Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2010

Uchwały z dnia 27 stycznia 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 1_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Zbigniewa Kurcza.pdf
PDF  Uchwała Nr 2_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Konrada Nowackiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 3_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Gabrieli Wąs.pdf
PDF  Uchwała Nr 4_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2010-2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 5_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dot. uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz programów i planów studiów podyplomowych i kursów dokształcająch.pdf
PDF  Uchwała Nr 6_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf
 

Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 7_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Gościwita Malinowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 8_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Agnieszki Matusiak.pdf
PDF  Uchwała Nr 9_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Mirosława Kocura.pdf
PDF  Uchwała Nr 10_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Andrzeja Lorenza.pdf
PDF  Uchwała Nr 11_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Mariusza Jabłońskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 12_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Janusza Kidy.pdf
PDF  Uchwała Nr 13_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf
PDF  Uchwała Nr 14_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pdf
PDF  Uchwała Nr 15_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie utworzenia makrokierunku dyplomacja europejska.pdf
PDF  Uchwała Nr 16_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2010-2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 17_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2010-2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 18_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie opinii nt. zlecenia MNiSW na realizację zadań dotyczących prowadzenia intensywnego Letniego Kursu Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.pdf
PDF  Uchwała Nr 19_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
 

Uchwały z dnia 31 marca 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 20_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Jacka Witkowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 21_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie powołania Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2010-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 22_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie przyznania Złotych Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 23_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 24_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie obchodów 200-lecia Odnowienia Uniwersytetu Wrocławskiego (1811-2011).pdf

 

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 25_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Skarżyńskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 26_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Józefa Koredczuka.pdf
PDF  Uchwała Nr 27_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia makrokierunku dyplomacja europejska.pdf
PDF  Uchwała Nr 28_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów.pdf
PDF  Uchwała Nr 29_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie wydania tekstu jednolitego Regulaminu studiów.pdf
PDF  Uchwała Nr 30_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dot. tworzenia programów nauczania.pdf
PDF  Uchwała Nr 31_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akad. 2010-2011.pdf
 

Uchwały z dnia 26 maja 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 32_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie poparcia dla działań Rektora w zakresie integracji wrocławskiego środowiska akademickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 33_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Sławomira Bobowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 34_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Artura G. Błażejewskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 35_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Krystyny Chomy-Moryl.pdf
PDF  Uchwała Nr 36_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Odwoławczej do spraw ocen na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 37_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie przyznania Złotych Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 38_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2010-2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 39_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 40_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich.pdf
PDF  Uchwała Nr 41_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia.pdf
 

Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 42_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Krystyny Ferenz.pdf
PDF  Uchwała Nr 43_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Marii Wierzejewskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 44_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Georgesowi Boulonowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 45_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie przyznania Złotych Medali UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 46_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 47_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF  Uchwała Nr 48_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie trybu i warunków zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF  Uchwała Nr 49_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku politologia w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Miliczu.pdf
PDF  Uchwała Nr 50_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie likwidacji zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Miliczu.pdf
PDF  Uchwała Nr 51_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie sprawozdania finansowego UWr za rok 2009.pdf
PDF  Uchwała Nr 52_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2009.pdf
PDF  Uchwała Nr 53_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2009.pdf
PDF  Uchwała Nr 54_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 55_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2010.pdf
 

Uchwały z dnia 22 września 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 56_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Marii Rospenk.pdf
PDF  Uchwała Nr 57_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Dagmary Kornobis-Romanowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 58_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Joanny Wojdon.pdf
PDF  Uchwała Nr 59_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Bronisława Wojtunia.pdf
PDF  Uchwała Nr 60_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos.pdf
PDF  Uchwała Nr 61_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Bolesławowi Ginterowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 62_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Leszkowi Kubickiemu.pdf
PDF  Uchwała Nr 63_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie przyznania Złotych Medali UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 64_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu bankowego na realizację inwest. pod nazwą Budowa Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 65_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 66_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych.pdf
 

Uchwały z dnia 27 października 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 67_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Małgorzaty Jeżowskiej-Bojczuk.pdf
PDF  Uchwała Nr 68_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Beaty Ociepki.pdf
PDF  Uchwała Nr 69_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Marka Oziewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 70_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Marka Wanata.pdf
PDF  Uchwała Nr 71_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Georgesowi Boulonowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 72_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA.pdf
PDF  Uchwała Nr 73_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Warszawskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 74_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 75_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 76_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie realizowane w ramach programu The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity.pdf

 

Uchwały z dnia 24 listopada 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 77_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Julii Jezierskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 78_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Zdzisława Jarego.pdf
PDF  Uchwała Nr 79_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Krzysztofa Migały.pdf
PDF  Uchwała Nr 80_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Teresy Olczak.pdf
PDF  Uchwała Nr 81_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Leszkowi Kubickiemu.pdf
PDF  Uchwała Nr 82_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Wolfgangowi Kilianowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 83_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 84_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie poparcia uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 85_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 24_2010 z dnia 31 marca 2010 r..pdf
 

Uchwały z dnia 22 grudnia 2010 r.:

PDF  Uchwała Nr 86_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jacka Glińskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 87_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Opolskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 88_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 89_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2011-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 90_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 91_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF  Uchwała Nr 92_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF  Uchwała Nr 93_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2010
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  03-02-2010 12:38
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  07-10-2015 11:20
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3076
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×