Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2009

Uchwały z dnia 28 stycznia 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 1_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Grzegorza Hryciuka.pdf
PDF  Uchwała Nr 2_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 3_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Karola Kiczki.pdf
PDF  Uchwała Nr 4_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Macieja Marszała.pdf
PDF  Uchwała Nr 5_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 6_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. ocen na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 7_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 8_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 9_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 10_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą.pdf
PDF  Uchwała Nr 11_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Statutowej.pdf
PDF  Uchwała Nr 12_2009 Senatu UWr z dnia 28.01.2009 r. w sprawie przyznania Rektorowi dodatku do wynagrodzenia.pdf
 

Uchwały z dnia 25 lutego 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 13_2009 Senatu UWr z dnia 25.02.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Roberta Wysockiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 14_2009 Senatu UWr z dnia 25.02.2009 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr Aliny Czapigi.pdf
PDF  Uchwała Nr 15_2009 Senatu UWr z dnia 25.02.2009 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf
PDF  Uchwała Nr 16_2009 Senatu UWr z dnia 25.02.2009 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 17_2009 Senatu UWr z dnia 25.02.2009 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 18_2009 Senatu UWr z dnia 25.02.2009 r. w sprawie strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2009-2015.pdf
PDF  Uchwała Nr 19_2009 Senatu UWr z dnia 25.02.20009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 20_2009 Senatu UWr z dnia 25.02.2009 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Nauczania.pdf
 

Uchwały z dnia 25 marca 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 21_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Tadeusza Kuczyńskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 22_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Marka Szydły.pdf
PDF  Uchwała Nr 23_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Iwanowi Oleksandrowiczowi Wakarczukowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 24_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. ocen na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 25_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 26_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie wniosków o nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF  Uchwała Nr 27_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe.pdf
PDF  Uchwała Nr 28_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 29_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 30_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Pasteura 18.pdf
PDF  Uchwała Nr 31_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kuźniczej 29a.pdf
PDF  Uchwała Nr 32_2009 Senatu UWr z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zgody na zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji pn. Budowa Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii.pdf
 

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 33_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Roberta Stefanickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 34_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Rakusa.pdf
PDF  Uchwała Nr 35_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Bolesława Rajmana.pdf
PDF  Uchwała Nr 36_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 37_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zmiany w Radzie Fundacji dla UWr na kadencję 2007-2009.pdf
PDF  Uchwała Nr 38_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 39_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 40_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów doktoranckich.pdf
PDF  Uchwała Nr 41_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 42_2009 Senatu UWr z dnia 28.04.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Generale Universitatis Wratislaviensis.pdf
PDF  Uchwała Nr 43_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Inwestycji i Majątku.pdf
PDF  Uchwała Nr 44_2009 Senatu UWr z dnia 29.04.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2009-2010.pdf
 

Uchwały z dnia 27 maja 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 45_2009 Senatu UWr z dnia 27.05.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Ludwika Turki.pdf
PDF  Uchwała Nr 46_2009 Senatu UWr z dnia 27.05.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Ewy Waszkiewicz.pdf
PDF  Uchwała Nr 47_2009 Senatu UWr z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmiany w Radzie Fundacji dla UWr na kadencję 2007-2009.pdf
PDF  Uchwała Nr 48_2009 Senatu UWr z dnia 27.05.2009 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf
PDF  Uchwała Nr 49_2009 Senatu UWr z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2010-2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 50_2009 Senatu UWr z dnia 27.05.2009 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Finansów.pdf
PDF  Uchwała Nr 51_2009 Senatu UWr z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 52_2009 Senatu UWr z dnia 27.05.2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.pdf
 

Uchwały z dnia 24 czerwca 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 53_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jerzego Jakubczyca.pdf
PDF  Uchwała Nr 54_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Krzysztofa Jaworskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 55_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Anny Kutaj-Markowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 56_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Ireny Lasak.pdf
PDF  Uchwała Nr 57_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Tarnawskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 58_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Krzysztofa Dębickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 59_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Zbigniewa Palmowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 60_2009 Seantu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Iwanowi Oleksandrowiczowi Wakarczukowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 61_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf
PDF  Uchwała Nr 62_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych.pdf
PDF  Uchwała Nr 63_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie wydania tekstu jednolitego uchwały w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych.pdf
PDF  Uchwała Nr 64_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 65_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego Rektora z działalności UWr w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF  Uchwała Nr 66_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie sprawozdania finansowego UWr za rok 2008.pdf
PDF  Uchwała Nr 67_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2008.pdf
PDF  Uchwała Nr 68_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009.pdf
PDF  Uchwała Nr 69_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie określenia środków na wynagrodzenia w roku 2009.pdf
PDF  Uchwała Nr 70_2009 Senatu UWr z dnia 24.06.2009 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2008.pdf
 

Uchwały z dnia 23 września 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 71_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Stanisława Lewanowicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 72_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jana Chojcana.pdf
PDF  Uchwała Nr 73_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Zbigniewa Kozy.pdf
PDF  Uchwała Nr 74_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Marka Nowickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 75_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Bogusławy Czarnik-Matusewicz.pdf
PDF  Uchwała Nr 76_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Aleksandra Filarowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 77_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha.pdf
PDF  Uchwała Nr 78_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Magdaleny Joncy.pdf
PDF  Uchwała Nr 79_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 80_2009 Senatu UWr z dnia 23.09.2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
 

Uchwały z dnia 28 października 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 81_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Krzysztofa Nawotki.pdf
PDF  Uchwała Nr 82_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Piotra Daniluka.pdf
PDF  Uchwała Nr 83_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Witolda Jakubowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 84_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf
PDF  Uchwała Nr 85_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2010-2011.pdf
PDF  Uchwała Nr 86_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej do odstąpienia od zasady prowadzenia zajęć przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy.pdf
PDF  Uchwała Nr 87_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Badawczego Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska.pdf
PDF  Uchwała Nr 88_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego Rektora z działalności UWr w roku akad. 2008-2009.pdf
PDF  Uchwała Nr 89_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju.pdf
PDF  Uchwała Nr 90_2009 Senatu UWr z dnia 28.10.2009 r. w sprawie skutków finansowych nowelizacji art. 48 ustawy o finansach publicznych.pdf
 

Uchwały z dnia 25 listopada 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 91_2009 Seantu UWr z dnia 25.11.2009 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 92_2009 Senatu UWr z dnia 25.11.2009 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 93_2009 Senatu UWr z dnia 25.11.2009 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2010-2011.pdf
 

Uchwały z dnia 16 grudnia 2009 r.:

PDF  Uchwała Nr 94_2009 Senatu UWr z dnia 16.12.2009 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 95_2009 Senatu UWr z dnia 16.12.2009 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr Ireny Seifert.pdf
PDF  Uchwała Nr 96_2009 Senatu UWr z dnia 16.12.2009 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr Krystyny Sujak-Lesz.pdf
PDF  Uchwała Nr 97_2009 Senatu UWr z dnia 16.12.2009 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2008-2012.pdf
PDF  Uchwała Nr 98_2009 Senatu UWr z dnia 16.12.2009 w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia w 2009 r..pdf
PDF  Uchwała Nr 99_2009 Senatu UWr z dnia 16.12.2009 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2009
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  09-02-2009 08:22
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  17-09-2015 13:33
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 2877
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×