała Nr 26_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przyznania Złotych Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 27_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przyjęcia opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc UW.pdf
PDF  Uchwała Nr 28_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu działania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do spraw ocen.pdf
PDF  Uchwała Nr 29_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku dyplomacja europejska.pdf
PDF  Uchwała Nr 30_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf
PDF  Uchwała Nr 31_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 32_2011 Senatu UWr z dnia 30.03.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadoczne usługi edukacyjne.pdf

 

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 33_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Krystyny Galon-Kurek.pdf
PDF  Uchwała Nr 34_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Milicy Semków.pdf
PDF  Uchwała Nr 35_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Igora Borkowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 36_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Danuty Boreckiej-Biernat.pdf
PDF  Uchwała Nr 37_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Anny Oleszkowicz.pdf
PDF  Uchwała Nr 38_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 39_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Norbertowi Conradsowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 40_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie przyznania Złotych Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 41_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Gdańskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 42_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku filologia specjalność filologia hiszpańska.pdf
PDF  Uchwała Nr 43_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 44_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji dla cudzoziemców w roku akademickim 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 45_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich.pdf
PDF  Uchwała Nr 46_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 r. w sprawie upoważnienia Rady CEN do odstąpienia od zasady prowadzenia zajęć przez osoby ze stopniem lub tytułem naukowym.pdf
PDF  Uchwała Nr 47_2011 Senatu UWr z dnia 27.04.2011 w sprawie określenia zasad nadawania tytułu Honorowego Senatora UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 25 maja 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 48_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Oleha Beleya.pdf
PDF  Uchwała Nr 49_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Małgorzaty Daczewskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 50_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. w sprawie zmiany w składzie senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2008_2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 51_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Fulvio Ricciemu.pdf
PDF  Uchwała Nr 52_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 53_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akademickim 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 54_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2012-2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 55_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w UWr w roku akademickim 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 56_2011 Senatu UWr z dnia 25.05.2011 r. w sprawie dostosowania aktów prawa wewnętrznego do Statutu UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 57_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Marii Grzeszczuk.pdf
PDF  Uchwała Nr 58_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jacka Świątkowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 59_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Waldemara Żarskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 60_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf
PDF  Uchwała Nr 61_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 62_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Janiny Fras.pdf
PDF  Uchwała Nr 63_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Piotra Żuka.pdf
PDF  Uchwała Nr 64_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie przyznania Złotych Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 65_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie utworzenia 3-semestralnych stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku chemia dla absolwentów studiów inżynierskich.pdf
PDF  Uchwała Nr 66_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na studia w latach 2012-2015.pdf
PDF  Uchwała Nr 67_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2012-2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 68_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu wskazań etycznych.pdf
PDF  Uchwała Nr 69_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki jako zabezpieczenia kredytu na budowę kompleksu edukacyjno-badawczego biotechnologii UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 70_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego UWr za rok 2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 71_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 72_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 73_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 74_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie określenia środków na wynagrodzenia w roku 2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 75_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie ograniczenia kosztów jednostek rozliczeniowych Uczelni w roku 2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 76_2011 Senatu UWr z dnia 22.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Sklepu Promocyjnego.pdf

 

Uchwały z dnia 28 września 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 77_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Marii Ogielskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 78_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Heleny Wesołowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 79_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Franciszka Gołka.pdf
PDF  Uchwała Nr 80_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Eugeniusza Kłoska.pdf
PDF  Uchwała Nr 81_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Andrzeja Kozieła.pdf
PDF  Uchwała Nr 82_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. Bogusława Pazia.pdf
PDF  Uchwała Nr 83_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jana Sielezina.pdf
PDF  Uchwała Nr 84_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Tadeusza Szczepańskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 85_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Katarzyny Weron.pdf
PDF  Uchwała Nr 86_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Janusza Kidy.pdf
PDF  Uchwała Nr 87_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UWr prof. Norbertowi Conradsowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 88_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie przyjęcia opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc UAM.pdf
PDF  Uchwała Nr 89_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 90_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zaopiniowania rozwiązań prawnych do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 91_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie wznowienia rekrutacji na siedmiosemestralne studia I stopnia na kierunku fizyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 92_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie likwidacji siedmiosemestralnych wieczorowych studiów I stopnia na kierunku fizyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 93_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie utworzenia trzysemestralnych studiów II stopnia na kierunku informatyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 94_2011 Senatu UWr z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zgody na zaciągnięcie kredytu na dokończenie Budowy Biblioteki UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 26 października 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 95_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Iwony Bartoszewicz.pdf
PDF  Uchwała Nr 96_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Stefana Kiedronia.pdf
PDF  Uchwała Nr 97_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Piotra Chruszczewskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 98_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Anny Gemry.pdf
PDF  Uchwała Nr 99_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Fulvio Ricciemu.pdf
PDF  Uchwała Nr 100_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Wolfgangowi Kilianowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 101_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 102_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF  Uchwała Nr 103_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie wyboru kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2012-2015.pdf
PDF  Uchwała Nr 104_2011 Senatu UWr z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zapewnienia środków na wkład własny do projektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.pdf

 

Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 105_2011 Senatu UWr z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany w składzie senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2008_2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 106_2011 Senatu UWr z dnia 30.11.2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF  Uchwała Nr 107_2011 Senatu UWr z dnia 30.11.2011 r. w sprawie przyjęcia opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc UW.pdf
PDF  Uchwała Nr 108_2011 Senatu UWr z dnia 30.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2012-2013.pdf
PDF  Uchwała Nr 109_2011 Senatu UWr z dnia 30.11.2011 r. w sprawie utworzenia Uczelnianiego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.pdf
PDF  Uchwała Nr 110_2011 Senatu UWr z dnia 30.11.2011 r. w sprawie sprawozdania z działalności UWr w roku akademickim 2010-2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 111_2011 Senatu UWr z dnia 30.11.2011 r. w sprawie komisji do przygotowania opinii dotyczącej włączenia do UWr kolegiów nauczycielskich.pdf

 

Uchwały z dnia 21 grudnia 2011 r.:

PDF  Uchwała Nr 112_2011 Senatu UWr z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. prof. Tadeusza Kopcia.pdf
PDF  Uchwała Nr 113_2011 Senatu UWr z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Zbigniewa Przerembskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 114_2011 Senatu UWr z dnia 21.12.2011 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 125 ustawy - PSW.pdf
PDF  Uchwała Nr 115_2011 Senatu UWr z dnia 21.12.2011 r. w sprawie przyjęcia opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc UW.pdf
PDF  Uchwała Nr 116_2011 Senatu UWr z dnia 21.12.2011 r. w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych na dodatkowe wynagrodzenia.pdf
PDF  Uchwała Nr 117_2011 Senatu UWr z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zgody na włączenie do UWr kolegiów nauczycielskich.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2011
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  31-01-2011 10:28
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  14-09-2015 13:40
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3595
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×